Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Terminologie die betrekking heeft op cloud-computing

toepassingsmigratie

Het proces van het verplaatsen van toepassingen van de ene computingomgeving naar de andere, vaak als onderdeel van een strategie voor cloudimplementatie. Organisaties kunnen hun toepassingen migreren van on-premises servers naar de cloud en van de ene cloud naar de andere. Meer informatie.

toepassingen moderniseren

Verouderde toepassingen, processen en gegevensbeheer bijwerken met cloud-computingtechnologieën. Modernisering kan organisaties helpen de IT-prestaties te verbeteren, de ervaringen van klanten en werknemers te verbeteren en de time-to-market voor nieuwe aanbiedingen en updates te versnellen. Meer informatie.

kunstmatige intelligentie (AI)

De mogelijkheid van een computersysteem om menselijke intelligentie na te bootsen. Met behulp van wiskunde en logica simuleert het computersysteem de redeneringen die mensen gebruiken om te leren van nieuwe informatie en beslissingen te nemen. Meer informatie.

het verschil tussen kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML)

'Intelligente' computers gebruiken AI om informatie te verwerken, zoals mensen zelf doen en taken uitvoeren. Machine learning, een toepassing van AI, maakt gebruik van algoritmen om computersystemen in staat te stellen zonder menselijke instructies te leren en hun eigen intelligentie te ontwikkelen. Meer informatie.

big data-analyse

Bestaat uit de tools, systemen en toepassingen die bedrijven gebruiken voor het verzamelen, verwerken en verkrijgen van inzichten uit enorme gegevenssets met hoge snelheid. Deze complexe gegevenssets zijn afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder internet, e-mails, sociale media en slimme apparaten. Meer informatie.

hulpprogramma's voor Business Analytics

Hulpprogramma’s die gegevens extraheren uit bedrijfssystemen en deze in een opslagplaats, zoals een datawarehouse, bewaren om ze daar te analyseren. Hulpprogramma's voor Business Analytics kunnen variëren van spreadsheets met statistische functies tot geavanceerde hulpprogramma’s voor het uitvoeren van gegevensanalyses en het maken van voorspellende modellen. Meer informatie.

opslaan in cache

Het proces voor het sneller en efficiënter opslaan van belangrijke gegevens in het tijdelijke geheugen dan conventioneel opgeslagen gegevens. Caching helpt bij het optimaliseren van databasekosten, het verbeteren van de doorvoer, het verminderen van latentie en het verbeteren van de prestaties van apps. Meer informatie.

cloud

Een metafoor voor een wereldwijd computernetwerk van externe servers die toepassingen uitvoeren, gegevens opslaan en inhoud en services leveren. Met de cloud kunnen gegevens online worden geopend vanaf apparaten met internet, in plaats van alleen vanaf lokale computers. Meer informatie.

krachtige cloudtoepassingen

Een configuratie tussen een privécloud en een openbare cloud om de vraag naar cloudresources te beheren. Als 100 procent van de capaciteit van bronnen in een privécloud wordt gebruikt, wordt de verkeersoverloop naar de openbare cloud geleid met behulp van krachtige cloudtoepassingen. Meer informatie.

cloud-computing

Een levermodel voor computerbronnen waarin diverse servers, toepassingen en andere bronnen zijn geïntegreerd en die als een service via internet worden aangeboden. Resources worden vaak gevirtualiseerd en gebruikers betalen doorgaans alleen voor de services die ze gebruiken. Meer informatie.

typen cloud-computing

Hoewel er veel typen cloud-computing bestaan, zijn de drie populairste Software-as-a-Service (SaaS) voor webtoepassingen, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) voor toegang tot opslagruimte en computing via internet en Platform-as-a-Service (PaaS) dat ontwikkelaars de hulpprogramma’s biedt waarmee ze webtoepassingen kunnen ontwikkelen en hosten. Meer informatie.

cloudinfrastructuur

De hardware- en softwareonderdelen die worden gebruikt voor het leveren van cloud-computingservices via internet. Deze onderdelen omvatten servers, opslag, netwerkapparatuur en virtualisatietechnologie. Meer informatie.

