Azure Synapse Analytics

Grenseløse analysetjenester med uovertruffen kort tid til innsikt

Opplev en ny klasse for analyse

Azure Synapse Analytics er en grenseløs analysetjeneste som kombinerer dataintegrasjon, lagring av virksomhetsdata og stordataanalyse. Det gir deg friheten til å kjøre dataspørringer på dine vilkår ved å bruke enten serverløse eller dedikerte ressurser i ønsket skala. Azure Synapse kombinerer disse to verdenene med en enhetlig funksjon for å innta, utforske, forberede, administrere og betjene data for øyeblikkelig behov for forretningsanalyse og maskinlæring.

Se de siste innovasjonene

Lær om de ubegrensede funksjonene som nå er tilgjengelige i Azure Synapse Analytics.

Les blogginnlegget

Analyse i Azure er uten sidestykke

Få innsikter opptil 14 ganger raskere og til 94 prosent lavere pris enn de andre skytjenesteleverandørene.

Sammenlign kostnader

Ubegrenset skalering

Lever innsikt fra alle dataene dine, på tvers av datalagre og analysesystemer for stordata, med lynrask hastighet.

Kraftige innsiktsfunksjoner

Få mer innsikt fra alle dataene dine og bruk maskinlæringsmodeller til alle de intelligente appene dine.

Enhetlig funksjon

Reduser prosjektutviklingstiden betydelig med en enhetlig funksjon for utvikling av fullstendige analyseløsninger.

Umiddelbar klarhet

Få umiddelbar klarhet i virksomheten med ferskest mulige data fra driftssystemene, til enhver tid, med Azure Synapse Link.

Uovertruffen sikkerhet

Sikre dataene med de mest avanserte sikkerhets- og personvernfunksjonene på markedet, for eksempel sikkerhet på kolonnenivå og radnivå samt dynamisk datamaskering.

Få innsikt fra alle dataene dine, på tvers av datalagre, datasjøer og analysesystemer for stordata. Lag spørringer på både relasjonelle og ikke-relasjonelle data i petabyteskala på språket du velger. Optimaliser enkelt ytelsen til alle spørringer for driftskritiske arbeidsbelastninger med intelligent administrasjon av arbeidsbelastning, isolering av arbeidsbelastninger og grenseløs samtidighet.

Finn ut mer

Utvid oppdagelsen av innsikt fra alle dataene dine gjennom integrasjon med Power BI og Azure Machine Learning. Gjør utøverne i stand til enkelt å bruke maskinlæringsmodeller på alle de intelligente appene uten databevegelse. Reduser prosjektutviklingstiden for BI- og maskinlæringsprosjekter betraktelig. Bruk intelligens sømløst over alle de viktigste dataene dine – fra Dynamics 365 og Office 365 til programvare som en tjeneste som støtter initiativet for åpne data. Deretter kan du dele data med bare noen få klikk.

Finn ut mer

Kompiler fullstendige analyseløsninger med en enhetlig funksjon. Synapse Studio tilbyr et arbeidsområde for oppgaver knyttet til klargjøring av data, dataadministrasjon, datautforskning, datalagring, stordata og kunstig intelligens. Datateknikere bruker et kodefritt visuelt miljø til å administrere datasamlebånd. Databaseadministratorer automatiserer spørringsoptimalisering. Dataforskere bygger konseptutprøvinger på et par minutter. Forretningsanalytikere får sikker tilgang til datasett og bruker Power BI til å bygge instrumentbord på et par minutter – samtidig som de bruker den samme analysetjenesten.

Få umiddelbar klarhet med de ferskeste driftsdataene til enhver tid

Gi umiddelbar, øyeblikkelig innsikt til virksomheten med en enkel, billig, skybasert hybrid implementasjon av transaksjons-/analyseprosess (HTAP) med Azure Synapse Link. Fjern med ett enkelt klikk barrierene mellom Azure-databaser Azure Synapse Analytics for å få innsikt fra datalager direkte i drift i nær sanntid. Ingen komplekse ETL-datasamlebånd eller ekstra databehandlingsressurser for databasen er nødvendig. Kjør arbeidsbelastninger for analyse gjennom Azure Synapse, uten at driftssystemene blir berørt.

