Gå til hovedindhold

Hvad er dataoverførsel?

Dataoverførsel betyder flytning af data – ofte fra lokale lokationer til en cloudplatform.

Definition af dataoverførsel: Hvad er dataoverførsel?

Generelt betyder dataoverførsel at flytte digital information. Overførsel af disse oplysninger til en anden placering, filformat, miljø, lagersystem, database, datacenter eller applikation passer alt sammen inden for definitionen af dataoverførsel.

Sådan definerer du dataoverførsel mere specifikt:

Dataoverførsel er processen med at udvælge, forberede, udtrække og transformere data samt permanent overføre dem fra et computerlagersystem til et andet.

Dataoverførsel er en almindelig it-aktivitet. Dataaktiver kan dog eksistere i mange forskellige tilstande og placeringer, hvilket gør nogle overførselsprojekter mere komplekse og teknisk udfordrende end andre. Eksempler på dataaktiver omfatter:

 • Uorganiserede sortimenter af filer gemt på tværs af mange forskellige enheder.
 • Applikationer, operativsystemer og miljøer.
 • Relationsdatabaser som SQL Server, MySQL, PostgreSQL og MariaDB.
 • Ustrukturerede databaser som MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis og Neo4j.
 • Datasøer, datablobs og hele datacentre.

Derfor kræver dataoverførselsprojekter planlægning, implementering og validering for at sikre deres succes. Få mere at vide om cloudmigrering og andre typer migrering her.

Planlægning af en dataoverførsel

Inden du overhovedet begynder at indsamle krav til og begrænse en dataoverførsel, skal organisationer starte med at opdage og vurdere, hvilke data de rent faktisk har. De skal kortlægge dataene – finde ud af, hvor meget der er af dem, hvor forskelligartede de er, og hvilken kvalitet eller tilstand de er i.

De vil ligeledes vurdere overførslens indvirkning på organisationen, fastslå, hvem interessenterne er, og hvem der har relevant ekspertise, tildele ansvar, sætte budget og tidsplaner samt blive enige om, hvordan alle vil kommunikere om dataoverførselsprojektet.

Efter begrænsningen af projektet designer teams derefter overførslen, som omfatter valg af software og hardware til dataoverførsel, de vil bruge, når de flytter dataene, oprette specifikationer for dataoverførsel og bestemme den hastighed, hvormed de vil overføre dataene: alt på en gang, bare lidt ad gangen eller hvor som helst midt imellem. Mange organisationer søger hjælp og vejledning til at tilpasse deres overførsel – især når de flytter til skyen.

Implementering af en dataoverførsel

Når planlægningen er færdig, og overførslen er designet, begynder teams implementeringen. De bygger dataoverførselsløsningen i overensstemmelse med kravene og den trinvise overførselsvejledning, der er fremsat i planlægningsfasen og begynder at overføre dataene.

Når dataene overføres, overvåger og tester teams dem for at sikre, at dataene overføres korrekt og uden konflikter, datakvalitetsproblemer, dubletter og uregelmæssigheder. Denne overvågning og test finder sted i et miljø, der afspejler produktionsmiljøet og gør det muligt for teams hurtigt at identificere og afhjælpe eventuelle problemer med dataoverførslen.

Validering af en dataoverførsel

Når alle data er blevet overført, og implementeringen er fuldført, vil teams overvåge dataene i dens nye konfiguration og validere, at dataene er blevet overført korrekt. Teams tager først den gamle datakonfiguration ud af drift, når dataoverførslen er valideret af tekniske og forretningsmæssige interessenter såvel som alle andre – inklusiv kunder – der måtte bruge dataene.

En organisation kan have behov for eller vælge at overføre data af mange forskellige årsager. På et højt niveau kan disse årsager omfatte at reducere omkostningerne, muliggøre innovation, øge ydeevnen, skabe højere tilgængelighed og styrke sikkerheden. Efterhånden som organisationer træffer beslutningen om at overføre data, skal de overveje dataenes integritet, omkostningerne ved at overføre og indvirkningen på virksomheden og dens kunder.

