Navigáció kihagyása

Kiegészítő használati feltételek Microsoft Azure Előzetesekhez

Last updated: July 2022

Azure may include preview, beta, or other pre-release features, services, software, or regions offered by Microsoft for optional evaluation ("Previews"). Previews are licensed to you as part of your agreement governing use of Azure, and subject to terms applicable to "Previews" as detailed in the Universal License Terms for Online Services section of the Microsoft Product Terms and the Microsoft Products and Services Data Protection Addendum ("DPA").

Certain named Previews are subject to additional terms set forth below, if any. These Previews are made available to you pursuant to these additional terms, which supplement your agreement governing use of Azure. Capitalized terms not defined herein shall have the meaning set forth in your agreement. If you do not agree to these terms, do not use the Preview(s).

Azure Active Directory előzetes programok

Az Azure Active Directory előzetes programok formájában frissítéseket és új funkciókat biztosít. A Microsoft az előzetes verziókat fázisokban teszi elérhetővé, hogy a Microsoftnak és az ügyfeleknek lehetőségük legyen az új funkció kiértékelésére és alapos megismerésére még mielőtt az az Azure AD normál szolgáltatás részévé válna. A fázisok a következők:

 1. Privát előzetes verzió – Ebben a fázisban felkérjük néhány ügyfelünket, hogy vegyen részt az új koncepciók és funkciók korai kipróbálásában. Ez a fázis nem tartalmaz hivatalos támogatást.
 2. Nyilvános előzetes verzió – Ebben a fázisban lehetővé tesszük, hogy a megfelelő Azure AD-licenccel rendelkező ügyfeleink bármelyike kiértékelhesse az új funkciót. Ebben a fázisban a Microsoft Ügyfél-támogatási Szolgálata támogatási szolgáltatásokat nyújt, de a szokásos szolgáltatási szint megállapodások nem alkalmazandók. Az Azure AD portálon megjelenő új funkciók esetében az ügyfél a felhasználói kezelőfelületen várhatóan olyan tájékoztató szalaghirdetést fog látni, amely az előzetes verzió kiértékelésének időszaka alatt elérhető új élményre hívja fel a figyelmet. A tájékoztató szalaghirdetésre kattintva az ügyfél bekapcsolódhat az előzetes verzió kiértékelésébe.
 3. Általánosan elérhető (GA) – Miután elkészült a nyilvános előzetes verzió, a funkciót, amelyhez az összes Microsoft támogatási csatornán keresztül biztosított támogatás, bármelyik licencelt ügyfél használhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha egy új funkció hatással van egy meglévő funkcióra, akkor előfordulhat, hogy az adott meglévő funkciót Ön vagy az Ön felhasználói másképp fogják tudni használni.

Mindegyik Azure Active Directory előzetes program más belépési követelményekkel és függőségekkel rendelkezik.

Azure Maps (Előzetes)

Az Azure Maps Tartalom engedélyezett és tiltott használati módjai

A navigációra vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem használhatja az Azure Maps szolgáltatást arra, hogy segítségével bármilyen alkalmazásban engedélyezze a navigációt.

Az adatbázisra vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem használhatja az Azure Maps szolgáltatást, sem pedig annak bármelyik részét arra, hogy segítségével versenytársat jelentő adatbázist vagy szolgáltatást, illetve teljesen vagy részben az Ügyfél saját adataival és/vagy bármilyen harmadik fél által biztosított vagy létrehozott adatokkal feltöltött származtatott adatbázist hozzon létre.

Az Ügyfél nem használhatja az Azure Maps által adott adatokat semmilyen harmadik féltől származó adatbázissal kombinálva, azzal a kivétellel, hogy az adatokra ráhelyezhet a Szolgáltatásban még nem szereplő típusú adatokból álló réteget (például a saját jogvédett tartalmát) vagy a Microsoft által egyébként engedélyezett adatokból álló réteget.

Az API-k által adott Eredmények

Az Ügyfél nem gyorsítótárazhatja és nem tárolhatja az Azure Maps API által adott információkat, nem korlátozó jelleggel ideértve a földrajzi koordinátákat és a visszafejtett földrajzi koordinátákat, a térképadatok címét és az útvonallal kapcsolatos információkat, (a továbbiakban „Eredmények”) annak érdekében, hogy több felhasználó kiszolgálása céljából méretezze az ilyen Eredményeket, vagy hogy megkerülje az Azure Maps bármelyik funkcióját.

