Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Azure
Billede af et serverrum

Hvad er dataoverførsel?

Dataoverførsel betyder flytning af data – ofte fra lokale placeringer til en cloudplatform.

Definition af dataoverførsel: Hvad er dataoverførsel?

Generelt betyder dataoverførsel, at digitale oplysninger flyttes. Overførsel af disse oplysninger til en anden placering, et andet filformat, et andet miljø, et lagersystem, en database, et datacenter eller et andet program falder inden for definitionen af dataoverførsel.

En person arbejder på en bærbar computer med yderligere to skærme

Sådan defineres dataoverførsel mere specifikt:

Dataoverførsel er processen, hvor data udvælges, forberedes, udtrækkes og transformeres og permanent overføres fra et computerlagersystem til et andet.

Dataoverførsel er en almindelig it-aktivitet. Dataaktiver kan dog findes i mange forskellige tilstande og placeringer, hvilket gør nogle overførselsprojekter mere komplekse og teknisk udfordrende end andre. Eksempler på dataaktiver omfatter:

 • Uorganiserede udvalg af filer, der er gemt på tværs af mange forskellige enheder.

 • Programmer, operativsystemer og miljøer.

 • Relationsdatabaser som SQL Server, MySQL, PostgreSQL og MariaDB.

 • Ustrukturerede databaser som MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis og Neo4j.

 • Datasøer, datablobs og hele datacentre.

Derfor kræver dataoverførselsprojekter planlægning, implementering og validering for at sikre deres succes. Få mere at vide om cloudmigrering og andre typer overførsel her.

Planlægning af dataoverførsel

Før der overhovedet begyndes på at indsamle krav til og fastlægge området for en clouddataoverførsel, skal organisationer starte med at finde frem til og vurdere, hvilke data de rent faktisk har. De skal kortlægge dataene – for at finde ud af, hvor meget af dem der er, hvor forskelligartede de er, og hvilken kvalitet eller tilstand de er i.

De vil også vurdere indvirkningen af overførslen på organisationen, fastslå, hvem interessenterne er, og hvem der har relevant ekspertise, tildele ansvarsområder, angive budget og tidslinjer og blive enige om, hvordan alle vil kommunikere om dataoverførselsprojektet.

Når projektets område er fastslået, designer teams derefter overførslen, hvilket omfatter udvælgelse af hvilken software og hardware de skal bruge, når de flytter dataene, oprettelse af specifikationer for dataoverførslen og bestemmelse af den hastighed, hvormed de vil overføre dataene: alt på én gang, kun lidt ad gangen eller et vilkårligt sted derimellem. Mange organisationer søger hjælp og vejledning til at tilpasse omfanget af deres overførsel – især, når de flytter til cloudmiljøet.

Implementering af dataoverførsel

Når planlægningen er fuldført, og overførslen er designet, starter teams implementeringen. De udvikler dataoverførselsløsningen i henhold til kravene og den trinvise overførselsvejledning, der er udstukket i planlægningsfasen, og de begynder at overføre dataene.

Når dataene overføres, overvåger og tester teams dem for at sikre, at dataene overføres korrekt og uden konflikter, problemer med datakvaliteten, dubletter og uregelmæssigheder. Denne overvågning og test finder sted i et miljø, der afspejler produktionsmiljøet og gør det muligt for teams hurtigt at identificere og afhjælpe eventuelle problemer med dataoverførslen.

Validering af dataoverførsel

Når alle dataene er blevet overført, og implementeringen er fuldført, vil teams overvåge dataene i den nye konfiguration og validere, at dataene er blevet overført præcist. Teams tager først den gamle datakonfiguration ud af drift, når dataoverførslen er valideret af tekniske og forretningsmæssige interessenter samt andre – herunder kunder – der kan bruge dataene.

En organisation kan have brug for eller vælge at overføre data af mange forskellige årsager. På et højt niveau kan disse årsager omfatte reduktion af omkostninger, muliggørelse af innovation, øget ydeevne, større tilgængelighed og øget sikkerhed. I takt med at organisationer beslutter at overføre data, skal de overveje integriteten af dataene, omkostningerne ved overførsel og indvirkningen på virksomheden og dens kunder.

