Trace Id is missing
Ugrás a tartalomra

A Microsoft Azure előzetes verziójú szolgáltatásainak kiegészítő használati feltételei

Legutóbb frissítve: [2024 március] 

Az Azure-termékek között a Microsoft nem kötelező értékelés céljából kínálhat előzetes verziójú, bétaverziós vagy egyéb, megjelenés előtt álló funkciókat, szolgáltatásokat, szoftvereket vagy régiókat („előzetes verziók”). Az Előzetes verziók licencelése az Ön Azure-használatot szabályozó szerződésének részeként történik, és az "Előzetes verziókra" vonatkozó feltételek érvényesek rájuk.

A nevezett Előzetes verziók közül egyesekre az alább ismertetett esetleges további feltételek vonatkoznak. Ezeket az Előzetes verziókat ezen további feltételek értelmében bocsátjuk rendelkezésre, amelyek az Azure használatát szabályozó szerződés kiegészítésének tekintendők. Az itt nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt kifejezéseket a szerződésben meghatározott értelemben használjuk. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, ne használja az előzetes verzió(ka)t.


Korlátozott hozzáférés AI Services (előzetes verzió)

Ha az  Azure AI Services egyik szolgáltatásának előzetes verziójára vagy előzetes verziójú funkciójára a Korlátozott hozzáférésű szolgáltatások feltételei vonatkoznak, akkor az adott előzetes verzió vagy előzetes verziójú funkció Ön általi elérésére és használatára a  Microsoft-termékek feltételeiben  a  Microsoft Azure AI Servicesre vonatkozó Szolgáltatásspecifikus feltételekben a Korlátozott hozzáférésű szolgáltatásokhoz meghatározott feltételek érvényesek.


AI Services csatlakoztatott vagy leválasztott tárolókban (előzetes verziók)

Mivel az ügyfelek szabályozzák a tárolók telepítési környezetét, az ügyfeleknek nem tilos tárolókban használniuk a Szolgáltatások előzetes verzióit személyes adatok vagy olyan egyéb adatok feldolgozására, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. Az előzetes verziók minden más feltétele, a  Microsoft-termékek feltételeiben, a Microsoft Azure AI Services Szolgáltatásspecifikus feltételei között a tárolókban található Szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott feltételeket is beleértve, érvényes a (csatlakoztatott vagy leválasztott) tárolókban található Szolgáltatások Ügyfél általi használatára. Továbbra is az Ügyfél a felelős annak megállapításáért, hogy egy tárolóban található Szolgáltatás bármely előzetes verziója alkalmas-e olyan adatok feldolgozására, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik, továbbá annak biztosításáért, hogy az ilyen előzetes verzió használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

A Microsoft a tárolókban lévő szolgáltatásokhoz kötelező és/vagy választható frissítéseket vagy kiegészítéseket kínálhat. Ha egy frissítés kötelező, akkor az Ügyfélnek a tárolót a Microsoft értesítésében megfogalmazott követelményeknek megfelelően kell frissítenie; ha nem hajtja végre az ilyen frissítéseket, az befolyásolhatja a tároló működését, és/vagy az is előfordulhat, hogy a tároló nem fog tovább működni. Az Ügyfél a tárolókban lévő szolgáltatások frissítéseit vagy kiegészítéseit, a kibocsátás előtti kódot, a további funkciókat és a tárolókban lévő kiegészítő szolgáltatásokat a hozzájuk mellékelt konkrét feltételeknek (ha vannak ilyenek) megfelelően használhatja. Amikor egy tároló általánosan elérhetővé (a továbbiakban „GA”) válik, az Ügyfélnek fel kell hagynia az előzetes tárolók használatával, és legkésőbb az éves tároló-újraaktiválási időszak végén frissítenie kell a megfelelő GA verzió(k)ra.


AI Services, Térbeli elemzések tárolója

 1. A H.264/AVC képi szabvánnyal, a VC-1 videószabvánnyal, az MPEG-4 Part 2 képi szabvánnyal és az MPEG-2 videószabvánnyal kapcsolatos értesítés.
  A szoftver H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 és MPEG-2 képi tömörítő technológiát tartalmazhat. Az alábbi értesítést az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:

  EZT A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1, AZ MPEG-4 PART 2 ÉS AZ MPEG-2 KÉPI SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A FENTI SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2, ILLETVE MPEG-2 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. NINCS ÉS NEM VÉLELMEZHETŐ LICENC SEMMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. ITT TÁJÉKOZÓDHAT: www.mpegla.com.

  A félreértések elkerülése végett: a jelen közlemény se nem korlátozza, se nem tiltja a Tárolóban lévő szoftvereknek az adott cégre nézve személyesnek minősülő, szokásos, üzleti célú használatát, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki: (i) a szoftver harmadik feleknek való továbbterjesztésére, ideértve az Ügyfélmegoldások harmadik félen keresztüli elérését is, illetve (ii) a VIDEÓSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő tartalmak létrehozására.

 2. NVIDIA-összetevők.
  A Tárolókbeli Térbeli elemzés magában foglalhatja az NVIDIA Corporation CUDA Toolkit eszköztárát, a Tesla-illesztőprogramokat, a cuDNN-t, a DIGITS-t, az NCCL-t és a TensorRT-t (a továbbiakban „NVIDIA-összetevők”). Az Ügyfél elfogadja, hogy az NVIDIA-összetevők Ügyfél általi használatára az NVIDIA következőkre vonatkozó Végfelhasználói licencszerződései az irányadók: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Azure Quantum szolgáltatás (előzetes verzió)

A Microsoft előzetes, írásos jóváhagyása nélkül Ön nem biztosíthat hozzáférést az Azure Quantum Előzeteséhez, illetve nem használhatja az Azure Quantum Előzetesét semmilyen harmadik személy vagy fél nevében.

Az Azure Quantum Előzetesén keresztül Önnek lehetőségre nyílhat arra, hogy egy harmadik fél (a továbbiakban „Szolgáltató”) szoftverén vagy hardverén (amely lehet, hogy a Szolgáltató telephelyén található), illetve szoftverével vagy hardverével munkaterheléseket hajtson végre (a továbbiakban „Szolgáltatói Megoldás”). A Szolgáltatói Megoldásokat a Szolgáltató (nem pedig a Microsoft) nyújtja a Szolgáltató saját szolgáltatási feltételei és adatvédelmi irányelvei szerint. Ha ellentmondás áll fenn a jelen feltételek és egy konkrét Szolgáltatói Megoldásra alkalmazandó bármilyen további feltételek és kikötések között, akkor a Szolgáltató ilyen további feltételei és kikötései az irányadók. Az Ön által kiválasztott mindegyik Szolgáltatói Megoldás esetében Ön megengedi, hogy a Microsoft az Ön munkaterhelését áthelyezze a kiválasztott Szolgáltatói Megoldásra, és hogy az ilyen eredményeket az Ön Előfizetési Szerződésének megfelelően fogadja és adja vissza. Önnek kell megfizetnie a Szolgáltatók által a Szolgáltatói Megoldásaik használatáért felszámított bármilyen díjakat.


Azure Communication Services (Előzetes)

Azure Communication Services

Az Azure Communication Services fejlesztői termék, amely az ügyfelek alkalmazásainak bemenetéül szolgál. Kizárólag az ügyfelek a felelősek azért, hogy az Azure Communication Services képességeit és szolgáltatásait magukban foglaló alkalmazásaik és ajánlataik megfeleljenek a jogi követelményeknek.

Az Azure Communication Services a frissítéseket és új funkciókat előzetes verziós programok formájában biztosítja, amiről a docs.microsoft.com webhelyen a dokumentációkban megjelenő tájékoztató szalaghirdetéseken, illetve az alkalmazásprogramozási felületeken és a szoftverfejlesztői készletekben "beta" (béta) vagy "pre-release" (előzetes kiadás) címkével tájékoztatja az Ügyfeleket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha egy új funkció hatással van egy meglévő funkcióra, akkor előfordulhat, hogy az adott funkciót Ön vagy a felhasználói másképp fogják tudni használni.