Az Eredmények gyorsítótárazása és tárolása akkor megengedett, ha ennek a gyorsítótárazásnak a célja az Ügyfél alkalmazása késési idejének a csökkentése. Az Eredmények nem tárolhatók tovább (i) a visszaadott fejlécek által jelzett érvényességi időszaknál vagy (ii) 6 hónapnál, amennyiben ez a rövidebb. Tekintet nélkül az előbbiekre, az Ügyfél továbbra is folyamatosan hozzáférhet a földrajzi koordinátákhoz, ameddig érvényes Azure-fiókkal rendelkezik.

Az Ügyfél semmiféle harmadik fél által biztosított tartalomban vagy földrajzi térkép-adatbázisban nem jeleníthet meg semmilyen Eredményt, kivéve a földrajzi koordinátákat és/vagy az Azure Maps Weather szolgáltatás által adott eredményeket, de azokat is kizárólag a jelen Feltételekben foglaltak szerint.

Search API

A Microsoft az Azure Maps szolgáltatásnak küldött kéréseket elküldheti a Bing Térképek API-hoz feldolgozásra. A Bing Térképek API-hoz küldött minden adatra az Értesítések című szakaszban található, Bing Térképekre vonatkozó feltételek vonatkoznak. Ön tisztában van azzal, hogy a GDPR hatálya alá tartozó bármely olyan személyes adat tekintetében, amely elküldésre kerül a Microsoft számára, és amelyet a Bing Térképek API szolgálatással kapcsolatban kezelnek, Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősül. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

Térképadatok

A TomTom szerzői jogi nyilatkozatot megjelenítő tartalom használatának összhangban kell lennie a „Harmadik felek termékeinek licencelésére vonatkozó TomTom-feltétek és EULA” (TomTom Licensing Third Party Product Terms and EULA) című dokumentumban (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/) foglalt korlátozásokkal. Az Azure Maps a Bing Imagery szolgáltatást használja, amelyre az Értesítések című szakaszban található, Bing Térképekre vonatkozó értesítés vonatkozik.

Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy a jelen szakaszban ismertetett szolgáltatásokat az összes végfelhasználója érvényes és folyamatban lévő előfizetés alapján használja.

A User region (Felhasználó régiója) paraméter

Az Azure Maps szolgáltatásban a User region (Felhasználó régiója) paramétert annak az országnak az alkalmazandó jogszabályai szerint kell használni, ideértve a térképekre vonatkozó jogszabályokat is, amelyben a térképeket, a képeket és az egyéb adatokat, valamint az Ügyfél által az Azure Maps szolgáltatáson keresztül jogszerűen elérhető, harmadik féltől származó tartalmat elérhetővé tették.

A pontosság nem szavatolt

Sem a Microsoft, sem annak szállítói nem szavatolják, hogy a térképek, a képek, az adatok és az Azure Maps által adott bármely tartalom pontos és teljes.

Szerzői jogok

Az Ügyfél nem távolíthat el, nem takarhat el, nem maszkolhat és nem módosíthat az Azure Maps által elhelyezett vagy automatikusan előállított egyetlen emblémát és/vagy szerzői jogi nyilatkozatot sem.

Korlátozott hozzáférésű Cognitive Services és Applied AI Services (Előzetes)

Bizonyos Szolgáltatások elérhetősége a Microsoft saját hatáskörében, a jogosultsági és használati kritériumok alapján meghozott döntésétől függ (a továbbiakban „korlátozott hozzáférésű szolgáltatások”), amely kritériumokat és döntést a Microsoft saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja. Az Ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatásokat kizárólag a regisztrációs űrlapján jóváhagyottként meghatározott és/vagy a Beléptetésében vagy szerződésében jóváhagyott célokra, illetve módon használja. A Microsoft elvárhatja az Ügyféltől, hogy az a jóváhagyott használatot bármikor ismét ellenőrizze, és felfüggessze ezeket a korlátozott hozzáférésű szolgáltatásokat. A Microsofttól érkező, ismételt ellenőrzésre, illetve megfelelőségigazolásra vonatkozó kérésekre az Ügyfél a kérés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül köteles reagálni (a Microsoft ilyen kérésekkel önhitelesítő Azure-eszközökön keresztül is fordulhat az Ügyfélhez). Amennyiben a Microsoft további információkat igényel, hogy megbizonyosodjon a jelen feltételek betartásáról, az Ügyfél köteles észszerűen együttműködni a Microsofttal, és a kéréstől számított 30 munkanapon belül köteles biztosítani az ilyen információkat. Amikor az Ügyfél azt kéri, hogy elérhesse és igénybe vehesse a korlátozott hozzáférésű szolgáltatásokat, aktuális, teljes és pontos adatokat kell megadnia a regisztrációs űrlapon és a Microsofttól az ismételt ellenőrzésre, illetve megfelelőségigazolásra vonatkozó kérések esetén.

