Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Azure

Microsoft Online Előfizetői Szerződés

Legutóbb frissítve: 2019. március

Microsoft Online Előfizetői Szerződés

A Microsoft Online Előfizetői Szerződés az Ön által képviselt entitás vagy ha Ön nem ad meg egy kapcsolódó entitást az Előfizetés megvásárlásakor vagy megújításakor, Ön mint magánszemély ("Ön" vagy "Öné") és a Microsoft Corporation ("Microsoft", "mi", "miénk" vagy "minket") között jön létre. A Szerződés az alább olvasható feltételekből és kikötésekből, az Online Szolgáltatások Feltételeiből, a szolgáltatói szerződésekből (SLA-kból) és az Előfizetésre vagy a megújításra vonatkozó Ajánlati részletekből áll (együttesen ezeket nevezzük a "Szerződésnek"). A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor elküldjük Önnek az Előfizetés megerősítését, vagy amikor az Előfizetés megújul (amelyik releváns az adott esetben). A fontos kifejezéseket a 8. pontban definiáljuk.

1. Az Online Szolgáltatások használata

a. Használathoz való jog Feljogosítjuk Önt, hogy elérje és használja az Előfizetés részét képező Online szolgáltatásokat, valamint telepítse és használja a Szoftvert. A jelen Szerződés ismerteti ennek további feltételeit. Minden más jogot fenntartunk.

b. Elfogadható használat Ön kizárólag a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően használhatja a Terméket. Tilos visszafejteni és dekompilálni a Terméket, megkísérelni a Termék forráskódjának visszanyerését, valamint megkerülni a Termék technikai korlátozásait, kivéve olyan mértékben, amennyire ezt a hatályos jogszabályok az itt szereplő korlátozások ellenére megengedik. Tilos letiltani, jogosulatlanul módosítani és más módon megkerülni az Online szolgáltatások Ön általi használatának mérésére szolgáló számlázási mechanizmusokat. Tilos harmadik feleknek bérbe adni, lízingelni, kölcsönadni, továbbértékesíteni, átadni és hosztolni a Terméket vagy annak bármely részét, kivéve azokat az eseteket, amelyeket a jelen Szerződés vagy az Online Szolgáltatások Feltételei kifejezetten engedélyeznek.

c. Végfelhasználók Ön szabályozza a Végfelhasználók általi hozzáférést, és Ön felelős azért, hogy a Végfelhasználók a jelen Szerződésnek megfelelően használják a Terméket. Például az Ön felelőssége, hogy gondoskodjon arról, hogy a Végfelhasználók betartsák a használati feltételeket.

d. Ügyféladatok Kizárólag Ön felelős az Ügyféladatok tartalmáért. Az Ön feladata, hogy megvédje és fenntartsa azokkal az Ügyféladatokkal kapcsolatos jogokat, amelyekre azért van szükségünk, hogy biztosíthassuk Önnek az Online szolgáltatásokat, és hogy ennek során ne sértse harmadik felek jogait, és ne keletkeztessen kötelezettséget a Microsoft és más harmadik felek számára. A Microsoft a jelen Szerződésben kifejezetten leírtakon és a hatályos jogszabályok által előírtakon felül nem vállal felelősséget az Ügyféladatokért, sem a Termék Ön általi használatáért.

e. A fiókokhoz fűződő felelősség Ön felelős azért, hogy megóvja az Online szolgáltatások Ön általi használatához kapcsolódó, nem nyilvános hitelesítő adatokat. Ön köteles haladéktalanul értesíteni az ügyfélszolgálati csapatunkat, ha felmerül a gyanú, hogy visszaéltek az Ön fiókjaival vagy hitelesítő adataival, vagy bármilyen biztonsági incidens történt az Online szolgáltatások kapcsán.

f. Előzetes verziós kiadások Esetenként Előzetes verziót teszünk elérhetővé bizonyos szolgáltatásokból. Az Előzetes verziót "adott állapotban", "hibákkal együtt" és "elérhetőség szerint" bocsátjuk rendelkezésre, és nem vonatkoznak rá a szolgáltatói szerződések, sem a jelen Szerződésben foglalt korlátozott jótállások. Elképzelhető, hogy az Előzetes verzióhoz nem biztosítunk ügyfélszolgálati támogatást. Az Előzetes verziókat bármikor, értesítés nélkül módosíthatjuk, illetve megszüntethetjük. Emellett előfordulhat, hogy egyes Előzetes verziókat nem fog nyilvános megjelenés követni.

