Naar hoofdinhoud gaan

Wat is een relationele database?

Hoe relationele databases werken en hoe ze worden beheerd met relationele databasebeheersystemen

Wat is een relationele database?

Relationele databases zijn een type database waarin gegevenspunten worden opgeslagen en georganiseerd met gedefinieerde relaties voor snelle toegang. Met een relationele database worden gegevens georganiseerd in tabellen die informatie over elke entiteit bevatten en die vooraf gedefinieerde categorieën vertegenwoordigen via rijen en kolommen. Door gegevens op deze manier te structureren, zijn ze efficiënt en flexibel toegankelijk. Daarom zijn relationele databases het meest gangbaar. Relationele databases zijn ook gebouwd om Structured Query Language (SQL) te begrijpen, een gestandaardiseerde programmeertaal die wordt gebruikt om gegevens op te slaan, te manipuleren en op te halen. Binnen SQL is er een ingebouwde taal voor het maken van tabellen genaamd Data Definition Language (DDL) en een taal voor het manipuleren van gegevens genaamd Data Manipulation Language (DML).

Wat betekent relationeel? Relationeel betekent verwijzend naar of bestaand uit een relatie. In de context van databases is de manier waarop we relationeel definiëren primair van toepassing op de gegevens zelf. Gegevenssets die relationeel zijn, hebben vooraf gedefinieerde relaties tussen deze gegevenssets. Een database die klantinformatie voor een bedrijf bevat, kan bijvoorbeeld ook individuele transactiegegevens bevatten die aan elke rekening zijn gekoppeld. Relationele databases richten zich op de relatie tussen opgeslagen gegevenselementen.

Kenmerken van relationele databases:

 • Relationele databases bestaan uit meerdere entiteiten
 • Standard Query Language (SQL) is de standaardinterface voor relationele databases
 • Relationele databases zijn zeer gestructureerd en worden weergegeven met behulp van een schema (logisch en fysiek)
 • Relationele databases verminderen gegevensredundantie

Hoe relationele databases werken

Relationele databases gebruiken doorgaans tabellen met gegevens die zijn geordend in rijen (met entiteiten) en kolommen (met entiteitskenmerken). Dit proces wordt normalisatie genoemd. Elke rij bevat een unieke id of sleutel waarmee tabellen aan elkaar worden gekoppeld om een relatie tot stand te brengen. Wanneer er een query wordt uitgevoerd op een relationele database, wordt de sleutel gebruikt om gerelateerde gegevens in gegevenssets te vinden. Een technologiehelpdesk wil bijvoorbeeld de interacties van klanten bijhouden op type probleem, tijd om het probleem op te lossen en klanttevredenheid. Wat binnen deze database een relatie maakt en de tabelstructuur goed laat functioneren, is de eenduidige klant-id.

Voorbeelden van relationele databases

Relationele databases zijn nuttig voor elke informatiebehoefte waarbij gegevenspunten beide aan elkaar gerelateerd zijn en ook op een consistente, veilige, op regels gebaseerde manier moeten worden beheerd. Dit is wat relationele databases het meest populair maakt voor bedrijven en ondernemingen. Wanneer bedrijven inzichten uit hun eigen gegevens willen halen, vertrouwen ze op relationele databases voor het genereren van nuttige analyses. Veel van de rapporten die bedrijven genereren om voorraad, financiën en verkoop bij te houden of om toekomstige prognoses te maken, worden gemaakt met behulp van relationele databases.

Hoe worden gegevens in een relationele database georganiseerd? Gegevens in relationele databases worden opgeslagen, doorzocht en opgehaald uit tabellen met relaties. In een relationele database definieert het databaseschema hoe gegevens zowel logisch als fysiek worden georganiseerd.

Relationele databases hebben een zogeheten consistentiemodus of integriteit die is gebaseerd op vier criteria: atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid (ACID). Dit is de waarde van elke ACID-database-eigenschap:

 • Atomiciteit definieert elementen waaruit een volledige transactie bestaat.
 • Consistentie definieert regels voor het onderhouden van gegevensintegriteit na een transactie.
 • Isolatie houdt de effecten van transacties onzichtbaar voor anderen, zodat ze niet met elkaar in strijd zijn.
 • Duurzaamheid zorgt ervoor dat gegevenswijzigingen permanent worden na elke doorgevoerde transactie.

Deze criteria maken relationele databases nuttig in toepassingen die een hoge nauwkeurigheid vereisen, zoals financiële en retailtransacties, ook wel bekend als online transactieverwerking (OLTP). Financiële instellingen vertrouwen op databases om enorme hoeveelheden klanttransacties bij te houden, van saldovragen tot overboekingen tussen rekeningen. Een relationele database is ideaal voor bankieren, omdat deze is gebouwd om een groot aantal klanten te verwerken, frequente gegevenswijzigingen van transacties en snelle responstijden.

Voorbeelden van relationele databases zijn SQL Server, Azure SQL Managed Instance, Azure SQL Database, MySQL, PostgreSQL en MariaDB.

Verken de fundamentele relationele gegevensconcepten in deze zelfstudie van Microsoft Learn.

Wat is een relationele MySQL-database?

My Structured Query Language (MySQL) is een algemene opensource relationele SQL-database die alle eenvoudige SQL-opdrachten uitvoert, zoals het schrijven en opvragen van gegevens. MySQL is een betrouwbaar, stabiel en veilig databasebeheersysteem (DBMS), dat veel wordt gebruikt omdat het de meeste toonaangevende programmeertalen en protocollen ondersteunt. MySQL is zelfs robuust genoeg om als primaire gegevensopslag voor veel grote organisaties te dienen. MySQL is ook geschikt als ingesloten database voor software, hardware en apparaten.