Cognitive Services és Applied AI Services Csatlakoztatott vagy Leválasztott Tárolókban (Előzetes)

Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják a tárolók telepítési környezetét, az Ügyfeleknek nem tilos a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti verzióit használniuk tárolókban Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok feldolgozására, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. A Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti verzióinak Ügyfél általi, tárolókbeli használatára az előzetesekre vonatkozó összes többi (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó. Továbbra is az Ügyfél a felelős annak megállapításáért, hogy egy tárolóban egy Szolgáltatás bármelyik előzetes, kibocsátás előtti verziója alkalmas-e olyan adatok feldolgozására, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik, továbbá annak biztosításáért, hogy az ilyen előzetes használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

A tárolókra az Online Szolgáltatásokra vonatkozó Univerzális Licencfeltételek „Szoftverek használata az online szolgáltatással” rendelkezése vonatkozik. A Microsoft a tárolókban lévő szolgáltatásokhoz kötelező és/vagy választható frissítéseket vagy kiegészítéseket kínálhat. Ha egy frissítés kötelező, akkor az Ügyfélnek a tárolót a Microsoft értesítésében megfogalmazott követelményeknek megfelelően kell frissítenie; ha nem hajtja végre az ilyen frissítéseket, az befolyásolhatja a tároló működését, és/vagy az is előfordulhat, hogy a tároló nem fog tovább működni. Az Ügyfél a tárolókban lévő szolgáltatások frissítéseit vagy kiegészítéseit, a kibocsátás előtti kódot, a további funkciókat és a tárolókban lévő kiegészítő szolgáltatásokat a hozzájuk mellékelt konkrét feltételeknek (ha vannak ilyenek) megfelelően használhatja. Amikor egy tároló általánosan elérhetővé (a továbbiakban „GA”) válik, az Ügyfélnek fel kell hagynia az előzetes tárolók használatával, és legkésőbb az éves tároló-újraaktiválási időszak végén frissítenie kell a megfelelő GA verzió(k)ra.

Cognitive Services, Térbeli elemzés Tárolója

 1. A H.264/AVC képi szabvánnyal, a VC-1 videoszabvánnyal, az MPEG-4 Part 2 képi szabvánnyal és az MPEG-2 videoszabvánnyal kapcsolatos értesítés.
  • A szoftver H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 és MPEG-2 képi tömörítő technológiát tartalmazhat. Az alábbi értesítést az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:
  • EZT A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1, AZ MPEG-4 PART 2 ÉS AZ MPEG-2 KÉPI SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A FENTI SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2, ILLETVE MPEG-2 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. NINCS ÉS NEM VÉLELMEZHETŐ LICENC SEMMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. LÁSD: www.mpegla.com.
  • A félreértések elkerülése érdekében: a jelen értesítés sem nem korlátozza, sem nem tiltja meg a Tárolóban lévő szoftver olyan normál üzleti célú használatát, amely személyes használatnak minősül az adott vállalkozásra nézve, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki a következőkre: (i) a szoftver továbbterjesztésére harmadik felek számára, ideértve az Ügyfélmegoldások harmadik félen keresztül történő elrését is, illetve (ii) a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő tartalom létrehozására.
 2. NVIDIA-összetevők.
  • A Tárolókbeli Térbeli elemzés magában foglalhatja az NVIDIA Corporation CUDA Toolkit eszköztárát, a Tesla-illesztőprogramokat, a cuDNN-t, a DIGITS-t, az NCCL-t és a TensorRT-t (a továbbiakban „NVIDIA-összetevők”). Az Ügyfél elfogadja, hogy az NVIDIA-összetevők Ügyfél általi használatára az NVIDIA következőkre vonatkozó Végfelhasználói licencszerződései az irányadók: NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Cognitive Services és Applied AI Services, Leválasztott Tárolók (korlátozott hozzáférésű előzetes)

A jelen dokumentumban található módosításoktól eltekintve a Leválasztott Tárolókra a Cognitive Services és Applied AI Services szolgáltatásokra vonatkozó termékfelételek alkalmazandók.

