Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan
Twee collega's die samen naar een desktopmonitor kijken

Wat is toepassingsmodernisering?

Dit is het proces van het bijwerken van huidige apps en gegevens naar een cloud-first model om aan bedrijfsbehoeften te voldoen. Het kan migratie naar de cloud omvatten.

Wat betekent modernisering?

Modernisering is het bijwerken van organisatieprocessen, -systemen en -tools naar de meest huidige versies of best practices. In de context van cloud-computing is modernisering het proces van het overzetten van de toepassingen, de processen en het gegevensbeheer van een organisatie naar een cloud-first benadering. Het doel is de organisatorische en technologische prestaties te verbeteren, de kwaliteit van ervaringen van klanten en medewerkers te verbeteren en de time-to-market voor nieuwe aanbiedingen en updates te versnellen.

Vier personen in een vergadering terwijl anderen extern deelnemen via een Teams-gesprek dat wordt weergegeven in de ruimte
Mensen die werken en door een kantoor lopen

Wat is toepassingsmodernisering?

Toepassingsmodernisering is het proces van het bijwerken van de bestaande apps van een organisatie naar een cloud-first model – soms ook wel 'modernisering van verouderde apps' genoemd. Als een organisatie on-premises apps gebruikt, kan modernisering migratie van die apps naar een openbare, particuliere of hybride cloud omvatten. Apps en gegevens die vaak worden gemoderniseerd, zijn onder meer:

 • .NET-apps
 • Linux-web-apps
 • Java-apps
 • SAP-apps
 • SQL-databases

De huidige softwaresystemen en -programma's van een organisatie waren misschien geweldig toen ze voor het eerst werden geïmplementeerd, maar kunnen de nieuwste (of toekomstige) technologie misschien niet bijhouden. Eén benadering om deze uitdaging te ondervangen, is helemaal opnieuw te beginnen – nieuwe apps ontwikkelen of kopen die compatibel zijn met de meest huidige technologie-stack op de markt. (Hoewel de meest huidige stack zich altijd ontwikkelt, omvatten enkele van de recentste drijfveren van modernisering nieuwe best practices voor beveiliging, schaalbaarheidsvereisten, en ontwikkelingen in AI, virtualisatie, IoT en containers.) Deze benadering kan echter zowel duur als tijdrovend zijn. En de uitdaging zal blijven: Zelfs de meest huidige app kan worden voorbijgestreefd door het technologische ecosysteem ervan.

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen door geheel nieuwe apps te ontwikkelen, kunnen organisaties de apps moderniseren die ze al hebben. Het is ook belangrijk op te merken dat het vaak mogelijk – en praktischer – is om het moderniseren van apps in fasen te doen. Veel organisaties beginnen bijvoorbeeld door gewoon hun apps uit hun on-premises datacenters naar de cloud te verplaatsen in een "lift-and-shift" migratie, zodat ze onmiddellijk kunnen profiteren van de meest fundamentele voordelen van cloud-computing. Vervolgens kunnen ze overstappen op geavanceerdere moderniseringstechnieken, zoals alle of sommige onderdelen van hun apps opnieuw ontwikkelen om nieuwere mogelijkheden of best practices in gebruik te nemen.

Wat zijn de voordelen van app-modernisering?