g. Felügyelt szolgáltatások a Microsoft Azure-ral Ön a Microsoft Azure-szolgáltatások segítségével felügyelt szolgáltatást biztosíthat, amennyiben (1) kizárólag Ön képes elérni, konfigurálni és adminisztrálni a Microsoft Azure-szolgáltatásokat, (2) rendszergazdai hozzáférése van a felügyelt szolgáltatáshoz kapcsolódó virtuális OSE-khez, ha vannak, és (3) a harmadik fél kizárólag a saját alkalmazásaihoz vagy virtuális OSE-ihez rendelkezik rendszergazdai hozzáféréssel. Ön felelős azért, hogy a harmadik fél a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően használja a Microsoft Azure-szolgáltatásokat. Az Ön által biztosított felügyelt szolgáltatásokra a következő korlátozások érvényesek (az Online Szolgáltatások Feltételeiben foglalt további korlátozások mellett):

(i) Ön nem értékesítheti és nem terjesztheti tovább a Microsoft Azure-szolgáltatásokat.

(ii) Nem engedélyezheti, hogy több felhasználó közvetlenül vagy közvetve elérje a Microsoft Azure-szolgáltatások olyan funkcióit, amelyek egy felhasználó általi használatra készültek.

h. Rendszergazdai szabályozás Ha Ön egy Önhöz kapcsolódó szervezet (például az Ön munkáltatója vagy iskolája) által biztosított e-mail-címen keresztül, de önállóan rendel meg egy Online szolgáltatást, Ön kijelenti, hogy jogosult használni az adott szervezet tartományát arra, hogy a szervezet tagjaként regisztráljon egy Előfizetésre. A szervezet vagy az Ön e-mail-címéhez kapcsolódó tartomány tulajdonosa jogosult szabályozni és felügyelni az Online szolgáltatások Ön általi használatát. Ebben az esetben a szervezet által kijelölt rendszergazda (az "admin") (i) szabályozhatja és adminisztrálhatja az Ön fiókját, ennek részeként például módosíthatja vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését, és (ii) hozzáférhet az Ön adataihoz és kezelheti az Ön adatait, ideértve az Ön kommunikációinak és fájljainak a tartalmát is. A Microsoft tájékoztathatja Önt, hogy az Ön szervezete elkezdte szabályozni az Előfizetés által lefedett Online szolgáltatásokat, de a Microsoft nem köteles ilyen jellegű tájékoztatást nyújtani Önnek. Ha a szervezet adminisztrálja az Online szolgáltatások Ön általi használatát vagy a szervezet menedzseli az Előfizetéshez tartozó bérlőt, akkor az érintetti kérelmeivel és adatvédelmi kérdéseivel forduljon a rendszergazdához. Ha nem a szervezet adminisztrálja az Online szolgáltatások Ön általi használatát, vagy nem a szervezet menedzseli a bérlőt, akkor az érintetti kérelmeivel és adatvédelmi kérdéseivel forduljon a Microsofthoz.

i. Megosztott címtáradatok Amikor olyan e-mail-címről rendel meg egy Online szolgáltatást, amely egy Önhöz kapcsolódó szervezet (például a munkáltatója vagy az iskolája) által biztosított tartományhoz kapcsolódik, az Online szolgáltatás hozzáadja Önt az azonos e-mail-tartományhoz tartozó felhasználók címtárához. Az Ön címtáradatai (név, a regisztráció dátuma és e-mail-cím) megjelenhetnek az Online szolgáltatásokat az adott szervezet e-mail-tartományával használó más felhasználóknak.

j. Az Online szolgáltatásokkal használható más szoftverek Bizonyos Online szolgáltatások optimális elérése és használata érdekében Ön az Online Szolgáltatások Feltételeiben leírtak szerint bizonyos további Szoftvereket telepíthet, amelyeket az Online szolgáltatásokkal együtt használhat. Ezeket a Szoftvereket licenceljük, nem értékesítjük Önnek. A Szoftverlicencre vonatkozó igazolás (1) ez a Szerződés, (2) a megrendelés visszaigazolása, ha van és (3) a kifizetés igazolása. Ha Ön egy eszközön jogot kap arra, hogy hozzáférjen a Szoftverekhez, az nem jelenti azt, hogy implementálhatja a Microsoft szabadalmait vagy más szellemi tulajdonait az adott eszközhöz hozzáférő más szoftverekben vagy eszközökön.

2. Szolgáltatások vásárlása

a. Elérhető előfizetéses ajánlatok A Portálon megtalálja az elérhető Előfizetéses ajánlatok részleteit, amelyek általában az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolhatók:

(i) Hűségszerződéses ajánlat Ön vállalja, hogy megvásárol bizonyos mennyiséget az Online szolgáltatásokból, amelyeket az ajánlat Időtartama alatt felhasznál, és rendszeres időközönként előre fizet ezért a használatért. Ha ezt meghaladó mértékben vagy módon használja a Microsoft Azure-szolgáltatásokat (például a hűségszerződésben vállaltnál többet használ egy szolgáltatást), akkor ezt a használatot Használatalapú ajánlatnak tekinthetjük. Az Időtartam alatt fel nem használt, de a hűségszerződésben vállalt mennyiségek az Időtartam végén elvesznek.

