Navigáció kihagyása

A Microsoft Azure Piactér Feltételei

Utolsó frissítés dátuma: 2018. október

A jelen feltételek a Microsoft Azure Piactér, a Virtuálisgép-galéria és bármely egyéb olyan Microsoft Azure-szolgáltatás Ön általi használatára vonatkoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön az Azure-ral való használatra optimalizált termékeket és szolgáltatásokat érjen el vagy vásároljon meg (a továbbiakban „Piactér”). A Piactér tartalmazhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat (a továbbiakban „Piactéri Ajánlatok” vagy „Ajánlatok”), amelyeket a Microsoft és különféle harmadik fél kiadók (az ilyen közreadó felek mindegyike a továbbiakban egy „Kiadó”) tesznek közzé.

 1. Vásárlás és számlázás.
  1. Közvetlen ügyfelek. Ha Ön a Microsofttól vásárolt Microsoft Azure-előfizetést, akkor a Piactéri Ajánlatok ezen előfizetés keretében történő Ön általi megvásárlására a következő feltételek alkalmazandók:
   1. Fizetés. Ön vállalja, hogy megfizeti a Piactéri Ajánlatok Ön általi használatával kapcsolatos összes alkalmazandó díjat. Ezek a díjak nincsenek benne semmilyen Microsoft Azure Szolgáltatás Ön általi használatának díjaiban, és azokon felül értendők.
   2. Árak. Eltérő rendelkezés hiányában a Piactéri Ajánlatok feltüntetett ára nem tartalmaz semmilyen felszámítandó adót és devizaátváltáshoz kapcsolódó költséget. Kizárólag Ön a felelős az ilyen adók és egyéb díjak megfizetéséért. Az árak lehetnek ismétlődő díjak az előfizetés jellegű Ajánlatok esetében, illetve lehetnek mértékegység-alapúak (például a futási órák vagy a végrehajtott tranzakciók száma) a használati jellegű Ajánlatok esetében.
   3. Fizetőeszközök. Ha Ön az Ön Microsoft Azure-előfizetéséhez kapcsolódóan megadott egy fizetési módot (például hitelkártyás vagy online fizetési módot) a Microsoftnak, akkor azzal, hogy Ön ilyen termékeket vásárol, felhatalmazza a Microsoftot arra, hogy az adott fizetési móddal történő fizetést alkalmazza a Piactéri Ajánlat Ön általi használatára.
   4. Számlázás. Az Ön Piactéri vásárlásaira az Ön Microsoft Azure-előfizetési szerződésének felhasználásra vagy igénybevételkori fizetéssel történő vásárlásra alkalmazandó számlázási és fizetési feltételei vonatkoznak. Az olyan felmerült költségeket, amelyek nem kerültek feldolgozásra az Ön vásárlásának vagy használatának adott számlázási időszakában, a következő számlázási időszakban kiszámlázhatjuk. A Microsoft az Ön Microsoft Azure-fiók portálján követelési értesítőt bocsát az Ön rendelkezésére, ahol megtekintheti és kinyomtathatja a felszámított díjakat. Ez az egyetlen számlakivonat, amit a Microsoft ad. A végső számlakivonattól különböző bármely helyen megjelenő használatra vonatkozó érték és elköltött összeg csak becsült érték, és előfordulhat, hogy a korábbi használati minta alapján készített becsléseket tartalmaz, illetve hogy nem tartalmazza a legutóbbi tevékenységeket.
   5. Áremelés. Ha olyan Piactéri Ajánlatnak emelkedik az ára, amelyre Ön élő előfizetéssel rendelkezik, akkor az áremelés előtt 30 nappal erről Önt értesítjük. Azzal, hogy a 30 napos időszak letelte után Ön továbbra is használja a Piactéri Ajánlatot, Ön felhatalmazást ad az új ár beszedésére.
   6. Visszatérítések. Valamennyi díj vissza nem téríthető jellegű, kivéve ha egy Kiadó vagy a jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek.
   7. Számlajavítások. Ha Ön hibás adatot vesz észre a számláján, akkor a hiba számlán való első megjelenésétől számított 120 napon belül ezt Önnek be kell jelentenie a Microsoftnak. Azzal, hogy a megadott időn belül nem jelenti be a hibát, Ön mentesít minket a hibából eredő mindennemű felelősség és kártérítési kötelezettség alól; továbbá az adott esetben nem leszünk kötelesek kijavítani a hibát, illetve visszatérítést adni Önnek. Ha a Microsoft fedez fel egy számlázási hibát, azt 90 napon belül kijavítja.
  2. Közvetett ügyfelek. Ha Ön egy viszonteladótól vásárolt Microsoft Azure-előfizetést, akkor a Piactéri Ajánlatok ezen előfizetés keretében történő Ön általi megvásárlására az Ön és a viszonteladó között létrejött szerződés vásárlásra és számlázásra vonatkozó feltételei alkalmazandók.