 • Snellere innovatie en time-to-market. Wanneer organisaties niet zo veel tijd en resources hoeven te besteden aan het onderhouden van apps en infrastructuur, kunnen ze meer tijd aan innovatie besteden. Cloud-tools en -services helpen het ontwikkelingsproces verder te stroomlijnen, wat resulteert in een snellere time-to-market.
 • Beveiliging en betrouwbaarheid. Met een cloud-first benadering kunnen organisaties ingebouwde update- en beveiligingsmogelijkheden gebruiken om hun workloads te helpen beschermen. Andere ingebouwde functies kunnen taakautomatisering omvatten voor belangrijke dingen zoals hoge beschikbaarheid, herstel na noodgevallen, back-ups en prestatiebewaking.
 • Compatibiliteit en flexibiliteit. Het voordeel van het moderniseren van apps is niet alleen dat ze zullen kunnen werken met de meest huidige technologie, maar ook dat ze zelfs zullen blijven werken naarmate de technologie zich ontwikkelt. Dankzij deze naadloosheid zijn snelle updates en wijzigingen mogelijk om te voldoen aan huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften. Het kan ook automatisch schalen mogelijk maken, zodat apps goed blijven werken wanneer er opeens meer vraag is – en de kosten onmiddellijk worden verlaagd wanneer er opeens minder vraag is.
 • Efficiëntie. Wanneer het zorgzaam wordt gedaan, kan het gemakkelijker zijn om bestaande apps te moderniseren dan om geheel nieuwe te maken. Op die manier kunnen organisaties voortbouwen op bestaande investeringen in plaats van tijd en geld in iets nieuws te steken. App-modernisering helpt ook vele huidige processen te behouden en bedrijfscontinuïteit te handhaven vergeleken met het implementeren van geheel nieuwe apps in bestaande activiteiten.

Stappen en strategieën voor toepassingsmodernisering

Moderniseringspilaren

De stappen en strategieën voor succesvolle app-modernisering moeten een raamwerk van organisatiedoelen ondersteunen. Het Azure Well-Architected Framework heeft bijvoorbeeld vijf architecturale pilaren die organisatiedoelen nastreven – deze kunnen ook worden gebruikt voor app-modernisering:

 • Betrouwbaarheid: Het vermogen van een systeem om te herstellen van fouten en te kunnen blijven functioneren.
 • Beveiliging: Toepassingen en gegevens beschermen tegen bedreigingen.
 • Kostenoptimalisatie: De kosten beheersen om de geleverde waarde te maximaliseren.
 • Operationele uitmuntendheid: Operationele processen die ervoor zorgen dat een systeem blijft werken.
 • Prestatie-efficiëntie: Het vermogen van een systeem om zich aan te passen aan wijzigingen in de belasting.
Mensen die in een vergaderruimte zitten en staan

Stappen voor app-modernisering

Het proces van het moderniseren van de apps van een organisatie kan algemeen worden gedefinieerd door drie stappen.

 1. Planning. De eerste stap vereist dat organisaties zorgvuldig nadenken over hun app-moderniseringsdoelen en hun strategie definiëren voordat er enige actie wordt ondernomen. Dit is het moment om bestaande apps en omgevingen te ontdekken en evalueren ter voorbereiding op verandering.
 2. Implementatie. Tijdens deze stap bouwen organisaties nieuwe vaardigheden op en beginnen ze hun apps iteratief te moderniseren. Een iteratieve moderniseringsbenadering geeft organisaties de flexibiliteit om hun projectbereik of -strategie waar nodig aan te passen.
 3. Bewerkingen. App-modernisering houdt nooit op. Zodra organisaties overstappen op een cloud-first benadering, kunnen ze cloudplatformservices en -tools gebruiken om hun apps te helpen beveiligen, beheren en optimaliseren.

Strategieën voor app-modernisering

Deze strategieën worden onderscheiden door de moderniseringsdoelen van een organisatie en de behoefte aan codewijzigingen in de apps zelf. Een app-moderniseringsstrategie wordt gedefinieerd tijdens de planningsstap en wordt in gebruik genomen tijdens de implementatiestap.

