Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Azure Container Apps

Utvikle og rull ut totaladministrerte, skybaserte apper og mikrotjenester ved hjelp av serverløse beholdere.

Utvikle og rull ut moderne apper og mikrotjenester i stor skala

Azure Container Apps er en totaladministrert Kubernetes-basert programplattform som hjelper deg med å rulle ut apper fra kode eller beholdere uten å organisere kompleks infrastruktur. Utvikle heterogene moderne apper eller mikrotjenester med enhetlig sentralisert nettverk, observerbarhet, dynamisk skalering og konfigurasjon for å oppnå høyere produktivitet. Utform robuste mikrotjenester med full støtte for Dapr og dynamisk skalering drevet av KEDA.

Støtte for teknologi for åpen kildekode med ende-til-ende-utviklerproduktivitet, feilsøking, logging og Azure DevOps

Avansert identitets- og tilgangsstyring for å overvåke beholderstyring i stor skala og sikre miljøet

Skalerbar, flyttbar plattform med lave administrasjonskostnader for forbedret hastighet til produksjon

Fleksible utrullinger på den infrastrukturen du foretrekker, fra skyen til kanten med Azure Arc

Utvikle og rull ut mikrotjenester raskt

Oppnå høy utviklerhastighet og appsentrert produktivitet mens du bruker åpne standarder på et skybasert fundament uten behov for en programmeringsmodell. Inkluder Azure Container Apps, Azure Functions og Azure Spring Apps i samme kjøremiljø med enhetlig nettverk og observerbarhet. Forenkle kjøretidsportabilitet med Dapr ved hjelp av innebygde pluggbare komponenter for oppgaver som hendelsesbehandling, publisering/abonnering og tjenesteaktivering. Autoskaler apper til null ved hjelp av innebygd KEDA.

Fremgangsmåte for å opprette og rulle ut et program
Overvåkningsgrafer for en beholderapp i Azure

Få vertsplaner for alle behov

Kjør koden i serverløs eller dedikert modus

Håndhev kontroller for forskriftssamsvar ved hjelp av Azure Policy, med innebygd beskyttelse og referanseverdier for skysikkerhet. Få detaljert identitets- og tilgangskontroll med Azure Active Directory.

Bruk UDR og dra nytte av Azure Firewall for sikker utgående trafikk. Feilsøk ved hjelp av en beholderkonsoll, se loggstrømmer i sanntid, få innsikt i ytelse og tilstand med Azure Monitor-måledatautforsker, og vis og overvåk logger med Log Analytics.

Utvikle serverløse skybaserte mikrotjenester av flere typer

Maksimer produktiviteten med en serverløs beholdertjeneste utviklet for mikrotjenester, robust autoskalering og ingen infrastrukturadministrasjon. Klargjør heterogene beholdere i et Azure Container App-miljø med Azure Functions og Azure Spring Apps for en enhetlig og administrert programplattformopplevelse. Bruk innebygde alternativer for tjenesteoppdagelse for mikrotjenestekommunikasjon og administrerte inngående HTTP- og HTTP/2-endepunkter basert på Envoy.

Eksempelscenarioer for Azure Container Apps, for eksempel offentlige API-endepunkter, bakgrunnsbehandling, hendelsesdrevet behandling og mikrotjenester
Revisjonsadministrasjon i Azure

Rull ut fra skyen til kanten med Azure Arc

Konfigurer kode-til-sky-datasamlebånd ved hjelp av GitHub Actions eller Azure DevOps. Utfør programlivssyklusoppgaver som programoppgraderinger, versjonskontroll og trafikkforskyvning med enkle konfigurasjoner. Bruk Azure Arc for Azure Container Apps til å bygge flyttbare mikrotjenester på tvers av miljøer med flere skyer.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

En oversikt i et sikkerhetssenter i Azure som viser policy- og samsvarsdata samt sikkerhetsrutiner for ressurser
 • ISO/IEC

 • CSA/CCM

 • ITAR

 • CJIS

 • HIPAA

 • IRS 1075

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn det kostnadsfrie månedlige antallet.

3

Etter 12 måneder vil du fortsatt få mer enn 55 tjenester som alltid er gratis – og bare betale for det du bruker utover de gratis månedlige mengdene.

Ressurser og dokumentasjon for Azure Container Apps

Kom i gang med opplæringsressurser

Utforsk populære utviklerressurser

Vanlige spørsmål om Azure Container Apps

 • Yes, this is the default configuration. When the minimum instances setting is zero, you'll pay only when your app is active in response to events and/or requests.

 • Yes. The first 180,000 vCPU per second, 360,000 GiB/s, and 2 million requests each month are free. Beyond that, you'll pay for what you use based on the number of vCPU per second and Gbps your applications consume.

 • Active usage occurs while your container is starting or while there is at least one request being processed by the application. By default, applications scale to zero. You can also configure Container Apps with a minimum number of instances to always run in idle mode. Idle usage is charged at a reduced rate when the application isn't processing any requests.

  • You can create a Spring app using your existing flows or templates with the option to specify an Azure Container Apps environment.
  • You can continue using the current features of Azure Spring Apps.
  • You have the option to use common platform capabilities through additional controls in the Azure Spring Apps blade.
  • You can also switch to using common platform capabilities. Azure Spring Apps will provide a way to either override local capability with platform capability or synchronize with the centralized platform capability.

Klar når du er det – la oss konfigurere den gratis Azure-kontoen