Hopp over navigasjon

Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i stor skala, enkelt

Oversikt

Opprett, planlegg og administrer dataintegreringen i skala med Azure Data Factory – en hybrid tjeneste for dataintegrering (ETL/ELT). Arbeid med dataene uavhengig av hvor de befinner seg, i skyen eller lokalt, med sikkerhet i foretaksklasse.

Få fart på dataintegrasjonsprosjektene dine med over 60 tilgjengelige datakildekoblinger . Bruk det grafiske brukergrensesnittet for å utvikle og administrere datasamlebåndene dine. Konverter rådata til ferdige, formede data som er klare til bruk av verktøy for forretningsanalyse eller tilpassede programmer. Flytt enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) til Azure og la ADF administrer ressursene for deg slik at du kan øke produktiviteten og redusere den totale eierkostnaden.

Kunder som bruker Azure Data Factory

Hvorfor Azure Data Factory?

Produktiv

Utvikle automatiserte dataintegrasjonsløsninger med et visuelt dra og slipp-brukergrensesnitt. Flytt data sømløst fra over 60 kilder uten å måtte skrive kode.

Hybrid

Utvikle datasamlebånd for integrering som er både lokalt og i skyen. Flytt enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) til Azure.

Pålitelig

Dataflytting med Azure Data Factory er sertifisert av HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 og CSA STAR.

Skalerbar

Utvikle serverløs skybasert dataintegrasjon uten å måtte administrere infrastruktur. Benytt deg av elastiske egenskaper for å skalere ut ved kundevekst.

Hva kommer med Azure Data Factory?

Visuelt dra og slipp-grensesnitt

Få maksimal produktivitet ved å få datasamlebånd hurtig i drift. Bruk det kodefrie dra og slipp-grensesnittet for å utvikle, distribuere og administrere dataintegreringen. Koble dette visuelle verktøyet direkte til Git-arkivet for en sømløs utviklingsarbeidsflyt.

Støtte for flere språk

Bruk det visuelle grensesnittet eller skriv din egen kode i Python, .NET eller ARM for å utvikle datasamlebånd med dine eksisterende evner. Velg blant et stort utvalg behandlingstjenester, og bruk det rette verktøyet til å gjøre dem om til administrerte datasamlebånd eller sette inn tilpasset kode som et behandlingstrinn i hvilket som helst datasamlebånd.

SSIS-pakkekjøring i Azure

Utfør og planlegg enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) i et administrert kjøremiljø. Oppnå høy tilgjengelighet, skalerbarhet og reduser de totale eierkostnadene ved å flytte SSIS-pakkene til Azure.

Kodefri flytting av data

Forbedre de totale eierkostnadene med over 60 opprinnelig støttede koblinger som inkluderer Azure data services, AWS S3 og Redshift, Google BigQuery, SAP HANA, Oracle, DB2, Mongo DB og mange flere på tvers av 17 globale plasseringer.

Omfattende kontrollflyt

Muliggjør løkker, grener, betingede konstruksjoner, behovsbaserte kjøringer og fleksibel planlegging med omfattende konstruksjoner av kontrollflyt.

Dataintegrasjon med Azure Data Factory

Trinn 1: Få til gang til og importer data med innebygde koblinger

Flytt data fra ressurser lokalt og i skyen til et sentralisert datalager i skyen for videre analyse ved hjelp av Copy Activity i datasamlebåndet.

Trinn 2: Utvikle skalerbar dataflyt med kodeløst brukergrensesnitt eller skriv din egen kode

Utvikle dataintegrasjon og transformer og integrer enkelt behandling av store data og maskinlæring med det visuelle grensesnittet.

Trinn 3: Planlegg, kjør og overvåk datasamlebåndene

Utløs datasamlebånd med behovs- og utløserbasert planlegging. Overvåk datasamlebåndaktivitet visuelt med logging og datasamlebåndhistorikk og spor feilkilder.

Hva kan du gjøre med Azure Data Factory?

Moderniser datalageret

Integrer data fra lokale og skybaserte datakilder, transformer data i store data- og datalagermotorer, last deretter datamartene inn i Azure SQL Data Warehouse for forretningsanalyse.

Utvikle moderne datadrevne programmer

Utvikle tilpassede datadrevne skyprogrammer med en innebygd dataintegrasjonsopplevelse i global skala.

SSIS-pakkekjøring i Azure

Utfør og planlegg enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) i et administrert kjøremiljø. Oppnå høy tilgjengelighet, skalerbarhet og reduser de totale eierkostnadene ved å flytte SSIS-pakkene til Azure.

Kom i gang på Azure Data Factory med en praktisk øvelse

Du kommer til å lære:

  • Flytt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) til Azure
  • Moderniser datalageret
  • Planlegg og overvåk av Data Factory-datasamlebånd

Åpent laboratorium

Related products and services

SQL-datalager

Fleksibelt datalager som en tjeneste med funksjoner på virksomhetsnivå

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Se hva du kan gjøre med Data Factory i dag