Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Azure

Hvad er SQL Database?

Få et overblik over SQL-teknologi, -fordele og -use cases.

SQL-databasedefinition

SQL-databaser , også kendt som relationsdatabaser, er systemer, der lagrer samlinger af tabeller og organiserer strukturerede datasæt i et tabellarisk kolonne- og rækkeformat, der svarer til et regneark. Databaserne er bygget ved hjælp af sql (structured query language), det forespørgselssprog, der ikke kun udgør alle relationsdatabaser og relationsdatabasestyringssystemer (RDBMS), men gør det også muligt for dem at “tale med hinanden”. 

Hvorfor findes SQL Databases?

Historikken for databaseteknologi/relationsdatabaser

SQL blev udtænkt som et sprog i starten af 1970'erne, hvilket betyder, at SQL-databaser har eksisteret så længe som selve internettet. SQL, der har dubbet det strukturerede engelske forespørgselssprog (SEQUEL), blev oprindeligt oprettet for at strømline adgangen til relationsdatabasesystemer og hjælpe med behandlingen af oplysninger. I dag er SQL stadig et af de mest populære og mest anvendte forespørgselssprog i databaseteknologi med åben kildekode på grund af dens fleksibilitet, brugervenlighed og problemfri integration med en række forskellige programmeringssprog. Du kan se, at SQL bruges i alle typer højtydende, datacentrerede programmer. 

Hvad er forskellen mellem SQL- og NoSQL-databaser?

SQL-databaser organiserer data i kolonner og rækker. Rækkerne indeholder datasæt, der gælder for hvert element, mens kolonnerne definerer de forskellige egenskaber for disse elementer, f.eks. produkt-id, navn, antal og enhedspris. Til gengæld lagrer NoSQL-databaser alle indgående data i et enkelt dokument uden tydelig struktur. Det gør, at SQL-databaser bidrager til lagring af strukturerede former for data, mens NoSQL-databaser er udstyret til at håndtere store mængder strukturerede, delvist strukturerede og ustrukturerede data fra ikke-traditionelle kilder.

Nedenfor finder du vigtige forskelle mellem SQL- og NoSQL-databaser.

Sammenligning mellem SQL- og NoSQL-databaser
Funktioner SQL Ingen SQL
Datatyper Struktureret Strukturerede, halvstrukturerede, ustrukturerede
Databasetyper Relationel Relationel og ikke-relationel
Struktur eller skema Tabeller Dokument
Dataformat Behandlet
Fleksibilitet Lav Høj
Tilgængelighed Høj Lav
Kilder Programmer, transaktionsdata, batchrapportering, BI Big data, IoT, sociale medier, streamingdata

Fordele ved at bruge SQL-databaser

Nu ved du, hvad en SQL-database er, og hvordan den funktionelt adskiller sig fra en NoSQL-database. Men hvorfor bruger organisationer relationsdatabaser, og i hvilke situationer anvender de dem? SQL-databaser giver utallige fordele, der gør det nemt at administrere data, herunder:

 • Optimeret ydeevne. På grund af høje behandlingshastigheder og minimalt lagerforbrug kan relationsdatabaser hente enorme mængder datatransaktioner næsten i realtid og derefter indsætte, slette eller ændre disse data næsten øjeblikkeligt.
 • Problemfrit samarbejde. Med en SQL-database kan du ændre skemaet i realtid. Det betyder, at enhver bruger kan tilføje, fjerne og redigere dataene i hver kolonne og række eller endda fjerne kolonnerne og rækkerne selv, alt sammen uden at afbryde andre brugeres arbejdsproces.
 • Rene, pålidelige data. SQL-databaser bevarer ikke kun konsistens på tværs af alle serverforekomster, men de reducerer også redundans i de data, der er relateret til indsættelser og sletninger – hvilket er afgørende for at opretholde nøjagtigheden og hastigheden, når der behandles en stor mængde transaktioner. 
 • Let at tilgå og lære. SQL er skrevet på almindeligt engelsk og ikke i kompleks kode, hvilket gør det nemmere for den gennemsnitlige bruger at vælge, indsætte, opdatere og slette data, så længe de lærer funktionerne og syntaksen at kende.
 • Community-support. Da SQL er et sprog med åben kildekode, understøttes det af et verdensomspændende community af udviklere, der leverer løbende opdateringer, dokumentation og hjælp til fejlfinding, når behovet opstår.