A Leválasztott Tárlókban elérhető szolgáltatások akkor használandók, amikor nincs online adatkapcsolat Azure-beli számlázási végponttal. A Leválasztott Tárolók korlátozott kapacitású munkaterhelésekkel rendelkeznek, mértékegységük az egység. Az Ügyfelek csak annyi egység Leválasztott Tárolót telepíthetnek és használhatnak, amennyire az Ügyfél előfizetésével licencelt, vállalt havi szolgáltatás-igénybevételhez szükség van. Az Ügyfél a felelős azért, hogy az Ügyfél tényleges szolgáltatás-igénybevételéhez elegendő egységnyi Leválasztott Tárolót licenclejen. A Leválasztott Tároló egységek időérzékenyek, és a használatban lévőket az Ügyfélnek aktiválnia és újraaktiválnia kell egy 12 hónapos időszaban annak érdekében, hogy a Leválasztott Tároló működőképes maradjon. Ha nem aktiválja újra a Leválasztott Tárolót, akkor az Ügyfél nem tudja elérni az adatokat vagy a szolgáltatás kimenetét.

Az Ügyfelek a licencelt Leválaszott Tároló egységeket kizárólag a következő helyeken telepíthetik és használhatják: (1) az Ügyfél olyan hardvereszközein amelyek az Ügyfél kizárólagos használatára szolgálnak, és (2) az Ügyfél Microsoft Azure-Szolgáltatás-fiókjaiban. Egy, az Ügyféltől és az Ügyfél Társvállalataitól különböző jogi személy felügyelete vagy irányítása alatt álló bármely dedikált hardverre Az összes szoftverre vonatkozó univerzális licencfeltételek „Szoftverfelügyelet kiszervezése” rendelkezése vonatkozik.

Cognitive Services and Applied AI Services, Azure OpenAI Service Preview (Limited Access)

Limited Access Service. The Azure OpenAI Service Preview is a Limited Access Service preview subject to the Limited Access Services terms for Azure Cognitive Services and Applied AI Services in the Product Terms for Online Services.

Use Limitations.

 • Microsoft may limit Customer's access to or use of Output Content or the Azure OpenAI Service if Microsoft has a reasonable basis to believe that the Output Content or Customer's use of the Azure OpenAI Service (i) violates the Acceptable Use Policy for Online Services; (ii) is inconsistent with the information submitted in connection with Customer's registration to use the Azure OpenAI Limited Access preview service, or (iii) is inconsistent with requirements in the product documentation for the Azure OpenAI Service, as updated from time to time. "Output Content" means any data or content output by the Azure OpenAI Service.
 • Customer may not use the Azure OpenAI Service to discover any underlying components of the models, algorithms, and systems, such as exfiltrating the weights of models.
 • Customer may not use web scraping, web harvesting, or web data extraction methods to extract data from the Azure OpenAI Service or from Output Content.

Data Access and Use. As part of providing the Azure OpenAI service, Microsoft will process and store Customer Data submitted to the service, as well as Output Content, for purposes of (1) monitoring for and preventing abusive or harmful uses or outputs of the service; and (2) developing, testing, and improving capabilities designed to prevent abusive use of and/or harmful outputs from the service. Authorized Microsoft employees may review data that has triggered our automated systems to investigate and verify potential abuse. Microsoft engineers and data scientists may also access and use this data to improve our systems that monitor for and prevent abusive or harmful uses or outputs of the service. In both cases, for customers who have deployed Azure OpenAI service in the European Union, the authorized Microsoft employees will be located in the European Union. See the Azure OpenAI product documentation for more information.

Third Party Claims. Customer is responsible for responding to any third-party claims regarding Customer's use of the Azure OpenAI Service preview in compliance with applicable laws (including, but not limited to, copyright infringement or other claims relating to Output Content output during Customer's use of the service).

Azure Quantum szolgáltatás (Előzetes)

A Microsoft előzetes, írásos jóváhagyása nélkül Ön nem biztosíthat hozzáférést az Azure Quantum Előzeteséhez, illetve nem használhatja az Azure Quantum Előzetesét semmilyen harmadik személy vagy fél nevében.

Az Azure Quantum Előzetesén keresztül Önnek lehetőségre nyílhat arra, hogy egy harmadik fél (a továbbiakban „Szolgáltató”) szoftverén vagy hardverén (amely lehet, hogy a Szolgáltató telephelyén található), illetve szoftverével vagy hardverével munkaterheléseket hajtson végre (a továbbiakban „Szolgáltatói Megoldás”). A Szolgáltatói Megoldásokat a Szolgáltató (nem pedig a Microsoft) nyújtja a Szolgáltató saját szolgáltatási feltételei és adatvédelmi irányelvei szerint. Ha ellentmondás áll fenn a jelen feltételek és egy konkrét Szolgáltatói Megoldásra alkalmazandó bármilyen további feltételek és kikötések között, akkor a Szolgáltató ilyen további feltételei és kikötései az irányadók. Az Ön által kiválasztott mindegyik Szolgáltatói Megoldás esetében Ön megengedi, hogy a Microsoft az Ön munkaterhelését áthelyezze a kiválasztott Szolgáltatói Megoldásra, és hogy az ilyen eredményeket az Ön Előfizetési Szerződésének megfelelően fogadja és adja vissza. Önnek kell megfizetnie a Szolgáltatók által a Szolgáltatói Megoldásaik használatáért felszámított bármilyen díjakat.

