Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Hva er skyoverføring?

Lær om de ulike overføringstypene, blant annet sky til sky og datasenteroverføringer, og se nærmere på opplæringsressurser om en rekke ulike skyoverføringsemner.

Definisjon av skyoverføring

Skyoverføring er prosessen med å flytte programmer og data fra én plassering – ofte en virksomhets private, stedbaserte ("lokale") servere til serverne til en offentlig skyleverandør , eller mellom ulike skyer. De viktigste fordelene med skyoverføring omfatter å redusere IT-kostnadene og forbedre ytelsen, men det finnes også fordeler knyttet til blant annet sikkerhet og brukervennlighet.

Fortsett å lese for å få mer informasjon om de viktigste overføringstypene, vanlige fordeler og utfordringer, hvordan du flytter programmer og data til en sky, samt om de tre viktigste modellene for administrerte tjenester: IaaS, SaaS og PaaS.

Ulike typer skyoverføring

De fleste overføringer har to viktige tekniske faktorer:
 

1. ressurstypen (eller "arbeidsbelastningen") som skal overføres, og
 

2. plasseringen den overføres til.
 

Denne delen forklarer noen av de vanligste overføringsscenarioene og gir en oversikt over ulike overføringsprosesser, anbefalte fremgangsmåter og forretningsvurderinger.

Datasenteroverføring

Datasenteroverføring er prosessen med å flytte data fra lokale servere og stormaskiner (ofte lagret i et serverrom i en organisasjons lokaler) til serverne til en skytjenesteleverandør, som vanligvis er plassert i svært store, svært sikre og profesjonelt vedlikeholdte bygninger.

Nettverk med høy kapasitet er den vanligste måten å flytte datasenterressurser til skyen på. Når et kraftig nettverk ikke er tilgjengelig, kan ressursene imidlertid likevel overføres ved først å flytte dem til disker og "databokser" med høy kapasitet og deretter fysisk sende dem til skytjenesteleverandøren, som laster dem opp til serverne sine.

Overføring i hybrid sky

Mange organisasjoner velger å beholde noen av ressursene sine i et lokalt datasenter og bare flytte en del av dem til skyen, noe som da danner en "hybrid sky." En av fordelene med hybride skyer er at du får utnyttet verdien av lokalt datasenterutstyr maksimalt. Dessuten gir de organisasjoner i visse bransjer muligheten til å oppfylle bransjens og myndighetenes krav til forskriftssamsvar.

Hybride skyer er også nyttige for sikkerhetskopiering fra sky til sky, der lokale data sikkerhetskopieres til en offentlig sky som nødgjenopprettingsløsning i tilfelle det lokale datasenteret får driftsbrudd, for eksempel på grunn av brann, flom eller innbrudd. (I dette tilfellet refererer "sky til sky" til lokale datasentre, som noen ganger blir kalt "private skyer.")

Overføring fra sky til sky

Databehandling i skyen har blitt svært vanlig, og mange organisasjoner bruker nå flere skyer, ofte på grunn av sammenslåinger og oppkjøp. De velger noen ganger å flytte ressurser mellom de offentlige skyene sine ved å bruke overføring fra sky til sky. Denne typen overføring er også nyttig når en organisasjon ønsker å dra nytte av produktene, tjenestene og prisene til ulike skyplattformer.

Selv om det kan virke vanskelig å administrere ressurser over flere skyer, er det mulig å administrere alt på en praktisk måte fra ett enkelt sted ved hjelp av et sentralt administrasjonsverktøy.

Overføring av programmer, databaser og stormaskiner

LinuxSAPSQL Serverog Windows Server er noen av arbeidsbelastningene som er vanligst å overføre. De to vanligste stormaskinoverføringeneer IBM og Unisys.

Vanlige fordeler med skyoverføring for disse arbeidsbelastningene omfatter lavere kostnader, raskere og mer pålitelig ytelse, tilgang til skybaserte utviklerverktøy og API-er, mer robust sikkerhet samt muligheten til å øke eller redusere kapasiteten uten behov for å kjøpe, installere og vedlikeholde nytt utstyr.

Selv om det ofte er mulig å overføre disse arbeidsbelastningene uten å gjøre endringer i dem ("løft-og-flytt-" overføring), er det fordeler knyttet til å oppdatere (eller "refaktorere") dem for å optimalisere ytelsen og påliteligheten i skyen.

