Přeskočit navigaci

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

  • Detekce potenciálně urážlivých a nechtěných obrázků

  • Filtrování možných vulgárních výrazů a nežádoucího textu

  • Moderování obsahu pro dospělé nebo pikantního obsahu ve videích

  • Integrované nástroje pro revize k zajištění nejlepších výsledků

Moderování obrázků

Posilte svoji schopnost detekovat potenciálně urážlivé nebo nechtěné obrázky prostřednictvím klasifikátorů využívajících strojové učení, vlastních seznamů a optického rozpoznávání znaků (OCR).

Moderování textu

Filtrování obsahu umožňuje detekovat vulgární výrazy ve více než 100 jazycích, označit text, který může být v závislosti na kontextu považován za nevhodný (ve verzi Public Preview), a na základě vlastních seznamů automaticky hledat shodu textů. Content Moderator také pomáhá kontrolovat identifikovatelné osobní údaje.

Moderování videa

Povolte detekci obsahu pro dospělé nebo pikantního obsahu ve videích s podporou počítače. Služba moderování videa (ve verzi Public Preview) je dostupná jako součást Azure Media Services.

Nástroj pro recenze prováděné lidmi

Nejlepší výsledky při moderování obsahu se dosahují při spolupráci lidí a počítačů. Nástroj pro revize použijte v případě, že se dá vylepšit nebo korigovat spolehlivost predikce v reálném kontextu.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Translator

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího

Funkce služby Speech, která ověřuje a identifikuje mluvčí

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Převod řeči na text

Funkce služby Speech, která přesně převede mluvený zvuk na text

Převod textu na řeč

Funkce služby Speech, která převede text na mluvený projev

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Jste připravení kompletně změnit vaši aplikaci?

Začínáme