Azure Communication Services (Előzetes)

Azure Communication Services

Az Azure Communication Services fejlesztői termék, amely az ügyfelek alkalmazásainak bementéül szolgál. Kizárólag az ügyfelek a felelősek azért, hogy az Azure Communication Services képességeit és szolgáltatásait magukban foglaló alkalmazásaik és ajánlataik megfeleljenek a jogi követelményeknek.

Az Azure Communication Services előzetes programok formájában frissítéseket és új funkciókat biztosít. A Microsoft az előzetes verziókat fázisokban teszi elérhetővé, hogy a Microsoftnak és az ügyfeleknek lehetőségük legyen az új funkció kiértékelésére és alapos megismerésére még mielőtt az a normál Azure Communication Services szolgáltatás részévé válna. A fázisok a következők:

 1. Privát előzetes verzió – Ebben a fázisban felkérjük néhány ügyfelünket, hogy vegyen részt az új koncepciók és funkciók korai kipróbálásában. Ez a fázis nem tartalmaz hivatalos támogatást.
 2. Nyilvános előzetes verzió – Ebben a fázisban lehetővé tesszük, hogy a megfelelő Azure Communication Services-licenccel rendelkező ügyfeleink bármelyike kiértékelhesse az új funkciót. Ebben a fázisban a Microsoft támogatási szolgáltatásokat nyújt, de a szokásos szolgáltatási szint megállapodások nem alkalmazandók. A nyilvános előzetes verziójú funkciókat a docs.microsoft.com webhelyen található dokumentumokban tájékoztató szalaghirdetések, az alkalmazásprogramozási felületeken és a szoftverfejlesztő készletekben a „béta” („beta”) vagy az „előzetes” vagy „előzetes kiadás” („pre-release”) címke jelöli.
 3. Általánosan elérhető (GA) – Miután elkészült a nyilvános előzetes verzió, a funkciót, amelyhez a Microsoft az összes támogatási csatornáján keresztül biztosít támogatást, bármelyik licencelt ügyfél használhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha egy új funkció hatással van egy meglévő funkcióra, akkor előfordulhat, hogy az adott meglévő funkciót Ön vagy az Ön felhasználói másképp fogják tudni használni.

Előfordulhat, hogy az Azure Communication Services egyes privát előzetes verzióira és nyilvános Előzeteseire külön licenc, például nyílt forráskódú licenc vonatkozik. Amennyiben ellentmondás tapasztalható a jelen feltételek és bármely külön licenc között, a külön licenc az irányadó az Azure Communication Services szolgáltatásnak az ilyen külön licenc hatálya alá tartozó előzetes verziója vonatkozásában. Mindegyik fél fenntart az előbbiekben említett licencek által nem kifejezetten biztosított minden jogot (és egyik fél sem kap semmilyen, az előbbiekben említett licencek által nem kifejezetten biztosított jogot).

Nincs hozzáférés Vészhelyzeti Szolgáltatásokhoz

Az Azure Communication Services sem privát előzetes verzióban, sem nyilvános előzetes verzióban nem támogatja a vészhelyzeti szolgáltatókhoz intézett segélykérő telefonhívásokat vagy SMS-eket. Ön nem kísérelheti meg engedélyezni, illetve nem próbálhatja meg használni az Azure Communication Services kimenő hangos vagy SMS-funkcióit arra, hogy olyan hivatalos, a kormányzat által fenntartott vészhelyzeti telefonszámokat (például a 911-et vagy a 112-t) hívjon fel, amelyekkel a vészhelyzetben intézkedésre jogosultakat vészhelyzeti szolgáltatások nyújtására rendelik ki (a továbbiakban „Vészhelyzeti Szolgáltatások”).

Ön köteles jól látható helyen, félreérthetetlenül tájékoztatni a felhasználókat arról, hogy a Vészhelyzeti Szolgáltatások nem érhetőek el az Azure Communication Services szolgáltatással sem privát előzetes verzióban, sem nyilvános előzetes verzióban, és amíg a termék előzetes verziójú, a Vészhelyzeti Szolgáltatásokat más módon kell elérniük.