Előfordulhat, hogy az Azure Communication Services egyes privát előzetes verzióira és nyilvános Előzeteseire külön licenc, például nyílt forráskódú licenc vonatkozik. Amennyiben ellentmondás tapasztalható a jelen feltételek és bármely külön licenc között, a külön licenc az irányadó az Azure Communication Services szolgáltatásnak az ilyen külön licenc hatálya alá tartozó előzetes verziója vonatkozásában. Mindegyik fél fenntart az előbbiekben említett licencek által nem kifejezetten biztosított minden jogot (és egyik fél sem kap semmilyen, az előbbiekben említett licencek által nem kifejezetten biztosított jogot).

Nincs hozzáférés Vészhelyzeti Szolgáltatásokhoz

Az Azure Communication Services sem privát előzetes verzióban, sem nyilvános előzetes verzióban nem támogatja a vészhelyzeti szolgáltatókhoz intézett segélykérő telefonhívásokat vagy SMS-eket. Ön nem kísérelheti meg engedélyezni, illetve nem próbálhatja meg használni az Azure Communication Services kimenő hangos vagy SMS-funkcióit arra, hogy olyan hivatalos, a kormányzat által fenntartott vészhelyzeti telefonszámokat (például a 911-et vagy a 112-t) hívjon fel, amelyekkel a vészhelyzetben intézkedésre jogosultakat vészhelyzeti szolgáltatások nyújtására rendelik ki (a továbbiakban „Vészhelyzeti Szolgáltatások”).

Ön köteles jól látható helyen, félreérthetetlenül tájékoztatni a felhasználókat arról, hogy a Vészhelyzeti Szolgáltatások nem érhetőek el az Azure Communication Services szolgáltatással sem privát előzetes verzióban, sem nyilvános előzetes verzióban, és amíg a termék előzetes verziójú, a Vészhelyzeti Szolgáltatásokat más módon kell elérniük.

SEM A MICROSOFT, SEM ANNAK KÉPVISELŐI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN JOGI VAGY IGAZSÁGOSSÁGI ELV ALAPJÁN AZ ABBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN IGÉNYÉRT (IDEÉRTVE HARMADIK FELEK IGÉNYEIT IS), KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT (ÉS ÖN KÖTELES KÁRTALANÍTÁST, MENTESÍTÉST ÉS VÉDELMET NYÚJTANI A MICROSOFT SZÁMÁRA BÁRMELYIK ÉS MINDEN ILYEN IGÉNY VONATKOZÁSÁBAN), HOGY AZ AZURE COMMUNICATION SERVICES NEM HASZNÁLHATÓ PRIVÁT ELŐZETES VERZIÓBAN VAGY NYILVÁNOS ELŐZETES VERZIÓBAN VÉSZHELYZETI SZOLGÁLTATÁSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTELRE.

Árképzés

Tekintet nélkül az Ön mennyiségi licencszerződésében foglalt feltételekre, az Azure Communication Services (a továbbiakban „ACS”) szolgáltatásra nem vonatkozik a rögzített árképzés. Az ACS árképzése piaci alapú, és a telekommunikációs szolgáltatások harmadik fél szolgáltatóitól függ. Az egyes vásárlások időpontjában elérhető árképzés bármikor módosulhat. Az árképzés változásáról Ön az Azure-portálról tájékozódhat.

Szám hozzárendelése és hordozhatósága

A bármilyen előzetes program során Önhöz hozzárendelt telefonszámok az előzetes program végén visszakerülnek a Microsofthoz, kivéve, ha Ön a Microsofttal ettől eltérően állapodik meg. Privát előzetes és nyilvános előzetes verziókban a telefonszámok nem hordozhatók.

A Microsoft Teams együttműködési képessége

Az Azure Communication Services és a Microsoft Teams között együttműködés lehetővé teszi, hogy az Ön alkalmazásai és felhasználói Teams-hívásokban, ‑értekezletekben és ‑csevegésekben vegyenek részt. Ön a felelős annak biztosításáért, hogy alkalmazásinak felhasználói értesítést kapjanak, amikor egy Teams-hívás vagy ‑értekezlet során engedélyezve van a felvétel (rögzítés) vagy az átiratkészítés. A Microsoft az Azure Communication Services API-n keresztül fogja jelezni az Ön számára, hogy megkezdődött a felvétel, illetve az átiratkészítés, Önnek pedig ezt alkalmazásának felhasználói felületén keresztül valós időben tudatnia kell a felhasználóival.

Visszajelzések

A Microsoft visszajelzést kérhet Öntől, hogy megtudja, hogyan működik a szolgáltatás, és min kell javítani. Ön hozzájárul a felmérésekre és visszajelzésekre vonatkozó kérések fogadásához. Az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai szerint az Ön visszajelzésének gyűjtése és kezelése során a Microsoft adatkezelőként jár el. Mivel a kibocsátás előtti szolgáltatások sikeres fejlesztéséhez elengedhetetlen az ügyfelek visszajelzése, ez az adatkezelés szükséges a jelen szerződés teljesítéséhez.

Rögzített hívás

Sok ország és állam rendelkezik a nyilvános telefonhálózatokra, valamint a hang- és videohívásokra alkalmazandó olyan jogszabályokkal és előírásokkal, amelyek megkövetelik a felhasználók hozzájárulását a velük való kommunikáció felvételéhez (rögzítéséhez). Ön a felelős azért, hogy a rögzített hívást a jogszabályoknak megfelelően használja. A rögzített kommunikációban érintett felektől olyan módon kell beszereznie a hozzájárulást, amely teljesíti az egyes résztvevőkre alkalmazandó jogszabályok előírásait.

Üzenetkezelési szabályzat

Az Ügyfél és végfelhasználói kötelesek betartani az Azure Communication Services Üzenetkezelési szabályzatát. Az Üzenetkezelési szabályzat az SMS, MMS, e-mail és WhatsApp útján zajló üzenetváltásokra vonatkozik. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze vagy visszavonja azoknak az Ügyfeleknek és végfelhasználóknak a hozzáférését az Azure Communication Services szolgáltatáshoz, akik nem tartják be az Üzenetkezelési szabályzatot. Az üzenetkezelési szabályzat itt található: https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/messaging-policy.


Azure API for FHIR® és Azure Health Data Services (előzetes funkciók)

Az Azure API for FHIR és az Azure Health Data Services általánosan elérhető szolgáltatás. A jelen feltételek kizárólag az Azure API for FHIR és az Azure Health Data Services előzetes funkcióira („Előzetes funkciók”) vonatkoznak. Az Előzetes funkciók bizonyos kibocsátás előtti API-kat tartalmaznak, többek között olyan kapcsolódó eszközök, szoftverek és szolgáltatások kibocsátás előtti verzióját, amelyek várhatóan az Azure API for FHIR vagy az Azure Health Data Services részét fogják képezni. Mivel az Ügyfelek az Előzetes funkciók üzembe helyezését az Ügyfelek irányítják, az Ügyfeleknek nem tilos az ilyen Előzetes funkciókat Személyes adatok vagy más olyan adatok kezelésére használniuk, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. Az Előzetes funkciók Ügyfél általi használatára az összes többi Azure-előzetesre vonatkozó (és egyéb alkalmazandó) feltételek érvényesek.

Továbbra is az Ügyfél a felelős a következőkért: (i) annak megállapításáért, hogy az Előzetes funkciók alkalmasak-e olyan adatok kezelésére, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik; továbbá (ii) annak biztosításáért, hogy az Előzetes funkciók használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Az Ügyfél számára az adatokra átalakítások alkalmazását lehetővé tevő Előzetes funkciók használatából származó eredmények olyan tényezőktől függnek, mint amilyenek például a megadott adatok és az Ügyfél által kiválasztott funkciók. A Microsoft nem képes az Előzetes funkciók kimeneteit kiértékelve megállapítani az Ügyfél használati eseteinek és megfelelőségi igényeinek elfogadhatóságát. Nem garantáljuk, hogy az Előzetes funkciók kimenetei megfelelnek bármilyen konkrét jogi, szabályozási vagy megfelelőségi követelménynek.