Relationele MySQL-databases bevatten doorgaans beveiligde en flexibele beveiligingsfuncties, zoals verificatie op basis van een host en met een wachtwoord versleuteld verkeer. Webontwikkelaars geven vaak de voorkeur aan MySQL omdat het eenvoudig te gebruiken is en productiviteitsfuncties bevat, zoals weergaven die bijgewerkt kunnen worden, opgeslagen procedures en triggers (speciale procedures die worden uitgevoerd wanneer specifieke acties worden uitgevoerd op de databaseserver). MySQL is een populaire transactionele engine voor e-commerceplatforms omdat het goed is in het beheren van zaken zoals transacties, klantprofielen en informatie over productinventaris. MySQL is ontworpen om zeer compatibel te zijn met andere systemen en ondersteunt ook implementatie in gevirtualiseerde omgevingen zoals cloudplatformen.

Wat is een relationeel databasebeheersysteem?

Relationele databasebeheersystemen helpen gegevens op schaalbare wijze te beheren. Relationele databases zijn ontworpen voor het beheren van grote hoeveelheden bedrijfskritieke klantgegevens. Naarmate gegevens in een database echter toenemen en complexer worden, wordt het steeds moeilijker om alles georganiseerd, toegankelijk en veilig te houden. Dit is wanneer databasebeheersystemen (DBMS) helpen door een laag beheerhulpprogramma's voor relationele tabellen toe te voegen. Net als verschillende databasestructuren bieden verschillende beheersystemen verschillende niveaus van organisatie, schaalbaarheid en toepassing. Wanneer beheerders werken met grote hoeveelheden gestructureerde en niet-gestructureerde gegevens die in realtime worden ontvangen, helpen relationele databasebeheersystemen hen bij het analyseren en aggregeren van de gegevens om vooraf gedefinieerde relaties te vinden. Het beheren van gegevens met een RDBMS zorgt voor de hoogste waarde voor bedrijven, omdat het gegevens die worden gebruikt in meerdere toepassingen of zich op meerdere locaties bevinden beter beheerbaar maakt.

Een RDBMS maakt gebruik van software die een consistente interface biedt tussen gebruikers en toepassingen en de database, waardoor navigatie veel eenvoudiger wordt voor gegevensgebruikers. Dit is met name effectief bij het werken met big data omdat het gegevensvolume dergelijke consistentie dicteert voor gebruikers die deelnemen aan query's. Het kiezen van een DBMS is afhankelijk van waar uw gegevens zich bevinden, het type architectuur dat wordt gebruikt en hoe u wilt schalen.

Wat is een relationeel databasemodel?

Een relationeel databasemodel is doorgaans zeer gestructureerd en begrijpt de SQL-programmeertaal. Veel databases gebruiken een relationeel model omdat ze zijn ontworpen om gegevens te organiseren en relaties tussen belangrijke gegevenspunten te identificeren, zodat u eenvoudig informatie kunt sorteren en vinden. De meeste relationele modellen volgen de traditionele tabelstructuur op basis van kolommen en rijen en bieden een efficiënte, intuïtieve en flexibele manier om gestructureerde gegevens op te slaan. Het relationele model lost ook het probleem op van meerdere willekeurige gegevensstructuren in databases.

Relationele databasemodellen kunnen variëren van kleine desktopsystemen tot grote cloudsystemen. Ze gebruiken een SQL-database of ze kunnen SQL-instructies voor aanvragen en updates verwerken. Relationele modellen worden gedefinieerd door logische gegevensstructuren (tabellen, indexen en weergaven) en worden gescheiden gehouden van fysieke opslagstructuren (fysieke bestanden). Gegevensconsistentie is een kenmerk van relationele databasemodellen, omdat deze de gegevensintegriteit behouden in toepassingen en databasekopieën, ook wel exemplaren genoemd. Bij een relationele modeldatabase hebben meerdere exemplaren van een database altijd dezelfde gegevens.

Relationele databases die in de cloud zijn ontworpen, worden automatisch geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid, wat betekent dat de gegevens worden gerepliceerd of gekopieerd op meerdere leden waarbij elk lid in afzonderlijke beschikbaarheidszones zit. Op deze manier zijn gegevens nog steeds toegankelijk, zelfs als een afzonderlijk datacenter niet beschikbaar is.

Big data en relationele databases

Traditionele relationele databases zijn gebouwd om grote hoeveelheden gestructureerde gegevens te verwerken. Hierdoor zijn relationele databases bijzonder geschikt voor big data die gestructureerd zijn omdat ze afhankelijk zijn van SQL en gebruik kunnen maken van databasebeheersystemen om de gegevens te beheren. De grotere, complexere gegevenssets van big data bevatten echter steeds meer variatie, wat betekent dat gegevens steeds minder gestructureerd worden en afkomstig zijn uit nieuwe bronnen. Dit vereist vaak het gebruik van Niet-relationele databases (of ook wel NoSQL-databases genoemd), waarmee enorme volumes snel veranderende, ongestructureerde gegevens op verschillende manieren kunnen worden verwerkt dan een relationele (SQL)-database met rijen en tabellen.

Veelgestelde vragen

 • Een relationele database maakt gebruik van Structured Query Language (SQL) om gegevens te ordenen en doorzoekbaar te maken in tabelstructuren die zijn gekoppeld aan gerelateerde informatie.

  Meer informatie

 • Een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) maakt gebruik van software voor het beheren van gegevens in de database.

  Meer informatie

Kunnen we u helpen?