(ii) Használatalapú ajánlat (vagy Használatalapú fizetés) Ön az előző hónapban mért tényleges használat alapján fizet, nem kell kötelezettséget vállalnia. Rendszeres időközönként, utólag fizet.

(iii) Korlátozott ajánlat Ön díjmentesen, korlátozott időtartamra szóló korlátozott mennyiséget kap az Online szolgáltatásokból (például próbaidőszakos előfizetés vagy ingyenes fiók) vagy egy másik Microsoft-ajánlat részeként fér hozzá ezekhez (például MSDN). Ebben az esetben elképzelhető, hogy a jelen Szerződés rendelkezései (például az árakkal, a lemondási díjakkal, a fizetéssel és az adatmegőrzéssel kapcsolatos szabályok) nem érvényesek az adott helyzetre.

b. Rendelés

(i) Ha megrendel vagy megújít egy Előfizetést, azzal elfogadja az adott Előfizetéshez tartozó Ajánlat részleteit. Ha az Ajánlat részleteiben nem szerepel más, az Online szolgáltatásokat "elérhetőség alapján" bocsátjuk rendelkezésre. Ön a jelen Szerződés keretében Kapcsolt vállalatai számára is leadhat rendeléseket, és rendszergazdai jogokat biztosíthat a Kapcsolt vállalatoknak, amelyek így jogosultak felügyelni az Előfizetéseiket, de a Kapcsolt vállalatok maguk nem adhatnak le rendelést a jelen Szerződés keretében. Ön emellett átruházhatja az 1.a. pontban kapott jogait harmadik felekre, amennyiben az adott harmadik fél az Ön üzleti tevékenységének támogatására használja fel ezeket a jogokat. Ha Ön Kapcsolt vállalatokra vagy harmadik felekre ruház át a Szoftverekkel vagy az Előfizetéssel kapcsolatos jogokat, akkor a jelen Szerződés az érintett Kapcsolt vállalatokra vagy harmadik felekre is érvényes lesz, és Ön vállalja, hogy közösen és külön is felelős azért, hogy az ilyen Kapcsolt vállalatok vagy harmadik felek hogyan használják a Terméket.

(ii) Egyes Ajánlatok lehetővé teszik, hogy Ön az Előfizetés Időtartama alatt módosítsa a megrendelt Online szolgáltatások mennyiségét. Az Előfizetéshez az Online szolgáltatásokból hozzáadott további mennyiségek az Előfizetés végén járnak le. Ha az Időtartam alatt csökkenti az eredetileg megrendelt mennyiséget, a 3.b. pontban foglaltaknak megfelelően lemondási díjat számíthatunk fel Önnek.

c. Árak és fizetés A kötelezően betartandó fizetési határidőket az Előfizetésre vonatkozó Ajánlat részletei tartalmazzák.

(i) A Hűségszerződéses ajánlatok esetében előfordulhat, hogy az árszint a megrendelt Online szolgáltatások mennyiségét tükrözi. Egyes ajánlatok esetében az Időtartam közben módosítható a megrendelt Online szolgáltatások mennyisége, és ez az árszint változását is magával vonja, de ez sosem visszamenőleges hatályú. Az Előfizetés Időtartama alatt az Online szolgáltatások ára nem fog emelkedni ahhoz képest, amely az Előfizetés életbe lépésének vagy megújításának időpontjában a Portálon szerepelt, kivéve, ha az Ajánlat részleteiben szerepel, hogy az ár átmeneti, illetve ha Előzetes verzióról vagy Nem Microsoft-termékről van szó. Az Előfizetés megújításakor az árak változhatnak.

(ii) A Használatalapú ajánlatok esetében értesítést követően bármikor megváltoztathatjuk az árat.

d. Megújítás

(i) Az Előfizetés megújításakor ez a Szerződés megszűnik, és az Előfizetést ezt követően a Portálon az Előfizetés megújításakor érvényben lévő feltételek és kikötések szabályozzák ("Megújítási feltételek"). Ha nem fogadja el a Megújítási feltételeket, ne újítsa meg az Előfizetést.

(ii) A Hűségszerződéses ajánlatok esetében beállíthatja, hogy az Időtartam végén az Előfizetés automatikusan megújuljon vagy megszűnjön. Az alapértelmezett beállítás az automatikus megújítás. Ezt az Időtartam alatt bármikor megváltoztathatja. Ha az aktuális Időtartam egy naptári hónapnál hosszabb, akkor az Időtartam vége előtt értesítést küldünk Önnek az automatikus megújításról.

(iii) A Használatalapú ajánlatok esetében az Előfizetés automatikusan megújul újabb egy hónapra, amíg Ön le nem mondja az Előfizetést.