Almindelige use cases for SQL-databaser

I en datacentreret verden styrer SQL-databaser foretagendet. Softwarevirksomheder, banker, offentlige myndigheder, universiteter og organisationer fra forskellige brancher er afhængige af relationsdatabaser til at gemme poster, administrere data og udføre vigtige forretningshandlinger. Her er blot nogle få use cases ud af mange:

 • missionskritiske programmer. Finansielle systemer, betalingsprocessorer og andre missionskritiske apps, der arbejder med meget strukturerede, centraliserede data, bruger SQL-teknologi til at understøtte transaktioner – og levere et ekstra sikkerhedslag undervejs.
 • Business intelligence. På tværs af en lang række brancher bruger BI-analytikere relationsdatabaser til at trække rapporter og gøre dem tilgængelige for drifts-, HR-, salgs-, lager- og marketingafdelinger til yderligere analyse og beslutningstagning.
 • dataintegritet. Apps, der fungerer med private, følsomme datasæt, er afhængige af SQL-teknologi til at angive veldefinerede begrænsninger, undgå dataduplikering og etablere dataintegritet. Dette sikrer, at dataene ikke kun forbliver pålidelige og sikre, men også overholder standarder for atomitet, konsistens, isolering og holdbarhed (ACID), også kaldet ACID-overholdelse.
 • Andre typer apps. Apps, der håndterer store mængder strukturerede datasæt, men som ikke altid skal  være aktiveret, er afhængige af SQL-databaser for at understøtte periodisk skalering og vækst.

Databasetyper

Nu, hvor du kender fordelene og programmerne i SQL-databaser, kan vi få et overblik over de forskellige typer, og hvordan de adskiller sig fra hinanden.

Først skal du bestemme, hvornår du skal vælge en relationsdatabase frem for en ikke-relationel database og omvendt. Da SQL-databaser er strukturerede, er de perfekte til håndtering af transaktioner, poster og biblioteker. NoSQL-databaser har kapacitet til at understøtte alle former for data, herunder tekster, billeder, IoT-meddelelser og andre former for big data. Både SQL- og NoSQL-databaser gør deres respektive former for data tilgængelige til søgning og analyse.

Lad os se på nogle ofte anvendte SQL- og NoSQL-databaser:

 • SQL Server. SQL-databasetjenester bygger typisk på et relationsdatabasesystem – og mange nyder godt af funktionerne i cloudcomputing. Azure SQLAzure SQLer f.eks. en serie administrerede SQL-databasetjenester, der bygger på SQL Server-databaseprogrammet og hostet i Azure-cloudmiljøet.
 • PostgreSQL. PostgreSQLPostgreSQL er et avanceret ORDBMS -system (Object-Relational Database Management System), der lagrer og skalerer arbejdsbelastninger, der er for komplekse til at blive understøttet af dine standardsystemer. En cloudbaseret tjeneste til PostgreSQL, f.eks. Azure Database for PostgreSQL, tilbyder yderligere virksomhedsfunktioner og udvidelsesmuligheder samt understøttelse af PostgreSQL's community med åben kildekode.
 • MySQL. MySQL er et af de mest populære relationsdatabasestyringssystemer med åben kildekode i moderne appudvikling. I modsætning til SQL er MySQL et stykke software, ikke et sprog. Med en administreret MySQL-databasetjeneste, f.eks. Azure Database for MySQL, kan du klargøre en database på få minutter og skalere lige så hurtigt. 
 • NoSQL. NoSQL-databasetjenester gør det muligt for brugerne at udvikle moderne, dynamiske apps med høj ydeevne i enhver størrelse eller skalering. De understøtter også en lang række databaser med åben kildekode. Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB understøtter PostgreSQL, MongoDB og Apache Cassandra, er fuldt administreret og opdaterer og skalerer automatisk.