Finn ut mer

Hold dataene dine trygge med avanserte sikkerhets- og personvernfunksjoner som automatisk oppdagelse av trusler og alltid aktiv kryptering. Sørg for finkornet kontroll med sikkerhet på kolonnenivå og radnivået, kryptering på kolonnivå og dynamisk datamaskering for automatisk å beskytte sensitive data i sanntid.

Finn ut mer

Få fart på migrering av datalager med Azure Synapse Pathway

Automatiser obligatoriske og kritiske migreringstrinn for datalager med en pek og klikk-løsning som skanner kildesystemet ditt, produserer en beholdningsrapport og oversetter eksisterende kode på få minutter – ikke uker eller måneder. Ingen manuell omskriving – mer enn 100 000 linjer med SQL-kode oversatt på få minutter.

Finn ut mer

Viktige tjenesteegenskaper

Ensrettet analyseplattform

Utfør dataintegrasjon, datautforskning, datalagring, stordataanalyse og maskinlæringsoppgaver fra ett enkelt ensrettet miljø.

Serverløse og dedikerte alternativer

Støtt bruksmønstre for både datasjø og datalager, og velg det mest kostnadseffektive prisalternativet for hver arbeidsbelastning.

Datalagring for virksomheter

Bygg det driftskritiske datalageret ditt på det gjennomprøvde grunnlaget for bransjens fremste presterende SQL-motor.

Datasjø-utforskning

Før sammen relasjonsdata og ikke-relasjonsdata, og foreta enkelt spørring av filer i datasjøen med den samme tjenesten du bruker til å bygge datalager-løsninger.

Hybrid dataintegrering uten kode

Bygg ETL-/ELT-prosesser i et kodefritt visuelt miljø for å enkelt innhente data fra mer enn 95 opprinnelige koblinger.

Dypt integrerte Apache Spark- og SQL-motorer

Forbedre samarbeidet mellom datateknikere som arbeider med avanserte analyseløsninger. Du kan enkelt bruke T-SQL-spørringer på både datalager- og Spark-motorer.

Skybasert HTAP

Få med et enkelt klikk innsikt fra sanntids transaksjonsdata som er lagret i operative databaser, for eksempel Azure Cosmos DB.

Valg av dataspråk

Bruk det foretrukne dataspråket ditt, for eksempel T-SQL, Python, Scala, Spark SQL og .Net – enten du bruker serverløse eller dedikerte ressurser.

Integrert kunstig intelligens og forretningsanalyse

Kompletter den fullstendige analyseløsningen din med dyp integrering av Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services og Power BI.

Helhetlig administrasjon og overvåking

Forenkle de ensformige, men nødvendige dataoppgavene som hvert team må gjøre – sikre Synapse-arbeidsområdet ditt, så tar vi oss av resten.

Azure Synapse Analytics for bransjer

Sørg for at dataene er sikre med bransjeledende funksjoner

Vær i forkant av konkurrentene med en moderne tilnærming til administrasjon av stordata, kurater tilpassede kundeopplevelser og implementer effektiv fremgangsmåte for forskriftssamsvar og styring for å beskytte kundedata. Finn ut mer om Azure for økonomiske tjenester.

Lever tilpassede opplevelser

Koble til forskjellige datakilder og lag 360-graders kundeprofiler, slik at du kan kuratere eksepsjonelle, tilpassede opplevelser på tvers av hvert berøringspunkt.

Svindeloppdagelse

Bygg kundetillit med en helhetlig analyseløsning som lar deg overvåke aktivitet 24 timer i døgnet, på tvers av kontoer og enheter, slik at du kan oppdage svindel ved første instans.

Administrer risiko

Administrer risiko og reduser trusler med en samlet og fleksibel tilnærming til innsamling og analyse av bedriftsdata. Utvikle kostnadseffektive løsninger som muliggjør en rask og interaktiv respons på risiko.

Optimaliser forsyningskjeden med innsikt i sanntid

Få sanntidsinnsikt i skala med Azure Synapse Analytics. Industry 4.0 kombinerer operative og analytiske teknologier og galvaniserer tilgang til nye og eksisterende data i sanntid. Finn ut mer om Azure for produksjon.

