Gå til hovedinnhold

Aktivere datalagring og databeskyttelse i Microsoft Azure-områder

Denne ressursen er tilgjengelig på English.

Publisert: 31.03.2021

Dette tekniske dokumentet inneholder den informasjonen Azure-kunder trenger for å forstå hvordan de kan styre datalagring på en bedre måte og oppfylle forpliktelsene for databeskyttelse i Azure-datasenterområder. Dokumentet er strukturert for å omhandle følgende:

▪ en forklaring av infrastrukturen i Azure-områdene, deriblant høy tilgjengelighet, nødgjenoppretting og vurderinger knyttet til ventetid og tjenestetilgjengelighet

▪ forsikringer om datalagring og informasjon om hvordan kunder kan styre datalagringen

▪ detaljer om hvordan kunder kan få tilgang til diagnostiske data, tjenestegenererte data og støttedata, og om hvordan kundene kan administrere tilgangen til sine egne data

▪ informasjon om hvordan Microsoft beskytter kundedata mot uautorisert tilgang, og om hvordan Microsoft håndterer og reagerer på henvendelser fra myndighetene og andre tredjepartskrav

▪ verktøy kundene kan bruke til å begrense, beskytte og kryptere inaktive data, data som overføres, og i enkelte tilfeller data som er i bruk 

▪ de strenge policyene og fremgangsmåtene Microsoft følger i forbindelse med oppbevaring og sletting av kundedata

▪ informasjon om hvordan Microsofts overholdelse av personvernsregler og -standarder bidrar til å beskytte personvernet for kundedataene