(iv) A Korlátozott ajánlatok esetében a megújításra nem mindig van lehetőség.

e. Az akadémiai, kormányzati és nonprofit verziók használatára való jogosultság Ön kijelenti, hogy ha akadémiai, kormányzati vagy nonprofit ajánlatot vásárol, akkor megfelel az alábbi webhelyeken szereplő jogosultsági követelményeknek:

(i) Az akadémiai ajánlatok esetében az oktatási intézményekre (ideértve az oktatási intézmények, közkönyvtárak és nyilvános múzeumok adminisztrációs irodáit és bizottságait is) vonatkozó előírásokat  megtalálja a Microsoft licencelési forrásai és dokumentumai között.

(ii) A kormányzati ajánlatokra vonatkozó előírásokat megtalálja a Microsoft licencelési forrásai és dokumentumai között.

(ii) A nonprofit ajánlatokra vonatkozó előírásokat megtalálja a Microsoft licencelési forrásai és dokumentumai között.

A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor ellenőrizze az Ön jogosultságát, és ha nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, felfüggessze Önnél az Online szolgáltatásokat.

f. Adók Az árak adók nélkül értendők, kivéve, ha a számlán szerepel, hogy az ár tartalmazza az adókat. Ön köteles megfizetni minden áfát, héát, állami jövedelemadót, tranzakciós és más adót, díjat és pótdíjat, valamint minden más szabályozói költségmegtérítési pótdíjat és hasonló összeget, amely a jelen Szerződés következtében felmerül. A hatályos törvényeknek megfelelően jogunkban áll begyűjteni Öntől ezeket az összegeket. Az Ön felelőssége megfizetni minden olyan vonatkozó illetéket és minden egyéb adót, amelyet Önnek jogi kötelezettsége megfizetni, ideértve azokat az adókat is, amelyek a Termékek Ön Kapcsolt vállalatai számára való biztosításához fűződnek. A mi kizárólagos felelősségünk megfizetni a nettó árbevételünk vagy a bevétel vagy nyereség hiányában a bruttó bevételeink alapján felszámított adókat, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos adókat.

Ha egyes adóösszegeket vissza kell tartani az Ön nekünk történő kifizetéseiből, ezeket az adókat Ön levonhatja a felénk fennálló tartozásából, és megfizetheti a megfelelő adóhatóságnak, ekkor azonban Önnek haladéktalanul be kell szereznie és be kell mutatnia az ezekről a visszatartott összegekről szóló hivatalos igazolást, illetve azokat az egyéb dokumentumokat, amelyeket méltányosan bekérhetünk Öntől visszatérítés vagy a külföldön megfizetett adó jóváírásának igényléséhez. Ön köteles gondoskodni róla, hogy az esetlegesen visszatartott adóösszegek a vonatkozó törvényeknek megfelelő keretek között a lehető legkisebbek legyenek.

3. Időtartam, megszűnés és felfüggesztés

a. A Szerződés Időtartama és megszűnése A jelen Szerződés az Előfizetés lejáratáig, megszűnéséig vagy megújításáig érvényben marad (amelyik a leghamarabb bekövetkezik).

b. Az Előfizetés megszűnése Ön az Időtartam alatt bármikor megszüntetheti az Előfizetést, de köteles a megszüntetés érvénybe lépéséig felmerült összes tartozást megfizetni nekünk.

(i) Egyhónapos előfizetés Az egy hónap Időtartammal bíró Előfizetéseket bármikor lemondhatja, ezek kapcsán nem számítunk fel lemondási díjat.

(ii) Egy hónapnál hosszabb előfizetések Ha az Előfizetés hatálybalépésének vagy megújulásának napjától számított 30 napon belül mondja le a Microsoft Azure-szolgáltatásokra vonatkozó előfizetését, akkor nem biztosítunk visszatérítést, és ki kell fizetnie az Előfizetés első 30 napjára vonatkozó díjakat, de a lemondott Előfizetés fennmaradó részének díjait nem. Ha az Időtartam bármely más pontján mondja le a Microsoft Azure-szolgáltatásokra szóló Előfizetést, akkor ki kell fizetnie az Időtartam további részére vonatkozó díjakat, és nem biztosítunk visszatérítést.

(iii) Korlátozott ajánlatok A Microsoft az Időtartam alatt bármikor, előzetes értesítés nélkül lemondhatja az Ön Korlátozott ajánlatokra vonatkozó Előfizetését.

