Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Wat is database-sharding?

Database-sharding is een type horizontale partitionering waarmee grote databases worden gesplitst in kleinere onderdelen die sneller en gemakkelijker te beheren zijn. Een shard is een afzonderlijke partitie die zich op een afzonderlijke databaseserverinstantie bevindt om de lading te spreiden. Automatische sharding of sharding van gegevens is nodig wanneer een gegevensset te groot is om te worden opgeslagen in één database.

Als zowel de databasegrootte als het aantal transacties toeneemt, geldt dat ook voor de reactietijd bij het uitvoeren van query's op de database. De kosten om een zeer grote database te onderhouden kunnen ook omhoogschieten vanwege het aantal en de kwaliteit van de computers die je nodig hebt om je workload te beheren. Gegevens-shards daarentegen hebben minder hardware- en softwarevereisten en kunnen worden beheerd op goedkopere servers.

Gerelateerde producten en services

Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-model databaseservice.

Azure SQL Database

De intelligente relationele clouddatabaseservice.

Azure Database voor MySQL

Bedrijfsklare, volledige beheerde MySQL in communityversie.