Nogle specifikke scenarier og forretningscases, der kan kræve dataoverførsel, omfatter:

Dataoverførsel vs. datakonvertering: Hvad er forskellen?

For at få en tydeligere forståelse af, hvad dataoverførsel betyder, er det vigtigt at vide, hvad datakonvertering er, og hvordan det er relateret til dataoverførsel. Der er ofte forvirring omkring, om en aktivitet eller et projekt er datakonvertering eller dataoverførsel, fordi dataoverførsel pr. definition inkluderer datakonvertering. Datakonvertering er dog kun ét aspekt af dataoverførsel, så de to begreber kan ikke bruges som synonymer for hinanden.

Dataoverførsel betyder at flytte data fra ét sted til et andet, hvorimod datakonvertering betyder at transformere data fra ét format til et andet. Følgende sammenligning fremhæver flere af forskellene og lighederne mellem dataoverførsel og datakonvertering.

supportplan for hele organisationen
Dataoverførsel Datakonvertering

Dataene flyttes til et nyt datacenter, en ny placering, et nyt system eller et nyt miljø.

Dataene flyttes til et nyt program. Datacenteret, systemet eller miljøet kan forblive det samme.

Dataenes format kan forblive det samme.

Dataenes format transformeres.

Processen består af planlægning, implementering og validering.

Processen består af udtrækning, transformation og indlæsning.

Dataoverførsel omfatter ofte datakonvertering, men datakonvertering er ikke altid påkrævet.

Datakonvertering er ofte et af de første trin i dataoverførsel, men dataoverførsel kan ske uden datakonvertering.

Dataoverførsel kan introducere nye programmer, der læser oplysninger på en måde, der adskiller sig fra den måde, ældre programmer læser oplysninger på. For at de data, der fungerede sammen med det ældre program, kan fungere sammen med det nye program, skal teams transformere dataene til et format, som det nye system kan forstå og bruge. Denne transformationsproces er datakonvertering. Ved hjælp af datakonvertering kan teams flytte data fra et ældre program til enten et helt andet program eller en anden version af det samme program. Dataene udtrækkes fra kilden, transformeres til et nyt format og indlæses i det nye program.

Udførelse af en vellykket dataoverførsel betyder ofte, at teams skal transformere dataene, hvilket sker tidligt i dataoverførselsprocessen, før dataene flyttes til et nyt sted. Datakonvertering omfatter ikke profilering, rensning, validering, eller – efter at dataene er blevet flyttet – udførelse af kvalitetskontrol for dataene. Så det bliver mindre et spørgsmål om dataoverførsel vs. datakonvertering og mere et spørgsmål om, hvordan et projekt inkluderer dataoverførsel og datakonvertering.

Typer af dataoverførsel

Mens hvert dataoverførselsprojekt er forskelligt afhængigt af de systemer og data, der er involveret, samt organisationens mål, kan dataoverførsel klassificeres i disse fem brede kategorier:

En person bruger en tablet. Grafer og mailskærme åbnes på to computerskærme, der står på skrivebordet.

Dette er ikke de eneste typer dataoverførsel, og et dataoverførselsprojekt kan omfatte flere typer dataoverførsel. Hvis en organisation f.eks. beslutter at flytte data fra en server i det lokale miljø til en server, der drives af en cloududbyder, kan dette projekt udgøre en cloudmigrering og en databaseoverførsel. De fem kategorier er nyttige, fordi de giver en generel oversigt over scenarier for dataoverførsel og årsagerne til, at en organisation kan vælge at udføre denne bestemte type dataoverførsel.

Lageroverførsel

Lageroverførsler er de mest grundlæggende typer dataoverførsel, der passer til den bogstavelige definition af dataoverførsel. Disse overførsler består af at flytte data fra én lagerenhed til en ny eller en anden lagerenhed. Denne enhed kan være i samme bygning eller i et andet datacenter, der er langt væk. Enheden kan også være af en anden type, f.eks. ved flytning fra en harddisk til en SSD-disk. Overførsel af data til cloudmiljøet eller fra én cloududbyder til en anden er også en slags lageroverførsel, selvom de specifikke oplysninger om disse typer dataoverførsel bedre forstås som cloudmigreringer.

