A Microsoft Azure Piactér Feltételei

Utoljára frissítve: 2020. április

A Microsoft Kereskedelmi Piactér feltételei

A jelen feltételek a Microsoft Azure Piactér, az AppSource és bármely egyéb olyan Microsoft szolgáltatás Ön általi használatára vonatkoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön az Azure-ral vagy más Microsoft Szolgáltatásokkal való használatra optimalizált termékeket és szolgáltatásokat érjen el vagy vásároljon meg (a továbbiakban „Piactér”). A Piactér tartalmazhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat (a továbbiakban „Piactéri Ajánlatok” vagy „Ajánlatok”), amelyeket a Microsoft és különféle harmadik fél kiadók (az ilyen közreadó felek mindegyike a továbbiakban egy „Kiadó”) tesznek közzé.

 1. Vásárlás és számlázás.
  1. Közvetlen ügyfelek. Ha Ön a Microsofttól vásárolt Microsoft Szolgáltatást, akkor a Piactéri Ajánlatok ezen szolgáltatásokban történő Ön általi megvásárlására a Microsoft Ügyféllel Kötött Szerződésének „Árképzés és fizetés” részében leírt feltételek alkalmazandók.
  2. Közvetett ügyfelek. Ha Ön egy viszonteladótól vásárolt Microsoft Szolgáltatásokat, akkor a Piactéri Ajánlatok Ön általi megvásárlására az Ön és a viszonteladó között létrejött szerződés vásárlásra és számlázásra vonatkozó feltételei alkalmazandók.
  3. Általában. A következő feltételek attól a jogi személytől függetlenül alkalmazandók, amelytől Ön a Piactéri Ajánlatokat megvásárolta.
   1. Azure-előleg: Kivéve ha egy konkrét Piactéri Ajánlat esetén a Microsoft ezzel ellentétesen nem rendelkezik, sem Microsoft-előfizetési kreditek (például ingyenes próba, MSDN vagy Microsoft for Startups), sem Azure-előlegek nem használhatók fel Piactéri Ajánlatok megvásárlására. Az ilyen vásárlások számlázása elkülönülten történik.
   2. Foglalások. „Foglalások”: egy meghatározott időtartamra és régióra vonatkozó választható Piactéri Ajánlatok (például Lefoglalt Szoftverpéldányok, stb.) előzetes megvásárlása. A Foglalásokat legfeljebb hároméves meghatározott időtartamokra lehet megvásárolni. A Foglalások a meghatározott időtartam végén lejárnak. A fel nem használt Foglalásokért fizetett érték nem kerül visszatérítésre. Hacsak külön nem jelezzük egy adott Piactéri Ajánlat esetén, cserére és lemondásra nincs lehetőség. A foglalási árazás az egyes vásárlások időpontjában hatályos árakon alapul. A Foglalt Példányok szoftverek esetén nem tartalmazzák a számítás költségeit.
   3. Automatikus megújítás. Ha az Ön által vásárolt Piactéri Ajánlat automatikus megújítási lehetőséggel rendelkező előfizetés, akkor a Microsoft vagy az Ön viszonteladója (ha van) automatikusan megújíthatja az előfizetést, és díjat számíthat fel a megújítási időszakra, kivéve, ha Ön a megújítás dátuma előtt lemondja az előfizetést.
   4. Ingyenes próba. Ha Ön ingyenes próbaidőszakos előfizetési Piactéri Ajánlatot vesz igénybe, akkor értesítjük, mielőtt az ingyenes próbaidőszak fizetős Ajánlattá alakulna. Ha Ön több előfizetést is létrehoz egy ingyenes próbaidőszakos Ajánlatra, akkor az összes előfizetésre érvényes próbaidőszak azon a napon kezdődik, amikor az első előfizetést létrehozza, és a próbaidőszak lejártával az összes ilyen előfizetés fizetős Ajánlattá válik – ennek megtörténte előtt értesítjük.
   5. Megszüntetés. Ha Ön nem fizeti ki időben a teljes fizetendő összeget, akkor jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön hozzáférését a Piactéri Ajánlatokhoz. A hozzáférésnek a fizetés nem teljesítése miatti felfüggesztése vagy megszüntetése azt eredményezheti, hogy Ön elveszíti adatait.
