Content Moderator

Chraňte svoji značku i uživatele pomocí automatizovaných služeb pro moderování obrázků, textu a videa a nástrojů pro recenze prováděné lidmi

Microsoft Content Moderator, který využívá inteligentní technologii Machine Learning, automaticky filtruje neslušný obsah v obrázcích, textem a videích napříč platformami a zahrnuje nástroje pro recenze prováděné lidmi, které umožňují jednotlivé případy dál odlišit.

Rozhraní API pro moderování obrázků

Umožňuje automaticky vyhodnotit, jestli obrázky neobsahují neslušný nebo nechtěný obsah, a to napříč různými typy souborů, včetně pozměněných obrázků. Content Moderator zahrnuje optické rozpoznávání znaků (OCR) a rozpoznávání tváře. Zvyšuje tak šance nalezení nežádoucího obsahu a implementuje zjišťování přibližných shod pro vlastní seznamy zakázaných a povolených položek.

Rozhraní API pro moderování textu

Umožňuje detekovat vulgární výrazy ve více než 100 jazycích a na základě vlastních seznamů automaticky hledat shodu textů. Content Moderator také kontroluje adresy URL pro útoky phishing a malware plus identifikovatelné osobní údaje.

Rozhraní API pro moderování videa

Moderování zpracovávané v cloudu pomocí služeb Azure Media Services umožňuje ve videích aktivně detekovat obsah pro dospělé.

Nástroj pro recenze prováděné lidmi

Užijte si volnost a jistotu lidské kontroly a využijte přitom výhod automatizovaného moderování. Nástroje pro recenze vám umožní kontrolovat automatizované výsledky spolu s vaším týmem a schválit nebo upravit značky a přepsat automatizované výsledky. Díky strojovému učení a vlastním seznamům se proces moderování při používání průběžně vylepšuje.

Vyzkoušejte si nástroj pro recenze

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Jazyk

Umožněte svým aplikacím, aby zpracovávaly přirozený jazyk, vyhodnocovaly témata a subjektivní hodnocení a naučily se rozpoznávat, co uživatelé chtějí.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Vidění

Nejmodernější algoritmy pro zpracování obrázků pomáhají automaticky moderovat obsah a díky inteligentním přehledům na základě tváří, obrázků a emocí vytvářet lépe přizpůsobené aplikace.

Rozhraní Face API PREVIEW

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu PREVIEW

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator PREVIEW

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Řeč

Zpracování mluveného slova ve vašich aplikacích

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Search

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing zajistí, že vaše aplikace, webové stránky a další prostředí budou chytřejší a atraktivnější.

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing

Rozhraní API pro hledání na webu a hledání obrázků, videí a zpráv pro vaši aplikaci

Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Znalosti

Mapování komplexních informací a dat s cílem vyřešit úlohy, jako jsou inteligentní doporučení a sémantická hledání

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API pro zpracování řeči Bingu se licencuje samostatně a řídí se následujícími podmínkami použití.

Vyzkoušejte si kognitivní služby s bezplatným účtem Azure.