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogi nyilatkozat

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Azure Healthcare API-k előzetes verziója (1) nem orvostechnikai eszközként való használatra lett tervezve, szánva és elérhetővé téve; továbbá (2) nem arra készült, és nem arra szolgál, hogy kiváltson bármilyen professzionális orvosi szaktanácsot, diagnózist, kezelést vagy szakvéleményt, és nem használható semmilyen professzionális orvosi szaktanács, diagnózis, kezelés vagy szakvélemény helyett, illetve annak pótlására. Kizárólag az Ügyfél a felelős azért, hogy a megfelelő hozzájárulásokat, figyelmeztetéseket, felelősségkizáró nyilatkozatokat és más nyilatkozatokat megjelenítse és/vagy megszerezze az Előzetes funkciók Ügyfél általi megvalósításának végfelhasználói számára.

Az FHIR® a HL7 bejegyzett védjegye, amelyet a HL7 engedélyével használunk.


Microsoft Defender for IoT

Az Enterprise IoT Network Sensor, az Azure Defender for IoT egyik új funkciója jelenleg ELŐZETES VERZIÓBAN áll rendelkezésre. Azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik üzembe helyezték az EIoT Network Sensor érzékelőt, és a Microsoft Defender XDR (Végponthoz készült Microsoft Defender) aktív előfizetői, a Microsoft Defender for IoT fogja kezelni és tárolni a Végponthoz készült Microsoft Defender-előfizetésből származó adatokat, és a két termék egymással gördülékenyen integrálódva egyetlen egységesített, több portálra kiterjedő készletnézetet hoz létre. Ez magában fogja foglalni a Végponthoz készült Microsoft Defenderből származó, a Végponthoz készült Microsoft Defender által támogatott összes eszközre vonatkozó adatot – felügyelt eszközöket, felügyelhető eszközöket, hálózati eszközöket és (az eszközészlelési funkció részeként felderített) IoT-eszközöket. Az ilyen adatokra nem a Végponthoz készült Microsoft Defenderre, hanem az Microsoft Defender for IoT-re érvényes adatvédelmi és adatkezelési kötelezettségvállalások alkalmazandók. További információ az Enterprise IoT dokumentációjában található. Az Enterprise IoT Network Sensor használatával továbbá Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft mérnökei analitikai modellek létrehozása, tesztelése és optimalizálása céljából elérjék és felhasználják az Ön adatait.

Ha nem szeretne ilyen hozzáférést biztosítani, NE HASZNÁLJA AZ ELŐZETES TECHNOLÓGIÁT.


Az Azure Compute Gallery megosztási funkciója

Az Azure Compute Gallery ("ACG") funkciói lehetővé teszik, hogy az Azure-előfizetések tulajdonosai vagy meghatalmazottai olyan katalógusokat hozzanak létre az Azure-előfizetésükön belül, illetve olyan erőforrásokat ezekben a katalógusokban, amelyekhez más Azure-felhasználók vagy -közösségek új erőforrástípusként férhetnek hozzá. Az Azure-felhasználók később elérhetik és üzembe helyezhetik ezeket az erőforrásokat, amelyek közé többek között szkriptek, virtuálisgép-lemezképek vagy virtuális gépen futó alkalmazások (a továbbiakban „Katalógusbeli erőforrások”) tartoznak, kizárólag abból a célból, hogy Azure virtuális gépeket hozzanak létre a saját Azure-előfizetésükön belül.

Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy megosztja a Katalógusbeli erőforrásokat, az Ügyfél beleegyezik abba, hogy:

 1. ha az Ügyfél nem biztosít külön licencet a Katalógusbeli erőforrásokhoz a Katalógus szintjén vagy az egyes Katalógusbeli erőforrásoknál, az Ügyfél az összes jogosult felhasználónak licencet ad, amely a szóban forgó Katalógusbeli erőforrások módosítására és az Azure rendszerében való újbóli közzétételére vonatkozó jogokat is magában foglalja; és
 2. a Microsoft hozzáférhetővé teheti a megosztott Katalógusbeli erőforrásokat az ilyen felhasználóknak, a Microsoft által megválasztott módon és helyen.

Azure Orbital Cloud Access

Definíciók

„Az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziója” azokat az Azure-szolgáltatásokat jelenti, amelyek egy műholdas hálózaton keresztül teszik lehetővé a Microsoft Azure-szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziója minden esetleges kapcsolódó technológiát, információt, anyagot és frissítést tartalmaz, és az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójával való használatra biztosított Azure Orbital Cloud Access-eszközök is megtalálhatók benne.

Az „Azure Orbital Cloud Access-eszközök” azokat a hardvereszközöket (például felhasználói terminálokat, útválasztókat) jelentik az (alább külön definiált) Azure Stack Edge-eszközökön kívül, amelyeket a Microsoft kifejezetten azért biztosít, hogy lehetővé tegye Önnek az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának használatát.

Az „Azure Stack Edge-eszközök” azokat a hardvereszközöket és szoftvereket jelentik, amelyeket a Microsoft az Azure Stack Edge eszközcsalád részeként kínál (a https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge oldalon leírtak szerint), és amelyeket az Ügyfél külön, a Microsofttal kötött, az Azure Stack Edge-eszközök Ügyfél általi használatát szabályozó meglévő szerződés keretében szerez be.

A „Szoftver” azokat a Microsoft-szoftverösszetevőket jelenti, amelyeket a Microsoft egy Azure Orbital Cloud Access-eszközzel együtt (vagy arra telepítendőként) kínál az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójával való használatra, beleértve az összes eszközt, frissítést és kapcsolódó dokumentációt.

Az Azure Orbital Cloud Access-eszközök használata

A Microsoft engedélyt ad az Ügyfélnek arra, hogy az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket kizárólag arra a célra használja, hogy részt vegyen az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának értékelésében, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:

 • Az Ügyfél szándéka a megfelelőségre. Az Ügyfél elfogadja, hogy (i) kizárólag ő a felelős az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának a jelen feltételeknek megfelelő használatáért, és (ii) a Microsoft nem tartozik felelősséggel az Ügyfél vagy más harmadik személy felé adatvesztés vagy más károk esetén. Az Ügyfélnek hozzá kell férnie az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának képességeihez és funkcióihoz annak alapján, amilyen számítási feladatokat és alkalmazásokat használni tervez, hogy megállapíthassa, hogy az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziója megfelel-e az Ügyfél azon szándékának, hogy értékelje az Azure Orbital Cloud Access előzetes verzióját. Az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójához nem tartozik (például a rendelkezésre állást, támogatást, problémamegoldást stb. szabályozó) szolgáltatói szerződés, és ügyfélszolgálati kötelezettségvállalások sem vonatkoznak rá.
 • Nincs átruházás, hozzáférés vagy módosítás. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy nem értékesíti, nem engedi át és nem ruházza át az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket, és sem közvetlenül, sem közvetetten (egy harmadik félen keresztül) nem fogja megtekinteni, megnyitni, módosítani, szétbontani vagy más módon megváltoztatni az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket vagy bármilyen szoftvert.
 • Csak az Amerikai Egyesült Államokban. Az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziója, az esetleges Azure Orbital Cloud Access-eszközöket is beleértve, csak az Amerikai Egyesült Államokban és annak területein használható. A nem kormányzati Ügyfelek nem szállíthatják el az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket az Egyesült Államokon vagy annak területein kívülre, és nem is használhatják őket ott.
 • Előfizetés az Azure Orbital Cloud Access előzetes verzióra. Az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának részeként a Microsoft lehetővé teszi az Ügyfélnek, hogy mindaddig használhassa az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket, ameddig aktív előfizetéssel rendelkezik az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójára. Ha az Ügyfél már nem rendelkezik aktív előfizetéssel, és elmulasztja visszaküldeni az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket, a Microsoft elveszettnek minősítheti az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket, a "Tulajdonjog és elvesztés kockázata; szállítással és visszaküldéssel kapcsolatos kötelezettségek" című szakaszban foglaltaknak megfelelően.

