Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Vi tilbyr en gratis prøveperiode på 90 dager til gyldige kunder i Government-fellesskapet, og gir gratis kreditter på USD 500 til Azure Government for hver 30-dagersperiode.

Fleksibilitet med Azure-kreditt

Du mottar USD 500 i Azure-kreditter med Azure Government gratis prøveversjon for hver 30-dagers periode. Det er opp til deg hvordan du bruker Azure Government-kreditten din. Du kan bruke den på vilkårlige Azure Government-forbrukstjenester basert på dine behov, inkludert blant annet Virtual Machines, Cloud Services, Storage, SQL Database og Media Services.

Her er noen bruksscenarioer som ikke bruker mer enn USD 500 i løpet av en måned:

  • Kjør 9 små virtuell maskin-instanser i en hel måned, eller
  • lagre 5 TB data i georedundant lagring, eller
  • utvikle og test et webprogram ved bruk av Cloud Services med 5 webroller og 5 arbeiderroller på middels instanser, 10 timer per dag, 5 dager i uken og 1 S2 Azure SQL DB, eller
  • kjør to S2 SQL-databaser i en hel måned

Ubrukt månedlig kreditt kan ikke overføres til etterfølgende 30-dagersperiode, og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer. Månedlig bruk ut over det månedlige kredittbeløpet som er inkludert i tilbudet, vil innebære at kontoen deaktiveres i resten av 30-dagersperioden. Tilbudet er begrenset til ett per nye kunde.

Bruk inntil din månedlige Azure-kreditt helt gratis. Hvis du overskrider den månedlige kreditten, deaktiveres tjenesten din for denne måneden. Når kontoen er deaktivert, vil alle ressurser fortsatt fungere slik de gjorde før grensen ble nådd, men du vil ikke kunne aktivere eller klargjøre nye ressurser. Når den neste 30-dagersperioden starter, vil kontoen returnere til normal modus. Du kan velge å deaktivere disse grensene ved å konvertere til en Enterprise-avtale.

Mottakeren har eneansvar for eventuelle avgifter som kan oppstå ved mottak av kostnadsfrie tjenester.

Unntak

Azure-kreditter kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, merkeprodukter fra tredjeparter, eller andre produkter som selges separat fra Azure (for eksempel Microsoft Entra ID Premium).

Betalingsalternativer

Azure Government er bare tilgjengelig for kjøp gjennom godkjente volumlisensprogrammer som for eksempel foretaksavtaler.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i USA, og vi trenger en skikkelig validering av alle kunder innenfor Azure Government. Før man kvalifiseres for dette tilbudet, blir man validert som medlem av Government-fellesskapet av valideringsteamet til Microsoft Government Cloud.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i forhåndsversjon.

Ressursforpliktelse

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg på Microsoft Azure-portalen
  2. Få tilgang til ressursene via våre Azure-API-er.