Kiegészítő Használati Feltételek a Microsoft Azure Előzetesekhez

Utolsó frissítés dátuma: 2017. július

Az Azure tartalmazhatja a funkciók, szolgáltatások, szoftverek vagy régiók előzetes, béta vagy egyéb kibocsátás előtt verzióját, amelyet a Microsoft azért ad ki, hogy visszajelzéseket kapjon rá az ügyfelektől (a továbbiakban „Előzetesek”). Az Előzeteseket Ön azzal a feltétellel érheti el, hogy elfogadja a jelen használati feltételeket, amelyek kiegészítik az Ön Azure használatára vonatkozó szerződését.

AZ ELŐZETESEK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ÉS NEM VONATKOZNAK RÁJUK SEM A SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGÁLLAPODÁSOK, SEM A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre nem vonatkozik ügyféltámogatás. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre csökkentett vagy más biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi kötelezettségvállalások érvényesek; ennek részleteit a Microsoft Online Szolgáltatások Adatvédelmi nyilatkozata, a Microsoft Azure Biztonsági és adatkezelési központ, az Online Szolgáltatások Feltételei és az Előzeteshez mellékelt további értesítések ismertetik. Egyes nevesített Előzetesekre az alábbiakban meghatározott további feltételek is vonatkozhatnak, ha vannak ilyenek. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzetes verziókat, vagy beszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki „Általánosan elérhető” terméket.

Microsoft Genomics

Broad EULA. A Microsoft Genomics szolgáltatásba beletartozik a Broad Institute, Inc. (a továbbiakban „Broad”) vállalattól származó Genetic Analysis Toolkit (a továbbiakban „GATK”) genetikai elemző eszközkészlethez való hozzáférés is. A GATK-nak és bármely kapcsolódó dokumentációnak a Microsoft Genomics részeként történő használatára a Broad Végfelhasználói Licencszerződése (a továbbiakban „Broad EULA”) is vonatkozik.

Információmegosztás. Ön elfogadja, hogy a Microsoft jelentheti a Broadnak Önnek mint a GATK Microsoft Genomicsbeli felhasználójának az állapotát, és hogy a Broad és a Microsoft bizonyos statisztikai és technikai adatokat cserélhet a GATK Ön általi használatára vonatkozóan (a Broad EULA 7.2 szakaszában foglaltaknak megfelelően).

Egészségügyi felhasználás. A Microsoft Genomics nem orvostechnikai eszköz; a használata során kapott eredmények nem tekinthetők ténymegállapításnak, és nem használhatók fel orvosi döntések, tanácsok, diagnózisok vagy bármilyen egészségi állapot vagy egészségügyi probléma kezelésének helyettesítőjeként. Ön tudomásul veszi, hogy Ön a felelős az összes alkalmazandó jogszabály és előírás betartásáért, ha a Microsoft Genomicset bármilyen klinikai ajánlat vagy termék összetevőjeként használja.

Microsoft Azure Hibrid Előny Windows 10-hez

Kizárólag a Windows 10 Enterprise E3/E5 csomag felhasználónkénti vagy a Windows VDA felhasználónkénti licenccel (Felhasználói Előfizetési Licenccel vagy Kiegészítő Felhasználói Előfizetési Licenccel) (a továbbiakban „Megfelelő Licenc”) rendelkező ügyfelek jogosultak a Microsoft Azure Hibrid Előny Windows 10-hez használatára. Ezen előzetes keretében azok a felhasználók, akikhez az ügyfél Megfelelő Licencet rendelt, telepíthetik és használhatják a Microsoft Azure-on az Azure virtuálisgép-gyűjteményben biztosított Windows 10-es képeket (az „Azure Hibrid Előny Windows 10-hez képek”-ként megjelölt képeket). Minden ilyen felhasználó a Windows 10 szoftvernek legfeljebb négy példányát használhatja (i) a Microsoft Mennyiségi Licencprogramjának aktuális Termékfeltételeiben található Windows asztali operációs rendszer Terméktétel feltételei és az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek szerint, (ii) amennyiben mindegyik felhasználó felügyeletét az Azure Active Directory címtáron keresztül látják el. A Windows 10 szoftvernek az Azure Hibrid Előny Windows 10-hez alapján folyamatban lévő használata ugyanilyen feltételekkel megengedett, egészen a Windows 10 évfordulós frissítés (1607) utáni következő Aktuális üzleti ág bejelentését követő negyedik teljes naptári hónap végéig. Ha ellentmondás áll fenn a Windows asztali operációs rendszer Terméktétel feltételei és az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek között, akkor az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek az irányadók.