Szoftverlicenc; korlátozások; aktiválás

A Microsoft nem értékesít, hanem licencel minden olyan szoftvert, amelyet az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójával való használatra kínál. A Microsoft korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad az Ügyfélnek az Azure Orbital Cloud Access-eszközhöz biztosított Szoftverek használatára, kizárólag az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójához való hozzáférés céljából. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Ez a licenc semmilyen jogot nem biztosít az Ügyfélnek, és az Ügyfél: (i) nem használhatja és nem virtualizálhatja a Szoftver funkcióit az Azure Orbital Cloud Access-eszköztől függetlenül; (ii) nem teheti közzé, nem másolhatja le, illetve nem adhatja bérbe, lízingbe vagy kölcsön a Szoftvert; (iii) nem kerülhet meg semmilyen, a Szoftverben megtalálható technikai korlátozást, illetve az Azure Orbital Cloud Access-eszközökhöz vagy az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójához tartozó dokumentációban meghatározott korlátozást; (iv) nem különítheti el és nem futtathatja a Szoftver részeit egynél több eszközön; (v) semmilyen olyan módon nem telepíthet vagy használhat a Microsofttól eltérő gyártótól származó szoftvert vagy technológiát, amely a Microsoft szellemi tulajdonát vagy technológiáját más licencfeltételek hatálya alá vonná; illetve (vi) nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a Szoftvereket, és nem elemezheti azok belső felépítését, és nem is kísérelheti meg ezeket a tevékenységeket, hacsak a vonatkozó jogszabályok a jelen feltételekkel ellentétben ezt lehetővé nem teszik, amely esetben az Ügyfél kizárólag a törvény által megengedett mértékben teheti meg mindezt. Ha a jelen feltételek és kikötések és az Azure Orbital Cloud Access-eszközzel összefüggésben használt bármilyen külön modulra vagy ügynökre vonatkozó bármilyen külön licencfeltételek között ütközés állna fenn, a szóban forgó modulokra vagy ügynökökre vonatkozó külön licencfeltételek az irányadók, és ezek szabályozzák a szóban forgó modulok és ügynökök használatát. Az Ügyfél nem használhatja a Szoftvert összehasonlításra vagy "benchmark céljából," kivéve, ha az Ügyfél belső használatra tenne így, emellett nem teheti közzé vagy nyilvánossá ezeknek az eredményeit.

Szoftveraktiválás és adathasználati hozzájárulás az Azure Orbital Cloud Access előzetes verzióinak biztosítása céljából

A Szoftver aktiválása (adott esetben) a Szoftver használatát egy adott eszközhöz társítja. Az Azure Orbital Cloud Access-eszköz aktiválása és azt követő használata során a Szoftver információkat küldhet a Szoftverről és az Azure Orbital Cloud Access szolgáltatásról a Microsoftnak. Ilyen információk többek között az eszköztulajdonságok (például csomópont, váz- és alkatrészszám, a szoftver és a belső verzióprogram verziója, a regisztráció időbélyege stb.) és az Ügyfél környezeti adatai (például az eszköz IP-címei, az eszköz neve, az időkiszolgáló és a frissítési kiszolgáló IP-címe). A Microsoft ezeket az információkat arra használja fel, hogy elérhetővé tegye az Azure Orbital Cloud Access előzetes verzióit az Ügyfél számára. Az Azure Orbital Cloud Access-eszközök és szoftver használatával az Ügyfél beleegyezik ezeknek az információknak az átadásába a Microsoft részére.

Nem Microsoft-termékek

A Microsoft az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának Ügyfél általi használata során nem Microsoft-termékekhez is hozzáférést adhat az Ügyfélnek, például a Microsoft egyik online áruházán (pl. az Azure Marketplace-en) keresztül vagy az Azure Orbital Cloud Access-eszköz egyik összetevőjeként. Ha az Ügyfél bármilyen nem Microsoft-terméket telepít vagy használ az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójával, az Ügyfélnek olyan módon kell ezt tennie, hogy a Microsoft szellemi tulajdonai vagy technológiái ne kerüljenek olyan kötelezettségek hatálya alá, amelyek kívül esnek az Ügyfél licencszerződésében kifejezetten meghatározott kötelezettségeken. Az Ügyfél kényelme érdekében a Microsoft bizonyos nem Microsoft-termékek esetében a fizetendő díjakat az Ügyfél Online szolgáltatásokért kapott számlája részeként tüntetheti fel. A Microsoft ugyanakkor nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a nem Microsoft-termékeket illetően. Kizárólag az Ügyfél a felelős mindazokért a nem Microsoft-termékekért, amelyeket az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójával telepít vagy használ, illetve a Microsoft egyik online áruházán keresztül szerez be vagy kezel. A nem Microsoft-termékek Ügyfél általi használatát az Ügyfél és a nem Microsoft-termék kiadója között létrejött licencfeltételek, szolgáltatási feltételek és/vagy adatvédelmi feltételek szabályozzák (ha vannak).

Tulajdonjog és elvesztés kockázata; szállítással és visszaküldéssel kapcsolatos kötelezettségek

Tulajdonjog és elvesztés kockázata

Az egyes Azure Orbital Cloud Access-eszközökre vonatkozó minden jog, cím és érdekeltség a Microsoft tulajdonában marad. Hacsak a jelen feltételek kifejezetten nem rendelkeznek másképpen, az Azure Orbital Cloud Access-eszközökhöz a Microsoft semmilyen jogot nem biztosít (a szabadalmi és szerzői jogi, valamint a kereskedelmi titokra vagy védjegyre vonatkozó jogokat is beleértve). Az Ügyfél a felelős azért, hogy a szállítótól való átvételkor megvizsgálja az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket, és azonnal jelentse az esetleges károkat az aoca@microsoft.com e-mail-címen. Miután a szállító kézbesítette az eszközöket az Ügyfél megadott szállítási címére, az Ügyfél a felelős az Azure Orbital Cloud Access-eszközök elvesztésével vagy bármilyen (a rendeltetésszerű használatból adódótól eltérő) károsodásával kapcsolatos minden kockázatért, mindaddig, amíg a Microsoft által kijelölt szállító át nem veszi az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket a feladónak való visszaküldésre.

A Microsoft elvesztett eszközért fizetendő díjat számíthat fel az Ügyfélnek az Azure Orbital Cloud Access-eszközök után, ha az Ügyfél nem adja át a visszaküldendő Azure Orbital Cloud Access-eszközöket a Microsoft által kijelölt szállítónak, vagy nem küldi vissza az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket az alábbi, „Az Azure Orbital Cloud Access-eszközök szállítása és visszaküldése” című szakasznak megfelelően, 30 napon belül azt követően, hogy az Ügyfél befejezte az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának használatát. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy díjat számítson fel az elveszett vagy meghibásodott eszközök után.

Az Azure Orbital Cloud Access-eszközök szállítása és visszaküldése

Az Ügyfélnek egyszeri szállítási díjat kell fizetnie az Azure Orbital Cloud Access-eszközök szállításáért, amely az eszközöknek a Microsofttól az Ügyfélhez való szállítását, illetve a visszaküldést is magában foglalja. Az Azure Orbital Cloud Access-eszközök Microsoft számára való visszaküldésekor az Ügyfélnek az eszközök csomagolását és szállítását a Microsoft útmutatása szerint kell végeznie, így például a Microsoft által kijelölt szállítót kell igénybe vennie, és a Microsoft által biztosított csomagolóanyagokat kell használnia. Az Ügyfélnek az Azure Orbital Cloud Access-eszközök csomagolásakor és szállításakor a Microsoft útmutatásai szerint kell eljárnia.

Díjak

Az Ügyfél az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójával összefüggésben más Microsoft Azure-szolgáltatásokat is használhat, a Microsoft pedig az ilyen szolgáltatásokat külön szolgáltatásoknak tekinti, amelyekre külön meghatározott díjak és költségek vonatkoznak. Az Azure Storage és az Azure Compute például egymástól különállónak számító Azure-szolgáltatások, amelyek (akár az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójával összefüggésben való) használata esetén a mért Azure-szolgáltatásokra vonatkozó külön díjak érvényesek rájuk.

Az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának előfizetési díjait havi átalánydíjon számlázzuk. Ha Ön úgy dönt, hogy azt megelőzően lemondja az Azure Orbital Cloud Access előzetes verzióját, hogy lejárna az Azure Orbital Cloud Access előzetes verziójának programja, akkor erről e-mailben értesítenie kell a Microsoftot az aoca@microsoft.com e-mail-címen. Ebben az esetben a vonatkozó előfizetési díjak meghatározása annak a hónapnak az időszaka alapján történik, amelyben a Microsoft megkapja az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket, és feldolgozza a visszaküldésüket.