cloudmigratie

Het proces van het verplaatsen van enkele of alle resources van een bedrijf naar een of meer locaties in de cloud. Hoewel cloudmigratie vaak het verplaatsen van resources van on-premises locaties naar de servers van een cloudprovider omvat, kan het ook betekenen dat resources tussen clouds worden verplaatst. Meer informatie.

voordelen van cloudmigratie

Cloudmigratie biedt talloze voordelen. Ze omvatten geoptimaliseerde IT-kosten, meer flexibiliteit en schaalbaarheid, verbeterde beveiliging en naleving, verbeterde bedrijfscontinuïteit en vereenvoudigd resourcebeheer en -bewaking. Meer informatie.

cloudprovider

Een bedrijf van derden dat cloud-computingservices en -resources aanbiedt, meestal op basis van betalen per gebruik. Bekende cloudproviders zijn onder andere Microsoft Azure, Google Cloud Platform en Amazon Web Services. Meer informatie.

cloudserviceprovider

Een bedrijf dat een platform, infrastructuur, toepassing of opslagservice in de cloud aanbiedt. Meestal zijn hier kosten aan verbonden. Meer informatie.

cloudopslag

Groepen via een netwerk aan elkaar gekoppelde computers die samenwerken om omvangrijke taken uit te voeren, zoals het analyseren van grote verzamelingen gegevens en het maken van weermodellen. Door cloud-computing ben je in staat omvangrijke computergrids te gebruiken gedurende specifieke perioden en voor specifieke doelen. Je betaalt alleen wat je gebruikt en je bespaart de tijd en de kosten die vereist zijn om de benodigde bronnen zelf te installeren. Meer informatie.

computergrids

Een service waarmee je gegevens kunt opslaan, openen en beheren op een extern opslagsysteem dat wordt onderhouden door een derde partij. Cloudopslagsystemen zijn doorgaans schaalbaar op de behoeften van een persoon of organisatie. Meer informatie

computer vision

Een vorm van AI waarmee de manier wordt geëmuleerd waarop mensen afbeeldingen zien, begrijpen en herkennen. Computer Vision maakt gebruik van algoritmen en automatisering om computers in staat te stellen de personen en objecten te identificeren en te interpreteren die in afbeeldingen en video's worden weergegeven. Meer informatie.

container

Een software-eenheid die de code van een toepassing groepeert met de configuratiebestanden, bibliotheken en afhankelijkheden die moeten worden uitgevoerd. Met containers kunnen IT-teams toepassingen implementeren in verschillende omgevingen met minimale aanpassingen. Meer informatie.

gegevensbeheer

Organisaties die afhankelijk zijn van gegevens voor bedrijfsgroei, hebben een strategie nodig om die gegevens effectief en efficiënt te beheren. Gegevensbeheer verwijst naar de unieke processen, beleidsregels en standaarden die een organisatie gebruikt om de gegevens veilig, privé en nauwkeurig te houden. Meer informatie.

gegevensintegratie

Het proces van het combineren en consolideren van gegevens uit verschillende bronnen in één systeem met een uniforme weergave. Meer informatie.

data lake

Een type gegevensopslagplaats waarmee zowel relationele als niet-relationele gegevens uit verschillende bronnen worden vastgelegd. In tegenstelling tot een datawarehouse, dat alleen gestructureerde gegevens kan opslaan, kan een data lake semi-gestructureerde en ongestructureerde gegevens opslaan naast gestructureerde gegevens. Meer informatie.

gegevensmigratie

Gegevens overdragen van één opslaglocatie, zoals een on-premises server, naar een andere locatie, zoals de server van een cloudprovider. Gegevensmigratie omvat het selecteren, voorbereiden, extraheren en overdragen van gegevens van het ene opslagsysteem naar het andere. Meer informatie.

data science-wetenschappers

Wetenschappers die technologie, wiskundige, zakelijke en communicatie-expertise gebruiken om waardevolle informatie uit grote gegevenssets te extraheren. Gegevenswetenschappers gebruiken big data om patronen te ontdekken, voorspellingen te doen en strategieën te maken in een groot aantal velden. Meer informatie.