Mensen die gegevens op een tablet bekijken
Opnieuw hosten. Deze moderniseringsstrategie, soms ook wel "lift-and-shift" genoemd, benadrukt snelheid omdat er vrijwel geen codewijzigingen voor nodig zijn. Organisaties nemen apps uit hun eerdere omgeving en verplaatsen ze 'as-is' naar hun huidige omgeving.
Nieuw platform. Deze benadering ligt tussen opnieuw hosten en herstructureren in. Met een nieuw platform brengen organisaties codewijzigingen aan, zodat apps kunnen worden gebruikt met cloudtechnologieën.
Herstructureren (of opnieuw inpakken). Herstructureren prioriteert zowel productiviteit als snelheid. Met deze strategie hebben apps slechts minimale codewijzigingen nodig, zodat ze gemakkelijk verbinding kunnen maken met en optimaal kunnen profiteren van een cloud-first omgeving.
Opnieuw ontwerpen. Als een organisatie cloudschaalbaarheid nodig heeft, is opnieuw ontwerpen misschien de juiste benadering. Met opnieuw ontwerpen worden de functionaliteit en code van apps gewijzigd en uitgebreid om beter te schalen in de cloud.
Herbouwen (of opnieuw genereren). Om een app opnieuw te maken met behulp van cloudoplossingen, is herbouwen soms de juiste optie. Het is een zwaardere 'lift', maar kan essentieel zijn als bestaande apps beperkte functionaliteit of levensduur hebben.
Vervangen. Als een app zelfs na herbouwen niet aan huidige of toekomstige bedrijfsbehoeften zal voldoen, is het misschien nodig om deze te vervangen door een kant-en-klare oplossing. Deze benadering kan sneller zijn dan herbouwen en kan waardevolle ontwikkelingsresources vrijmaken. Het vervangen van apps kan echter uitdagingen met zich meebrengen, zoals onderbrekingen van bedrijfsprocessen en beperkingen van toekomstige moderniseringsinitiatieven.
Een persoon die aan een bureau in Azure werkt met een laptop en twee desktopmonitors

Het app-ontwikkelingsproces moderniseren

Behalve het moderniseren van apps zelf, moet een essentieel onderdeel van de langetermijnstrategie van elke organisatie zijn om hun benadering van app-ontwikkeling te moderniseren, ook wel bekend als de 'Snelheid van ontwikkelaars'. Dit omvat het moderniseren van de tools en processen van de ontwikkelaarsteams om hun productiviteit, samenwerking en werkkwaliteit te optimaliseren. Er zijn tools, onderzoeken van analisten, en andere informatiebronnen om organisaties te helpen hun 'Snelheid van ontwikkelaars' te evalueren en verbeteren.

Tools en services

Organisaties die hun toepassingen willen moderniseren, hebben vele manieren om dat te doen. Technologieën die organisaties ondersteunen in het optimaliseren van hun IT-activa, omvatten:

Cloud-computing

Internetgebaseerde cloudservices kunnen de prestaties, efficiëntie en schaal van toepassingen verhogen.

Containers

Deze softwarepakketten bundelen toepassingscode samen, wat naadloze implementatie in meerdere omgevingen mogelijk maakt.

Microservices

Deze architecturale benadering maakt toepassingsontwikkeling flexibeler door toe te staan dat elke kernfunctie – ook bekend als een service – onafhankelijk wordt ontwikkeld.

Automatisering

Services van derden die algemene taken automatisch uitvoeren, kunnen helpen de implementatie, het beheer en de diagnostiek van toepassingen te optimaliseren.

AI en machine learning

Intelligente services en oplossingen helpen bedrijven uitgebreider inzicht in hun toepassingen en gegevens te krijgen.

Services voor toepassingsmodernisering

Volledig beheerde services kunnen bedrijven helpen de toepassingsontwikkeling te versnellen, de ervaringen van klanten en medewerkers te verbeteren en de toepassingsbeveiliging en -betrouwbaarheid te verhogen.

Azure Cosmos DB
Azure Monitor
Azure Virtual Desktop
Azure API Management
Azure DevOps
Azure Spring Apps
Azure VMware Solution
Azure App Service
Azure Kubernetes Services (AKS)
Azure SQL Database
Azure Web Application Firewall
Azure Arc
Azure Machine Learning
Azure SQL Managed Instance
Personalizer

Tools voor toepassingsmodernisering

Bestaande IT-systemen moderniseren kan aanvankelijk ontmoedigend lijken. Maar organisaties die hun technologie-investeringen willen bijwerken, hoeven daar niet alleen voor te staan. Cloudproviders bieden vele evaluatietools, methodologieën en programma's die zijn ontworpen om ondernemingen te helpen hun systemen bij te werken.

