Navigáció kihagyása

Az Azure Fenntartott VM-Példányok Használati Feltételei

Utolsó frissítés dátuma: 2017. november

A jelen használati feltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakóhelyétől függően annak egyik társvállalata) és Ön között, és az alábbi feltételekből és kikötésekből, továbbá az Ön Fenntartott VM-Példányai előfizetésére vonatkozó Ajánlat feltételeiből áll. A Fenntartott VM-Példányok Piactéri Ajánlatot képeznek, és licencelésük az Ön Ügyfélszerződésétől elkülönülten történik, az Online Szolgáltatások Feltételeinek Microsoft Azure-szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései azonban részét képezik a jelen Használati Feltételeknek, és alkalmazandók a Fenntartott VM-Példányokra.

A Használati Feltételek alkalmazandók a Fenntartott VM-Példányokra, alkalmazandók továbbá a Fenntartott VM-Példányokra vonatkozó bármely Microsoft-szoftverre, frissítésre, kiegészítésre és támogatási szolgáltatásra is, kivéve, ha ezekhez az elemekhez más feltételek tartoznak.

 1. Fogalommeghatározások.
  1. Az „Ügyfélszerződés” azt a szerződést jelenti, amely alapján Ön a Microsofttól Microsoft Azure-szolgáltatásokat szerzett be, jelenti továbbá az ennek helyébe lépő bármely olyan szerződést, amelyet Ön a Fenntartott VM-Példányainak tartama alatt kötött.
  2. Az „Ajánlat” egy Fenntartott VM-Példányokra vonatkozó ajánlatra alkalmazandó árképzési, tartamra vonatkozó és kapcsolódó részleteket jelenti.
  3. A „Fenntartott VM-Példány”egy, a Microsoft által közzétett és az Azure Piactéren elérhetővé tett Fenntartott VM-Példányt jelent.
 2. Használati jogok.
  1. Használat a Microsoft Azure-ban. Amennyiben betartja a jelen szerződés feltételeit és kikötéseit, a Microsoft jogot ad Önnek arra, hogy elérje és használja a Fenntartott VM-Példányokat, és hogy telepítsen és használjon a Microsoft által a Fenntartott VM-Példányokkal együtt biztosított bármely szoftvert, de kizárólag a szolgáltatással együtt történő használat céljából. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart.
  2. Harmadik felek programjai. A Fenntartott VM-Példányok tartalmazhatnak harmadik felektől származó egy vagy több programot. Ha egy harmadik féltől származó program szerepel egy, a Microsoft által biztosított külön „ThirdPartyNotices” fájl listáján, akkor rá az ebben a fájlban meghatározott feltételek az irányadók. Egyébként az ilyen programok használatára az adott programokba ágyazott vagy a hozzájuk mellékelt feltételek az irányadók. Az alábbi felelősségvállalást kizáró és kártérítést korlátozó rendelkezések azonban minden esetben alkalmazandók.
 3. Az Ügyfélszerződés feltételei. Az Ön Ügyfélszerződésének a következőkre vonatkozó rendelkezései a jelen Használati Feltételek részét képezik, amennyiben Microsoft Azure-szolgáltatásokra alkalmazandók: harmadik felek igényeivel szembeni védelem, átruházás, exportkorlátozások, alkalmazandó jog és a jogviták rendezése.
 4. Szavatosság. A Fenntartott VM-Példányokat a Microsoft „adott állapotban” biztosítja. A Microsoft nem vállal semmilyen kifejezett szavatosságot, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön olyan további jogokkal vagy törvényi garanciákkal rendelkezhet, amelyeket a jelen szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden vélelmezett szavatosságot, ideértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó vélelmezett szavatosságot is.

  Ausztráliában – Az ausztrál Fogyasztóvédelmi törvény Önnek törvényi garanciákat biztosít, és a jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul az Ön ilyen jogainak csorbítására.

 5. Jogorvoslatok és kártérítések korlátozása és kizárása. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely igény tekintetében az Ön Ügyfélszerződésében foglalt Microsoft Azure-szolgáltatásokra alkalmazandó jogorvoslatok és felelősségkorlátozások (ideértve az összes kizárást és kivételt is) a Fenntartott VM-Példányokra is alkalmazandók. Más károkért, ideértve a Fenntartott VM-Példányokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely következményi, rendkívüli, közvetett, büntető jellegű, véletlenszerű vagy az üzleti haszon vagy az árbevétel elmaradásából, az adatvesztésből vagy az adatok felhasználásából származó károkat is, Ön nem kaphat kártérítést a Microsofttól.