Aktivere datalagring og databeskyttelse i Microsoft Azure-områder

Denne ressursen er tilgjengelig på English.

Publisert: 09.09.2020

 Denne artikkelen gir veiledning om: 

· Å forstå områdebasert infrastruktur i Azure og hvordan optimale arkitekturbeslutninger tas.

· Datalagringsforsikringer og hvordan kunder kan kontrollere datalagring.

· Datatilgang til telemetridata, inkludert forhøyet tilgang for støttedata, og hvordan kunder kan administrere datatilgang.

· Hvordan Microsoft beskytter kundedata mot uautorisert tilgang, og hvordan Microsoft håndterer forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert implikasjoner av Cloud ACT.

· Verktøy kunder kan bruke til beskyttelse mot uautorisert og autorisert datatilgang.

· Dataoppbevaring og sletting.