Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Priser for reservert kapasitet

Spar på Azures databasetjenester ved binde deg på forhånd til fullt kontrollerbare tjenester.

Mer kapasitet, mindre kostnad
 

Oppnå betydelige innsparinger på Microsoft Azure SQL Database, Azure Cosmos DB og Azure Synapse Analytics. Med reservert kapasitetsprising kan du lettere kontrollere kostnader på tvers av forutsigbare og varierte arbeidsbelastninger og hjelpe med å optimere budsjettering og prognostisering.

Azure SQL Database

Spar opptil 33 prosent1 på beregningsressurser, og opptil 80 prosent2 kombinert med Azure Hybrid Benefit for SQL-server.

Azure Cosmos DB

Spar opptil 65 prosent3 på klargjort gjennomstrømmingsforespørselsenheter per sekund (RU/s).

Azure Synapse Analytics

Spar opp til 65 prosent4 sammenlignet med forbruksbetaling ved å betale på forskudd for bruk av cDWU.

Redis Cache

Spar opptil 55 prosent på forbruksbaserte priser på Premier-buffer.

Azure Database for MySQL

Spar opptil 67 prosent på databehandlingsressurser med reservert kapasitet. Mer informasjon.

Azure Database for PostgreSQL

Spar opptil 65 prosent på databehandlingsressurser med reservert kapasitet. Mer informasjon.

Fleksible vilkår

Vanlige spørsmål

 • Du må bruke priser for reservert kapasitet for minimum åtte vCores for SQL-database eller 20 000 RU/S for Azure Cosmos DB.
 • Kjøp en ett- eller treårstermin direkte i Azure-portalen, og betal med en direkte betaling eller på månedlig basis. Månedlig betaling er tilgjengelig uten ekstra kostnader. Hvis du er utenfor det amerikanske markedet, kan det månedlige betalingsbeløpet variere avhengig av den nåværende månedens markedsvalutakurs for din lokale valuta.

 • Avhengig av tjenestebehovet ditt, må du kanskje oppgi noen av følgende opplysninger:

  INFORMASJON EKSEMPEL
  Azure-område USA, øst
  Distribusjonstype Enkeltdatabase
  Ytelsesnivå Generelt formål
  Skriveområder Skriving i flere områder (kun Azure Cosmos DB)
  Maskinvareplattform Gen5
  Antall Reservasjonsstørrelse i virtuelle kjerner eller forespørselsenheter (RU/s)
  Termin 1 eller 3 år
 • Få priser for reservert kapasitet ved først å velge et enkelt eller delt abonnement. Alternativet du velger, bestemmer hvor mange abonnementer som skal kvalifiseres for priser for reservert kapasitet.

  Hvis du kjøper en reservasjon knyttet til et enkelt abonnement, vil priser for reservert kapasitet bare gjelde for ressurser innenfor det valgte abonnementet.

  Dersom du velger en reservasjon knyttet til et delt abonnement, kan priser for reservert kapasitet deles på tvers av alle abonnementene dine i registreringen din som Microsoft Entreprise-kunde, eller kontoen din som en betale for forbruk -kunde.

 • Priser for reservert kapasitet brukes ved kjøring av SQL-databaser på timebasis. Reservasjonen din er matchet med bruken av beregninger til de kjørende SQL-databasene dine. For SQL-databaser som ikke kjører hele timen, blir reservasjonen automatisk brukt til andre SQL-databaser som samsvarer med reserveringsattributtene. Rabatten din kan også gjelde for SQL-databaser som kjører samtidig. Hvis du ikke har SQL-databaser som kjører hele timen som samsvarer med reserveringsvilkårene dine, kan du ikke dra full nytte av prisene for reservert kapasitet for denne timen. Mer informasjon.

