Excelspecialisten

Excelspecialisten

Excelspecialisten 프로필은 한국어에서 사용할 수 없습니다. Svenska에서 사용 가능한 정보가 없습니다.

개요

Vi är specialister på Excel och Microsoft BI. Vi levererar lösningar från hela Microsofts produktportfölj inom BI, från Self-Service till Enterprise. Vi ger också utbildningar så att du kan lära dig hur du själv kan skapa kraftfulla rapporter med Power BI och BI-verktygen i Excel. För er med ett större behov hjälper vi till med allt från behovsanalys och datawarehouse till visualisering. Allt på era villkor. Vi har också produkter för budget och prognos samt ett antal uppsättningar färdiga rapporter för ekonomi och inköpsanalys.

관련 Azure 제품

Azure 솔루션