Gå til hovedindhold

Hvad er Computer Vision?

Find ud af, hvad Computer Vision er, hvordan det fungerer, og hvad det kan bruges til.

Computer Vision

Computer Vision er et område af computervidenskaben, der fokuserer på at gøre det muligt for computere at identificere og forstå objekter og personer på billeder og i videoer. Ligesom andre typer kunstig intelligens kan Computer Vision udføre og automatisere opgaver, der replikerer menneskelige egenskaber. I dette tilfælde vil Computer Vision blive ved med at replikere både den måde, mennesker ser på, og den måde, mennesker forstår, hvad de ser.

Udvalget af praktiske anvendelsesformål for Computer Vision-teknologi gør det til en vigtig del af mange moderne innovationer og løsninger. Computer Vision kan køre i skyen eller i det lokale miljø.

Sådan fungerer Computer Vision

Computer Vision-applikationer bruger input fra registreringsenheder, kunstig intelligens, maskinel indlæring og Deep Learning til at replikere den måde, det menneskelige syn fungerer på. Computer Vision-applikationer kører på algoritmer, der trænes ved hjælp af enorme mængder visuelle data eller billeder i cloudmiljøet. De genkender mønstre i disse visuelle data og bruger disse mønstre til at vurdere indholdet af andre billeder.

Sådan analyseres et billede med Computer Vision

  • En registreringsenhed optager et billede. Registreringsenheden er ofte bare et kamera, men det kan også være et videokamera, en medicinsk billedenhed eller enhver anden type enhed, der optager et billede til analyse.
  • Derefter sendes billedet til en fortolkningsenhed. Fortolkningsenheden anvender mønstergenkendelse til at analysere billedet, sammenligne mønstrene i billedet med sit bibliotek af kendte mønstre og fastslå, om noget af indholdet i billedet er et match. Mønsteret kan være noget generelt, f.eks. en bestemt objekttypes udseende, eller være baseret på entydige kendetegn såsom ansigtstræk.
  • En bruger anmoder om specifikke oplysninger om et billede, og fortolkningsenheden leverer de oplysninger, der anmodes om, ud fra dens analyse af billedet.

Deep Learning og Computer Vision

Moderne Computer Vision-applikationer går væk fra statistiske metoder til billedanalyse og anvender i stigende grad det, der er kendt som Deep Learning. Med Deep Learning kører en Computer Vision-applikation på en type algoritme, der kaldes et neuralt netværk, som gør det muligt at levere endnu mere præcise analyser af billeder. Derudover giver Deep Learning et Computer Vision-program mulighed for at gemme oplysningerne fra alle billeder, der analyseres – så programmet bliver mere og mere præcist, jo mere det bruges.

Computer Vision-funktioner

Der er tre hovedfunktioner for, hvordan Computer Vision-programmer behandler billeder og returnerer oplysninger:

Systemet klassificerer objekterne på et billede ud fra en defineret kategori. Ved objektklassificering kan en computer f.eks. skelne mellem personer og objekter på et foto og finde ud af, hvor mange personer der vises på billedet.

Systemet identificerer et bestemt objekt i et foto, en video eller et billede. Hvis man f.eks. bruger objektidentifikation, kan systemet ikke alene skelne mellem personer på et foto, men også analysere deres udseende for at bestemme disse personers identitet eller karaktertræk.

Systemet analyserer en video for at behandle placeringen af et objekt i bevægelse over tid. I forbindelse med objektsporing kan f.eks. et overvågningskamera på en parkeringsplads identificere biler og levere oplysninger om de pågældende bilers placering og bevægelser over tid.

Systemet identificerer bogstaver og tal på billeder og konverterer teksten til maskinkodet tekst, der kan læses af andre computerprogrammer eller redigeres af brugerne.

Det anvendes Computer Vision til

Computer Vision er en effektiv funktion og kan kombineres med mange typer programmer og registreringsenheder, der understøtter en lang række anvendelsesformål. Her er nogle forskellige typer Computer Vision-applikationer:

Organisering af indhold

Computer Vision kan bruges til at identificere personer eller objekter på fotos og organisere dem ud fra denne identifikation. Billedgenkendelsesprogrammer som dette bruges ofte til billedlagring og applikationer på sociale medier.

Tekstudtrækning

Optisk tegngenkendelse kan bruges til at forbedre indholdsregistreringen i forbindelse med oplysninger, der er indeholdt i store mængder tekst, og til at muliggøre automatiseringsscenarier med robotstyret dokumentbehandling.

Augmented Reality

Fysiske objekter registreres og spores i realtid med Computer Vision. Disse oplysninger bruges derefter til på en realistisk måde at placere virtuelle objekter i et fysisk miljø.

Landbrug

Billeder af afgrøder, som er taget fra satellitter, droner eller fly, kan analyseres for at overvåge høst, registrere ukrudt eller påvise mangel på næringsstoffer.

Selvkørende køretøjer

Selvkørende biler anvender objektidentifikation og sporing i realtid til at indsamle oplysninger om, hvad der sker omkring bilen, og styrer bilen ud fra disse oplysninger.

Sundhedssektor

Billeder eller billeder, der er taget af andre medicinske enheder, kan analyseres for at hjælpe læger med at identificere problemer og stille hurtigere og mere præcise diagnoser.

Sport

Objektregistrering og -sporing anvendes til spil- og strategianalyse.

Produktion

Computer Vision kan overvåge produktionsmaskiner i forbindelse med vedligeholdelse. Det kan også bruges til at overvåge produktkvalitet og -emballering på en produktionslinje.

Spatial analyse

Systemet identificerer personer eller objekter såsom biler i et rum og registrerer deres bevægelse inden for dette rum.

Ansigtsgenkendelse

Computer Vision kan bruges til at identificere personer.

Gennemse Azures Computer Vision-løsninger

Udforsk Azure Cognitive Services – en omfattende serie af kognitive API'er og tjenester baseret på kunstig intelligens, der gør det nemmere at kompilere intelligente apps med Computer Vision-egenskaber.

Gratis konto

Prøv Azure cloudcomputing-tjenester gratis i op til 30 dage.

Pay as you go

Kom i gang med prisfastsættelsen Betal efter forbrug. Der er ingen binding på forhånd – du kan annullere når som helst.

Udforsk Computer Vision i Azure

Boost registrering af indhold, få hurtigere tekstudtrækning, og opret produkter, som flere personer kan bruge, ved at integrere synsfunktionalitet i dine programmer.

Få mere at vide
Kan vi hjælpe dig?