Kiegészítő használati feltételek Microsoft Azure Előzetesekhez

Utolsó frissítés dátuma 2019. május

Az Azure tartalmazhatja a funkciók, szolgáltatások, szoftverek vagy régiók előzetes, béta vagy egyéb kibocsátás előtt verzióját, amelyet a Microsoft azért ad ki, hogy visszajelzéseket kapjon rá az ügyfelektől (a továbbiakban „Előzetesek”). Az Előzeteseket Ön azzal a feltétellel érheti el, hogy elfogadja a jelen használati feltételeket, amelyek kiegészítik az Ön Azure használatát szabályozó szerződését.

AZ ELŐZETESEK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ÉS NEM VONATKOZNAK RÁJUK SEM A SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGÁLLAPODÁSOK, SEM A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Előfordulhat, hogy az Előzetesekhez nem vehető igénybe ügyféltámogatás. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre csökkentett vagy más biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi kötelezettségek érvényesek; ennek részleteit a Microsoft Online Szolgáltatások Adatvédelmi nyilatkozata, a Microsoft Azure Adatvédelmi központ, az Online Szolgáltatások Feltételei és az Előzeteshez mellékelt további értesítések ismertetik. Az ügyfelek ne használjanak Előzeteseket Személyes adatok feldolgozásához, vagy olyan adatok feldolgozásához, amelyekre szigorúbb megfelelőségi követelmények vonatkoznak. Bizonyos nevesített Előzetesekre az alábbi további feltételek is vonatkozhatnak (ha vannak ilyenek). A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzeteseket, vagy megszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki „Általánosan elérhető" terméket.

Bing URL Előzetes API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Ön csak a Bing URL Előzetes API-ról származó adatokat használhatja a forrásoldalaikhoz hiperlinkelt töredékek és miniatűr képek megjelenítésére a végfelhasználó által kezdeményezett URL megosztás során a közösségi médiában, a csevegőrobotban vagy hasonló ajánlatokban vagy (ii) annak jelzéseként, hogy az URL-en valószínűleg felnőtt tartalom található. Tiszteletben kell tartania a weboldal- vagy tartalomtulajdonosoknak az előzetesek letiltására vonatkozó bármely kérését.

Elkerülendők:

 • Bármely (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 számú rendeletében („GDPR”) meghatározottak szerinti) személyes adatot küldjön el a Bing URL Előzetes API-nak.
 • A válaszokból származó adatokat másolja le, tárolja és rögzítse.
 • A Bing URL Előzetes API-ból kapott adatok használata, bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.
 • Módosítsa az eredmények tartalmát (kivéve az újraformázást akként, hogy az ne sértsen semmilyen más követelményt), kivéve, ha azt jogszabály írja elő vagy abba a Microsoft beleegyezik.
 • Hagyja ki az eredmény tartalmához kapcsolódó attribútumokat és URL-eket.
 • A válasz bármely részén belül más tartalmat úgy jelenítsen meg, hogy az alapján a felhasználó azt hihesse, hogy a más tartalom része a válasznak.

A Bing Service Adatok használata

A Microsoft csak olyan adatokat kezelhet, amelyet a Microsoft számára a Bing URL Előzetes API használata útján adtak meg („Bing Services Adatok”), kizárólag annak érdekében, hogy a Bing URL Előzetes szolgáltatást Önnek biztosítsuk; és (ii) hogy fejlesszük a Microsoft termékeket és szolgáltatásokat. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, többszörözhet és hozhat létre Bing Services Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Services Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön felel az összes Bing Service Adat tartalmáért. A Bing Service Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet hatályban marad a Bing URL Előzetes API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is.

GDPR-megfelelőség

A GDPR hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amely a Microsoftnak a jelen felhasználási és megjelenítési követelmények megsértésével kerül elküldésre, és amelyet a Bing URL Előzetes API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

Bing Custom Visual Search API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Elkerülendők:

 • A Bing Custom Visual Search API-ből Ön által megkapott minden adatot másoljon le, tároljon és rögzítsen.
 • A Custom Visual Search API-ból kapott adatok használata, bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.

Teendők:

 • A Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatára mutató funkcionális hiperlinket jól látható helyen jelenítse meg, a felhasználói élményben (UX) található minden olyan ponthoz közel, amely a felhasználó számára lehetőséget nyújt kutatási lekérdezés indításához. Címkézze fel a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatára mutató hiperlinket.
 • Jól látható módon jelenítse meg a Microsoft brandet, amely megfelel a Microsoft védjegyezési és branding útmutatóinak, az UX-ban található minden olyan ponthoz közel, amely a felhasználó számára lehetőséget nyújt kutatási lekérdezés indításához. Az ilyen brandingnek egyértelműen jeleznie kell a felhasználó irányában, hogy az internetkeresési élményt a Microsoft teszi lehetővé.
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy a megjelenített tartalmak olyan intézkedéseket foglalnak magukba, amelyek biztosítják, hogy a Bing Custom Visual Search API-ből kapott adatok Ön általi használata nem sért az alkalmazandó jogszabályokat vagy harmadik felek jogait.

A Bing Service Adatok használata

A Microsoft csak olyan adatokat kezelhet, amelyet a Microsoft számára a Custom Visual Search API használata útján adtak meg („Bing Services Adatok”), kizárólag annak érdekében, hogy a Custom Visual Search szolgáltatást Önnek biztosítsuk; és (ii) hogy fejlesszük a Microsoft termékeket és szolgáltatásokat. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, többszörözhet és hozhat létre Bing Services Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Services Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön felel az összes Bing Service Adat tartalmáért. A Bing Service Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet hatályban marad a Custom Visual Search API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is.

GDPR-megfelelőség

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amelyet a Bing Custom Visual Search API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

Personalizer mikroszolgáltatás

Egy tárolóban elindított Personalizer mikroszolgáltatás az Ügyféladatokat az Ügyfél által az Azure-ban konfigurált Personalizer szolgáltatáspéldánynak küldi el, hogy betanítsa azokat a Personalizer modelleket, amelyeket mind a Personalizer mikroszolgáltatásban, mind pedig a Personalizer-ben használnak. A szoftver használatával az Ügyfél hozzájárul az ebben a szakaszban leírt adatok átviteléhez. Minden más vonatkozásban a Personalizer mikroszolgáltatás ugyanolyan alapon kerül licencbe adásra, mint a Cognitive Services a Tárolókban.