Állami ügyfelek

Az Azure Orbital Cloud Access-eszköz áthelyezési az állami ügyfelek telephelyei között

Azok az állami ügyfelek, akik Azure Orbital Cloud Access-eszközök birtokában vannak, az állami ügyfél kizárólagos kockázatviselése mellett és költségén áthelyezhetik az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket az állami ügyfél más telephelyeire, a jelen szakaszban foglaltaknak és a jelen feltételek követelményeinek megfelelően. A kormányzati Ügyfél felelős azért, hogy a kormányzati Ügyfél a saját kockázatviselése mellett és költségén beszerezze az esetleges exportálási licenceket, importálási licenceket és az Azure Orbital Cloud Access-eszközök és a kapcsolódó Szoftverek és kormányzati ügyféladatok exportálásához és a kormányzati Ügyfél másik telephelyére való importálásához szükséges egyéb hivatalos engedélyeket. A kormányzati Ügyfél felelős továbbá a kormányzati Ügyfél másik telephelyén esetlegesen szükséges vámkezelésért is, és minden vámköltséget, adót és más, az importáláskor fizetendő hivatalos díjat magára vállal, ahogyan a vámeljárás időben történő lefolytatásával kapcsolatos összes költséget és kockázatot is. A kormányzati Ügyfél vállalja, hogy minden vonatkozó importálási, exportálási és általános kereskedelmi jogszabálynak és szabályozásnak eleget tesz, illetve felelősséget vállal értük abban az esetben, ha a kormányzati Ügyfél úgy dönt, hogy az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket annak az országnak a határain kívülre költözteti, amelyben az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket a kormányzati Ügyfél megkapta. Tekintet nélkül az előbbiekre, ha a kormányzati Ügyfél az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket egy másik telephelyre költözteti a jelen szakaszban leírt módon, a kormányzati Ügyfél vállalja, hogy mielőtt elküldené az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket a Microsoftnak, visszajuttatja az Azure Orbital Cloud Access-eszközöket abba az országba, ahol a kormányzati Ügyfél korábban megkapta őket. Az állami ügyfelek tudomásul veszik, hogy az Azure Orbital Cloud Access-eszközökön megtalálható vagy azokkal összefüggő adatok szállítása eredendő kockázatokkal jár, és a Microsoft semmilyen felelősséggel nem tartozik az állami ügyfél felé az Azure Orbital Cloud Access-eszköz vagy a rajta tárolt adatok, (korlátozás nélkül beleértve az úton lévő adatokat) bármilyen esetleges sérüléséért, eltulajdonításáért vagy elvesztéséért.

Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányára vonatkozó egyedi feltételek

Ha a jelen feltételek bármely rendelkezése vagy a jelen dokumentumban hivatkozott bármely rendelkezés (a) lehetővé teszi a szolgáltatások és/vagy díjak automatikus megújítását; (b) megköveteli, hogy az irányadó jogszabályok az USA szövetségi törvényein kívül bármilyen egyéb jogszabályok legyenek; vagy (c) egyéb módon sérti a szövetségi törvényeket, akkor az ilyen rendelkezés(ek) nem alkalmazandó(k). Ha a jelen feltételek bármely rendelkezése vagy a jelen dokumentumban hivatkozott bármely rendelkezés tartalmaz kártalanításra vonatkozó kikötést, az nem vonatkozhat az Egyesült Államokra mint a Microsoftot vagy bármely más felet kártalanító félre.


Azure for Operators (előzetes verziók)

Személyes adatok

Egyes Azure for Operators-termékek esetében az Ügyfélnek Személyes adatokat kell feltöltenie az Előzetes verzió keretében. Ha az Azure for Operator-terméknek az ügyfél általi használatához Személyes adatok kezelésére van szükség, az ilyen jellegű használat nem minősül „Előzetes verziónak” az Adatvédelmi kiegészítés tekintetében. Az ügyfél nem használhatja az Azure for Operators-termékeket olyan más adatok kezelésére, amelyekre jogszabályi vagy megfelelőségi követelmények vonatkoznak, ideértve például a titkosított kormányzati információkat.

Technikusi erőforrások

A Microsoft korlátozott körűen és díjmentesen technikusi humán erőforrásokat bocsáthat rendelkezésére az ügyfélnek, hogy lehetővé tegye egy Azure for Operators-termék használatát az Előzetes verzió igénybevételének ideje alatt. Az ilyen technikusi erőforrásokra a Szakértői szolgáltatások termékfeltételei vonatkoznak. A Microsoft nem köteles technikusi erőforrásokat biztosítani.

Azure Operator Insights Copilot

Az Azure Operator Insights Copilot szolgáltatásra a Microsoft Generative AI Services Előzetes verziók itt szereplő feltételei vonatkoznak. 

A hatályos jogszabályok által megengedett mértékben az Ügyfél köteles megvédeni a Microsoftot és kapcsolt vállalatait minden olyan harmadik féltől eredő követeléstől, amely azzal kapcsolatban merült fel, hogy a Microsoftnak az Azure Operator Insights Copilot Előzetes verziójának biztosítása érdekében átadott Ügyféladatok kereskedelmi titkot vagy szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet vagy bármely más, harmadik félhez tartozó tulajdonjogot sértenek.

Azure Operator Call Protection

 • Korlátozott felhasználás. Az Azure Operator Call Protection rendeltetése nem az, hogy vészhelyzeti hívásokat biztosítson, és az Ügyfél nem indíthat vészhelyzeti hívásokat az Azure Operator Call Protection szolgáltatáson keresztül. Az Azure Operator Call Protection rendelkezésre állása bizonyos joghatóságokban korlátozott lehet.
 • Hozzájárulás. Az Azure Operator Call Protection engedélyezése előtt be kell szereznie a végfelhasználók hozzájárulását, ideértve a Microsoft által szöveges üzenetben küldött csalásértesítések fogadására vonatkozó végfelhasználói hozzájárulást. Ön köteles minden észszerűen elvárható erőfeszítést megtenni azért, hogy tájékoztassa a hívó feleket, hogy a hívások leiratára az Ön harmadik fél szolgáltatója a csalások felderítése céljából generatív mesterséges intelligenciát alkalmaz. Generatív AI. Az Azure Operator Call Protection Ön általi használatára a Microsoft Generative AI Services Előzetes verzióinak feltételei vonatkoznak.
 • Generatív AI. Az Azure Operator Call Protection Ön általi használatára a Microsoft Generative AI Services Előzetes verzióinak feltételei vonatkoznak.  

Azure Machine Learning (előzetes verziójú funkciók)

A Microsoft által az Azure Machine Learning modellregisztrációs adatbázisában és/vagy modellkatalógusában közzétett, harmadik felektől származó modellekre a Microsoft-termékek feltételeinek a Nem Microsoft-termékekre vonatkozó rendelkezései érvényesek. Az ilyen, harmadik felektől származó modelleknek az Ügyfél általi használatát a modellhez kapcsolódóan a harmadik fél által biztosított feltételek szabályozzák.


Azure AI Tartalom Biztonság

Elfogadható használat.

 Az Azure AI Tartalom Biztonság a szövegekre, képekre és bizonyos teljes körű tartalmakra címkéket alkalmazva ki tudja szűrni és el tudja távolítani a káros tartalmakat. Az, ha a felhasználó káros tartalmakat küld be az Azure AI Tartalom Biztonságba a szolgáltatás rendeltetésszerű használatán során, önmagában nem tekintendő az egyébként érvényes Használati feltételek megsértésének. Ön beleegyezik abba, hogy a rendszert csak a káros tartalmak kiszűrésére használja, az összegyűjtésükre nem.

Mintatartalmak. 

Ha úgy dönt, hogy példákat biztosít számunkra a tartalmairól („Mintatartalmak”), hogy segítsen nekünk a szolgáltatásnak a szolgáltatás dokumentációjában meghatározott követelmények szerinti személyre szabásában, azzal elfogadja, hogy (a) a tartalmakat ellenőrizni fogjuk, és a szóban forgó dokumentációnak megfelelően fel fogjuk őket használni, és (b) a dokumentációban szereplő minden követelményt be fog tartani, beleértve az arra vonatkozó követelményt is, hogy nem szerepeltet személyes, titkos vagy kereskedelmi szempontból bizalmas tartalmakat a Mintatartalmak között.