(iv) További előfizetések Az összes többi Előfizetés esetében ha Ön az Időtartam vége előtt lemondja az Előfizetést, akkor ki kell fizetnie az Előfizetés egy havi díjának megfelelő lemondási díjat, de visszatérítjük az Időtartam fennmaradó részére már kifizetett díjakat, azzal, hogy a részben felhasznált hónapokra nem jár visszatérítés.

c. Felfüggesztés Felfüggeszthetjük az Online szolgáltatások Ön általi használatát, ha: (1) okunk van feltételezni, hogy erre az Ügyféladatok jogosulatlan elérésének megakadályozása érdekében szükség van; (2) Ön nem válaszol észszerű időn belül az 5. pont szerinti jogsértéssel kapcsolatos információkérésre; (3) Ön nem fizet meg valamely, a jelen Szerződés szerint nekünk járó összeget; (4) Ön nem tartja be a használati feltételeket vagy megsérti a jelen Szerződés feltételeit; vagy (5) a Korlátozott ajánlatok esetében az Előfizetés inaktívvá válik, mert Ön nem éri el az Online szolgáltatásokat az Ajánlat részleteiben leírt módon. Ha egy vagy több teljesül a fenti feltételek közül, akkor:

(i) A Korlátozott ajánlatok esetében előzetes értesítés nélkül, azonnal felfüggeszthetjük az Online szolgáltatások Ön általi használatát, valamint az Előfizetését és a fiókját.

(ii) Minden más Előfizetés esetében a felfüggesztés az Online szolgáltatások minimálisan szükséges részére lesz érvényes, és csak addig tartjuk fenn, amíg az adott körülmények vagy szükségletek indokolják. A felfüggesztés előtt értesítést küldünk Önnek, kivéve, ha alapos okunk van feltételezni, hogy azonnali felfüggesztésre van szükség. A nemfizetés miatti felfüggesztés esetében mindig legalább 30 nappal előre értesítjük Önt. Ha a felfüggesztést követő 60 napon belül nem hárítja el a felfüggesztést okozó helyzetet, jogunkban áll megszüntetni az Előfizetést, valamint a megőrzési időszak figyelembevétele nélkül törölni az Ön Ügyféladatait. Emellett akkor is megszüntethetjük az Előfizetését, ha egy 12 hónapos időszakon belül kettőnél többször fel kell függesztenünk az Online szolgáltatások Ön általi használatát.

4. Garanciák

a. Korlátozott garancia

(i) Online szolgáltatások Szavatoljuk, hogy az Online szolgáltatások az Időtartam alatt végig meg fognak felelni a szolgáltatói szerződés feltételeinek. A jelen garancia megszegése esetén az Ön jogorvoslati lehetőségeit a szolgáltatói szerződés ismerteti.

(ii) Szoftver A Szoftver első használatától számított egy éven át szavatoljuk, hogy a Szoftver a releváns felhasználói dokumentációban leírtakkal jelentős mértékben megegyező módon fog működni. Ha a Szoftver nem felel meg ennek a garanciális feltételnek, akkor az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége, hogy (1) visszafizetjük Önnek a Szoftverért fizetett díjat, vagy (2) megjavítjuk vagy kicseréljük a Szoftvert (a két opció közül mi választunk).

b. A korlátozott garanciára vonatkozó kizárások Az itt szereplő korlátozott garanciára a következő korlátozások vonatkoznak:

(i) a törvények szerint ki nem zárható vélelmezett garanciák, jótállások és feltételek a korlátozott garancia kezdetétől számított egy éven át lesznek érvényben;

(ii) ez a korlátozott garancia nem vonatkozik a balesetek, visszaélés vagy a Termék olyan módon történő használatával kapcsolatos problémákra, amelyek ellentétesek a jelen Szerződéssel vagy az általunk közzétett dokumentációval vagy útmutatással, illetve amelyek hatáskörünkön kívül esnek;

(iii) ez a korlátozott garancia nem érvényes azokra a problémákra, amelyek azért következnek be, mert a felhasználó nem felel meg a minimális rendszerkövetelményeknek; és

(iv) ez a korlátozott garancia nem érvényes az Előzetes verziókra és a Korlátozott ajánlatokra.

c. JOGI NYILATKOZAT A jelen garancián kívül semmilyen más kifejezett, vélelmezett, törvényi vagy más jellegű garanciát nem biztosítunk, ideértve a forgalmazhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is. Ezek a nyilatkozatok minden helyzetre érvényesek, amelyben a hatályos jogszabályok nem tiltják őket.

5. Védelem a követelésekkel szemben

a. Védelem

(i) Megvédjük Önt minden olyan követelés esetén, amelyet hozzánk nem kapcsolódó harmadik felek nyújtanak be azzal kapcsolatban, hogy a Termék harmadik felek szabadalmát, szerzői jogát vagy védjegyét sérti, vagy jogosulatlanul használ egy kereskedelmi titkot.