datawarehouse

Een centrale opslaglocatie voor gestructureerde en semi-gestructureerde gegevens die worden gebruikt voor rapportage en analyse. Informatie kan vanuit verschillende bronnen naar een datawarehouse worden verzonden, waaronder verkooppuntsystemen, toepassingen en relationele databases. Meer informatie.

databasebeveiliging

De processen, hulpprogramma's en besturingselementen die organisaties gebruiken om hun databases te beveiligen en te beschermen tegen bedreigingen en beveiligingsrisico's. Databasebeveiliging beschermt de database zelf, databasebeheersystemen, fysieke en virtuele servers en netwerkinfrastructuur. Meer informatie.

databasesharding

Een partitietype waarmee je een grote database kunt onderverdelen in kleinere databases, die je gemakkelijker sneller op meerdere servers kunt beheren. Meer informatie.

databases

In de breedste definitie is een database een verzameling informatie die gerelateerd is. In computerwetenschap verwijst een database naar een verzameling gegevens die zijn opgeslagen op een computersysteem. De meest elementaire typen databases zijn relationeel en niet-relationeel. Meer informatie.

deep learning

Een type machine learning waarin kunstmatige neurale netwerken op basis van ongestructureerde gegevens verwerken, leren en beslissingen nemen. Het wordt vaak gebruikt om grote, complexe gegevenssets te analyseren, niet-lineaire taken uit te voeren en sneller en nauwkeuriger op invoer te reageren dan mensen. Meer informatie.

DevOps

Het samenbrengen van mensen, processen en technologieën om klanten continu waarde te leveren. Met het toepassen van DevOps komen de teams Ontwikkeling en Operations bij elkaar om de levering van software te versnellen en producten veiliger en betrouwbaarder te maken. Meer informatie.

edge-computing

Een technologie waarmee Internet of Things (IoT)-apparaten gegevens kunnen verwerken aan de 'rand' van een netwerk, hetzij door het apparaat zelf of door een lokale server. Dit verbetert de reactietijd op externe apparaten en stelt bedrijven in staat om tijdig inzicht te krijgen in apparaatgegevens. Meer informatie.

flexibel computergebruik

De mogelijkheid tot inrichting en verwijdering van computerbronnen voor het verwerken van gegevens, als extra geheugen of opslagplaats om aan wisselende vereisten te kunnen voldoen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over capaciteitsplanning en technische vereisten tijdens piekgebruik. Meer informatie.

gezichtsherkenning

Een persoonlijke identificatietechnologie die afhankelijk is van optische analyse om een afbeelding te analyseren. Gezichtsherkenning kan worden gebruikt voor gezichtsidentificatie, groepering en verificatie. Meer informatie.

grid computing

Een service die gebruikmaakt van een groep netwerkcomputers die samenwerken als een virtuele supercomputer om grote of gegevensintensieve taken uit te voeren. Meer informatie.

hybride-cloud-computing

Een type computing waarbij on-premises datacenters worden gecombineerd met cloud-computingproducten en -services om verouderde resources te moderniseren. Hierdoor kunnen bedrijven de IT-prestaties verbeteren, kosten optimaliseren en capaciteit direct omhoog of omlaag schalen. Meer informatie.

infrastructuur als een dienst (IaaS)

Een gevirtualiseerde computeromgeving die door een cloudprovider via internet als service wordt geleverd. De infrastructuur kan bestaan uit servers, netwerkapparatuur en software. Meer informatie.

Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things, of IoT, verwijst naar je apparatuur, machines, producten en apparaten die met de cloud worden verbonden en zo worden geconfigureerd dat deze gegevens kunnen verzamelen en veilig kunnen doorgeven. Met IoT kunnen veel branches gegevens analyseren en er in realtime weloverwogen beslissingen over nemen. Meer informatie.

Java-programmeertaal

Een objectgeoriënteerde programmeertaal met meerdere platforms die toepassingen, smartphonebesturingssystemen, bedrijfssoftware en vele bekende programma's op miljarden apparaten wereldwijd aanstuurt. Meer informatie.

Java Spring Boot

Een extensie voor Spring (een opensource-framework voor webtoepassingen op basis van Java) waarmee de ontwikkeling van Java-apps kan worden gestroomlijnd. Meer informatie.