SQL's fremtid

SQL's fremtid er i cloudmiljøet, hvilket er grunden til, at mange organisationer nu vælger clouddatabaser frem for traditionelle løsninger i det lokale miljø. En clouddatabase er en databasetjeneste, der er bygget og hostet på en cloudplatform, og som leverer den samme funktionalitet som en server i det lokale miljø, men med infrastrukturen og skalerbarheden i cloudcomputing.

Her kan du se, hvordan clouddatabaser er sammenlignet med det lokale miljø:

 • Administrerede tjenester. En fuldt administreret clouddatabase som en tjeneste strømliner og automatiserer opdateringer, sikkerhedskopieringer, klargøring og andre konfigurationsopgaver, så du kan fokusere på at udvikle apps med høj ydeevne.
 • Der kræves ingen hardware. Organisationer kan nu nyde godt af fordelene ved en SQL-database uden at skulle købe den dedikerede serverhardware for at understøtte den. Og ved at hoste i skyen opdateres din database altid til den nyeste version af SQL.
 • Større fleksibilitet. Selvom de fleste SQL-databaser i det lokale miljø kun understøtter relationsdatabaser som MySQL og PostgreSQL, kan clouddatabaser understøtte SQL-databaser og NoSQL-databaser, herunder MongoDB og Apache CouchDB.
 • Nemmere adgang. SQL-databaser er generelt nemme at få adgang til, men brugerne har nu mulighed for at få adgang til en clouddatabase endnu nemmere via en leverandør-API eller webgrænseflade.
 • Omkostningsbesparende skalerbarhed. Clouddatabaser kan skaleres op eller ned afhængigt af en organisations brugskrav, så de kun kan bruge de ressourcer, de har brug for, og kun betale for det, de bruger.
 • It-katastrofeberedskab. Ved hjælp af sikkerhedskopieringer af fjernservere forbliver clouddatabaser tilgængelige og sikre, selv når der opstår nedbrud, og strømmen går. 

Kom i gang med Azure SQL

Få mere at vide om clouddatabaser – og prøv en selv. Azure SQL er en del af Azure SQL-serien og er en fuldt administreret relationsdatabasetjeneste, der er bygget til Azure-cloudmiljøet. Byg din næste app ved hjælp af en fuldt administreret SQL-database med indbyggede AI-funktioner, automatisk skalering og sikkerhedskopiering.

Ofte stillede spørgsmål

 • Struktureret forespørgselssprog (SQL) er det programmeringssprog, der udgør alle SQL-databaser, også kendt som relationsdatabaser, som lagrer og behandler meget strukturerede data i tabelrækker og -kolonner, ligesom i et regneark.

  Få mere at vide om SQL

 • En clouddatabase er en databasetjeneste, der hostes og åbnes via cloudmiljøet, hvilket betyder, at en clouddatabase ud over at nyde godt af fordelene ved SQL også nyder godt af de administrerede tjenester, fleksibiliteten og skalerbarheden, der følger med cloudcomputing. 

  Udforsk databaser

 • Selvom SQL er et meget tilgængeligt sprog for ikke-kodere, bør du have en solid forståelse af, hvordan data typisk fungerer i en organisation. Hvis du vil drage fuld fordel af, hvad en SQL-clouddatabase kan tilbyde, kan du gøre dig bekendt med grundlæggende datakoncepter, analyser, roller, tjenester og produkter.

  Begynd at lære med Microsoft Learn