Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure SQL Managed Instance

Moderniser SQL Server-programmer med en administrert SQL-forekomst i skyen som alltid er oppdatert.

Enkel overføring av SQL Server-apper til skyen

SQL Managed Instance er en del av Azure SQL-serien og er en intelligent, skalerbar skydatabasetjeneste som kombinerer den mest omfattende SQL Server-motorkompatibiliteten (tilbake til SQL Server 2008) med alle fordelene til en totaladministrert og oppdatert plattform som en tjeneste. Med en vellykket vurdering av Azure Migrate eller Azure Data Studio, kan du trygt modernisere dine tilpassede og leverandørleverte apper til Azure.

Den bredeste SQL Server-motorkompatibilitet akselererer moderniseringen til Azure

Besparelser på opptil 55 prosent sammenlignet med forbruksbaserte priser når du bruker SQL-lisensene på nytt med Azure Hybrid Benefit1

Hybrid fleksibilitet med koblingsfunksjonen og Datatjenester med Azure Arc-funksjonalitet gjør skytilkobling og Azure-innovasjon lokal

Bruk alltid den nyeste versjonen av SQL

Du trenger ikke bekymre deg for oppdateringer, oppgraderinger eller avsluttet støtte igjen. SQL Managed Instance er bygd på SQL Server-motoren, slik at den alltid er oppdatert med de nyeste SQL-funksjonene og den nyeste SQL-funksjonaliteten.

Naver

Optimaliser prisytelsen og reduser kostnadene

Oppfyll de driftskritiske kravene dine opptil fem ganger raskere, samtidig som du betaler opptil 93 prosent mindre enn for AWS RDS.2 Finn ut hvordan SQL Managed Instance overgikk tre ulike ytelsestester, som dekker transaksjons- og analysearbeidsbelastninger.

Oppretthold kompatibilitet med SQL Server

Få fart på programmoderniseringen med den nyeste administrerte SQL Server-funksjonaliteten i skyen. Fortsett å bruke velkjente verktøy og SQL Server-funksjoner som spørringer på tvers av databaser, koblet server og støtte for Windows-godkjenning med en fullstendig SQL Server-forekomst i en administrert tjeneste. Flytt tilpassede og leverandørleverte apper uten å tenke på programkompatibilitet eller ytelsesendringer – SQL Managed Instance opprettholder de høyeste SQL Server-kompatibilitetsnivåene.

Øk produktiviteten til databaseadministratoren

Øk produktiviteten og få en mer effektiv drift ved å la den heladministrerte tjenesten utføre tidkrevende og komplekse oppgaver på dine vegne. Dra nytte av innebygd høy tilgjengelighet, akselerert databasegjenoppretting og automatiserte sikkerhetskopier for å sikre at dataene er tilgjengelige når du trenger dem, og bruk automatisk justering drevet av kunstig intelligens for å optimalisere ytelsen. Få det beste ved SQL Server med økonomi- og driftsfordelene til en plattform som en tjeneste.

Fullstendig isolasjon og sikring av dataene

Oppnå isolasjon på både databehandlingsnivå og nettverksnivå. Sørg for at forekomstene og databasene dine ikke deler virtuelle maskiner med andre kunder. Hold arbeidsbelastningene fullt og helt i et sikkert opprinnelig virtuelt nettverk og få fordelene ved den offentlige skyen samtidig med at du er isolert fra offentlig Internett.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn de gratis månedlige mengdene.

3

Etter 12 måneder vil du fortsatt få mer enn 55 tjenester som alltid er gratis – og bare betale for det du bruker utover de gratis månedlige mengdene.

Anerkjent av selskaper i alle størrelser

Oppnår banebrytende ytelse og besparelser

Finn ut hvordan Komatsu Australia reduserte kostnadene med 49 prosent og økte ytelsen med opptil 30 prosent ved å overføre deres data til SQL Managed Instance.

Endemol Shine Group

Støtter vekst og fleksibilitet

Finn ut hvordan Descartes har hatt nytte av totaladministrert SQL Managed Instance og oppfylt de høye transaksjonskravene til MacroPoint-appen deres.

Maksimere tilgjengelighet til vaksiner gjennom skalerbarhet

Finn ut hvordan Mosaic Life Care brukte SQL Managed Instance til å gi enkel tilgang til COVID-19-vaksiner og redusere IT-administrasjonsbyrden.

 

Samarbeide med fleksibilitet på Azure

Se hvordan Wolters Kluwer reduserte administrative oppgaver, sparte tid og forbedret den generelle plattformtilgjengeligheten og ytelsen ved hjelp av SQL Managed Instance.

Forbedre forretningskritiske programmer

Finn ut hvordan MCS fikk driftseffektivitet, fleksibilitet og forbedret analyse ved å modernisere med SQL Managed Instance.