Se ressursdelen for informasjon om hvordan du overfører ulike arbeidsbelastninger.

Modeller for administrerte tjenester

Når du leser om skyoverføring, kommer du sannsynligvis til å se begrepene IaaS, PaaS og SaaS. De refererer til ulike nivåer av administrerte tjenester som er tilgjengelige via mange leverandører av teknologi og skytjenester.

Different levels of managed services

Med IaaS (infrastruktur som tjeneste) kan du raskt skalere opp og ned etter hvert som behovene dine endres, slik at du bare betaler for det du bruker. Hjelper deg å unngå kostnaden og kompleksiteten ved å kjøpe og administrere dine egne fysiske servere og annen infrastruktur i et datasenter.

PaaS (plattform som tjeneste) omfatter fordelene med IaaS og inkluderer dessuten administrerte utviklerverktøy, databaser, forretningsanalyse og operativsystemer. Denne modellen er ideell for å redusere utviklingskostnadene og utviklingstiden.

SaaS (programvare som tjeneste) omfatter IaaS og PaaS og inkluderer dessuten også appdrifting, som gjør det mulig for brukere å koble til og bruke skybaserte apper (for eksempel e-post- og kontorapper) over Internett.

Trinnene i skyoverføringen

Det finnes flere tekniske prosesser og anbefalte fremgangsmåter for overføring av ulike arbeidsbelastninger og oppretting av ulike skykonfigurasjoner, men alle skyoverføringer følger de samme seks grunnleggende trinnene:

Definere strategien

Definer forretningsbegrunnelsen for overføring samt forventet resultat.

Plan

Tilpass planen for skyoverføring til ønsket forretningsresultat.

Klar

Klargjør lokale og skybaserte miljøer for overføringen.

Overføre

Flytt arbeidsbelastningene til skymiljøet.

Styre

Finn referanseverdier og implementer anbefalte fremgangsmåter for sikkerhet og kostnadsstyring for skymiljøet og arbeidsbelastningene.

Administrere

Bruk anerkjente metoder for kontinuerlig administrasjon av skyløsningen.

Fordeler og utfordringer med skyoverføring

Her er noen av de vanligste fordelene med skyoverføring:

Optimaliserte kostnader

I tillegg til at arbeidsbelastningene kan kostnadsoptimaliseres, kan du også spare betydelige beløp på utstyr, vedlikehold og eiendom.

Fleksibilitet og skalerbarhet

Få nøyaktig de rette databehandlingsressursene når du trenger dem, og ikke betal for utstyr du ikke bruker. Noen skyplattformer har dessuten en global tilstedeværelse som betyr at du kan kjøre arbeidsbelastninger i nærheten av kundene dine, og dermed oppnå bedre ytelse.

Forbedret sikkerhet

Offentlige skyer gjør det enklere å beskytte data og programmer. De leverer innebygd sikkerhet på plattformnivå samt en rekke spesialiserte sikkerhetsverktøy. I mange tilfeller utføres sikkerhetsoppdateringer automatisk av skytjenesteleverandøren.

Forskriftssamsvar

For svært regulerte bransjer som finans, helse og offentlig forvaltning har enkelte skyplattformer spesialiserte tilbud som oppfyller kravene til forskriftssamsvar på en enklere måte.

Sikkerhetskopiering, gjenoppretting og failover

De fleste skytjenesteleverandører tilbyr innebygd funksjonalitet for sikkerhetskopiering og gjenoppretting med ett klikk, inkludert muligheten til å lagre sikkerhetskopier i ulike geografiske områder.

Forenklet administrasjon og overvåking

Hvis skytjenesteleverandøren tilbyr et sentralt administrasjonsverktøy, er det enkelt å administrere og overvåke datasenter- og skyressurser fra ett vindu.

Her er noen av de vanligste utfordringene med å gå over til skyen:

Planlegging

Det kan være enkelt å flytte individuelle arbeidsbelastninger, men store overføringer krever omfattende planlegging i hele organisasjonen.

Kostnader

En overgang til skyen kan gi avkastning på både kort og lang sikt, men det er viktig å ta med hva det koster å planlegge og implementere overføringen.