Maksimer total utstyrseffektivitet (OEE)

Forbedre fabrikkproduktiviteten ved å maksimere tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Generer kraftige innsiktsfunksjoner ved å bruke avansert analyse i ubegrenset skala på Azure.

Reduser uplanlagt nedetid

Forutsi ressursfeil, slik at du kan unngå kostbar nedetid, redusere vedlikeholdskostnader og forbedre driftseffektiviteten. Bruk avanserte analyse- og maskinlæringsmodeller uten dataflytting, slik at du kan optimalisere prediktivt vedlikehold.

Øk synligheten i forsyningskjeden

Koble til datakilder i hele forsyningskjeden og få et fullstendig bilde av virksomheten din. Forbedre synligheten, slik at du kan øke motstandsdyktigheten og få et konkurransefortrinn med avansert analyse og maskinlæring.

Kjenn kundene dine og foren ulike datasiloer

Foren dataene fra flere kanaler og oppdag sanntidsinnsikt med en helhetlig analysetjeneste som hjelper deg med å kjenne kundene dine og opprette en robust forsyningskjede. Finn ut mer om Azure for detaljhandel.

Tilpass anbefalinger

Ta inn, behandle og analyser data, slik at du kan generere kritisk innsikt som hjelper deg med å gi bedre kundeservice. Samle ulike kundedatakilder og behandle data i sanntid, slik at du kan få en fullstendig oversikt over kunden din.

Bruk optimalisering av omnikanal

Tilby en effektiv kundereise med optimalisering av omnikanal. Den gjør det mulig for kunder å bytte plattformer, enheter og kanaler, samtidig som de opprettholder en sammenhengende opplevelse.

Bygg en robust forsyningskjede

Oppdag trender ved kundenes surfing og atferd etter kjøp, slik at du kan informere om varebeslutninger. Eliminer datasiloer med helhetlig analyse og øk leverandørsamarbeidet ved å dele beholdningsdata.

Sikre dataene bransjeledende funksjoner for forskriftssamsvar

Helsetjenesten står overfor press fra endrede pasientforventninger, forskriftsmessige begrensninger og mangel på omsorgsarbeidere. Lever tilpasset behandling, beskytt helseinformasjon og styrk behandlingsteam. Finn ut mer om Azure for helsetjenester.

Intelligent, tilpasset behandling

Tilpass behandling ved å gi pasienter tilgang til helsedataene de trenger for å få riktig behandling til rett tid. Optimaliser driften ved å samle data på tvers av IT-systemer for helse og automatisere rutinemessige operasjoner.

Implementer klinisk analyse

Analyser pasientdata, slik at du kan knytte symptomer til sykdommer og anbefale behandlingsprotokoller. Bruk kliniske variabler for å oppdage trender og predikatorer som påvirker treff for behandlinger og nye innleggelser.

Bruk analyse av forskriftssamsvar

Identifiser forskriftsrisikoer og effektivitet i arbeidsflyt på tvers av datasett. Styrk ansvarlighet og støtt kvalitetsmåling på tvers av helseoperasjoner. Hold sensitive data sikre og private hele tiden.

Datasikkerhet og personvern er ufravikelig

  • Sikre, overvåk og administrer data- og analyseløsninger med et bredt spekter av bransjeledende funksjoner for sikkerhet og forskriftssamsvar.

  • Bruk enkel pålogging og integrering med Azure Active Directory for å la datateknikere bruke mindre tid på å skaffe seg innsikt.

  • Azure har flere sertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Priser som gir deg fleksibilitet og kontroll

Administrer ressurser og kostnader for den helhetlige analyseløsningen din og betal bare for funksjonene du bruker.

Kom i gang med Azure Synapse Analytics

Hvis du ikke allerede har en Azure-konto, kan du registrere deg gratis for å få øyeblikkelig tilgang og $200-kreditt.

Logg på Azure-kontoen din for å opprette et arbeidsområde i Azure Synapse Analytics med denne enkle hurtigstarten.

