Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Dataanalyse

Et omfattende sett med løsninger som forvandler dataene dine til innsikt du kan omsette i handling.

Finn analyseproduktet du trenger

Hvis du vil Bruk denne
Grenseløs analyse med uovertruffen kort tid til innsikt Azure Synapse Analytics
En heladministrert, rask, brukervennlig og kollaborativ Apache® Spark™-basert analyseplattform som er optimalisert for Azure Azure Databricks
En fulladministrert Hadoop- og Spark-skytjeneste for virksomheten din som støttes av en 99,9 % serviceavtale HDInsight
En dataintegreringstjeneste for iscenesetting og automasjon av dataflytting og -transformasjon Azure Data Factory
Åpen og fleksibel AI-utvikling som dekker skyen og kanten Azure Machine Learning
Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter Azure Stream Analytics
En fullstendig administrert forespørselsbasert analysetjeneste der du betaler per jobb med sikkerhet, revisjon og støtte på virksomhetsnivå Data Lake Analytics
Analysemotor i foretaksklasse som en tjeneste Azure Analysis Services
En tjeneste for telemetribehandling i hyperskala som samler inn, transformerer og lagrer millioner av hendelser Event Hubs
Rask og svært skalerbar tjeneste for datautforskning Azure Data Explorer
En enkel og trygg tjeneste for deling av stordata med eksterne organisasjoner Azure Data Share
Ende til ende-IoT-analyseplattform for å overvåke, analysere og visualisere dine bransje-IoT-bransjedata i skala Azure Time Series Insights
En sikker kobling med høy gjennomstrømming utformet for å kopiere utvalgte produktivitetsdatasett for Microsoft 365 til Azure-leieren Microsoft Graph Data Connect
Forbedret robusthet for programmene dine gjennom kontrollert eksperimentering på kaosteknikk Azure Chaos Studio
Forenkle oppgaver for administrasjon av lagringsdata på svært stor skala Azure Storage Actions

Kunder gjør de utroligste ting med Azure-analyseprodukter