Data Factory

Kunder som bruker Azure Data Factory:

Eliminer datasiloer

Azure Data Factory er en hybrid dataintegreringstjeneste som tilbyr en kodefri opplevelse. Hent ut data fra heterogene datakilder, transformer dem i skyskala med Mapping Data Flow-funksjonen (nå i forhåndsversjon), publiser det til hvilke analysesystem som helst eller forretningsetterretningsverktøy, og overvåk dine datasamlebånd. Arbeid med dataene uavhengig av hvor de befinner seg, i skyen eller lokalt, med sikkerhet i foretaksklasse.

Få fart på dataintegrasjonsprosjektene dine ved å utnytte over 80 tilgjengelige datakildekoblinger. Bruk det grafiske brukergrensesnittet for å utvikle og administrere datasamlebåndene dine. Konverter rådata til ferdige, formede data klare til bruk av verktøy for forretningsanalyse eller tilpassede programmer. Flytt enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) til Azure og la Data Factory administrere ressursene for deg slik at du kan øke produktiviteten og redusere den totale eierkostnaden.

Produktiv

Utvikle automatiserte dataintegrasjonsløsninger med et visuelt dra og slipp-brukergrensesnitt. Flytt data sømløst fra over 80 kilder uten å måtte skrive kode.

Hybrid

Utvikle datasamlebånd for integrering som er både lokalt og i skyen. Flytt enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) til Azure.

Pålitelig

Dataflytting med Azure Data Factory er sertifisert av HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 og CSA STAR.

Skalerbar

Utvikle serverløs skybasert dataintegrasjon uten å måtte administrere infrastruktur. Benytt deg av elastiske egenskaper for å skalere ut ved kundevekst.

Tjenesteegenskaper

Trinn 1: Få til gang til og importer data med innebygde koplinger

Flytt data fra ressurser lokalt og i skyen til et sentralisert datalager i skyen for videre analyse ved hjelp av Copy Data Activity i datasamlebåndet.

Trinn 2: Utvikle skalerbar dataflyt med kodefritt brukergrensesnitt eller skriv din egen kode

Utvikle dataintegrasjon og transformer og integrer enkelt behandling av store data og maskinlæring med det visuelle grensesnittet.

Trinn 3: Planlegg, kjør og overvåk datasamlebåndene

Utløs datasamlebånd med behovs- og utløserbasert planlegging. Overvåk datasamlebåndaktivitet visuelt med logging og datasamlebåndhistorikk og spor feilkilder.

Dataintegrasjon med Azure Data Factory

Visuelt dra og slipp-grensesnitt

Det enkle er det beste. Få datasamlebåndene raskt opp og gå. Bruk visuelle dra og slipp-grensesnitt for å bygge, utplassere, transformere og kontrollere dine data.

Migrering av SSIS til skyen

Flytt med letthet SSIS-pakkene til Azure mens du opprettholder alle investeringene i dine lokale SSISer. Oppnå høy tilgjengelighet og skalerbarhet, reduser dine kostnader ved å bruke fullt kontrollerbare Azure-tjenester.

Omfattende orkestrering

Datafabrikker er mye mer enn en måte å flytte data fra et sted til et annet på. Visuelt konstruer arbeidsflyt for å orkestrere dataintegrering og datatransformeringsprosesser i skala.

Støtte for flere språk

Arbeid slik du selv ønsker. Bruk det visuelle grensesnittet eller skriv din egen kode i Python, .NET eller ARM for å utvikle datasamlebånd. Velg blant et stort utvalg behandlingstjenester, og bruk det rette verktøyet til å gjøre dem om til administrerte datasamlebånd eller sette inn tilpasset kode som et behandlingstrinn i hvilket som helst datasamlebånd.

Hybrid dataflytting og transformering

Datafabrikker tilbyr mer enn 80 opprinnelig støttede koplinger, deriblant Azures datatjenester, lokale datakilder, Amazon S3 og Redshift, samt Google BigQuery. Dette kodefrie skymiljøet lar deg fokusere på bygging av forretningslogikk og datatransformasjon, som du skalerer etter behov.

Hva kan du gjøre med Azure Data Factory?

Moderniser datalageret

Integrer strukturerte og ustrukturerte data fra lokale og skybaserte datakilder, transformer data i store data- og datalagermotorer, last deretter datamartene inn i Azure SQL Data Warehouse for forretningsanalyse.

Moderne datadrevne programmer

Utvikle tilpassede datadrevne skyprogrammer med en innebygd dataintegrasjonsopplevelse i global skala.

Migrering av SSIS til skyen

Flytt med letthet SSIS-pakkene til Azure mens du opprettholder alle investeringene i dine lokale SSISer. Oppnå høy tilgjengelighet og skalerbarhet, reduser dine kostnader ved å bruke fullt kontrollerbare Azure-tjenester.

Kom i gang på Azure Data Factory med en praktisk øvelse

Du kommer til å lære:

  • Flytt SSIS-pakker til Azure.
  • Moderniser datalageret.
  • Planlegg og overvåk Data Factory-datasamlebånd.

Åpent laboratorium

Les denne e-boka for å lære hvordan du flytter pakkene til SQL Server Integration Services til Azure med Data Factory.

Les e-boken

Les denne Data Factory-hvitboken og lær hvordan du bygger Data Factory datasamlebånd slik at du kan:

  • Moderniser datalageret.
  • Utvikle intelligente datadrevne programmer.
  • Flytt pakkene til SQL Server Integration Services til Azure.
Les Azure Data Factory-hvitboken

Related products and services

SQL-datalager

Fleksibelt datalager som en tjeneste med funksjoner på virksomhetsnivå

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Se hva du kan gjøre med Data Factory i dag

Kom i gang