 • Priser for reservert kapasitet blir brukt på klargjort gjennomstrømning i form av forespørselsenheter per sekund (RU/s) på en time-til-time-basis. Rabatten din blir automatisk brukt på andre Azure Cosmos DB-ressurser som samsvarer med reserveringsattributtene for ressurser som ikke kjører hele timen. Rabatten din kan også gjelde for Azure Cosmos DB-ressurser som kjører samtidig. Hvis du ikke har Azure Cosmos DB-ressurser som kjører hele timen som samsvarer med reserveringsvilkårene dine, kan du ikke dra full nytte av priser for reservert kapasitet for denne timen. Mer informasjon.

 • Ingen handling er nødvendig fra din side. Samsvarende ressurser som allerede kjører eller nylig distribueres, vil automatisk få prisfordelen.

 • Start- og sluttdatoene dine er basert på kjøpsdato og bestillingsperiode. Når du har reservert kapasitet, gjelder rabatten din umiddelbart for eksisterende distribusjoner – og eventuelle nye distribusjoner du legger til – som samsvarer med reservasjonsbetingelsene.

 • Som kunde med Microsoft Foretaksavtale kan du se bruken din av reservert kapasitet ved å gå til Azure Enterprise-portalen. Som betale-for-forbruk-kunde kan du gå til Azure-kontoportalen.

 • Du har ikke lenger priser for reservert kapasitet, men distribusjonene dine fortsetter å kjøre og blir fakturert med betale-for-forbruk-priser.

 • Ja, du kommer til å motta en e-postvarsling minst 30 dager før reservasjonen utløper. Det er også enkelt å se detaljer om reservasjonen din fra Microsoft Azure-portalen.

 • Dersom du trenger å endre din SQL-databases kapasitetsreservasjon til et annet område, distribusjonstype, ytelsesnivå eller termin, kan du bytte den med en annen reservasjon som er lik eller større i verdi. Startdatoen for terminen for den nye reservasjonen følger ikke med over fra den forrige reservasjonen. Ett-års- eller tre-årsterminen begynner fra den datoen du lager den nye reservasjonen. For å anmode om bytting går du til reservasjonen i Azure-portalen og velger «Exchange» for å opprette en støtteforespørsel.

  Dersom du trenger å kansellere din SQL-databases kapasitetsreservasjon, kan det potensielt påløpe en avgift. Mer informasjon.

Les dokumentasjonen for å få mer informasjon

 • [1] Besparelser basert på åtte vCore SQL Database for allmennbruk i området USA, vest 2, som kjører 730 timer per måned. Besparelsene er beregnet fra en behovsbasert fullpris (inkludert lisens) sammenlignet med en forpliktet 3 års reservert kapasitet. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Prisene er fra november 2018 og kan endres.
 • [2] Besparelser basert på åtte vCore SQL Database for forretningskritisk bruk i området USA, vest 2, som kjører 730 timer per måned. Besparelsene er beregnet fra en behovsbasert full pris (inkludert lisens) sammenlignet med basisprisen for AHB pluss tre års forpliktelse til reservert kapasitet. Besparelsene ekskluderer Software Assurance-kostnaden for SQL Server Entreprise-utgaven, som kan variere i henhold til Microsoft Foretaksavtale. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Prisene er fra november 2018 og kan endres.
 • [3] Besparelser tilgjengelig med vilkårene for ett år eller tre år for Azure Cosmos DB-reservert kapasitet sammenlignet med betale-for-forbruk-priser. Faktiske besparelser kan variere basert på total klargjort gjennomstrømning (RU/s), skriving i enkeltområde eller flere områder og lengden på avtalen. Prisene er fra november 2018 og kan endres.
 • [4] Besparelser tilgjengelig med vilkårene for ett år eller tre år med beregningsoptimert Gen2-reservert kapasitet i Azure SQL Data Warehouse vs. priser der du betaler for forbruk. Inkluderer ikke lagring. Prisene er fra april 2019, og kan bli endret.
 • [5] Det månedlige betalingsbeløpet kan variere avhengig av den nåværende månedens markedsvalutakurs for den lokale valutaen du faktureres i.