  3. Általában. A következő feltételek attól a jogi személytől függetlenül alkalmazandók, amelytől Ön a Microsoft Azure-előfizetését megvásárolta.
   1. Pénzügyi kötelezettségvállalás. Kivéve, ha egy konkrét Piactéri Ajánlat esetén ettől eltérően rendelkeznek, sem Microsoft-előfizetési kreditek (például ingyenes próba, MSDN vagy BizSpark), sem pénzügyi kötelezettségvállalási összegek nem használhatók fel Piactéri Ajánlatok megvásárlására. Az ilyen vásárlások számlázása elkülönülten történik.
   2. Foglalások. „Foglalások”: egy meghatározott időtartamra és régióra vonatkozó választható Piactéri Ajánlatok (például Lefoglalt Szoftverpéldányok, stb.) előzetes megvásárlása. A Foglalásokat legfeljebb hároméves meghatározott időtartamokra lehet megvásárolni. A Foglalások a meghatározott időtartam végén lejárnak. A fel nem használt Foglalásokért fizetett érték nem kerül visszatérítésre. Hacsak külön nem jelezzük egy adott Piactéri Ajánlat esetén, cserére és lemondásra nincs lehetőség. A foglalási árazás az egyes vásárlások időpontjában hatályos árakon alapul. A Foglalt Példányok szoftverek esetén nem tartalmazzák a számítás költségeit.
   3. Automatikus megújítás. Ha az Ön által vásárolt Piactéri Ajánlat automatikus megújítási lehetőséggel rendelkező előfizetés, akkor a Microsoft vagy az Ön viszonteladója (ha van) automatikusan megújíthatja az előfizetést, és díjat számíthat fel a megújítási időszakra, kivéve, ha Ön a megújítás dátuma előtt lemondja az előfizetést.
   4. Ingyenes próba. Ha Ön ingyenes próbaidőszakos előfizetési Piactéri Ajánlatot vesz igénybe, akkor az ismétlődő díjfizetési kötelezettség elkerülése érdekében a próbaidőszak vége előtt le kell mondania az előfizetését. Ha Ön nem mondja le az előfizetését az ingyenes próbaidőszak vége előtt, akkor Önnek azt követően felszámítható a Piactéri Ajánlatért annak a vásárlás időpontjában közzétett ára. Ha Ön több előfizetést is létrehoz egy ingyenes próbaidőszakos Ajánlatra, akkor az összes előfizetésre érvényes próbaidőszak azon a napon kezdődik, amikor az első előfizetést létrehozza, és a próbaidőszak lejártával az összes ilyen előfizetés fizetős Ajánlattá válik.
   5. Megszüntetés. Ha Ön nem fizeti ki időben a teljes fizetendő összeget, akkor jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön hozzáférését a Piactéri Ajánlatokhoz. A hozzáférésnek a fizetés nem teljesítése miatti felfüggesztése vagy megszüntetése azt eredményezheti, hogy Ön elveszíti adatait.
 2. Használati Jogok.
  1. A Kiadó Használati Feltételei. Bármely Piactéri Ajánlat Ön általi használatának jogára az adott Piactéri Ajánlat Kiadója által biztosított külön használati feltételek (a továbbiakban „Használati Feltételek”) vonatkoznak. A Microsoft által közzétett Piactéri Ajánlatok kivételével a Microsoft nem szerződő fél semmilyen Kiadói Használati Feltételekben, és azok rendelkezései nem kötelezőek rá nézve.
  2. BYOL Ajánlatok. A Kiadók egyes Piactéri Ajánlatokat azzal a feltétellel tehetnek elérhetővé, hogy Ön a Piactéren kívül beszerezte az ilyen Ajánlatok használatához szükséges jogokat (a továbbiakban „hozott licences (BYOL) Ajánlatok”). Ha Ön BYOL Ajánlatot használ, akkor Ön a felelős annak biztosításáért, hogy az adott Ajánlat használatához elegendő jogokkal rendelkezzen.
  3. Microsoft-Szoftvertermékek. Ha egy harmadik fél Kiadó olyan virtuálisgép-Ajánlatot tesz közzé a Piactéren, amely bármilyen, a http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ listán található Microsoft-szoftverterméket (a továbbiakban „Microsoft-Szoftvertermék”) tartalmaz, akkor:
   1. az adott Microsoft-Szoftvertermék vonatkozásában a licencbe adó a Microsoft, nem pedig a harmadik fél;
   2. a Microsoft-Szoftvertermék Ön általi használatáért az Ön Microsoft Azure-előfizetésének megfelelő Microsoft-Szoftvertermékre alkalmazandó díjak vagy a viszonteladó (ha van) által meghatározott díjak a harmadik fél Ajánlatának díjain felül fizetendők; továbbá
   3. az Ajánlatban foglalt bármely Microsoft-Szoftvertermék Ön általi használatára a Microsoft feltételei, nem pedig a harmadik fél Használati Feltételei vonatkoznak, ideértve Önnek azt a jogát is, ha van ilyen, hogy a Microsoft-Szoftverterméket a Microsoft Azure-on kívül használhatja.