Visual Studio Mobile Center

Használati jog. A Microsoft jogot biztosít Önnek az előzetes szolgáltatás elérésére és használatára alkalmazásának (alkalmazásainak) fejlesztése és tesztelése érdekében, a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. Ön a szolgálgatás által biztosított bármely virtuális gép vonatkozásában elfogadja, hogy egyszerre csak egy felhasználó érhet el egy virtuális gépet. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart.

Jogosult Fejlesztő. Az előzetes szolgáltatásban foglalt Apple-szoftver vonatkozásában Ön a Microsoftot jelöli ki hivatalos fejlesztőjéül, és elismeri, hogy a Microsoftnak bizonyíthatóan szüksége van arra, hogy az előzetes szolgáltatás részeként használja az ilyen szoftvert annak érdekében, hogy segíthesse Önt alkalmazása (alkalmazásai) fejlesztésében és tesztelésében. A Microsoft köteles betartani az előzetes szolgáltatásban foglalt bármilyen ilyen szoftverre vonatkozó feltételeket, és titokban tartja az Apple-nek az előzetes szolgálgatás részeként használt bármilyen bizalmas információját, bizalmasan kezel továbbá az Ön alkalmazásának (alkalmazásainak) részeként Ön által biztosított bármilyen kódot és egyéb anyagot. Az Ön Apple-azonosítóját és/vagy szolgáltatási profilját (amennyiben ezeket Ön rendelkezésünkre bocsájtja) a Microsoft kizárólag az előzetes szolgáltatás azon célból történő nyújtására fogja felhasználni, hogy segítse Önt alkalmazása (alkalmazásai) fejlesztésében és tesztelésében, ezeket az adatokat semmilyen harmadik féllel nem fogja megosztani. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Microsoftot, ha felfüggesztik, visszavonják és/vagy megszüntetik az Ön Apple-azonosítóját és/vagy szolgáltatási profilját.

Csomagkezelők. Az előzetes szolgáltatásba beletartozhat olyan csomagkezelők, például a NuGet letöltése is, amelyek felkínálják annak lehetőségét, hogy más Microsoft- vagy harmadik fél által készített szoftvercsomagokat is letöltsön az alkalmazásával együtt történő használatra. Ez ilyen csomagokra saját licenceik vonatkoznak, nem pedig a jelen szerződés. A Microsoft nem terjeszt és nem ad licencbe semmilyen harmadik féltől származó csomagot, és semmiféle szavatosságot sem vállal ilyenekre.

Hozzáférés harmadik fél által nyújtott adattár-szolgáltatáshoz. Azzal, hogy Ön hozzáférést biztosít a Microsoft számára az Ön harmadik félnél lévő adattár-szolgáltatási fiókjához, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft átvizsgálja a fiókját, ideértve az Ön nyilvános és magán adattárainak tartalmát is, annak érdekében, hogy az előzetes szolgáltatás részeként jelentési és egyéb funkciókat biztosítson az Ön számára. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy a Microsoft az előzetes szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében felhasználja az Ön fiókjából származó információkat és betekintéseket.

Az adatokhoz való hozzáférés. Előfizetésének megszűnése után, illetve az előzetes szolgáltatás leállása esetén Ön nem tudja elérni az előzetes szolgáltatásban használt adatokat.