SEM A MICROSOFT, SEM ANNAK KÉPVISELŐI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN JOGI VAGY IGAZSÁGOSSÁGI ELV ALAPJÁN AZ ABBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN IGÉNYÉRT (IDEÉRTVE HARMADIK FELEK IGÉNYEIT IS), KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT (ÉS ÖN KÖTELES KÁRTALANÍTÁST, MENTESÍTÉST ÉS VÉDELMET NYÚJTANI A MICROSOFT SZÁMÁRA BÁRMELYIK ÉS MINDEN ILYEN IGÉNY VONATKOZÁSÁBAN), HOGY AZ AZURE COMMUNICATION SERVICES NEM HASZNÁLHATÓ PRIVÁT ELŐZETES VERZIÓBAN VAGY NYILVÁNOS ELŐZETES VERZIÓBAN VÉSZHELYZETI SZOLGÁLTATÁSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTELRE.

Árképzés

Tekintet nélkül az Ön mennyiségi licencszerződésében foglalt feltételekre, az Azure Communication Services (a továbbiakban „ACS”) szolgáltatásra nem vonatkozik a rögzített árképzés. Az ACS árképzése piaci alapú, és a telekommunikációs szolgáltatások harmadik fél szolgáltatóitól függ. Az egyes vásárlások időpontjában elérhető árképzés bármikor módosulhat. Az árképzés változásáról Ön az Azure-portálról tájékozódhat.

Szám hozzárendelése és hordozhatósága

A bármilyen előzetes program során Önhöz hozzárendelt telefonszámok az előzetes program végén visszakerülnek a Microsofthoz, kivéve, ha Ön a Microsofttal ettől eltérően állapodik meg. Privát előzetes és nyilvános előzetes verziókban a telefonszámok nem hordozhatók.

A Microsoft Teams együttműködési képessége

Az Azure Communication Services és a Microsoft Teams között együttműködés lehetővé teszi, hogy az Ön alkalmazásai és felhasználói Teams-hívásokban, ‑értekezletekben és ‑csevegésekben vegyenek részt. Ön a felelős annak biztosításáért, hogy alkalmazásinak felhasználói értesítést kapjanak, amikor egy Teams-hívás vagy ‑értekezlet során engedélyezve van a felvétel (rögzítés) vagy az átiratkészítés. A Microsoft az Azure Communication Services API-n keresztül fogja jelezni az Ön számára, hogy megkezdődött a felvétel, illetve az átiratkészítés, Önnek pedig ezt alkalmazásának felhasználói felületén keresztül valós időben tudatnia kell a felhasználóival.

Visszajelzések

A Microsoft visszajelzést kérhet Öntől, hogy megtudja, hogyan működik a szolgáltatás, és min kell javítani. Ön hozzájárul a felmérésekre és visszajelzésekre vonatkozó kérések fogadásához. Az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai szerint az Ön visszajelzésének gyűjtése és kezelése során a Microsoft adatkezelőként jár el. Mivel a kibocsátás előtti szolgáltatások sikeres fejlesztéséhez elengedhetetlen az ügyfelek visszajelzése, ez az adatkezelés szükséges a jelen szerződés teljesítéséhez.

Hívás felvétele

Sok ország és állam rendelkezik a nyilvános telefonhálózatokra, valamint a hang- és videohívásokra alkalmazandó olyan jogszabályokkal és előírásokkal, amelyek megkövetelik a felhasználók hozzájárulását a velük való kommunikáció felvételéhez (rögzítéséhez). Ön a felelős azért, hogy a hívásfelvevő képességeket a jogszabályoknak megfelelően használja. A felvett kommunikációban érintett felektől olyan módon kell beszereznie a hozzájárulásukat, amely teljesíti az egyes résztvevőkre alkalmazandó jogszabályok előírásait.

Azure API for FHIR® (Előzetes)

Az Azure API for FHIR Előzetes bizonyos kibocsátás előtti API-kat tartalmaz, többek között olyan kapcsolódó eszközök, szoftverek és szolgáltatások kibocsátás előtti verzióit, amelyek várhatóan az Azure API for FHIR részét fogják képezni. Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják az Azure API for FHIR Előzetes telepítését, az Ügyfeleknek nem tilos az ilyen Azure API for FHIR Előzetest használniuk Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok kezelésére, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. Az Azure API for FHIR Előzetes Ügyfél általi használatára az összes többi Azure-előzetesre vonatkozó (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó.