  4. Alkalmazásprogramozási felületek. A Piactérrel történő használat céljára a Microsoft elérhetővé tehet alkalmazásprogramozási felületeket (a továbbiakban „Piactér API-k”). Ha a Piactér API-kat Piactéri Ajánlatok megvásárlására vagy elérésre használja, akkor Ön a felelős az időnként esetleg módosuló, a Piactér felhasználói felületén közzétett alkalmazandó Használati Feltételek áttanulmányozásáért és betartásáért. Azzal, hogy Ön a Piactér API-kat Piactéri Ajánlatok megvásárlására használja, Ön vállalja, hogy a vásárlás időpontjában a Piactér felhasználói felületén található fizetési feltételeknek megfelelően megfizeti az összes alkalmazandó díjat, és felhatalmazást ad az ilyen díjak beszedésére.
 3. Személyes adatok védelme és általában vett adatvédelem.
  1. A Kiadók számára nyilvánosságra hozott adatok. Ha megvásárol vagy használ egy Piactéri Ajánlatot, akkor a Microsoft megoszthatja az ilyen Ajánlat Kiadójával az Ön kapcsolattartási adatait és a tranzakció részleteit. Az Ön engedélye nélkül egyetlen Kiadóval sem osztjuk meg az Ön Ügyféladatait.
  2. A Kiadók adatvédelmi szabályzata. A Kiadók kötelesek olyan adatvédelmi nyilatkozatot biztosítani, amely részletesen leírja adatvédelmi gyakorlatukat az Ajánlataik által összegyűjtött Ügyféladatokat és a Microsofttól kapott bármilyen ügyfélre vonatkozó információkat illetően. Kivéve, ha egy, a Microsoft által közzétett Piactéri Ajánlattal kapcsolatban a Microsoft ezzel ellentétesen rendelkezik, a Microsoft adatvédelmi, titoktartási, valamint az adatok helyére és megőrzésére vonatkozó irányelvei nem alkalmazandók egyetlen Piactéri Ajánlatra sem, és nem alkalmazandók semmilyen Ügyféladat vagy ügyfélre vonatkozó egyéb információ Kiadó általi használatára sem.
  3. Személyes Adatok kezelése. Addig a mértékig, amíg a Microsoft az ajánlatok biztosításával kapcsolatos személyes adatok feldolgozója vagy személyes adatokat feldolgozó alvállalkozó, az Online Szolgáltatások Feltételeiben a Microsoft 2018. május 25-től kezdődően minden ügyfele felé vállalja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete feltétételeinek betartását a http://go.microsoft.com/?linkid=9840733 webhelyen.
 4. Vegyes rendelkezések.
  1. Pénzügyi adatok. Egyes Piactéri Ajánlatok pénzügyi adatokat tartalmazhatnak. A Microsoft az Egyesült Államok szövetségi értékpapír-kereskedelmi törvényei, illetve más joghatóságok értékpapír-kereskedelmi jogszabályai értelmében nem tekinthető brókernek, értékpapír-forgalmazónak vagy bejegyzett befektetési tanácsadónak, és nem tesz javaslatokat magánszemélyeknek különböző értékpapírok befektetésre való alkalmasságára, illetve értékpapírok vagy más pénzügyi termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vagy eladására vonatkozóan. A Piactér tartalmának egyetlen része sem képez valamilyen értékpapír megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatot vagy felszólítást. Sem a Microsoft, sem a részvényárfolyamok, illetve indexadatok licencbe adói nem ajánlanak, illetve nem javasolnak semmilyen pénzügyi terméket vagy szolgáltatást. A Piactér tartalmának egyetlen része – ideértve az adatkészleteket és a pénzügyi alkalmazásokat is – sem tekintendő szaktanácsadásnak, ideértve – nem korlátozó jelleggel – a befektetési és az adózással kapcsolatos tanácsokat is.
  2. Szabályozás. Rendszere védelme, illetve a Piactér Ön általi használatának ésszerű korlátok közé szorítása érdekében a Microsoftnak jogában áll korlátozni az Ön által a Piactérhez eljuttatható kérések számát. Ezenkívül a kiadók is korlátozhatják az Ön által az ő szolgáltatásaikhoz eljuttatható kérések számát, és ezt a korlátozást a Microsoft juttatja érvényre (a továbbiakban „Különös Szabályozás”). A Különös Szabályozás korlátozásai megjelenhetnek a kiadó által közzétett tartalom részleteit tartalmazó azon oldalakon, amelyekre vonatkoznak. A Különös Szabályozás korlátozásai előzetes értesítést követően vagy előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.