Azure Health Bot with Azure OpenAI (korlátozott hozzáférésű privát előzetes verzió)

Korlátozott hozzáférésű szolgáltatás

Az Azure Health Bot with Azure OpenAI egy privát előzetes verziójú, korlátozott hozzáférésű szolgáltatás, amelyre a Microsoft Generative AI Services előzetes verzióinak itt ismertetett feltételei érvényesek. Az Azure OpenAI Service és az Azure Health Bot with Azure OpenAI regisztrációt igényel, a Microsoft pedig jogosultsági feltételek alapján korlátozhatja a hozzáférést ezekhez a szolgáltatásokhoz. Az Azure Health Bot with Azure OpenAI kizárólag belső tesztelési és értékelési célokra szolgál, és a jelenlegi formájában nem alkalmas külső használatra, illetve betegekkel vagy más végfelhasználókkal való használatra.

Jogi nyilatkozat

Az AI-alapú eszközökhöz és technológiákhoz hasonlóan az Azure Health Bot with Azure OpenAI is hibázhat, és nem mindig biztosít pontos vagy teljes körű tájékoztatást. Ön a felelős a következőkért: (1) a szolgáltatás rendeltetésszerű használatának alapos tesztelése és kiértékelése, valamint (2) a szolgáltatás használatával összefüggésben a végfelhasználókra vonatkozóan előforduló kockázatok és károk azonosítása és enyhítése.

Az Azure Health Bot with Azure OpenAI szolgáltatást és az Azure OpenAI API-t nem arra szántuk, terveztük vagy tettük elérhetővé, hogy: (1) orvosi eszközként használják őket, vagy (2) helyettesítsék velük a professzionális orvosi tanácsadást, diagnózist, kezelést vagy döntést, és nem ajánlott a professzionális orvosi tanácsadás, diagnózis, kezelés vagy döntés helyett vagy azok pótlásaként sem használni őket. Kizárólag Ön a felelős a megfelelő hozzájárulások, figyelmeztetések, felelősségkizáró nyilatkozatok és köszönetnyilvánítások megjelenítéséért és/vagy megszerzéséért.

Az Azure Health Bot with Azure OpenAI kimenetei nem tükrözik a Microsoft véleményét. Az Azure Health Bot vagy az Azure OpenAI API által biztosított információk pontossága és megbízhatósága változhat, ezért nem tudjuk garantálni ezeknek az információknak a pontosságát és megbízhatóságát. A Microsoft minden felelősséget kizár minden olyan kárért, amely az Azure Health Bot with Azure OpenAI vagy az Azure OpenAI API által biztosított információk használatából vagy alapul vételéből következik be.


Microsoft Generative AI Services (előzetes verziók)

Az Azure-szolgáltatásokban elérhető generatív AI-funkciókra, köztük a Copilotok előzetes verzióira a Microsoft Generative AI Services rész vonatkozik a Termékfeltételekben, az Online Szolgáltatásokra vonatkozó Univerzális Licencfeltételek dokumentumban (https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForOnlineServices/all). Ezek a funkciók nem alkalmasak éles vagy élő üzemeltetési környezetben való használatra, kivéve, ha a termékdokumentációban kifejezetten szerepel, hogy éles környezetben való használatra alkalmas előzetes verzióról van szó.

Az adatok elérése és használata. 

A Microsoft Generative AI Services előzetes verzióinak részeként a Microsoft kezelheti és tárolhatja az Ügyfél által a szolgáltatásnak elküldött, illetve a Kimeneti tartalomba kerülő Ügyféladatokat abból a célból, hogy figyelje és megakadályozza a szolgáltatás káros vagy visszaélésszerű használatát vagy kimeneteit. Az arra jogosult Microsoft-alkalmazottak ellenőrizhetik azokat az adatokat, amelyek hatására az automatizált rendszereink vizsgálódni kezdtek, hogy megállapítsák, történt-e valamilyen visszaélés, kivéve, ha a Microsoft Generative AI Services által szolgáltatott adott előzetes verzió termékdokumentációja vagy termékspecifikus használati feltételei kifejezetten tiltják az ilyen ellenőrzés végrehajtását.   

A Bing Search feltételei. 

A Microsoft Generative AI Services előzetes verzióinak Bing által biztosított komponensei (erről a termékdokumentáció nyújt tájékoztatást) esetében az Ügyfél a Microsoft szolgáltatási szerződése (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2267653) és a Microsoft adatvédelmi nyilatkozata (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2268144) alapján használja a Binget, azzal a kivétellel, hogy a nem kereskedelmi célú használatra vonatkozó korlátozások nem érvényesek a Microsoft mennyiségi licencelés keretében díj ellenében használt Termékekre. Az adatvédelmi kiegészítés nem vonatkozik arra, ha az Ügyfél a Microsoft Generative AI Services előzetes verzióiban használja a Binget.


Azure AI Video Indexer Edge (előzetes verziók)

Az Azure AI Video Indexer most megjelenő helyszíni verziója az Azure AI Video Indexer Edge. Az előzetes verziók Ügyfél általi használatát a Microsoft-termékek feltételei szabályozzák, azokat az eseteket kivéve, amikor az alábbiakhoz hasonlóan további feltételek is meg vannak adva az előzetes verziókhoz.

Korlátozások és használati jogok

 1. Általános. Az Ügyfél a szoftver tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja az Ügyféleszközökön, kizárólag abból a célból, hogy Ügyfélalkalmazásokat fejlesszen és teszteljen a segítségével. Az Ügyfél nem használhatja a szoftvert éles környezetben, hacsak a Microsoft nem ad engedélyt az Ügyfélnek erre egy másik szerződés keretében.
 2. Regisztráció Azure-előfizetéssel. Az Ügyfélnek regisztrálnia kell a szoftvert az érvényes Azure-előfizetésével, a regisztrálás következtében pedig a Microsoft mérheti és kiszámlázhatja a szoftverhasználatot.

Időérzékeny szoftver

 1. Időszak. A jelen szerződés az Ügyfél beleegyezésekor lép érvénybe, és a következők közül a hamarabb bekövetkező esemény alkalmával ér véget: (i) 30 nappal a szoftver kereskedelmi kiadásának első megjelenését követően vagy (ii) a Microsoft általi felmondáskor. A Microsoft a saját belátása szerint meghosszabbíthatja a jelen szerződést.
 2. Értesítés. Az Ügyfél rendszeres emlékeztetőket kaphat erről a dátumról a szoftveren keresztül.
 3. Hozzáférés az adatokhoz. Előfordulhat, hogy a felhasználó nem tud hozzáférni a szoftverben használt adatokhoz, amikor leáll a szoftver működése.

Videókodekek

 1. H.265/HE.VC videószabvány. Ez a termék a H.265/HEVC kódolási technológiát tartalmazza. Az alábbi értesítést az Access Advance LLC követelményének eleget téve közöljük: AZ EBBEN A TERMÉKBEN MEGTALÁLHATÓ H.265/HEVC TECHNOLÓGIA JOGALAPJÁT A https://patentlist.accessadvance.com/ WEBLAPON FELSOROLT HEVC-SZABADALMAK EGY VAGY TÖBB JOGCÍME BIZTOSÍTJA.
 2. H.264/AVC videószabvány.Ez a termék az AVC kódolási technológiát tartalmazza. A következő megjegyzést az MPEG LA LLC követelményének eleget téve közöljük: Ezt a terméket az AVC szabadalomhoz tartozó licenc értelmében személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra egy fogyasztónak licenceljük (i) videóanyagok AVC szabványnak („AVC-videóanyagok”) megfelelően való kódolására és/vagy (ii) olyan AVC-videóanyagok dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem kereskedelmi célú tevékenység során rögzített, és/vagy amely az AVC-videóanyagok szolgáltatására licenccel rendelkező videószolgáltatótól származik. Nincs és nem vélelmezhető licenc semmiféle egyéb felhasználásra. További tájékoztatással az MPEG LA, LLC szolgál. Lásd: https://www.MPEGLA.COM.
 3. VC-1 videószabvány. Ez a termék a VC-1 kódolási technológiát tartalmazza. A következő megjegyzést az MPEG LA LLC követelményének eleget téve közöljük: Ezt a terméket a VC-1 szabadalomhoz tartozó licenc értelmében személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra egy fogyasztónak licenceljük (i) videóanyagok VC-1 szabványnak („VC-1-videóanyagok”) megfelelően való kódolására és/vagy (ii) olyan VC-1-videóanyagok dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem kereskedelmi célú tevékenység során rögzített, és/vagy amely a VC-1-videóanyagok szolgáltatására licenccel rendelkező videószolgáltatótól származik. Nincs és nem vélelmezhető licenc semmiféle egyéb felhasználásra. További tájékoztatással az MPEG LA, LLC szolgál. Lásd: https://www.MPEGLA.COM.