Nogle specifikke scenarier og business cases, der kan kræve dataoverførsel, omfatter:

 • Opgrader eller udskift af ældre hardware eller software, så organisationen kan opfylde sine krav til ydeevne eller være mere konkurrencedygtig.
 • Mindsk miljøpåvirkningen – og reducer driftsomkostningerne – ved at flytte til et system, der har et mindre fodaftryk og bruger mindre energi.
 • Reducerer eller eliminerer omkostningerne ved at hoste dataene i lokale datacentre ved at overføre til skyen.
 • Centralisering af data for at aktivere og facilitere interoperabilitet eller flytning til et mere sikkert datacenter.
 • Sikkerhedskopierer data for at give organisationen bedre mulighed for at forberede sig på og udføre it-katastrofeberedskab.

Organisationer, der har brug for at overføre data som en del af en moderniseringsindsats, søger ofte ekspertrådgivning og hjælp til at konfigurere deres cloudmiljø og vejlede deres clouddatamigrering fra slutpunkt til slutpunkt. Få mere at vide om fordelene ved cloudmigrering.

Dataoverførsel vs. datakonvertering: Hvad er forskellen?

For at få en bedre forståelse af, hvad dataoverførsel betyder, er det vigtigt at vide, hvad datakonvertering er, og hvordan det relaterer til dataoverførsel. Ofte er der forvirring omkring, hvorvidt en aktivitet eller et projekt er datakonvertering eller dataoverførsel, fordi dataoverførsel pr. definition omfatter datakonvertering. Datakonvertering er dog kun et aspekt af dataoverførsel, så de to termer kan ikke bruges som synonymer for hinanden.

Dataoverførsel betyder at flytte data fra et sted til et andet, hvorimod datakonvertering betyder at transformere data fra et format til et andet. Den følgende sammenligning fremhæver flere af forskellene og lighederne mellem dataoverførsel og datakonvertering.

Dataoverførsel Datakonvertering
Dataene flyttes til et nyt datacenter, placering, system eller miljø. Data flyttes til en ny applikation. Datacenteret, systemet eller miljøet kan forblive det samme.
Formatet af dataene kan forblive det samme. Dataformatet transformeres.
Processen består af planlægning, implementering og validering. Processen består af ETL (extraction, transformation og loading).
Dataoverførsel inkluderer ofte datakonvertering, men datakonvertering er ikke altid påkrævet. Datakonvertering er ofte et af de første trin i dataoverførsel, men dataoverførsel kan ske uden datakonvertering.

Dataoverførsel kan introducere nye applikationer, der læser information på en måde, der adskiller sig fra, hvordan de ældre applikationer læser information. For at de data, der arbejdede med den ældre applikation, kan fungere med den nye applikation, skal teams transformere dataene til et format, som det nye system kan forstå og bruge. Den transformationsproces er datakonvertering. Gennem datakonvertering kan teams flytte data fra en ældre applikation til enten en helt anden applikation eller en anden version af den samme applikation. Dataene udtrækkes fra kilden, transformeres til et nyt format og indlæses i den nye applikation.

Ofte betyder en vellykket dataoverførsel, at teams skal transformere dataene, hvilket sker tidligt i dataoverførselsprocessen, før dataene flyttes til et nyt sted. Datakonvertering omfatter ikke profilering, rensning, validering eller – efter at dataene er blevet flyttet – udførelse af kvalitetssikringstest af data. Så det bliver mindre et spørgsmål om dataoverførsel vs. datakonvertering og mere et spørgsmål om, hvordan et projekt inkluderer dataoverførsel og datakonvertering.

Typer af dataoverførsel

De enkelte dataoverførselsprojekter er forskellige afhængigt af de involverede systemer og data samt organisationens mål, men dataoverførsel kan klassificeres i disse fem brede kategorier:

Disse er ikke de eneste typer dataoverførsel, og et dataoverførselsprojekt kan omfatte flere typer dataoverførsel. For eksempel, hvis en organisation beslutter at flytte data fra en lokal server til en server, der drives af en cloud-udbyder, kan det pågældende projekt udgøre en cloud-overførsel og en databaseoverførsel. De fem kategorier er nyttige, fordi de giver en generel oversigt over scenarier for dataoverførsel og årsagerne til, at en organisation kan foretage den pågældende type dataoverførsel.