Továbbra is az Ügyfél a felelős a következőkért: (i) annak megállapításáért, hogy az Azure API for FHIR Előzetes alkalmas-e olyan adatok kezelésére, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik; továbbá (ii) annak biztosításáért, hogy az Azure API for FHIR Előzetes használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Az Azure API for FHIR Előzetes használatából kapott eredmények – nem korlátozó jelleggel ideértve az azonosításra alkalmas információk nélküli exportáláskor és az FHIR-konverter használatakor kapott eredményeket is – olyan tényezőktől függnek, mint a bevitt adatok és az Ügyfél által kiválasztott funkciók. A Microsoft nem tudja kiértékelni az Azure API for FHIR Előzetes kimenetét, és nem tudja megállapítani, hogy elfogadható-e arra, amire azt az Ügyfél fel szeretné használni, illetve teljesíti-e azt, amit az Ügyfél elvár. Nem garantált, hogy az Azure API for FHIR Előzetes kimenetei teljesítenek bármilyen konkrét jogi, szabályozási vagy megfelelőségi követelményt.

Orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogi nyilatkozat

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az API for FHIR Előzetest (1) nem orvostechnikai eszköz(ök)ként tervezték és tették elérhetővé, és nem orvostechnikai eszköz(ök)ként való használatra szánták; továbbá (2) nem arra tervezték és nem arra szánták, hogy professzionális orvosi tanácsot, diagnózist, kezelést vagy megítélést váltson ki, és nem használható professzionális orvosi tanács, diagnózis, kezelés vagy megítélés helyett, és ilyeneket nem válthat ki. Kizárólag az Ügyfél a felelős a megfelelő hozzájárulások, figyelmeztetések, felelősségkizáró nyilatkozatok és nyilatkozatok megjelenítéséért és/vagy beszerzéséért az Azure API for FHIR Előzetes Ügyfél általi megvalósításának végfelhasználói számára.

Az FHIR® a HL7 bejegyzett védjegye, használatát a HL7 engedélyezte.

Azure Healthcare API-k (Előzetes)

Az Azure Healthcare API-k Előzetese bizonyos kibocsátás előtti Azure Healthcare API-kat tartalmaz, többek között olyan kapcsolódó eszközök, szoftverek és szolgáltatások kibocsátás előtti verzióit, amelyek várhatóan az Azure Healthcare API-k részét fogják képezni. Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják az Azure Healthcare API-k Előzetesének telepítését, az Ügyfeleknek nem tilos az Azure Healthcare API-k Előzetesét használniuk Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok kezelésére, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. Az Azure Healthcare API-k Előzetesének Ügyfél általi használatára az Azure-előzetesekre vonatkozó összes többi (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó.

Továbbra is az Ügyfél a felelős a következőkért: (i) annak megállapításáért, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetese alkalmas-e olyan adatok kezelésére, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik; továbbá (ii) annak biztosításáért, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetesének használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Az Azure Healthcare API-k Előzetesének használatából kapott eredmények – nem korlátozó jelleggel ideértve az azonosításra alkalmas információk nélküli exportálás és az FHIR®-konverter használatakor kapott eredményeket is – olyan tényezőktől függenek, mint a bevitt adatok és az Ügyfél által kiválasztott funkciók. A Microsoft nem tudja kiértékelni az Azure Healthcare API-k Előzetesének kimeneteit, és nem tudja megállapítani, hogy elfogadhatók-e arra, amire azt az Ügyfél fel szeretné használni őket, illetve teljesítik-e azt, amit az Ügyfél elvár. Nem garantált, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetesének kimenetei teljesítenek bármilyen konkrét jogi, szabályozási vagy megfelelőségi követelményt.

Orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogi nyilatkozat

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetesét (1) nem orvostechnikai eszköz(ök)ként tervezték és tették elérhetővé, és nem orvostechnikai eszköz(ök)ként való használatra szánták; továbbá (2) nem arra tervezték és nem arra szánták, hogy professzionális orvosi tanácsot, diagnózist, kezelést vagy megítélést váltson ki, és nem használható professzionális orvosi tanács, diagnózis, kezelés vagy megítélés helyett, és ilyeneket nem válthat ki. Kizárólag az Ügyfél a felelős a megfelelő hozzájárulások, figyelmeztetések, felelősségkizáró nyilatkozatok és nyilatkozatok megjelenítéséért és/vagy beszerzéséért az Azure Healthcare API-k Előzetese Ügyfél általi megvalósításának végfelhasználói számára.

Az FHIR® a HL7 bejegyzett védjegye, használatát a HL7 engedélyezte.