Redusere kostnadene og skape nye inntektsstrømmer

Finn ut hvordan Epos Now overførte fra AWS til SQL Managed Instance og utviklet en ny inntektsstrøm basert på data som en tjeneste som hjelper kundene med å spare tid og dra nytte av sanntidsinnsikt.

Tilbake til faner

Overfør til Azure SQL Managed Instance og bruk appene på en trygg måte

Utforsk Microsoft-partnere som tilbyr sertifiserte apper for SQL Managed Instance.

Vanlige spørsmål om Azure SQL Managed Instance

Når du overfører fra SQL Server til Azure SQL Managed Instance, vil du være sikker på at appene dine kjører i skyen uten å måtte gjøre endringer. Å ha en høyere grad av SQL Server-motorkompatibilitet betyr mindre refaktorering og én mindre ting å bekymre seg for. Graden av kompatibilitet kontrolleres av database-kompatibilitetsnivåer, og SQL Managed Instance er satt til det høyeste kompatibilitetsnivået som standard, som er på linje med den nyeste versjonen av SQL Server-motoren. Faktisk ble SQL Managed Instance bygget på SQL Server 2016-motoren, noe som gjorde den kompatibel med SQL Server-motorer siden den gang. En forpliktelse om ikke å trekke tilbake eldre SQL Server-motorkode gjør også SQL Managed Instance bakoverkompatibel med SQL Server-motorer helt tilbake til 2008. Før du overfører til SQL Managed Instance, kan du bruke Azure Migrate eller Azure Data Studio til å utføre en omfattende vurdering av dataressursene dine for å bekrefte at databasene er klare for skyen.

  • Se listen over støttede funksjoner. Du finner informasjon om ulikheter i syntaks og atferd mellom Azure SQL Managed Instance og lokal SQL Server i T-SQL-forskjeller.

  • Du finner informasjon om tilgjengelige maskinvaregenerasjoner og tjenestenivåer i oversikten over tekniske egenskaper og ressursbegrensninger.

  • SQL Managed Instance tilbyr de samme ytelsesnivåene per databehandlings- og lagringsstørrelse som Azure SQL Database. Hvis du vil konsolidere data på en enkeltforekomst, eller hvis du bare trenger en funksjon som bare støttes i SQL Managed Instance, overfører du dataene ved hjelp av funksjonen for eksport og import (BACPAC).

Klar når du er det – la oss konfigurere den gratis Azure-kontoen

  • [1] Besparelser basert på åtte forretningskritiske administrerte instanser basert på virtuell kjerne i området USA, øst, som kjører 730 timer per måned. Besparelser er beregnet fra full pris (lisens inkludert) mot basispris (med Azure Hybrid Benefit for SQL Server), dette ekskluderer kostnaden for Software Assurance for SQL Server Enterprise-utgaven, som kan variere basert på EA-avtale. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Priser fra mai 2022 kan endres.
  • [2] Påstandene om pris og ytelse er basert på data fra en undersøkelse bestilt av Microsoft og utført av Principled Technologies i april 2022. Undersøkelsen sammenlignet ytelse og prisytelse på en enkelt 16 vCore, 64 vCore and 80 vCore Azure SQL Managed Instance med maskinvare i Premium-serien på det forretningskritiske tjenestenivået og db.m6i.32xlarge-, db.r5b.4xlarge- og db.r5b.16xlarge-tilbudet for Amazon Web Services Relational Database Service (AWS RDS) på SQL Server. Benchmark-data er hentet fra en Principled Technologies-rapport som bruker anerkjente standarder, HammerDB TPROC-C, HammerDB TPROC-H og Microsoft MSOLTPE, en arbeidsbelastning avledet fra TPC-E. MSOLTPE er avledet fra TPC-E-referansemålingen og er dermed ikke sammenlignbar til publiserte TPC-E-resultater, da MSOLTPE-resultater ikke samsvarer med TPC-E-spesifikasjonen. Felttesten er basert på en blanding av skrivebeskyttede og oppdateringsintensive transaksjoner som simulerer aktiviteter som finnes i komplekse OLTP-program miljøer. Ytelse for pris beregnes av Principled Technologies etter kostnader for å kjøre skyplattformen kontinuerlig delt på transaksjoner per minutt eller per sekund med gjennomstrømming, basert på standarden. Prisene er basert på offentlig tilgjengelige amerikanske priser i USA, sør-sentralt for Azure SQL Managed Instance og USA, øst for AWS RDS fra april 2022 og inkluderer Azure Hybrid Benefit for SQL Server, unntatt Software Assurance og støttekostnader. Resultatene for ytelse og prisytelse er basert på konfigurasjonene som er beskrevet i Principled Technologies-rapporten.