Azure AI Video Indexer Video Redaction (előzetes verzió)

Korlátozások és használati jogok.

 1. Nem használható éles környezetben. Ön nem használhatja a szoftvert éles környezetben, hacsak a Microsoft nem ad engedélyt Önnek erre egy másik szerződés keretében.
 2. Regisztráció Azure-előfizetéssel. Ön vállalja, hogy érvényes Azure-előfizetéssel regisztrálja a szoftvert.

Időérzékeny szoftver.

 1. Időszak. A jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor az ügyfél elkezdi használni a fent megnevezett szoftvert, és (i) 30 nappal a szoftver kereskedelmi kiadásának első megjelenését követően szűnik meg, vagy (ii) ha az utóbbi korábban történik meg, a Microsoft általi felmondásakor.
 2. Értesítés. Ön időnként emlékeztetőket kaphat erről a dátumról a szoftverben.
 3. Hozzáférés az adatokhoz. Előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a szoftverben használt adatokhoz, amikor leáll a szoftver működése.

Videókodekek.

 1. 264/AVC videószabvány. Ez a termék az AVC kódolási technológiát tartalmazza. A következő megjegyzést az MPEG LA LLC követelményének eleget téve közöljük: Ezt a terméket az AVC szabadalomhoz tartozó licenc értelmében személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra egy fogyasztónak licenceljük (i) videóanyagok AVC szabványnak („AVC-videóanyagok”) megfelelően való kódolására és/vagy (ii) olyan AVC-videóanyagok dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem kereskedelmi célú tevékenység során rögzített, és/vagy amely az AVC-videóanyagok szolgáltatására licenccel rendelkező videószolgáltatótól származik.  Nincs és nem vélelmezhető licenc semmiféle egyéb felhasználásra. További tájékoztatással az MPEG LA, LLC szolgál. Lásd: https://www.MPEGLA.COM.

Azure Data Manager for Agriculture (előzetes verzió)

Összekötő Szolgáltatói szolgáltatásához

A harmadik fél (Szolgáltató) szoftveréhez vagy szolgáltatásához (Szolgáltatói szolgáltatás) készült összekötő lehetővé teszi az adatok átvitelét az Azure Data Manager for Agriculture (ADMA) és a Szolgáltatói szolgáltatás között, és megkönnyítheti a számítási feladatok végrehajtását a Szolgáltatói szolgáltatáson vagy Szolgáltatói szolgáltatással. A Szolgáltatói szolgáltatásra vonatkozó hitelesítő adatok Microsoft számára történő megadásával az Ügyfél felhatalmazza a Microsoftot az ADMA és a Szolgáltatói szolgáltatás közötti adatátvitelre, a számítási feladatnak a Szolgáltatói szolgáltatáson vagy a Szolgáltatói szolgáltatással történő végrehajtásának elősegítésére, valamint a kapcsolódó eredmények fogadására és visszaküldésére. „Hitelesítő adatok”: a Szolgáltatói szolgáltatáshoz való hozzáférést engedélyező adatok, amelyek lehetővé teszik az adatoknak a Szolgáltatói szolgáltatásból a Microsoft Online szolgáltatásba történő átvitelét, és magukban foglalhatják többek között a hitelesítő adatokat, értékelési és/vagy frissítési biztonsági jogkivonatokat, titkos kulcsokat, titkos kódokat és bármely más, a Szolgáltatói szolgáltatásból történő hitelesítéshez, kereséshez, hatókörbe vonáshoz és adatlekérdezéshez szükséges adatokat.

Hozzáférés a Szolgáltatói szolgáltatáshoz

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) az Ügyfélnek a Szolgáltatóval meglévő szerződése van a Szolgáltató szolgáltatásának használatára, (ii) az Ügyfél felelős a Szolgáltató által felszámított kapcsolódó díjakért, (iii) a Szolgáltatói szolgáltatást nem a Microsoft tartja fenn, tulajdonolja vagy üzemelteti, és a Microsoft nem ellenőrzi, és nem felelős a Szolgáltató adatvédelmi, biztonsági vagy megfelelőségi gyakorlatáért, (vi) az engedélyezés után a Microsoft az Ügyfél által megadott hitelesítő adatok felhasználásával kezdeményezheti az ilyen adatok folyamatos továbbítását, és (v) a Microsoft folytatja az ilyen adatok továbbítását a Szolgáltatói szolgáltatásból, amíg az Ügyfél le nem tiltja a megfelelő összekötőt.

A Szolgáltatói szolgáltatásból származó adatok felhasználásának joga

Az Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy az Ügyfél jogosult: (i) a Szolgáltató által tárolt vagy kezelt adatokat az ADMA-nak átadni, és (ii) az ilyen adatokat az ADMA-ban és bármely más Microsoft Online szolgáltatásban feldolgozni.

Telemetriai adatok

Az előzetes verzió során a Microsoft összegyűjthet releváns telemetriai információkat, például az API-kérés elérési útját, hogy elősegítse az esetlegesen felmerülő problémák elhárítását. E telemetriai adatok egy része azon a földrajzi régión kívül is tárolható, ahol az ADMA-példányt kiépítették.


Microsoft Fabric (előzetes verzió)

A OneLake és a Számítási feladatok

Ha engedélyezi, illetve eléri a Microsoft Fabric szolgáltatást, hozzáférést kap a OneLake-hez, valamint különféle adatokkal és elemzéssel kapcsolatos számítási feladatokhoz, funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, többek között a Power BI szolgáltatáshoz, a Data Factory, a Synapse Data Warehouse, a Synapse Data Science, a Synapse Data Engineering és a Synapse Real-Time Analytics funkcióhoz. Az egyértelműség végett: a Power BI szolgáltatás használatára továbbra is a szerződésében Önnek megadott szolgáltatásfüggő használati jogok és értesítési időszakok vonatkoznak.

Kapacitásegységek

A Microsoft Fabric közös kapacitást biztosít, amely kapacitásegységeket nyújt a Microsoft Fabric különféle számítási feladatai, funkciói és szolgáltatásai általi számításoknak. A kapacitásegység („CU”) egy mértékegység, amely a szükséges számítási teljesítmény mennyiségét határozza meg. Számítási teljesítmény szükséges a lekérdezések és a feladatok futtatásához.

A CU-felhasználás annak felel meg, hogy milyen mértékű számításra volt szükség a megfelelő Microsoft Fabric-beli számítási feladat, funkció vagy szolgáltatás feldolgozási ideje alatt elvégzett feladatokhoz.​

​Tárolás

A OneLake a Microsoft Fabric szolgáltatásba beépített adatár, amely központi helyet biztosít a szervezet összes adatának tárolására (ha Ön a használata mellett dönt). A Power BI továbbra is külön, a Microsoft Fabric szolgáltatást nem használó tárolási funkciókat nyújt. A OneLake-tárterületet díj ellenében, a kapacitásegységektől függetlenül biztosítjuk. 

A vonatkozó díjak

A Microsoft díjat számíthat fel a Microsoft Fabric számítási feladatainak, funkcióinak és szolgáltatásainak előzetes verziójában kiépített és felhasznált kapacitásegységekért.

Az Azure OpenAI szolgáltatáson alapuló integrációk

A Copilot és a Microsoft Fabric számítási feladatai, funkciói és szolgáltatásai között megtalálható más generatív AI-funkciók az Azure OpenAI Service-re épülnek, az Ön általi használatukra pedig a Microsoft Generative AI Services előzetes verzióinak külön feltételei vonatkoznak, amelyek megtalálhatók a Microsoft Azure előzetes verzióinak jelen kiegészítő feltételeiben. Tekintet nélkül az előbbiekre, Az adatok elérése és használata című szakasz nem vonatkozik a Copilotra vagy a Microsoft Fabricban engedélyezett más generatív AI-alapú funkciókra.