 2. Használati Jogok:
  1. A Kiadó Használati Feltételei. Bármely Piactéri Ajánlat Ön általi használatának jogára az adott Piactéri Ajánlat Kiadója által biztosított külön használati feltételek (a továbbiakban „Használati Feltételek”) vonatkoznak. A Microsoft által közzétett Piactéri Ajánlatok kivételével a Microsoft nem szerződő fél semmilyen Kiadói Használati Feltételekben, és azok rendelkezései nem kötelezőek rá nézve.
  2. BYOL Ajánlatok. A Kiadók egyes Piactéri Ajánlatokat azzal a feltétellel tehetnek elérhetővé, hogy Ön a Piactéren kívül beszerezte az ilyen Ajánlatok használatához szükséges jogokat (a továbbiakban „hozott licences (BYOL) Ajánlatok”). Ha Ön BYOL Ajánlatot használ, akkor Ön a felelős annak biztosításáért, hogy az adott Ajánlat használatához elegendő jogokkal rendelkezzen.
  3. Microsoft Szoftvertermékek. Ha egy harmadik fél Kiadó olyan virtuálisgép-Ajánlatot tesz közzé a Piactéren, amely bármilyen, a Microsoft szoftvertermékek listáján megtalálható Microsoft szoftverterméket (a továbbiakban „Microsoft Szoftvertermék”) tartalmaz, akkor:
   1. az adott Microsoft Szoftvertermék vonatkozásában a licencbe adó a Microsoft, nem pedig a harmadik fél;
   2. a Microsoft Szoftvertermék Ön általi használatáért az Ön Microsoft Azure-előfizetésének megfelelő Microsoft Szoftvertermékre alkalmazandó díjak vagy a viszonteladó (ha van) által meghatározott díjak a harmadik fél Ajánlatának díjain felül fizetendők;
   3. az Ajánlatban foglalt bármely Microsoft Szoftvertermék Ön általi használatára a Microsoft feltételei, nem pedig a harmadik fél Használati Feltételei vonatkoznak, ideértve Önnek azt a jogát is, ha van ilyen, hogy a Microsoft Szoftverterméket a Microsoft Azure-on kívül használhatja.
  4. Alkalmazásprogramozási felületek. A Piactérrel történő használat céljára a Microsoft elérhetővé tehet alkalmazásprogramozási felületeket (a továbbiakban „Piactér API-k”). Ha a Piactér API-kat Piactéri Ajánlatok megvásárlására vagy elérésre használja, akkor Ön a felelős az időnként esetleg módosuló, a Piactér felhasználói felületén közzétett alkalmazandó Használati Feltételek áttanulmányozásáért és betartásáért. Azzal, hogy Ön a Piactér API-kat Piactéri Ajánlatok megvásárlására használja, Ön vállalja, hogy a vásárlás időpontjában a Piactér felhasználói felületén található fizetési feltételeknek megfelelően megfizeti az összes alkalmazandó díjat, és felhatalmazást ad az ilyen díjak beszedésére.
 3. Személyes adatok védelme és általában vett adatvédelem.
  1. A Kiadók számára nyilvánosságra hozott adatok. Ha megvásárol vagy használ egy Piactéri Ajánlatot, akkor a Microsoft megoszthatja az ilyen Ajánlat Kiadójával az Ön kapcsolattartási adatait, valamint a tranzakció és a használat részleteit. Az Ön engedélye nélkül egyetlen Kiadóval sem osztjuk meg az Ön Ügyféladatait (meghatározását lásd a jelen 3. szakaszban).
  2. A Kiadók adatvédelmi szabályzata. A Kiadók kötelesek olyan adatvédelmi nyilatkozatot biztosítani, amely részletesen leírja adatvédelmi gyakorlatukat az Ajánlataik által összegyűjtött Ügyféladatokat és a Microsofttól kapott bármilyen ügyfélre vonatkozó információkat illetően. Kivéve, ha egy, a Microsoft által közzétett Piactéri Ajánlattal kapcsolatban a Microsoft ezzel ellentétesen rendelkezik, a Microsoft adatvédelmi, titoktartási, valamint az adatok helyére és megőrzésére vonatkozó irányelvei nem alkalmazandók egyetlen Piactéri Ajánlatra sem, és nem alkalmazandók semmilyen Ügyféladat vagy ügyfélre vonatkozó egyéb információ Kiadó általi használatára sem.