Lageroverførsel

Lageroverførsler er de mest basale former for dataoverførsel, der passer til den bogstavelige definition af dataoverførsel. Disse overførsler består i at flytte data fra én lagerenhed til en ny eller anden lagerenhed. Denne enhed kan være i den samme bygning eller i et andet datacenter, der er langt væk. Enheden kan også være af en anden art, såsom at flytte fra en harddisk til et solid state-drev. Overførsel af data til skyen eller fra en cloud-udbyder til en anden er også en slags lageroverførsel, selvom de specifikke forhold ved disse typer dataoverførsel bedre forstås som cloud-overførsler.

Organisationer kan vælge at foretage en lageroverførsel, når de finder behov for at opgradere deres udstyr eller infrastruktur for at opnå hurtigere ydeevne eller spare penge på skalering. Den nye teknologi kan også gøre det muligt for organisationen at administrere, sikre, sikkerhedskopiere eller gendanne data mere effektivt. Under en lageroverførsel har organisationer også mulighed for at rense og validere dataene, selvom det er sjældnere, at organisationer vælger at ændre formatet på dataene under denne type dataoverførsel.

Databaseoverførsel

Denne type dataoverførsel kræver ofte datakonvertering, fordi databaseoverførsler typisk involverer flytning af store mængder data til et opdateret eller andet databaseprogram eller databasesystem. Databaseoverførsler er mere komplekse end lageroverførsler, fordi der ikke kun overføres flere data, men at data sandsynligvis også ændrer sig i format.

Databaseoverførsler kan blive nødvendige for organisationer, når de skal opgradere deres databasesoftware, overføre en database til skyen eller skifte databaseleverandør. Før overførslen begynder, skal teams sikre sig, at der er ordentlig kapacitet til databasen og teste for at sikre, at der ikke vil være nogen indvirkning på de applikationer, der bruger databasen.

Applikationsoverførsel

En applikationsoverførsel involverer flytning af data til et nyt computermiljø. Denne type dataoverførsel er et eksempel på en dataoverførsel, der kombinerer flere andre. Overførsel af en applikation kan kræve både databaseoverførsler og lageroverførsler. Den database, som applikationen bruger, skal flyttes – nogle gange endda modificeret i format, så den passer til en ny datamodel via datakonvertering – sammen med de filer og mappestruktur, som applikationen kræver for at installere og køre.

Organisationer kan udføre en applikationsoverførsel, når der er en ændring i den software, som organisationen bruger til at udføre en forretningsfunktion, leverandøren, der leverer softwaren, eller den platform, hvor softwaren findes.

Cloudoverførsel

Ligesom to andre typer dataoverførsel – lageroverførsel og programoverførsel – involverer denne type dataoverførsel flytning af data eller programmer. Det centrale aspekt er, at cloudmigrering specifikt refererer til overførsel af data eller programmer fra et privat, lokalt datacenter til skyen eller fra et cloudmiljø til et andet. Omfanget af overførslen varierer. En cloudmigrering kan involvere flytning af alle data, programmer og tjenester til skyen, eller det kan indebære flytning af blot nogle få udvalgte for at opfylde et strategisk formål eller forretningsbehov.

Overførsel til skyen gør det muligt for organisationer at skalere med færre begrænsninger, levere ressourcer lettere, opgradere med mindre fiktion, spendere mere effektivt og innovere hurtigere. Med deres data og applikationer i skyen, er disse organisationer ikke længere forpligtet til at vedligeholde de maskiner og infrastruktur, der lagrede disse aktiver på stedet.

Overførsel af forretningsprocesser

Denne type dataoverførsel refererer til at flytte data og applikationer for bedre at kunne administrere eller drive selve virksomheden. I en overførsel af virksomhedsproces kan organisationen overføre enhver form for data – inklusiv databaser og applikationer – der tjener produkter, kundeoplevelser, drift, praksis.

Organisationer kan foretage denne type dataoverførsel for at optimere eller omorganisere, hvordan virksomheden drives, for bedre at konkurrere på markedet, for at tilbyde et nyt produkt eller en ny tjeneste eller for at gennemføre en fusion eller erhvervelse.

