Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Microsoft Sentinel-fordel for Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5-kunder

Spar opptil USD 2200 per måned på en vanlig Microsoft 365 E5-utrulling med 3500 lisenser for opptil 5 MB per bruker per dag for datainntak til Microsoft Sentinel.1

Integrert trusselbeskyttelse med SIEM og XDR

Med administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser (SIEM) og utvidet oppdagelse og svar (XDR) fra Microsoft har du konteksten og automatiseringen du trenger for å stoppe avanserte angrep på tvers av domener i hele organisasjonen. Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5- og Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5 Security-kunder kan få data på opptil 5 MB per bruker per dag med Microsoft 365-datainntak i Microsoft Sentinel.

 • Omfattende sikkerhet

  Få komplett synlighet for alle ressurser, inkludert brukere, enheter, programmer og infrastruktur.

 • Oppdag avanserte trusler

  Forsvar deg mot moderne angrep med SIEM- og XDR-funksjonalitet drevet av kunstig intelligens.

 • Etterforsk prioriterte hendelser

  Avdekk kritiske hendelser og jakt på mistenkelig aktivitet i skala.

 • Muliggjør en effektiv respons

  Reager raskt på hendelser med innebygd iverksetting og automatisering av vanlige oppgaver.

Tilbudsinformasjon

Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5- og Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5 Security-kunder kan få data på opptil 5 MB per bruker per dag for inntak av Microsoft 365-data. Dette tilbudet inkluderer følgende datakilder:

 • Påloggings- og revisjonslogger for Microsoft Entra ID (tidligere Azure AD)
 • Microsoft Defender for Cloud Apps-vernet shadow IT discovery-logger
 • Microsoft Purview informasjonsbeskyttelses logger
 • Microsoft 365 avansert jaktdata

Datatildelingen beregnes automatisk og legges til regningen din, og dekker kostnadene for opptil 5 MB med datainntak per bruker per dag.

I tillegg til denne datatildelingen er følgende Microsoft 365-datakilder alltid gratis for alle Microsoft Sentinel-brukere:

 • Azure-aktivitetslogger
 • Office 365-revisjonslogger (all SharePoint-aktivitet og Exchange-administratoraktivitet)
 • Varsler fra Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Defender XDR, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for identitet, Microsoft Defender for endepunkt og Microsoft Defender for Cloud Apps.
[1] Beregningen er basert på betale for forbruk-priser for Microsoft Sentinel og Azure Monitor Log Analytics for området USA, øst. Nøyaktige besparelser vil avhenge av fordelsutnyttelsen og kundens effektive pris etter eventuelle rabatter.

Kvalifisering for tilbudet

Denne datatildelingen er tilgjengelig for Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5- og Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5 Security-kunder som har Enterprise (EA), Enterprise Subscription (EAS) eller Leverandør av skyløsninger avtaler og registreringer. Nye Microsoft 365 E5-, A5-, F5-, og G5- eller Microsoft 365 E5-, A5-, F5- og G5 Security-kunder er også kvalifisert for denne datatildelingen. Når en kunde er kvalifisert, vil han begynne å dra nytte av datatildelingen fra og med den første måneden han er kvalifisert.

Vanlige spørsmål

  Microsoft 365 A5 og Microsoft 365 A5 Security

  Microsoft 365 A5 Security for lærere

  Microsoft 365 A5 for lærere

  Microsoft 365 A5 for elever

  Microsoft 365 A5 Security for elever

  Microsoft 365 A5 Suite-funksjoner for lærere

  Microsoft 365 A5 Suite-funksjoner for elever

  Microsoft 365 A5 med samtaleminutter for lærere

  Microsoft 365 A5 med samtaleminutter for elever

  Microsoft 365 A5 uten Telefonkonferanse for lærere

  Microsoft 365 A5 uten Telefonkonferanse for elever

  Microsoft 365 E5 og Microsoft 365 E5 Security

  Microsoft 365 E5 Security

  Microsoft 365 E5

  Microsoft 365 E5 Security for EMS E5

  Microsoft 365 E5 Security_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 E5 Suite-funksjoner

  Microsoft 365 E5 med samtaleminutter

  Microsoft 365 E5 uten Telefonkonferanse

  Microsoft 365 E5_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 F5 og Microsoft 365 F5 Security

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on AR (DOD)_USGOV_DOD

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on AR_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on GCC

  Microsoft 365 F5 Security Add-on

  Microsoft 365 F5 Security Add-on AR_USGOV_DOD

  Microsoft 365 F5 Security Add-on AR_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 F5 Security Add-on GCC

  Microsoft 365 Security and Compliance for FLW

  Microsoft 365 G5 og Microsoft G5 Security

  Microsoft 365 G5 Security GCC

  Microsoft 365 G5 Suite-funksjoner

  Microsoft 365 G5 Security_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5 GCC

  Datatilkobling Datatype

  Microsoft Entra-ID (revisjons- og påloggingslogger)

  SigninLogs

  AuditLogs

  AADNonInteractiveUserSignInLogs

  AADServicePrincipalSignInLogs

  AADManagedIdentitySignInLogs

  AADProvisioningLogs

  ADFSSignInLogs

  Microsoft Defender for Cloud Apps

  McasShadowItReporting

  Azure Information Protection

  InformationProtectionLogs_CL

  Microsoft 365 Defender Suite

  CloudAppEvents

  EmailAttachmentInfo

  EmailEvents

  EmailPostDeliveryEvents

  EmailUrlInfo

  IdentityLogonEvents

  IdentityQueryEvents

  IdentityDirectoryEvents

  AlertEvidence

 • Med denne fordelen kan hver bruker innta opptil 5 MB kvalifisert data daglig gjennom gratis Azure-målere. For å bekrefte at du bruker fordelen kan du vise kostnadene dine i et tabellformat i fanen kostnadsanalyse under Abonnement. Grupper kostnadene etter måler og søk etter "M365". Hvis du har brukt tilbudet i det valgte tidsrommet, vil du se en kostnad på null dollar for Microsoft 365-målerne.

 • Bruk Microsoft Sentinel Cost-arbeidsboken i Workbooks-galleriet for å anslå de totale kostnadsbesparelsene. Skriv inn detaljer slik som leierens totale antall kvalifiserte lisenser for å beregne totale antall potensielle besparelser for et tilpasset tidsintervall, eller eksporter bruksdetaljene dine for å se de nøyaktige datavolumene du har mottatt gratis så langt.