Hopp over navigasjon

Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i global skala

Oversikt

Opprett, planlegg og administrer dataintegreringen i skala med Azure Data Factory – en hybrid tjeneste for dataintegrering (ETL). Arbeid med dataene uavhengig av hvor de befinner seg, i skyen eller lokalt, med sikkerhet i foretaksklasse.

Få fart på dataintegrasjonsprosjektene dine ved å utnytte over 70 tilgjengelige datakildekoblinger Bruk det grafiske brukergrensesnittet for å utvikle og administrere datasamlebåndene dine. Konverter rådata til ferdige, formede data klare til bruk av verktøy for forretningsanalyse eller tilpassede programmer. Flytt enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) til Azure og la Azure Data Factory administrere ressursene for deg slik at du kan øke produktiviteten og redusere den totale eierkostnaden.

Kunder som bruker Azure Data Factory:

Hvorfor Azure Data Factory?

Produktiv

Utvikle automatiserte dataintegrasjonsløsninger med et visuelt dra og slipp-brukergrensesnitt. Flytt data sømløst fra over 60 kilder uten å måtte skrive kode.

Hybrid

Utvikle datasamlebånd for integrering som er både lokalt og i skyen. Flytt enkelt pakkene til SQL Server Integration Services (SSIS) til Azure.

Pålitelig

Dataflytting med Azure Data Factory er sertifisert av HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 og CSA STAR.

Skalerbar

Utvikle serverløs skybasert dataintegrasjon uten å måtte administrere infrastruktur. Benytt deg av elastiske egenskaper for å skalere ut ved kundevekst.

Hva kommer med Azure Data Factory?

Visuelt dra og slipp-grensesnitt

Få maksimal produktivitet ved å få datasamlebånd hurtig i drift. Bruk det kodefrie dra og slipp-grensesnittet for å utvikle, distribuere og administrere dataintegreringen. Koble dette visuelle verktøyet direkte til Git-arkivet for en sømløs utviklingsarbeidsflyt.

Støtte for flere språk

Bruk det visuelle grensesnittet eller skriv din egen kode i Python, .NET eller ARM for å utvikle datasamlebånd med dine eksisterende evner. Velg blant et stort utvalg behandlingstjenester, og bruk det rette verktøyet til å gjøre dem om til administrerte datasamlebånd eller sette inn tilpasset kode som et behandlingstrinn i hvilket som helst datasamlebånd.

SSIS-pakkekjøring i Azure

Utfør og planlegg enkelt SSIS-pakkene i et administrert kjøremiljø. Oppnå høy tilgjengelighet, skalerbarhet og reduser de totale eierkostnadene ved å flytte SSIS-pakkene til Azure.

Kodefri flytting av data

Forbedre de totale eierkostnadene med over 70 opprinnelig støttede koblinger som inkluderer Azure data services, AWS S3 og Redshift, Google BigQuery, SAP HANA, Oracle, DB2, MongoDB og mange flere på tvers av flere globale plasseringer.

Omfattende kontrollflyt

Muliggjør løkker, grener, betingede konstruksjoner, behovsbaserte kjøringer og fleksibel planlegging med omfattende konstruksjoner av kontrollflyt.

Dataintegrasjon med Azure Data Factory

Trinn 1: Få til gang til og importer data med innebygde koblinger

Flytt data fra ressurser lokalt og i skyen til et sentralisert datalager i skyen for videre analyse ved hjelp av Copy Data Activity i datasamlebåndet.

Trinn 2: Utvikle skalerbar dataflyt med kodeløst brukergrensesnitt eller skriv din egen kode

Utvikle dataintegrasjon og transformer og integrer enkelt behandling av store data og maskinlæring med det visuelle grensesnittet.

Trinn 3: Planlegg, kjør og overvåk datasamlebåndene

Utløs datasamlebånd med behovs- og utløserbasert planlegging. Overvåk datasamlebåndaktivitet visuelt med logging og datasamlebåndhistorikk og spor feilkilder.

Hva kan du gjøre med Azure Data Factory?

Moderniser datalageret

Integrer strukturerte og ustrukturerte data fra lokale og skybaserte datakilder, transformer data i store data- og datalagermotorer, last deretter datamartene inn i Azure SQL Data Warehouse for forretningsanalyse.

Moderne datadrevne programmer

Utvikle tilpassede datadrevne skyprogrammer med en innebygd dataintegrasjonsopplevelse i global skala.

SSIS-pakkekjøring i Azure

Utfør og planlegg enkelt SSIS-pakkene i et administrert kjøremiljø. Oppnå høy tilgjengelighet, skalerbarhet og reduser de totale eierkostnadene ved å flytte SSIS-pakkene til Azure.

Kom i gang på Azure Data Factory med en praktisk øvelse

Du kommer til å lære:

  • Flytt SSIS-pakker til Azure.
  • Moderniser datalageret.
  • Planlegg og overvåk Data Factory-datasamlebånd.

Åpent laboratorium

Les denne e-boka for å lære hvordan du flytter pakkene til SQL Server Integration Services til Azure med Data Factory.

Les e-boken

Les denne Data Factory-hvitboken og lær hvordan du bygger Data Factory datasamlebånd slik at du kan:

  • Moderniser datalageret.
  • Utvikle intelligente datadrevne programmer.
  • Flytt pakkene til SQL Server Integration Services til Azure.
Les Azure Data Factory-hvitboken

Related products and services

SQL-datalager

Fleksibelt datalager som en tjeneste med funksjoner på virksomhetsnivå

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Se hva du kan gjøre med Data Factory i dag