Kubernetes

Een opensource-indelingssoftware waarmee je containers kunt implementeren, beheren en schalen. Meer informatie

Kubernetes versus Docker

Docker is een opensource-technologie en containerbestandsindeling voor het automatiseren van de implementatie van toepassingen in containers. Kubernetes is opensource-indelingssoftware die een API biedt om te bepalen hoe en waar containers worden uitgevoerd. Hoewel er een veelvoorkomende misvatting is dat je moet kiezen tussen Kubernetes en Docker, werken ze meestal goed samen. Meer informatie

machine learning

Het proces waarbij resultaten met mathematische modellen worden voorspeld in plaats van vertrouwen op een set instructies. Machine learning werkt door patronen binnen gegevens te identificeren, een analytisch model samen te stellen en dit te gebruiken om voorspellingen te doen en beslissingen te nemen. Het proces lijkt op hoe mensen leren. Ook bij machine learning leidt meer ervaring tot betere nauwkeurigheid. Meer informatie.

machine learning-algoritmen

Gegevenswetenschappers helpen patronen in gegevenssets te identificeren. Machine learning-algoritmen worden geselecteerd op basis van het gewenste resultaat zoals het voorspellen van waarden, het identificeren van afwijkingen, het vinden van de structuur of het bepalen van categorieën. Ze worden doorgaans onderverdeeld in algoritmen die worden gebruikt voor learning onder supervisie, learning zonder supervisie of reinforcement learning. Meer informatie.

Microsoft Azure

Het Microsoft-cloudplatform met een enorme verzameling producten en services die zijn ontworpen om je te helpen nieuwe oplossingen tot leven te brengen. Met Azure kan je toepassingen maken, uitvoeren en beheren in meerdere clouds, on-premises en aan de rand. Meer informatie.

middleware

Software tussen een besturingssysteem en de toepassingen die erop worden uitgevoerd. Middleware maakt communicatie en gegevensbeheer mogelijk voor gedistribueerde toepassingen. Voorbeelden zijn o.a. webservers, toepassingsservers en inhoudsbeheersystemen. Meer informatie.

beheer van mobiele apps

Alle processen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, codering en release van een mobiele toepassing voor gebruik op draagbare elektronische apparaten zoals smartphones, tablets, laptops, e-readers, slimme horloges en draagbare gameconsoles. Meer informatie.

multi-cloud

Multi-cloud is het gebruik van de services van meerdere cloudproviders om de prestaties van workloads te optimaliseren, de flexibiliteit te vergroten en de risico's van het vertrouwen op één leverancier te beperken. Meer informatie.

NoSQL databases

NoSQL databases, die ook wel worden aangeduid als 'niet-relationele DB's', 'NoSQL DB's' of 'niet-SQL', gebruiken flexibele gegevensmodellen die niet afhankelijk zijn van een vast schema, zoals relationele (SQL) databases, om efficiënte, schaalbare opslag mogelijk te maken die grote volumes snel veranderende, ongestructureerde gegevens kan verwerken.  Meer informatie

Opensource-machine learning

Met machine learning kunnen algoritmen en statistische modellen op het gebied van verschillende technologieën de prestaties verbeteren naarmate ze worden blootgesteld aan meer gegevens. Een groeiend aantal technologiebedrijven is begonnen met het openbaar beschikbaar stellen van machine learning-algoritmen en softwarebibliotheken, waardoor ontwikkelaars kunnen experimenteren met opensource-projecten voor machine learning. Dit experiment heeft geleid tot de snelle groei en evolutie van machine learning-frameworks en -bibliotheken. Meer informatie

platform as a service (PaaS)

Een computingplatform (besturingssysteem en andere services) dat door een cloudprovider, zoals Azure, via internet als een service wordt geleverd. Een voorbeeld van PaaS is een omgeving voor de ontwikkeling van toepassingen, waarop je je kunt abonneren en die je direct kunt gebruiken. Meer informatie.

PostgreSQL

Een relationele opensource-database die populair is bij ontwikkelaars en beheerders vanwege de flexibiliteit en integriteit. PostgreSQL wordt gebruikt in verschillende gebieden, waaronder financiële dienstverlening, productie, detailhandel en logistiek. Meer informatie.