  3. Személyes Adatok kezelése. Addig a mértékig, amíg a Microsoft az Ajánlatok biztosításával kapcsolatos személyes adatok feldolgozója vagy személyes adatokat feldolgozó alvállalkozó, az Online Szolgáltatások Feltételeiben a Microsoft 2018. május 25-től kezdődően minden ügyfele felé vállalja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete feltétételeinek betartását a http://go.microsoft.com/?linkid=9840733 webhelyen.
  4. Az Ügyféladatok Ön általi használata.
   1. Az Ön Ügyféladatokkal kapcsolatos felelőssége. A jelen Szerződésben az „Ügyféladatok” minden olyan adatot jelent – beleértve minden szöveg-, hang-, video- vagy képfájlt és szoftvert is –, amelyek a Kiadók (ideértve a Microsoftot is) számára Ön által, illetve az Ön nevében bármely Ajánlat használata során átadásra kerülnek. Kizárólag Ön a felelős az összes Ügyféladat tartalmáért. Az Ügyféladatokat illetően Önnek úgy kell számunkra folyamatosan biztosítania az Ajánlatok Ön számára történő nyújtásához szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg az Ön Szervezetének irányelveit vagy bármilyen harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Kiadót semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem semmilyen harmadik személlyel szemben. A Kiadó nem vállal és nem fog vállalni az Ügyféladatokra vagy bármely Ajánlat Ön általi használatára vonatkozó semmilyen kötelezettséget, kivéve, ha azt a jelen Szerződés kifejezetten tartalmazza, vagy az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik. Ha Ön szervezeti felhasználó, akkor az Ügyféladatok Ön általi használatára Szervezetének szabályzatai vonatkoznak.
   2. Nyilvános funkciók. Azzal, hogy Ön Ügyféladatokat oszt meg az Ajánlatok nyilvános részein, az Ügyféladatok nyilvános megosztását lehetővé tevő funkciók segítségével, vagy olyan megosztott területeken, amelyeket más személyek is elérhetnek, Ön hozzájárul ahhoz, hogy bárki, akivel Ön megosztotta az Ügyféladatokat, ingyenesen használja, mentse, többszörözze, terjessze, megjelenítse és továbbítsa őket. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy másoknak lehetőségük nyíljon a fentiekre, ne használja az Ajánlatokat Ügyféladatainak megosztására.
 4. Vegyes rendelkezések.
  1. Pénzügyi adatok. Egyes Piactéri Ajánlatok pénzügyi adatokat tartalmazhatnak. A Microsoft az Egyesült Államok szövetségi értékpapír-kereskedelmi törvényei, illetve más joghatóságok értékpapír-kereskedelmi jogszabályai értelmében nem tekinthető brókernek, értékpapír-forgalmazónak vagy bejegyzett befektetési tanácsadónak, és nem tesz javaslatokat magánszemélyeknek különböző értékpapírok befektetésre való alkalmasságára, illetve értékpapírok vagy más pénzügyi termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vagy eladására vonatkozóan. A Piactér tartalmának egyetlen része sem képez valamilyen értékpapír megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatot vagy felszólítást. Sem a Microsoft, sem a részvényárfolyamok, illetve indexadatok licencbe adói nem ajánlanak, illetve nem javasolnak semmilyen pénzügyi terméket vagy szolgáltatást. A Piactér tartalmának egyetlen része – ideértve az adatkészleteket és a pénzügyi alkalmazásokat is – sem tekintendő szaktanácsadásnak, ideértve – nem korlátozó jelleggel – a befektetési és az adózással kapcsolatos tanácsokat is.
