Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Utvikle og test på Azure

Støtt sikker, kostnadseffektiv utvikling og testing hvor som helst. Bruk effektive verktøy for klargjøring og testing.

Optimaliser miljøene for utvikling og testing på Azure

La teamet ditt raskt levere miljøer for utvikling/testing og førproduksjon. Slik kan det levere produkter, programmer og tjenester med høy kvalitet. Bruk spesialbygde, administrerte utviklertjenester som Azure DevTest LabsGitHub Codespacesog Windows Virtual Desktop . Slik kan du enkelt administrere og optimalisere miljøer for utvikling/testing samt tenanter og abonnementer, uten at det går utover styringen, kostnadskontrollen eller sikkerheten.

En person som arbeider på en bærbar datamaskin og tre skjermer på et skrivebord.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Bruk Windows Virtual Desktop til sikker ekstern tilgang til utviklingsmiljøer. Hvis du ikke trenger direkte tilgang til eksterne ressurser, kan du bruke GitHub Codespaces til å opprette utviklermiljøer driftet i skyen fra hvilket som helst driftet Git-repositorium. Koble til disse miljøene direkte fra Visual Studio Code. Det gir en opplevelse med lokalt utseende og opplevelse.

En person som programmerer et videospill og viser det til en kollega som sitter ved siden av seg

Programtjenester

Benytt deg av et innholdsrikt sett med administrerte utviklertjenester. Slik kan du tilby raske miljøer for utvikling/testing som samsvarer med forskriftene, og som er skreddersydde til dine unike behov. Klargjør og administrer teamspesifikke miljøer raskt på tvers av organisasjonen. Bruk gjenbrukbare tilpassede maler i Azure DevTest Labs til å reprodusere testmiljøer. Forenkle administrasjonsopplevelsen av virtuelle Windows-maskiner, og distribuer og skaler miljøene for utvikling/testing enkelt. Bruk Windows Virtual Desktop.

En person som jobber på flere skjermer i et rom fylt av ledninger

Datatjenester

Bruk Azure DevTest Labs til å administrere miljøene for utvikling/testing sentralt. Du har full kontroll over virtuelle maskiner og tilpassede malkonfigurasjoner. Slik kan du gjenskape miljøer med nøyaktig gjengivelse.

Angi laboratoriepolicyer som automatisk slår av og starter virtuelle maskiner. Bruk også funksjonen for laboratoriekostnadstrender til å beregne utgifter og angi terskler. Bruk Azure Cost Management for bedre oversikt over prosjektkostnadene. Bruk samtidig kvoter og policyer til å holde kostnadene innenfor målsetningen.

Personer ved et skrivebord på et kontor som diskuterer og samarbeider

Maskinlæring

 Tilbudet på Azure utvikling/testing gir rabatterte priser for pågående utvikling og testing, uten Microsoft-programvareutgifter for virtuelle Azure-maskiner eller egne priser for utvikling/testing for andre tjenester. Spar enda mer med reservasjoner for ettårig eller treårig bindingstid på virtuelle maskiner og Azure SQL Database.

Visual Studio-abonnenter mottar også gratis månedlig kreditt som kan brukes til å utforske og prøve Azure-tjenester.

En person som programmerer ved et skrivebord med tre skjermer

" "

Utvikle motstandsdyktige programmer som kan håndtere store belastninger fra produksjonsmiljøer, og som fortsetter å kjøre når det oppstår uventede avbrudd. Bygg belastningstesting inn i DevOps-arbeidsflytene dine. Bruk Azure Load Testing til å generere store belastninger og optimalisere appytelsen i stor skala. Optimaliser appenes motstandsdyktighet. Bruk Azure Chaos Studio til å se hvordan eksisterende apper håndterer enkle og komplekse feilscenarioer.

Tilbake til faner

Mer informasjon om produkter og tjenester for apputvikling og -testing

SAMTALER

Azure DevTest Labs

DOKUMENTER

GitHub

SØK

Azure Virtual Desktop

OVERVÅKING

Azure Chaos Studio

SAMTALER

Azure Load Testing

DOKUMENTER

Microsoft Cost Management

SØK

Azure Resource Manager

OVERVÅKING

Få mer informasjon gjennom eksempler på løsningsarkitektur

Distribusjon av utvikling/testing for testing av løsninger for plattform som tjeneste (PaaS)

Konfigurer infrastrukturen din for utvikling og testing av et standardsystem av PaaS-typen.

Utrulling av utvikling/testing for testing av mikrotjenesteløsninger

Konfigurer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.

Distribusjon av utvikling/testing for testing av løsninger for infrastruktur som tjeneste (IaaS)

Konfigurer infrastrukturen for utvikling og testing av et standard IaaS-basert SaaS-system (programvare som tjeneste).

Utrulling av utvikling/testing for testing av SharePoint-farm

Aktiver utrulling i liten skala av SharePoint, ved hjelp av én enkelt forekomst av  Microsoft Entra ID (tidligere Azure Active Directory) samt SQL og SharePoint-ressurser.

Optimaliser miljøene for utvikling og testing

Finn ut hvordan utvikling/testing på Azure kan hjelpe tekniske team å opprette miljøer for utvikling/testing raskt og eksternt.

Spar med tilbudet på utvikling/testing på Azure

Utforsk tilbudet på utvikling/testing på Azure, og se hvordan du kan spare på arbeidsbelastninger knyttet til utvikling/testing i skyen.

Overfør og konfigurer miljøer for utvikling/testing på Azure

Se hvordan du kan øke kontrollen over testmiljøene du bruker i forkant av produksjon ved å gå over til Azure.