Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Tilgjengelighetssoner for Azure

Høy tilgjengelighet for målkritiske programmer og data.

Sørg for motstandsdyktighet og høy tilgjengelighet med tilgjengelighetssoner for Azure

Benytt deg av høy tilgjengelighet med tilgjengelighetssoner for Azure som del av en omfattende strategi for forretningskontinuitet og nødgjenoppretting. Sikkerhet og fleksibel arkitektur med høy ytelse er innebygd.

Video container

Øk programmenes motstandsdyktighet og tilgjengelighet med støtte fra en serviceavtale med oppetid på 99,99 % for virtuelle maskiner.

Legg til rette for avansert skalerbarhet av programmer som støtter aktiv-aktiv-skalering på flere nettsteder.

Dekk behovene for forskriftssamsvar og overholdelse av regler og standarder for viktige programmer.

Forbedre målene for gjenopprettingstider og gjenopprettingspunkter.

Beskytt mot avbrudd i infrastrukturen

Fjern kritiske systemdeler gjennom en utforming med områdebaserte nettverk som kobler sammen minst tre fysisk atskilte strategisk plasserte datasentre i hvert område. Den tar også hensyn til over 30 gjennomførbarhetskriterier og risikofaktorer. Oppretthold synkron replikering, stå imot datasenterfeil, og sikre minimal til ingen påvirkning for kundene med en ventetidsperimeter på under to millisekunder mellom tilgjengelighetssonene for Azure.

Sikre høy tilgjengelighet og forretningskontinuitet

Oppnå høy tilgjengelighet og forretningskontinuitet i alle tilgjengelige Azure-områder uten at det går ut over datalagringen. Få tilgang til dataene selv om det primære datasenteret svikter, og dekk samtidig behovene for høy tilgjengelighet og sikkerhetskopiering. Bruk soneredundante tjenester til å oppnå motstandsdyktighet automatisk.

Oppnå den skalerbarheten og høye tilgjengeligheten du trenger

Øk skaleringen, sikre rask gjenoppretting og oppretthold dataintegriteten for alle programmene. Gjenopprett problemfritt etter nettstedsfeil, og gjør samtidig opprettholdelse av tilgjengelighet mindre komplisert. Bruk soneredundante tjenester. Reduser kostnadene ved gjenoppretting med automatisert datareplikering, og muliggjør samtidig aktiv-aktiv-skalering takket være datareplikering med lav ventetid.

Du kan sikkert støtte løsningsbehovene dine

Få støtte i flere soner for utforming og konfigurering av tilgjengelighetssoner med innebygd sikkerhet. Velg blant et stort utvalg av Azure-tjenester slik som soneredundant lagring. Slik kan du levere helhetlig motstandsdyktighet i tilfelle feil. Sikre dataoverføringer innad i tilgjengelighetssoner og på tvers av Azure-områder.

Vanlige spørsmål

 •  

  Tilgjengelighetssoner for Azure er fysisk og logisk atskilte datasentre med egne uavhengige strømkilder, nettverk og kjøling. De er tilkoblet via et nettverk med ekstremt lav ventetid. Dermed blir de utgangspunktet for å kunne levere programmer med høy tilgjengelighet. Tilgjengelighetssoner sikrer at hvis en hendelse som påvirker et datasenteranlegg, for eksempel hvis noen kutter strømmen, eller det oppstår problemer med kjølingen, er dataene dine beskyttet. Mer informasjon.

   

 •  

  Tilgjengelighetssoner blir tilgjengelig i alle land der Azure drifter et område. Få mer informasjon om Azure-geografi.

   

 • Vi sørger for at påvirkningen på kundene blir minimal til ingen takket være en ventetidsperimeter på under to millisekunder mellom tilgjengelighetssoner.

 • Ja. Datatraversering innad i eller mellom områder blir kryptert.

 • Som del av utformingsprosessen bruker vi over 30 gjennomførbarhetskriterier og risikobaserte kriterier til å evaluere plasseringen av hver tilgjengelighetssone. Denne prosessen identifiserer både betydelig individuell risiko og felles og delt risiko mellom tilgjengelighetssoner.

 • Azure-tjenester som støtter tilgjengelighetssoner, kan deles inn i tre kategorier: sonebaserte, soneredundante og ikke-områdebaserte tjenester. Kundearbeidsbelastninger kan kategoriseres for å benytte hvilken som helst av disse arkitekturscenarioene til å sørge for programytelse og -holdbarhet.

  • Sonebaserte tjenester: En ressurs kan bli distribuert til en bestemt, selvvalgt tilgjengelighetssone for å oppfylle strengere krav til ventetid eller ytelse. Motstandsdyktigheten ivaretas ved replikering av programmer og data til én eller flere soner i området. Ressurser kan bli festet til en bestemt sone. Virtuelle maskiner, administrerte disker eller standard IP-adresser kan for eksempel bli festet til en bestemt sone. Det gir økt motstandsdyktighet ved at en eller flere forekomster av ressurser er spredt utover flere soner.
  • Soneredundante tjenester: Med soneredundante tjenester blir datareplikeringen utført automatisk for å beskytte ressurser mot kritiske systemdeler. Soneredundant lagring replikerer for eksempel dataene på tvers av tre soner. Slik får ikke én sonefeil innvirkning på dataenes høye tilgjengelighet.
  • Ikke-regionale tjenester: Tjenester som ikke er avhengig av et bestemt Azure-område, og som dermed er motstandsdyktige mot soneomfattende og områdeomfattende driftsbrudd.

  Få mer informasjon om Azure-tjenester som støtter tilgjengelighetssoner.

 • Vis den fullstendige listen over Azure-tjenester som blir støttet av tilgjengelighetssoner.

 • Du slipper kompleksiteten utforming av apper når de er basert på soneredundante tjenester. Du trenger bare å håndtere motstandsdyktighet når programmet bruker både sonebasert og soneredundant arkitektur.  Azure Well-Architected Framework er en rekke veiledende prinsipper som kan brukes til å forbedre kvaliteten på arbeidsbelastninger og til å lære mer om utforming av programmer.

Få mer informasjon