Een persoon die glimlacht en een headset draagt

Microsoft Azure biedt bijvoorbeeld de volgende informatiebronnen om ondernemingen te helpen in hun eigen tempo te beginnen met moderniseren:

E-book: Cloudmigratie en modernisering met Microsoft Azure

een overzicht van inzichten, strategieën en tips voor migratie en modernisering om aan de slag te gaan.

Azure Migrate

een distributiecentrum van Azure-migratietools voor vrijwel elk moderniseringsscenario.

Azure Migratie- en Moderniseringsprogramma

deskundige hulp, technische training en informatiebronnen die ondernemingen kunnen gebruiken om hun cloudomgeving zelfverzekerd op te zetten.

Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure

een bewezen verzameling documentatie, richtlijnen, best practices en tools die zijn ontworpen om ingebruikname van de cloud te versnellen.

Azure App Service-migratietools

gratis, intuïtieve tools om bedrijven te helpen hun web-apps snel te evalueren en naar Azure te migreren.

Documentatie: ASP.NET-app-containerisatie en -migratie naar Azure App Service

stapsgewijze richtlijnen voor het containeriseren en verplaatsen van ASP.NET-apps naar Azure met behulp van de Azure Migrate-app-containerisatietool.

SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool)

een evaluatietool die bedrijven helpt te meten hoe gereed ze zijn om hun toepassingen naar Azure te migreren.

Application and Data Modernization Readiness Tool

een evaluatietool die bedrijven helpt hun bedrijfsstrategieën voor het moderniseren van hun apps en gegevens te evalueren.

Veelgestelde vragen

 • Via toepassingsmodernisering verplaatsen organisaties hun apps naar een cloud-first model. Dit kan migratie omvatten als ze on-premises apps gebruiken.

 • "Modernisering van verouderde apps" is een andere manier om "toepassingsmodernisering" te beschrijven. Behalve oudere apps kunnen echter ook nieuwere apps worden gemoderniseerd met cloudtechnologie om meer flexibiliteit, stabiliteit en innovatie te bereiken.

 • Toepassingsmodernisering biedt verschillende voordelen, zowel voor de apps zelf als voor de organisatie die ze moderniseert. De belangrijkste voordelen kunnen hogere efficiëntie, compatibiliteit met cloudtechnologie, verbeterde beveiliging, hogere beschikbaarheid en snellere time-to-market omvatten.

 • Er zijn drie overkoepelende stappen voor toepassingsmodernisering: planning, implementatie en bewerkingen. Planning omvat het definiëren van een moderniseringsstrategie. Implementatie omvat het opbouwen van vaardigheden en het moderniseren van apps. Bewerkingen omvat continu beheer en voortdurende optimalisatie.

 • App-moderniseringsstrategieën moeten worden ontworpen om de moderniseringsdoelen van een organisatie te ondersteunen. Het Azure Well-Architected Framework heeft vijf pilaren die die doelen nastreven: Betrouwbaarheid, beveiliging, kostenoptimalisatie, operationele uitmuntendheid, en prestatie-efficiëntie.

  Er zijn zes algemene moderniseringsstrategieën, die elk worden onderscheiden door de mate van codewijzigingen die een organisatie wil aanbrengen in hun apps. Opnieuw hosten verplaatst de app 'as-is' uit een oudere omgeving naar een nieuwere. Nieuw platform omvat wat codewijzigingen om apps te verbinden met de cloud. Herstructureren omvat ook wat codewijzigingen, zodat apps optimaal profiteren van een cloud-first omgeving. Opnieuw ontwerpen omvat aanzienlijke wijzigingen in apps voor cloudschaalbaarheid. Herbouwen vereist dat apps opnieuw worden gemaakt met behulp van cloudeigen oplossingen. Vervangen verwisselt de apps van een organisatie met geheel andere apps om aan huidige bedrijfsbehoeften te voldoen.

 • Er zijn een groot aantal tools en services voor toepassingsmodernisering beschikbaar, afhankelijk van wat een organisatie nodig heeft. Als een organisatie bijvoorbeeld de kosten wil optimaliseren, zelfverzekerd wil werken en functies sneller wil verzenden door apps en gegevens naar de cloud te brengen, kan een volledig beheerde service zoals Azure App Service een goede keuze zijn.