(ii) Ön köteles megvédeni minket minden olyan nem kapcsolódó harmadik féltől érkező követelés esetén, amely (1) azzal kapcsolatos, hogy az Ügyféladatok, az Ügyfélmegoldás, a Nem Microsoft-termékek vagy az Ön által biztosított szolgáltatások közvetve vagy közvetlenül olyan módon használják a Terméket, amely harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát vagy védjegyét sérti, vagy jogosulatlanul használ egy kereskedelmi titkot; vagy (2) a használati feltételek megsértésével kapcsolatos.

b. Korlátozások Az 5.a. pontban ismertetett kötelezettségünk nem érvényes az olyan követelésekre és ítéletekre, amelyek (i) az Ügyféladatokkal, az Ügyfélmegoldással, nem Microsoft-termékekkel, a Termékben Ön által végzett módosításokkal vagy Ön által a Termék használata során biztosított szolgáltatásokkal vagy anyagokkal kapcsolatosak; (ii) a Termék Ügyféladatokkal vagy Nem Microsoft-termékekkel, -adatokkal vagy -üzleti folyamatokkal való kombinálásán alapul, vagy ezek értékén alapul; (iii) azért merültek fel, mert Ön kifejezett írásos hozzájárulásunk nélkül használt egy Microsoft-védjegyet, vagy azt követően is használta a Terméket, hogy jeleztük Önnek, hogy egy harmadik fél által benyújtott követelés miatt állítsa le a használatot; (iv) azért merültek fel, mert Ön továbbterjesztette a Terméket, vagy nem kapcsolódó harmadik fél javára használta a Terméket; vagy (v) ingyenes Termékek kapcsán merültek fel.

c. Jogorvoslati lehetőségek Ha alapos okunk van feltételezni, hogy egy, az 5.a.(i) pontnak megfelelő követelés miatt Ön nem fogja tudni használni a Terméket, akkor megpróbálkozunk a következőkkel: (i) megoldani, hogy Ön továbbra is jogosult legyen használni a Terméket; vagy (ii) módosítani vagy funkcionálisan egyenértékű másik termékre cserélni a Terméket, ebben az esetben értesítjük Önt, hogy ne használja tovább a Termék korábbi verzióját. Ha ezek a lehetőségek kereskedelmi szempontból nem megvalósíthatóak, megszüntethetjük az Ön jogát a Termék használatához, ebben az esetben visszatérítjük Önnek az Előfizetés fel nem használt részével kapcsolatban előzetesen kifizetett összeget.

d. Kötelezettségek Mindkét fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet, ha a jelen pont szerinti követelésről szerez tudomást. A védelmet elváró fél köteles (i) a másik félre ruházni a követelés elleni védekezés és a követeléssel kapcsolatos tárgyalások kizárólagos irányítását; és (ii) minden észszerűen elvárható segítséget megadni a követeléssel szembeni védekezéshez. A védelmet biztosító fél (1) köteles megtéríteni a másik félnek a segítségnyújtás során felmerülő, észszerű mértékű készkiadásokat; és (2) megfizetni az ellene hozott, jogerős ítéletek és megállapodások által meghatározott összegeket. A feleket a jelen 5. pont szerint megillető, védelemre és az ítéletek kifizetésre (vagy a másik fél által elfogadott megállapodások kifizetésére) vonatkozó jogok az esetleges közjogi vagy törvényi kármentesítési és hasonló jogok helyébe lépnek, és a felek lemondanak ezekről a közjogi és törvényi jogaikról.

6. A felelősség korlátozása

a. Korlátozás Az egyes felek által a jelen Szerződés kapcsán viselt összesített felelősség a közvetlen károkra korlátozódik, a jelen Szerződés kapcsán az Online szolgáltatásokért a kár felmerülését megelőző 12 hónapban kifizetett összegig, azzal, hogy az Online szolgáltatások kapcsán fizetendő összesített felelősség nem haladhatja meg az Online szolgáltatásokért az Előfizetés keretében kifizetett összeget. A díjmentesen biztosított Termékek esetében a Microsoft közvetlen károk esetén legfeljebb 5000,00 USD felelősséget vállal.

b. KIZÁRÁS A felek nem felelősek a bevételkiesésért, valamint a közvetett, speciális, következményes, véletlen, büntető jellegű vagy példát statuáló kártérítésekért, sem az elveszett nyereséggel, bevétellel, üzletmenet megszakadásával vagy üzleti adatok elvesztésével kapcsolatos károkért, akkor sem, ha az adott fél tudott róla, hogy fennáll az ilyen károk bekövetkezésének lehetősége.

c. A korlátozások alóli kivételek A jelen pontban ismertetett felelősségkorlátozások a hatályos jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek, de nem alkalmazandók a következők esetében: (1) a felek jelen 5. pontban foglalt kötelezettségei; és (2) a másik fél szellemi tulajdonjogainak megsértése.

