Spring over navigation

Hvad er en hybridcloud?

En hybridsky – også kaldet en hybrid cloud – er et databehandlingsmiljø, der kombinerer et datacenter i det lokale miljø (også kaldet en privat cloud) med en offentlig cloud, så data og programmer kan deles mellem dem. Nogle personer definerer hybridsky til at inkludere \"multicloud\"-konfigurationer, hvor en organisation bruger mere end én offentlig cloud ud over deres datacenter i det lokale miljø.

Hvad er fordelene ved hybridskyen?

Uanset hvilken definition af hybridskyen du bruger, er fordelene de samme: Når behovet for beregning og behandling overstiger kapaciteten i et datacenter i det lokale miljø, kan virksomhederne bruge cloudmiljøet til øjeblikkelig op- eller nedskalering for at håndtere overskydende kapacitet. Det gør det også muligt for dem at undgå tidsforbruget og omkostningerne til at købe, installere og vedligeholde nye servere, som de muligvis ikke altid har brug for.

Er der lovmæssige problemer med at bruge en form for hybridsky?

For brancher, der arbejder med meget følsomme data, f.eks. bankvæsen, økonomi, offentlige myndigheder og sundhed, kan hybrid være den bedste cloudløsning. Nogle regulerede brancher kræver eksempelvis, at visse typer data lagres i det lokale miljø, mens mindre følsomme data kan lagres i skyen. I denne form for hybride cloud-arkitektur får organisationer fleksibiliteten i den offentlige cloud til mindre godkendte beregningsopgaver, samtidig med at kravene til deres branche opfyldes.

Læs mere om hybridcloudfunktionalitet, og kom i gang med Azure

Er der sikkerhedsproblemer ved en hybridsky-infrastruktur?

Organisationer, der bruger en hybridsky-platform, kan bruge mange af de samme sikkerhedsforanstaltninger, som de bruger i deres eksisterende infrastruktur i det lokale miljø – herunder sikkerhedsoplysninger og SIEM-funktioner (Event Management). Nogle organisationer vil faktisk opleve, at sikkerheden i hybridskyen er bedre end i deres datacenter i det lokale miljø på grund af konstant opdatering, automatisk dataredundans, høj tilgængelighed, it-katastrofeberedskab og cybersikkerhedsfunktioner.

Relaterede Azure-produkter og -tjenester i hybridskyen

Azure-hybridcloudløsninger

Udforsk eksempler på hybridsky- og Azure-løsninger i det lokale miljø samt multicloud- og kantløsninger.

Azure Arc

Udvid Azure-tjenester og -administration til en hvilken som helst infrastruktur.

Azure Stack

Byg og kør hybride apps på tværs af datacentre, Edge-placeringer, fjernkontorer og cloudmiljøer.

Azure Hybrid Benefit

Migrer dine arbejdsbelastninger til det bedste cloudmiljø for Windows og SQL Server på en omkostningseffektiv måde.

Azure VMware-løsning

Kør VMware-arbejdsbelastninger problemfrit på tværs af Azure og det lokale miljø.

Azure Sentinel

Få trusselsbeskyttelse, der er aktiveret til kunstig intelligens, med en cloudbaseret SIEM.

Azure Defender

Beskyt arbejdsbelastninger i hybridcloudmiljøet mod trusler med strømlinet sikkerhed.

Azure ExpressRoute

Forbind netværk i det lokale miljø privat til cloudmiljøet, og nyd godt af høj hastighed og pålidelighed.

Azure VPN Gateway

Forbind din infrastruktur til cloudmiljøet, og giv brugerne fjernadgang i stor skala.

Kan vi hjælpe dig?