Organisationer kan vælge at udføre en lageroverførsel, når de finder behov for at opgradere deres udstyr eller infrastruktur for at opnå hurtigere ydeevne eller spare penge på skalering. Den nye teknologi kan også give organisationen mulighed for at administrere, sikre, sikkerhedskopiere eller gendanne data mere effektivt. Under en lageroverførsel har organisationer også mulighed for at rense og validere dataene, selvom det mere sjældent hænder, at organisationer vælger at ændre formatet af dataene under denne type dataoverførsel.

Databaseoverførsel

Denne type dataoverførsel kræver ofte datakonvertering, fordi databaseoverførsler typisk involverer flytning af store mængder data til et opdateret eller andet databaseprogram eller databaseadministrationssystem. Databaseoverførsler er mere komplekse end lageroverførsler, fordi der ikke kun overføres flere data, men dataene ændres sandsynligvis også med hensyn til format.

Databaseoverførsler kan blive nødvendige for organisationer, når de har brug for at opgradere deres databasesoftware, overføre en database til cloudmiljøet eller skifte databaseleverandør. Før overførslen begynder, skal teams sikre, at der er den rette kapacitet til databasen, og teste for at sikre, at der ikke sker en påvirkning af de programmer, der bruger databasen.

Programoverførsel

En programoverførsel omfatter flytning af data til et nyt computermiljø. Denne type dataoverførsel er et eksempel på en dataoverførsel, der kombinerer flere andre typer. Overførsel af et program kan kræve både databaseoverførsler og lageroverførsler. Den database, som programmet bruger, skal flyttes – nogle gange endda i et format, så den passer til en ny datamodel via datakonvertering – sammen med de filer og den mappestruktur, programmet kræver for at installere og køre.

Organisationer kan udføre en programoverførsel, når der er en ændring i den software, som organisationen bruger til at udføre en forretningsfunktion, leverandøren, der leverer softwaren, eller den platform, hvor softwaren er placeret.

Cloudmigrering

På samme måde som med to andre typer dataoverførsel – lageroverførsel og programoverførsel – involverer denne type dataoverførsel flytning af data eller programmer. Det vigtigste aspekt er, at cloudmigrering af data specifikt refererer til overførsel af data eller programmer fra et privat datacenter i det lokale miljø til cloudmiljøet eller fra ét cloudmiljø til et andet. Overførslens omfang varierer. En cloudmigrering kan omfatte flytning af alle data, programmer og tjenester til cloudmiljøet, eller det kan omfatte flytning af blot nogle få for at opfylde et strategisk formål eller forretningsbehov.

Overførsel til cloudmiljøet gør det muligt for organisationer at skalere med færre begrænsninger, klargøre ressourcer hurtigere, opgradere med mindre fiktion, bruge penge mere effektivt og innovere hurtigere. Med deres data og programmer i cloudmiljøet er disse organisationer ikke længere forpligtet til at vedligeholde de maskiner og den infrastruktur, der lagrede disse aktiver i det lokale miljø.

Overførsel af forretningsprocesser

Denne dataoverførselstype refererer til flytning af data og programmer for bedre at kunne administrere eller drive selve virksomheden. Ved en overførsel af forretningsprocesser kan organisationen overføre enhver type data – herunder databaser og programmer – der tilbyder produkter, kundeoplevelser, handlinger og fremgangsmåder.

Organisationer kan foretage denne type dataoverførsel for at optimere eller reorganisere, hvordan virksomheden drives, for bedre at kunne konkurrere på markedet, for at tilbyde et nyt produkt eller en ny tjeneste eller for at fuldføre en fusion eller et opkøb.

Værktøjer til dataoverførsel

For at udføre deres migrering bruger teams forskellige dataoverførselsværktøjer til at flytte dataene og ændre dem efter behov. Nogle teams vælger at udvikle deres egne dataoverførselsværktøjer fra bunden. Fordelen ved at udvikle værktøjer til dataoverførsel er, at teams kan skræddersy værktøjerne til deres specifikke systemer og anvendelsesområder. Kodning af software til dataoverførsel kan dog tage meget tid, kræve en masse manuel integration og genimplementering og medføre omkostninger, der kan bruges bedre på andre dele af dataoverførselsprocessen. Egenscriptede dataoverførselsværktøjer kan også løbe ind i udfordringer med skalering eller håndtering af mange inputkilder.