7. Egyéb rendelkezések

a. Értesítés Az értesítéseket írásos formában kell elküldeni, és akkor kell kézbesítettnek tekinteni, amikor kézbesítik őket a megadott címen, vagy a tértivevényen szereplő dátumon, az e-mail elküldésének dátumán, a futár által megadott dátumon, vagy a kézbesítés faxos visszaigazolásán szereplő dátumon. A Microsoftnak címzett értesítések a következő címre kell küldeni:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6880 Sierra Center Parkway

Reno, Nevada 89511

USA

Az Önnek küldött értesítéseket az Ön fiókjában kapcsolattartási címként megjelölt címre kell küldeni. A Microsoft e-mailben és más elektronikus formában is küldhet Önnek értesítéseket és más információkat.

b. A Licenc átruházása Ön nem ruházhatja át a jelen Szerződést, sem annak bármely részét, sem a licenceket a Microsoft hozzájárulása nélkül.

c. Partneri díjak vállalása Amikor Ön megrendelést ad le, lehetősége lehet megadni egy "hivatalos közvetítő partnert", amelyet társítunk az Ön Előfizetéseivel. Ha közvetlenül megad egy hivatalos közvetítő partnert, vagy felhatalmaz erre egy harmadik felet, azzal hozzájárul, hogy a hivatalos közvetítő partnernek fizessük ki a díjakat. Ezek a díjak az értékesítés előtti támogatásért járnak, de értékesítés utáni támogatást is tartalmazhatnak. A díjak a megrendelés méretén alapulnak, és ezzel együtt nőnek. Az Online szolgáltatások ára változatlanul, függetlenül attól, hogy Ön megnevez-e egy hivatalos közvetítő partnert.

d. Elválaszthatóság Ha a jelen Szerződés bármely része betartathatatlannak bizonyul, a fennmaradó rész változatlanul hatályban marad.

e. Lemondás Nem minősül lemondásnak, ha a Szerződés bármely rendelkezésének nem sikerül érvényt szerezni.

f. Ügynöki kapcsolat kizárása A jelen Szerződés nem hoz létre ügynöki kapcsolatot, partneri kapcsolatot, sem közös vállalkozást a felek között.

g. Harmadik fél kedvezményezettek kizárása A jelen Szerződésben nincsenek harmadik fél kedvezményezettek.

h. Irányadó jog és helyszín A jelen Szerződést Washington állam törvényei szabályozzák a kollíziós elvek kizárásával, kivéve, ha (i) Ön az Egyesült Államok kormányzatához tartozó entitás, ebben az esetben az irányadó jog az Egyesült Államok törvénye; és (ii) ha Ön állami vagy helyi kormányzati entitás az Egyesült Államokban, ebben az esetben az adott állam törvénye az irányadó. A jelen Szerződés érvényesítésével kapcsolatos jogi aktusokat Washington államban kell megindítani. A joghatóság megválasztása nem gátolja meg a feleket abban, hogy korlátozó intézkedéseket kérelmezzenek a megfelelő joghatóságban, amennyiben szellemi tulajdonjogaik sérültek.

i. Teljes megállapodás A jelen Szerződés az adott tárgyban született teljes megállapodás, és minden korábbi és egyidejű kommunikációt hatályon kívül helyez. Ha ellentmondás merül fel a jelen Szerződés és bármely más dokumentum között, és az adott dokumentum nem oldja fel ezt az ellentmondást, akkor az alábbi sorrendben kell figyelembe venni a dokumentumokat: (1) a jelen Microsoft Online Előfizetői Szerződés, (2) az Online Szolgáltatások Feltételei, (3) a releváns Ajánlat részletei, és (4) a jelen Szerződésben említett bármely más dokumentum.

j. Fennmaradás Az 1., 2.c., 2.e., 4., 5., 6., 7. és 8. pontok feltételei a jelen Szerződés megszűnését vagy lejáratát követően is érvényben maradnak.

k. Az Egyesült Államok kiviteli szabályai A Termékekre az Egyesült Államok kiviteli szabályai vonatkoznak. Ön köteles betartani ezeket a jogszabályokat, ideértve az az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozását (Export Administration Regulations), a nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényt (International Traffic in Arms Regulations), valamint az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásait is.

l. Vis maior Egyik fél sem felelős a teljesítés elmulasztásáért, ha ennek oka az adott fél hatáskörén kívül esik (például tűzvész, robbanás, áramszünet, földrengés, áradás, súlyos vihar, sztrájk, embargó, munkaügyi viták, polgári vagy katonai hatóságok lépései, háború, terrorcselekmények, kiberterrorizmus, természeti katasztrófák, internetszolgáltatói lépések vagy mulasztások, szabályozó vagy állami hatóságok lépései (például az Online szolgáltatások biztosítását befolyásoló törvények vagy rendelkezések elfogadása)). Ez a rész azonban nem vonatkozik a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségekre.