Az Azure Modeling and Simulation Workbench előzetes verziója 

Az Azure Modeling and Simulation Workbench előzetes verziójára (a „Workbench előzetes verziója”) vonatkozó jelen kiegészítő feltételek a Workbench előzetes verziójának előfizetőjére (az „Ügyfél”) és Jogosult felhasználóira (meghatározását lásd alább) egyaránt érvényesek.  A Workbench előzetes verziója lehetőséget nyújt az Ügyfélnek arra, hogy egy vagy több virtuális munkaterületet („Kamra”) generáljon együttműködés céljára.  Minden kamra esetében az Ügyfél jóváhagyását adhatja a szervezetén belüli és azon kívüli felhasználóknak, hogy hozzáférjenek az Ügyféladatokhoz az adott Kamrában („Jogosult felhasználó”). Az „Ügyféladatok” meghatározása az Ügyfél vagy a Jogosult felhasználó Azure-használatát szabályozó szerződésben olvasható, és az Előzetes verzió jelen feltételei szempontjából magában fogja az ilyen meghatározás minden pontját, akár az Ügyfél, akár a Jogosult felhasználók biztosítják az adatokat.

 • A következőkért kizárólag az Ügyfél felel, és nem a Microsoft: (1) a Jogosult felhasználók kiválasztása, (2) Kamrák hozzárendelése a Jogosult felhasználókhoz, (3) a Jogosult felhasználók szerepkörének megadása (pl. „Jogosult adminisztrátor felhasználó” vagy „Jogosult általános felhasználó”), valamint (4) a megfelelő hálózati követelmények megállapítása.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogosult felhasználók hozzáférhetnek a Jogosult felhasználóhoz hozzárendelt Kamra minden adatához, elemezhetik és módosíthatják őket, valamint ki is egészíthetik őket. Ha bármilyen Ügyféladatot el kell távolítani egy Kamrából, azt a Kamra Jogosult adminisztrátor felhasználójának kell kérnie, és az Ügyfélnek jóvá kell hagynia.

 • A Kamrákban elhelyezett vagy módosított Ügyféladatok tartalmáért és használatukért kizárólag az Ügyfél és Jogosult felhasználói felelnek.  Anélkül, hogy korlátoznánk az előző rendelkezés érvényét, az Ügyfél és Jogosult felhasználói kötelesek megadni és biztosítani minden olyan, az Ügyféladatokhoz fűződő jogot, amelyre a Microsoftnak szüksége van a Workbench előzetes verziójának biztosításához, anélkül, hogy ez sértené harmadik felek jogait, vagy másféleképpen bármilyen további kötelezettséget róna a Microsoftra.

 • Az Ügyfél felel minden olyan használati díjért, amelyet az Ügyfél által létrehozott Kamrákban generálnak a Jogosult Felhasználók az Azure és a Workbench Előzetes verzió használatával – a Microsoft nem osztja szét a díjakat, és nem állít ki külön számlát a jogosult Felhasználóknak.

 • A Workbench Előzetes verziója – mint az Előzetes verziók általában – tartalmazhat hibákat, illetve előfordulhat, hogy más tekintetben nem a terveknek megfelelően működik, és, amint azt az Azure használatát szabályozó vonatkozó szerződés lefekteti, „adott állapotában”, mindennemű kifejezett és hallgatólagos szavatosság nélkül biztosítjuk.  Ennek megfelelően a Workbench Előzetes verzióját kiértékelés és tesztelés céljára biztosítjuk, éles környezetben való használatra nem alkalmas. Ezen túlmenően Workbench Előzetes verziójának a Microsoft Government Community Cloud (GCC) platformján üzemelő példányaira vonatkozóan kijelentjük, hogy a Microsoft GCC-termékekhez általában társuló alapvető biztonsági tanúsítások egyáltalán nem érvényesek rájuk, beleértve a DoD Impact Level és a FEDRAMP tanúsításokat és a hozzájuk kapcsolódó biztonsági igazolásokat.

 • A Microsoft nem ad licencbe semmilyen mérnöki szoftvert (például elektronikus tervezésautomatizáló, más néven „EDA” szoftvert) a Workbench Előzetes verziójával együtt. A nyilvános előzetes szakasz valamely pontján a Workbench Előzetes verziója lehetővé teheti az Ügyfelek és Jogosult felhasználóik számára ilyen kereskedelmi mérnöki szoftverek és más eszközök („Szolgáltatói megoldások”) licencbe vételét harmadik fél szolgáltatóktól (egyenként „Szolgáltató”) a Kamrákban való használatra .  Minden Szolgáltatói megoldást a Szolgáltató (nem pedig a Microsoft) nyújt a Szolgáltató saját szolgáltatási feltételei és adatvédelmi irányelvei szerint. A Microsoft nem szerződő fél az ilyen további szerződési feltételek és adatvédelmi irányelvek tekintetében. Az Ügyfelek felelnek a Szolgáltatók által a Szolgáltatói megoldásaik használatáért felszámított díjakért, illetve a Szolgáltatók szerződési feltételeinek az Ügyfél vagy Jogosult felhasználói általi megszegéséért.

Microsoft Copilot for Azure

A Microsoft Copilot for Azure előzetes verzióban érhető el, és a Microsoft Generative AI Services előzetes verziók itt szereplő feltételei vonatkoznak rá.


Azure AI Studio

Az Azure AI Studio egy előzetes verzióban elérhető szolgáltatás, amely különböző Azure AI-szolgáltatások képességeit kínálja egy csomagban. Ha az Azure AI Studióból vagy azon keresztül éri el ezeket a szolgáltatásokat, akkor az előzetes verziókra vonatkozó licencfeltételek vonatkoznak rájuk.

További feltételek

Az Azure AI Studio segítségével elért képességekre a Termékfeltételekben szereplő releváns szolgáltatási feltételek vonatkoznak, korlátozás nélkül ideértve adott esetben az alábbiakra vonatkozó feltételeket:

 • Azure Machine Learning
 • Cognitive Services és Applied AI Services (ideértve: korlátozott hozzáférésű szolgáltatások, Azure OpenAI Service, valamint egyéni TTS-szolgáltatások és szintetikus hangok használata)

Modellkatalógus/-jegyzék

A Microsoft által a Modellkatalógusban és/vagy a Modelljegyzékben közzétett, harmadik felektől származó modellek az Azure AI Studióban nem Microsoft-termékek, és azokra a Microsoft-termékek feltételei című szakaszban ismertetett, a nem Microsoft-termékekre vonatkozó feltételek érvényesek. A Modellkatalógusból és/vagy a Modelljegyzékből beszerzett modellek Ügyfél általi használatára a modellhez kapcsolódóan megadott licencfeltételek érvényesek.

Biztonsági kiértékelések

Az AI által támogatott biztonsági kiértékelések képesek káros és ellenséges tartalmakat generálni és fogadni, amelyek segítségével az ügyfelek tesztelhetik, hogy vannak-e tartalmi kockázatok az alkalmazásaikban. Ha az Azure AI Studio vagy az SDK segítségével káros tartalmakat továbbít ebbe a funkcióba, az önmagában nem számít a használati feltételek megsértésének, amennyiben a tesztelt alkalmazást nem káros tartalmak generálására tervezték. Minden további esetre a használati feltételek vonatkoznak. Az Ügyfelek vállalják, hogy kizárólag alkalmazások tesztelésére és kiértékelésére fogják használni az e funkció által generált tartalmakat, más célokra nem.


Az Azure OpenAI szolgáltatással kapcsolatos felhasználói szintű visszaélések bejelentése

Az Ügyfél dönthet úgy, hogy a felhasználói azonosítóit társítja a Bemenettel annak érdekében, hogy a Microsoft felhasználói szintű lehetőséget tudjon biztosítani az Ügyfélnek a potenciálisan sértő Bemenetek és Kimeneti tartalmak bejelentésére. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy nem küld bizalmas személyes információkat az Azure OpenAI API „felhasználói” mezőjében, és a jelentésekre megválaszolásakor megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.