Microsoft Defender for IoT

Az Azure Defender for IoT egyik új szolgáltatása, az Enterprise IoT jelenleg kibocsátás előtti, ELŐZETES állapotban van. Azon ügyfelek esetében, akik aktív Microsoft 365 Defender- (Végponthoz készült Microsoft Defender) előfizetéssel is rendelkeznek, az Enterprise IoT kezelni és tárolni fogja a Végponthoz készült Microsoft Defender-előfizetésből származó adatokat, és a két termék zökkenőmentesen egyesül, létrehozva egyetlen, egységesített, több portálra kiterjedő készletnézetet. Ez magában fogja foglalni a Végponthoz készült Microsoft Defender által támogatott összes eszközhöz tartozó, a Végponthoz készült Microsoft Defenderből származó adatot – felügyelt eszközöket, felügyelhető eszközöket, hálózati eszközöket, IoT eszközöket (amelyek az Eszközfelderítés szolgáltatás részeként észlelhetők). Az ilyen adatokra nem a Végponthoz készült Microsoft Defenderre, hanem az Enterprise IoT-re alkalmazandó adatvédelmi és adatkezelési kötelezettségvállalások alkalmazandók. További információk az Enterprise IoT dokumentációjában találhatók. Továbbá azzal, hogy használja az Enterprise IoT szolgáltatást, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft mérnökei elérjék és felhasználják az Ön adatait analitikai modellek felállításához, teszteléséhez és optimalizálásához. Ha nem szeretne ilyen hozzáférést biztosítani, NE HASZNÁLJA AZ ELŐZETES TECHNOLÓGIÁT.

A Synapse Analytics-adatbázissablonra (Előzetes) vonatkozó használati jogok

Az „Adatbázissablonok” olyan iparágspecifikus adatmodelleket és sémákat vagy ezek részeit jelenti, amelyeket a Microsoft az Ügyfél számára biztosít.

Az „Anyagok” olyan Adatbázissablonokat és kapcsolódó anyagokat, eszközöket, funkciókat és szolgáltatásokat jelent, amelyeket a Microsoft az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek szerint biztosít az Ügyfélnek.

A Használati Jogok

Az Ügyfél bármilyen Adatbázissablont kizárólag az Ügyfél belső üzleti céljaihoz és kizárólag a Microsoft Azure Synapse Analytics szolgáltatáson történő futtatáshoz érhet el, és az Ügyfél a Microsoft által az Ügyfél számára biztosított bármilyen Anyagot kizárólag az Ügyfél belső üzleti céljaihoz és kizárólag a Microsoft Azure Synapse Analytics szolgáltatáson történő futtatáshoz használhat. A Microsoft határozza meg az Anyagok összetevőit, szolgáltatásait és/vagy funkcióit, és saját belátása szerint bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Anyagok bármelyik vagy az összes összetevőjéhez, szolgáltatásához és/vagy funkciójához való hozzáférést.

A licencre vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem teheti meg (és meg sem kísérelheti) a következőket: (1) nem fejtheti vissza, illetve nem kerülheti meg az Anyagok semmilyen technikai korlátozását, sem az Anyagokhoz kapcsolódó bármilyen dokumentáció megszorításait vagy korlátozásait; (2) nem használhatja az Anyagokat a jogszabályokat sértő módon, sem arra, hogy kártevőket vagy egyéb kártevő kódot vagy szoftvert hozzon létre vagy terjesszen; (3) az Anyagokat nem oszthatja meg, nem teheti közzé, nem terjesztheti, nem továbbíthatja és nem adhatja kölcsönbe semmilyen harmadik félnek (kivéve a vállalkozóinak az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek szerint), és más módon sem biztosíthat semmilyen Anyagot önállóan üzemeltetett megoldásként mások számára használat céljából; (4) nem távolíthatja el, nem minimalizálhatja, nem blokkolhatja és nem módosíthatja a Microsoftnak vagy a Microsoft szállítóinak az Anyagokban fellelhető semmilyen értesítését; és (5) más módon sem használhatja az Anyagokat semmilyen olyan célra, amelyet az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek kifejezetten meg nem engednek.

Azure Compute Gallery sharing functionality

Azure Compute Gallery ("ACG") contains functionality that enables an Azure subscription owner or delegate to make galleries within their Azure subscription, and resources in those galleries, accessible to other Azure users or communities as a new resource type. Azure users may then access and deploy those resources which may include, but are not limited to, scripts, virtual machine images or virtual machine applications (referred to herein as "Gallery Resources") solely to create Azure Virtual Machines within their own Azure subscription.

If Customer chooses to share Gallery Resources, Customer agrees:

(i) if Customer does not provide a separate license for the Gallery Resources at the Gallery level or in each Gallery Resource, Customer gives a license to all authorized users, including the rights to use modify, and repost such Gallery Resources in Azure; and

(ii) it is allowing Microsoft to make the shared Gallery Resources available to such users in a manner and location of Microsoft's choosing.