Spring over navigation

Hvad er gitterbehandling?

Gitterbehandling er en gruppe af forbundne computere, som samarbejder som en virtuel supercomputer for at udføre store opgaver, f.eks. analyse af et stort sæt data eller i forbindelse med vejrmodellering. Med cloudmiljøet kan du samle og anvende store computernetværk i bestemte perioder og til bestemte formål, om nødvendigt, og kun betale for dit forbrug, så du sparer tid og udgifter på anskaffelse og installation af de nødvendige ressourcer. Ved opdeling af opgaver på flere forskellige maskiner, reduceres behandlingstiden betydeligt for at øge effektivitet og minimere spildte ressourcer.

I modsætning til parallelbehandling er der som regel ikke tidsafhængighed forbundet med gitterbehandlingsprojekter. De bruger computere, der kun er en del af gitteret, når det er aktivt. Og operatører kan altid udføre opgaver, der ikke har relation til gitteret. Sikkerhed skal tages i betragtning, når man bruger computergitre, eftersom styringerne af medlemsnoder normalvis er meget løse. Redundans skal også bygges ind, da mange computere kan miste forbindelsen eller mislykkes under behandling.

Relaterede produkter og tjenester

Virtual Machines

Klargør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på få sekunder

Data Lake-analyse

Distribueret analysetjeneste til nem håndtering af big data

Er du klar til at komme i gang?

Tilmeld dig, og få $200 i Azure-kreditter.

Fuld adgang til at udforske alle de tjenester, du vil.

Kan vi hjælpe dig?