Privécloud

Cloud-computingservices die via internet of een intern privénetwerk uitsluitend aan bepaalde gebruikers worden aangeboden en dus niet aan het algemene publiek. Meer informatie.

privéclouds, openbare clouds en hybride clouds

Een openbare cloud is afhankelijk van cloudresources die eigendom zijn van en worden beheerd door een externe serviceprovider, terwijl een privécloud uitsluitend door één organisatie wordt gebruikt. Een hybride cloud is een type cloud-computing dat een on-premises infrastructuur, of een privécloud, combineert met een openbare cloud. Meer informatie.

openbare cloud

Cloudcomputingservices die via het internet worden aangeboden door een externe provider aan iedereen die ze wil kopen. Meer informatie.

quantumcomputing

Quantummechanica wordt toegepast om berekeningen op gespecialiseerde hardware uit te voeren. Quantumcomputers passen het gedrag van quantumfysica toe op computing, waaonder superpositie, verstrengeling en quantuminterferentie. Meer informatie.

qubit

De basiseenheid van informatie bij quantumcomputing. Hoewel een klassieke binaire bit slechts één binaire waarde kan vertegenwoordigen, zoals 1 of 0, kan een qubit (ook wel een quantumbit genoemd) 0 of 1 of een deel van 0 en 1 in superpositie van beide toestanden vertegenwoordigen. Meer informatie.

relationele database

Een efficiënt, flexibel type database waarmee gegevenspunten worden opgeslagen en georganiseerd met gedefinieerde relaties voor snelle toegang. Gegevens worden ingedeeld in tabellen met informatie over elke entiteit en vooraf gedefinieerde categorieën weergeven als rijen en kolommen. Meer informatie.

uitschalen versus omhoog schalen

Met verticaal schalen (omhoog schalen) kan je de kracht van computing of databases naar behoefte vergroten of verkleinen. Horizontaal schalen (uitschalen) omvat het toevoegen van meer databases of het verdelen van een grote database in kleinere knooppunten, met behulp van een methode voor het partitioneren van gegevens, sharding genoemd. Meer informatie.

serverloze computing

Een computingmodel waarbij de cloudprovider de servers inricht en beheert. Hierdoor kunnen ontwikkelaars meer tijd besteden aan het bouwen van apps en minder aan het beheren van infrastructuur. Meer informatie.

software als een dienst (SaaS)

Een toepassing die door een softwareprovider via internet wordt geleverd. De toepassing hoeft niet te worden gekocht, geïnstalleerd of op de computer van gebruikers te worden uitgevoerd en werkt in plaats daarvan in de cloud. Meer informatie.

SQL database

Relationele databases die verzamelingen tabellen opslaan en gestructureerde gegevenssets organiseren in een tabellaire kolommen-en-rijenindeling. SQL databases worden gebouwd met behulp van een programmeertaal die Structured Query Language (SQL) wordt genoemd. Meer informatie

infrastructuur van virtueel bureaublad (VDI)

IT-infrastructuur waarmee je vanaf vrijwel elk apparaat toegang hebt tot computersystemen (zoals een personal computer, smartphone of tablet). Met deze service hoeft je bedrijf je geen fysieke machine meer te leveren. Meer informatie.

virtuele machine (VM)

Een computerbestand (meestal een 'image' genoemd) dat zich als echte computer gedraagt. Meerdere virtuele machines kunnen tegelijkertijd op dezelfde fysieke computer worden uitgevoerd. Meer informatie.

virtueel particulier netwerk (VPN)

Een virtueel particulier netwerk dat een verbinding tot stand brengt tussen je computer en een externe server die eigendom is van een VPN-provider. Met deze verbinding maak je een punt-naar-punttunnel waarmee je persoonlijke gegevens worden versleuteld, je IP-adres wordt gemaskeerd en je websiteblokken en firewalls kunt omzeilen. Meer informatie.

virtualisatie

De handeling waarbij een virtuele versie van een computeromgeving wordt gemaakt, waaronder computerhardware, besturingssysteem en opslagapparaten. Organisaties gebruiken virtualisatie om van één fysieke computer meerdere virtuele machines te maken die de resources van de hostmachine delen. Meer informatie.