Kiegészítő Használati Feltételek a Microsoft Azure Előzetesekhez

Utolsó frissítés dátuma: 2017. február

Az Azure tartalmazhatja a funkciók, szolgáltatások, szoftverek vagy régiók előzetes, béta vagy egyéb kibocsátás előtt verzióját, amelyet a Microsoft azért ad ki, hogy visszajelzéseket kapjon rá az ügyfelektől (a továbbiakban „Előzetesek”). Az Előzeteseket Ön azzal a feltétellel érheti el, hogy elfogadja a jelen használati feltételeket, amelyek kiegészítik az Ön Azure használatára vonatkozó szerződését.

AZ ELŐZETESEK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ÉS NEM VONATKOZNAK RÁJUK SEM A SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGÁLLAPODÁSOK, SEM A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre nem vonatkozik ügyféltámogatás. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre csökkentett vagy más biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi kötelezettségvállalások érvényesek; ennek részleteit a Microsoft Online Szolgáltatások Adatvédelmi nyilatkozata, a Microsoft Azure Biztonsági és adatkezelési központ, az Online Szolgáltatások Feltételei és az Előzeteshez mellékelt további értesítések ismertetik. Egyes nevesített Előzetesekre az alábbiakban meghatározott további feltételek is vonatkozhatnak, ha vannak ilyenek. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzetes verziókat, vagy beszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki „Általánosan elérhető” terméket.

Azure Médiaszolgáltatások – H.265/HEVC-kódolás

Mielőtt az Ügyfél az Azure Médiaszolgáltatásokat H.265/HEVC-média kódolására vagy dekódolására használná, saját szabadalomhasználati engedély(eke)t kell beszereznie a H.265/HEVC-szabadalomcsoportokkal rendelkező vagy szabadalmijog-tulajdonos harmadik felektől.

Microsoft Genomics

Broad EULA. A Microsoft Genomics szolgáltatásba beletartozik a Broad Institute, Inc. (a továbbiakban „Broad”) vállalattól származó Genetic Analysis Toolkit (a továbbiakban „GATK”) genetikai elemző eszközkészlethez való hozzáférés is. A GATK-nak és bármely kapcsolódó dokumentációnak a Microsoft Genomics részeként történő használatára a Broad Végfelhasználói Licencszerződése (a továbbiakban „Broad EULA”) is vonatkozik.

Információmegosztás. Ön elfogadja, hogy a Microsoft jelentheti a Broadnak Önnek mint a GATK Microsoft Genomicsbeli felhasználójának az állapotát, és hogy a Broad és a Microsoft bizonyos statisztikai és technikai adatokat cserélhet a GATK Ön általi használatára vonatkozóan (a Broad EULA 7.2 szakaszában foglaltaknak megfelelően).

Egészségügyi felhasználás. A Microsoft Genomics nem orvostechnikai eszköz; a használata során kapott eredmények nem tekinthetők ténymegállapításnak, és nem használhatók fel orvosi döntések, tanácsok, diagnózisok vagy bármilyen egészségi állapot vagy egészségügyi probléma kezelésének helyettesítőjeként. Ön tudomásul veszi, hogy Ön a felelős az összes alkalmazandó jogszabály és előírás betartásáért, ha a Microsoft Genomicset bármilyen klinikai ajánlat vagy termék összetevőjeként használja.