m. Képviseleti jog megléte Amennyiben a szerződő fél olyan magánszemély, aki egy jogi személy nevében fogadja el ezeket a feltételeket, kijelenti, hogy megvan a jogi felhatalmazása arra, hogy a jogi személy nevében elfogadja ezt a Szerződést. Ha Ön megad egy entitást, vagy egy Önhöz kapcsolódó entitás (például a munkáltatója) által biztosított e-mail-címet használ az Előfizetés megvásárlásához vagy megújításához, akkor a jelen Szerződés kontextusában ezt az entitást tekintjük az Előfizetés tulajdonosának.

n. Kormányzati ügyfelek A kormányzati ügyfelek a jelen Szerződés elfogadása előtt konzultáljanak a Microsofttal. A jelen Szerződés elfogadásával Ön kijelenti, hogy betartja és a jövőben is be fogja tartani az összes hatályos jogszabályt és állami eljárásbeli előírást.

8. Definíciók

A jelen Szerződésben a "nap" naptári napot jelent.

"Használati feltételek": az Online Szolgáltatások Feltételei tartalmazzák őket.

"Kapcsolt vállalat": minden olyan jogi személy, amely az adott fél tulajdonában van, amely az adott fél tulajdonosa, vagy amely az adott féllel közös tulajdonos alá tartozik. "Tulajdonlás": a jelen definíció kontextusában egy adott entitás 50%-nál nagyobb érdekeltség irányítását jelenti.

"Használatalapú ajánlat", "Hűségszerződéses ajánlat" és "Korlátozott ajánlat": az előfizetéses ajánlatok kategóriái, amelyek definícióját lásd a 2. pontban.

"Ügyféladatok": definícióját lásd az Online Szolgáltatások Feltételeiben.

"Ügyfélmegoldás": definícióját lásd az Online Szolgáltatások Feltételeiben.

"Végfelhasználó": minden olyan személy, akinek Ön megengedi, hogy hozzáférjen az Online szolgáltatásokban hosztolt Ügyféladatokhoz, vagy aki bármilyen más módon használja az Online szolgáltatásokat vagy egy Ügyfélmegoldást.

"Felügyelt szolgáltatás": olyan felügyelt IT-szolgáltatás, amelyet Ön egy harmadik félnek biztosít, és amelynek része a Microsoft Azure-szolgáltatások adminisztrációja és támogatása.

"Microsoft Azure-szolgáltatások": definícióját lásd az Online Szolgáltatások Feltételeiben.

"Nem Microsoft-termék": definícióját lásd az Online Szolgáltatások Feltételeiben.

"Ajánlat részletei": az előfizetéses ajánlathoz kapcsolódó árak és feltételek, amelyeket a Portálon teszünk közzé.

"Online szolgáltatások": minden Microsoft által hosztolt szolgáltatás, amelyre Ön a jelen Szerződés feltételei mellett előfizet.

"Online Szolgáltatások Feltételei": azok a feltételek, amelyek a Microsoft licencelt használat feltételeit ismertető dokumentumai értelmében elérhető Termékek használatára vonatkoznak. Az Online Szolgáltatások Feltételeiben szereplő feltételek, amelyek a Termékek Ön általi használatára vonatkoznak, a jelen Szerződés feltételein felül értendők.

"Előzetes verzió": az Online szolgáltatások vagy a Szoftverek előzetes verziójú, bétaverziójú vagy más, kiadás előtt álló verziói vagy funkciói, amelyeket a Microsoft azért bocsát rendelkezésre, hogy összegyűjtse az ügyfelek velük kapcsolatos visszajelzéseit.

"Portál": az Online szolgáltatásokhoz tartozó webhelyek, amelyek  az Azure Portalon vagy más, általunk megadott webhelyen találhatók.

"Termék": minden Online szolgáltatás (és a kapcsolódó Szoftverek).

"Szolgáltatói szerződés": a Microsoft vállalása az Online szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával és/vagy teljesítményével kapcsolatban, amelyet a  Microsoft szolgáltatói szerződéseiben (SLA) vagy az általunk megadott alternatív webhelyen teszünk közzé.

"Szoftver": minden Microsoft-szoftver, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk, és amelyet Ön az Előfizetés vagy az Online szolgáltatások használata során, bizonyos funkciók elérése érdekében Ön eszközére telepíthet.

"Előfizetés": az Online szolgáltatásokra való regisztráció a Portálon megadott Időtartamra. Ön több Előfizetést is vásárolhat, amelyeket külön-külön is adminisztrálhat, és amelyekre különálló Microsoft Online Előfizetői Szerződés vonatkozhat.

"Időtartam": az előfizetés időtartama (például 30 nap vagy 12 hónap).