  2. Szabályozás. Rendszere védelme, illetve a Piactér Ön általi használatának ésszerű korlátok közé szorítása érdekében a Microsoftnak jogában áll korlátozni az Ön által a Piactérhez eljuttatható kérések számát. Ezenkívül a kiadók is korlátozhatják az Ön által az ő szolgáltatásaikhoz eljuttatható kérések számát, és ezt a korlátozást a Microsoft juttatja érvényre (a továbbiakban „Különös Szabályozás”). A Különös Szabályozás korlátozásai megjelenhetnek a kiadó által közzétett tartalom részleteit tartalmazó azon oldalakon, amelyekre vonatkoznak. A Különös Szabályozás korlátozásai előzetes értesítést követően vagy előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.
  3. GARANCIÁK.
   1. A GARANCIAVÁLLALÁS KIZÁRÁSA. A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT TÁRSVÁLLALATAI, SZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI, FORGALMAZÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM NYÚJTANAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. ÖN VÁLLALJA, HOGY ÖN VISELI A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ÖSSZES KOCKÁZATOT, ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A MICROSOFT A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJA. A MICROSOFT NEM GARANTÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL ELÉRHETŐ ADATOK PONTOSSÁGÁT ÉS IDŐBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁT. A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT KIZÁRUNK MINDEN VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A SZAKSZERŰSÉGRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖNT TOVÁBBI JOGOK IS MEGILLETHETIK.

    A JELEN SZERZŐDÉS SEMELYIK RENDELKEZÉSE SEM IRÁNYUL E JOGAINAK CSORBÍTÁSÁRA, AMENNYIBEN AZOK ÉRVÉNYBEN VANNAK. AUSZTRÁLIÁBAN – ÖNT AZ AUSZTRÁL FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN KÖTELEZŐ GARANCIÁK ILLETIK MEG, ÉS A JELEN SZERZŐDÉSNEK NEM CÉLJA E JOGAINAK CSORBÍTÁSA. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK NEM HIBAMENTESEK, ÉS ALKALMANKÉNT RENDSZERLEÁLLÁSOK FORDULHATNAK ELŐ. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSAN, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN FOGNAK MŰKÖDNI, ÉS ARRA SEM, HOGY NEM FOGNAK ELVESZNI ÜGYFÉLADATOK.

   2. A felelősség korlátozása. Ön beleegyezik abba, hogy ha a Microsoft megszegi a jelen Szerződést, vagy ha Önnek a jelen Szerződés korlátozásai ellenére is van jogalapja kártérítésre, akkor Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségként a Microsofttól vagy annak bármely társvállalatától, szállítójától, viszonteladójától, forgalmazójától és beszállítójától csak a közvetlen károkért kaphat kártérítést, legfeljebb $5 000 összeg erejéig. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ IGÉNY JOGALAPJÁTÓL FÜGGETLENÜL ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMILYEN EGYÉB KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A RENDKÍVÜLI, A KÖZVETETT, A VÉLETLENSZERŰ ÉS A BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKAT IS. Ezek a korlátozások és kizárások akkor is alkalmazandók, ha ez a jogorvoslati lehetőség nem kártalanítja Önt teljes mértékben a veszteségeiért, vagy nem tudja betölteni alapvető rendeltetését, illetve ha a Microsoft tudott vagy ha a Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Ezek a korlátozások és kizárások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben vonatkoznak a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely ügyre, például: (i) az Ügyféladatok elvesztésére; (ii) bármelyik Szolgáltatás Ön általi használatát befolyásoló bármilyen vírusra; (iii) adatátviteli műveletek kezdeményezésekor vagy befejezésekor esetlegesen bekövetkező késésekre vagy hibákra; (iv) a szerződésszegésre, a szavatossági vagy garanciális kötelezettségek vagy feltételek megsértésére; (v) az objektív felelősségre, a hanyagságra, a megtévesztésre, a mulasztásra, a törvényszegésre, illetve egyéb szerződésen kívüli károkozásra; (vi) a törvények vagy előírások megsértésére; valamint (vii) a jogtalan gyarapodásra. Előfordulhat, hogy e korlátozások és kizárások némelyike vagy összessége nem vonatkozik Önre, ha az Ön állama, tartománya vagy országa nem engedi meg a véletlenszerű, a következményi és az egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.