Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Azure Government forbruksbetaling

Ingen bindingstid. Betal for det du bruker hver måned.

Dette tilbudet faktureres med standardpriser for forbruksbasert betaling.

Du blir varslet om eventuelle endringer i de forbruksbaserte prisene minst 30 dager på forhånd. Nye tjenester kan fra tid til annen bli lagt til på Azure-plattformen. Du blir varslet på forhånd om disse nye tjenestene og eventuelle avgifter for bruk av dem. Du blir imidlertid bare belastet hvis du velger å bruke de nye tjenestene.

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med priser.

Policy for annullering

Du kan når som helst annullere. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i USA, og vi trenger en skikkelig validering av alle kunder innenfor Azure Government. Før du kvalifiseres for dette tilbudet, blir du validert som medlem av Government-fellesskapet av valideringsteamet til Microsoft Government Cloud.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dockumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice , slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Serviceavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i forhåndsversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure Government-portalen.
  2. Få tilgang til ressursene via våre Azure-API-er.