Værktøjer til dataoverførsel

For at udføre deres overførsel vil teams bruge forskellige værktøjer til dataoverførsel til at flytte dataene og ændre dem efter behov. Nogle teams vil vælge at bygge deres egne værktøjer til dataoverførsel fra bunden. Fordelen ved at bygge værktøjer til dataoverførsel er, at teams kan skræddersy værktøjerne til deres specifikke systemer og anvendelser. Kodning af software til dataoverførsel kan dog tage meget tid, kræve en masse manuel integration og genimplementeringsarbejde samt medføre omkostninger, der kan bruges bedre på andre dele af dataoverførselsprocessen. Selv-scriptede værktøjer til dataoverførsel kan også støde på udfordringer ved at skalere eller håndtere mange inputkilder.

I stedet kan teams vælge at bruge eksisterende software til dataoverførsel til at gøre handlingen med at flytte data enklere, hurtigere og mere effektiv. Ofte er software specialiseret i at hjælpe med en bestemt form for overførsel, f.eks flytning af en SQL Server-database til skyen. Men selv med softwaren har teamet stadig brug for at vide alt om de data, de flytter, hvor meget de vil overføre og hvornår, hvilke ændringer de skal foretage, og hvis der er problemer, der skal løses en gang overførslen er fuldført. Og disse teams skal også vælge mellem lokale værktøjer til dataoverførsel og værktøjer til cloud-overførsel.

Hvilken type software der skal bruges til dataoverførsel

Teams kan vælge mellem en lokal, cloud-baseret eller selv-scripted software til dataoverførsel. Generelt fungerer lokale værktøjer godt, når data- og målsystemerne alle er på stedet og inden for den samme organisation, skybaserede værktøjer er bedst, når du flytter forskellige datasystemer eller omplatformerer til skyen, og selv-scriptede værktøjer kan være gode til små og meget specifikke projekter. Men fordi dataoverførselsprojekter er komplekse, er der mange flere faktorer, der skal tages i betragtning, når du skal vælge mellem de forskellige tilgængelige typer af software til dataoverførsel. Dette diagram foreslår, hvilke værktøjer der udmærker sig afhængigt af funktionerne i et givet overførselsscenarie.

Ikke tilgængelig Selv-scriptede værktøjer Værktøjer i det lokale miljø Skybaserede værktøjer
Datamængde og -type
Lille mængde Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Stor mængde Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Understøttet format Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Formatet understøttes ikke Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Kilde og destination
Kilder med et enkelt websted Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Kilder med flere websteder Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Clouddestination Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Destination i det lokale miljø Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Almindelig kilde og destination Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Usædvanlig kilde og destination Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Projektbehov
Skalering er påkrævet Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Skalering er ikke påkrævet Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Kontrol af lagerenheder Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Lokal adgang Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Global adgang Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Beregning og lager efter behov Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Høj oppetid og pålidelighed Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig

Sådan vælger du et værktøj til dataoverførsel

Ud over kriterierne skitseret ovenfor skal teams og organisationer overveje andre faktorer ved valg af deres dataoverførselsløsning. Disse faktorer omfatter:

 • Budget og tidslinje
 • Teamets ekspertise og erfaring
 • Hvor meget skalering og fleksibilitet organisationen har brug for
 • Forholdet til udbyderen af værktøjet til dataoverførsel
 • Sikkerhedsmæssig og lovpligtig overholdelse af angivne standarder
 • Oppetid eller andre SLA'er
 • Potentiel påvirkning
 • Brugerne af dataene
 • Operativsystemer

Sådan starter du clouddatamigrering

Når en organisation er klar til at overveje dataoverførsel, kan de begynde at udforske deres muligheder for værktøjer til dataoverførsel eller en dataoverførselspartner. Hvis du vil have mere at vide om fordelene og processen bag overførsel til Azure, skal du udforske disse ressourcer:

Ofte stillede spørgsmål om dataoverførsel

 • Dataoverførsel betyder flytning af digital information. Overførsel af disse oplysninger til en anden placering, filformat, miljø, lagersystem, database, datacenter eller program passer alt sammen inden for definitionen af dataoverførsel.
 • Dataoverførsel betyder at flytte data fra et sted til et andet, hvorimod datakonvertering betyder at transformere data fra et format til et andet. Datakonvertering finder nogle gange sted under dataoverførsel.
 • Dataoverførsel kan klassificeres i fem brede kategorier: lageroverførsel, databaseoverførsel, programoverførsel cloudmigrering og overførsel af forretningsprocesser.
Kan vi hjælpe dig?