I stedet kan teams vælge at bruge eksisterende dataoverførselssoftware til at gøre flytning af data enklere, hurtigere og mere effektiv. Software har ofte specialiseret sig i at hjælpe med en bestemt type migrering – f.eks. flytning af en SQL Server-database til cloudmiljøet. Men selv med softwaren skal teamet stadig vide alt om de data, de flytter, hvor meget de overfører og hvornår, hvilke ændringer de skal foretage i dem, og om der er problemer, der skal løses, når overførslen er fuldført. Og disse teams skal også vælge mellem værktøjer til dataoverførsel i det lokale miljø og værktøjer til cloudmigrering af data.

Hvilken type dataoverførselssoftware, der skal bruges

Teams kan vælge mellem dataoverførselssoftware i det lokale miljø, cloudbaseret eller egenscriptbaseret. Generelt fungerer værktøjer i det lokale miljø godt, når data- og målsystemerne alle er placeret lokalt, og inden for den samme organisation er cloudbaserede værktøjer bedst, når du flytter forskellige datasystemer eller foretager platformsskift til cloudmiljøet, og egenscriptbaserede værktøjer kan være gode til små og meget specifikke projekter. Men eftersom dataoverførselsprojekter er komplekse, er der mange flere faktorer, du bør overveje, når du vælger mellem de forskellige typer dataoverførselssoftware, der er tilgængelige. Dette diagram foreslår, hvilke værktøjer der excellerer afhængigt af funktionerne i et givet overførselsscenarie.

supportplan for hele organisationen
Egenscriptede værktøjer Værktøjer i det lokale miljø Cloudbaserede værktøjer

Datamængde og -type

Lille mængde

included
included
included

Stor mængde

included
included

Understøttet format

included
included

Ikke-understøttet format

included

Kilde og destination

Kilder med et enkelt websted

included
included
included

Kilder med flere websteder

included

Clouddestination

included

Lokal destination

included
included

Almindelig kilde og destination

included
included

Ikke-almindelig kilde og destination

included

Projektbehov

Skalering er påkrævet

included
included

Skalering er ikke påkrævet

included
included
included

Styring af lagerenheder

included
included

Lokal adgang

included
included
included

Global adgang

included

Beregning og lager on demand

included

Høj oppetid og pålidelighed

included

Sådan vælger du et dataoverførselsværktøj

 • Ud over de kriterier, der er beskrevet ovenfor, vil teams og organisationer overveje andre faktorer, når de vælger deres løsning til dataoverførsel. Disse faktorer inkluderer:
 • Budget og tidslinje

 • Teamets ekspertise og erfaring.

 • Hvor meget skalering og fleksibilitet organisationen har brug for

 • Relation til udbyderen af dataoverførselsværktøjet

 • Sikkerhed og overholdelse af lovgivning

 • Oppetid eller andre SLA'er

 • Potentiel indvirkning

 • Brugerne af dataene

 • Operativsystemer
To personer ser på stationære computerskærme.

Sådan starter du cloudmigrering af data

Når en organisation er klar til at overveje dataoverførsel, kan de begynde at udforske deres muligheder for dataoverførselsværktøjer eller en dataoverførselspartner. Hvis du vil vide mere om fordelene ved og processen bag overførsel til Azure, kan du udforske disse ressourcer:

Ofte stillede spørgsmål om dataoverførsel

 • Dataoverførsel er flytning af digitale oplysninger. Overførsel af disse oplysninger til en anden placering, et andet filformat, et andet miljø, et lagersystem, en database, et datacenter eller et andet program falder inden for definitionen af dataoverførsel.

 • Dataoverførsel betyder at flytte data fra ét sted til et andet, hvorimod datakonvertering betyder at transformere data fra ét format til et andet. Datakonvertering finder nogle gange sted under dataoverførsel.

 • Typerne af dataoverførsel kan klassificeres i fem brede kategorier: lageroverførsel, databaseoverførsel, programoverførsel, cloudmigrering og overførsel af forretningsprocesser.