Sikkerhet og forskriftssamsvar

Skytjenesteleverandører har ulike tilbud for sikkerhet og forskriftssamsvar, men kundene har ansvar for å implementere de rette løsningene for behovene sine.

Nedetid for forretningene

Flytting av store mengder data til skyen kan skje på en svært rask måte, men det krever nøye planlegging for å sikre at nedetiden blir minimal under flyttingen.

Bruk og opplæring i organisasjonen

IT-eksperter og utviklere kan ta i bruk det meste av den nåværende kompetansen sin i skyen, men det kreves fortsatt noe opplæring.

Valg av overføringspartner/-leverandør

Partnere er uvurderlige for organisasjoner som ikke har intern ekspertise eller kapasitet til å planlegge og implementere overføringen, men det er viktig å velge den rette.

Vanlige spørsmål

  • Lær hvordan du implementerer kostnadseffektiv, svært sikker og brukervennlig sikkerhetskopiering for alle lokale og skybaserte ressurser med Azure Backup.

  • For de fleste organisasjoner er svaret avhengig av størrelsen og kompleksiteten til overføringsprosjektet samt av den interne IT-kompetansen. Azure tilbyr en rekke ressurser, verktøy, opplæringer og veiledninger for både intern og partnerassistert overføring:

    • Hvis du ikke er sikker på hvor du skal begynne, anbefaler vi at du blir med i det kostnadsfrie Azure-overføringsprogrammet . Der kan du få du tilpassede anbefalinger, en telefonkonsultasjon med en Azure-ekspert, kuraterte ressurser samt partneranbefalinger.
    • Hvis du vil implementere overføringen (eller deler av den) på egen hånd, kan du ta en kikk på Azure-siden med ressurser for skyoverføring , der du finner overføringsvideoer, nettseminarer, scenarioveiledninger og opplæringsressurser for de fleste vanlige scenarioer og arbeidsbelastninger.
  • Under en skyoverføring er det sannsynlig at IT-eksperter må utvikle nye ferdigheter for å sikre en vellykket overføring. Når det er sagt, kan disse ferdighetene raskt og enkelt oppnås med de riktige opplæringsressursene. Azure tilbyr en rekke opplæringer, kurs, moduler og sertifikater for å gi deg ferdigheter og trygghet for å hjelpe organisasjonen med å implementere skyteknologi problemfritt. Mer informasjon.

  • Azure-ressurser for overføring

Program for overføring og modernisering av Azure

Få kuraterte ressurser og eksperthjelp for hvert trinn av skyreisen.

Azure-arrangementer og -nettseminarer

Lær nye ferdigheter, oppdag ny teknologi og få kontakt med fellesskapet ditt. Delta digitalt eller personlig.

Azure Migrate

Oppdag, vurder, angi rett størrelse for og overfør lokale virtuelle maskiner til Azure.

Appoverføring

Utvikle og rull ut driftskritiske nettapper i stor skala raskt.

Windows Server-overføring

Overfør Windows Server-arbeidsbelastninger ved hjelp av verktøy du allerede kjenner.

SQL Server-overføring

Flytt SQL Server-databaser til Azure med få eller ingen endringer i koden.

Linux-overføring

Overfør Linux-arbeidsbelastninger til Azure ved hjelp av anerkjente verktøy.

Stormaskinoverføring

Flytt programmer for stormaskiner og mellomstore maskiner til skyen.

Azure Backup

Forenkle databeskyttelsen med enkel sikkerhetskopiering fra sky til sky.

Azure Arc

Utvid tjenester og administrasjon i Azure til hvilken som helst infrastruktur.

Azure Data Box

Skaff deg apparater og løsninger for dataoverføring til Azure og databehandling på kanten.

Microsoft Cost Management

Administrer skyforbruket ditt med trygghet.

Azure SQL

Kjør alltid oppdatert SQL i skyen med fleksible alternativer for programoverføring.

Azure Hybrid Benefit

Overfør arbeidsbelastninger på en kostnadseffektiv måte til den beste skyen for Windows og SQL Server.

Få kuraterte ressurser og eksperthjelp for hvert trinn av overføringen gjennom Azure-overføringsprogrammet

Overfør til Azure-skyplattformen og kom i gang med 12 måneder med gratistjenester