Gå til kunnskapssenteret i Synapse Studio for å umiddelbart opprette eller bruke eksisterende Spark- og SQL-utvalg, koble til og spørre Azure Open Datasets, laste inn eksempler på skript og notatbøker, få tilgang til maler for datasamlebånd og ta en omvisning.

Lær hvordan du raskt kommer i gang med Azure Synapse ved å opprette en gratis Azure-konto, opprette et nytt arbeidsområde og starte det første prosjektet ditt, i kunnskapssenteret.

Se hvorfor selskaper i alle størrelser velger Azure Synapse Analytics

Walgreens transformerer operasjoner

"With Azure Synapse, we were able to create a platform that is streamlined, scalable, elastic, and cost effective, enabling my business users to make the right decisions for the fast-paced market."

Anne Cruz, systemansvarlig for forsyningskjede og vareplassering, Walgreens
Walgreens

Co-op åpner for innsikt og nye bruksmønstre

"The Azure platform has underpinned our agile and experimental approach to evolving the Co-op Data Platform, enabling us to learn on the go and pivot rapidly when needed."

James Bleasby, programadministrator for dataplattformer, Co-op
Co-op

Marks & Spencer setter fart på innsikter

"We needed a place where they could use self-service to get responses quickly. They're using Azure Synapse to push all that data out to Microsoft Power BI. Now, people who didn't typically have access to data or had to wait for IT to create a dashboard, they're able to figure it out themselves."

James Ferguson, produktadministrator, Marks & Spencer
Marks and Spencer

ClearSale beskytter nettkunder

"Not only does Azure Synapse Analytics help us meet demand, [but] we are confident that our users can use direct queries to make sure they're always sharing the latest insights."

Flavio Pega, Data Engineer, ClearSale
ClearSale

Neogrid synkroniserer forsyningskjeden

"Azure Synapse naturally facilitates collaboration and brings our data teams together. Working in the same analytics service will enable our teams to develop advanced analytics solutions faster, as well as provide a simplified and fast way to securely access and share data in a compliant manner."

Emerson Tobar, CTO, Neogrid
Neogrid

CCC Marketing overfører fra Oracle Exadata til Azure

"By consolidating a system comprising three DB appliances into Azure Synapse Analytics, we were able to reduce the costs by 30 percent. The costs for data linkage and development were also significantly reduced."

Matsui Taro, senioradministrator for IT, CCC Marketing
CCC Marketing

Hold deg oppdatert om de siste nyhetene fra Azure Synapse Analytics

Vanlige spørsmål

  • Azure Synapse Analytics er en grenseløs analysetjeneste som kombinerer dataintegrasjon, lagring av virksomhetsdata og stordataanalyse. Det gir deg friheten til å kjøre dataspørringer på dine vilkår ved å bruke enten serverløse eller dedikerte ressurser i ønsket skala. Azure Synapse kombinerer disse to verdenene med en enhetlig funksjon for å innta, utforske, forberede, administrere og betjene data for øyeblikkelig behov for forretningsanalyse og maskinlæring.
  • Det som ble kalt Azure Synapse Analytics (tidligere SQL DW) er nå merket som dedikert SQL-pulje (tidligere SQL Data Warehouse) i Azure-portalen. Eksisterende kunder kan fortsette å kjøre sine eksisterende datalager-arbeidsbelastninger i produksjon i dag med dedikert SQL-pulje (tidligere SQL DW), uten å gjennomgå noen endringer. Hvis eksisterende kunder ønsker å dra nytte av alle de nyeste innovasjonene som nå er tilgjengelige med den ensrettede opplevelsen i Azure Synapse Analytics, kan de velge å administrere sitt eksisterende datalager med et Synapse-arbeidsområde. Denne banen tillater eksisterende kunder av Azure SQL Data Warehouse å fortsette å kjøre sitt nåværende datalager uten innvirkning på arbeidsbelastningen, og enkelt begynne å bruke de nyeste innovasjonene i Azure Synapse Analytics, for eksempel serverløs datasjøutforskning og integrerte SQL- og Apache Spark-motorer.

Prøv Azure Synapse Analytics med den gratis Azure-kontoen din