Prisfastsættelse for Azure Disks Storage

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Se, hvordan de ser ud ved sammenligning i sektionen "Dataredundansmuligheder".

Premium Unmanaged Disks og side-blobs

Premium Unmanaged Disks er lagre baseret på højtydende SSD-diske (Solid State Drive), som er udviklet til at understøtte I/O intensive arbejdsbelastninger med betydelig høj dataoverførselshastighed og lav ventetid. Med Premium Unmanaged Disks kan du klargøre en vedvarende disk og konfigurere størrelse og ydeevne.

Den samlede pris for Premium Unmanaged Disks afhænger af størrelsen på og antallet af diske, og den påvirkes af antallet af udgående dataoverførsler. Disse diskstørrelser indeholder forskellige input/output-handlinger pr. sekund (IOP'er), dataoverførselshastighedskapaciteter og en månedlig pris pr. GB. Du vælger den indstilling, der bedst opfylder dine krav til lagerstørrelse, IOP'er og dataoverførselshastighed. Du kan tilknytte flere vedvarende diske til en virtuel maskine og konfigurere op til 64 TB lager pr. virtuel maskine. Du kan opnå 80.000 input/outputhandlinger pr. sekund og en diskdataoverførselshastighed på 1.600 MB i sekundet pr. virtuel maskine og en ventetid på mindre end et millisekund ved læsning. Premium Unmanaged Disks understøttes til virtuelle maskinstørrelser i serierne DS, DSv2, FS og GS. Premium Disks er specifikt beregnet til disse serier.

Øjebliksbilleder koster $- pr. GB pr. måned.

Disktype P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60
Diskstørrelse 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Pris pr. måned $- $- $- $- $- $- $-
IOP'er pr. disk 500 1.100 2.300 5.000 7.500 7.500 7.500
Gennemløb pr. disk 100 MB pr. sekund 125 MB pr. sekund 150 MB pr. sekund 200 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund
Der er ingen transaktionsomkostninger for Premium Disks.

* Azure understøtter endnu ikke tilknytning af P60 som disk til virtuelle maskiner. P60 understøttes kun som side-blobs, der er tilgængelige via REST.

Standard Unmanaged Disks og side-blobs

Standard Disks anvender harddiskbaserede lagermedier. De er bedst egnet til udvikling/test samt andre sjældne arbejdsbelastninger, der ikke er så følsomme over for variationer i ydeevnen.

De samlede omkostninger for Standard Unmanaged Disk-lager afhænger af størrelsen på og antallet af diske, antallet af transaktioner samt antallet af udgående dataoverførsler.

Kapacitet i Storage LRS GRS RA-GRS
Første 1 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 49 TB (1 til 50 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB (50 til 500 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 500 TB (500 til 1.000 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 4.000 TB (1.000 til 5.000 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 5.000 TB pr. måned Kontakt os Kontakt os Kontakt os

Priser for adgang

Vi debiterer $- pr. 10.000 transaktioner for Standard Disks og side-blobs. Alle handlinger i lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger.

Import/eksport

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide

Dataredundansmuligheder

lokalt redundant lager Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter.
zoneredundant lager Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS.
geografisk redundant lager Det samme som lokalt redundant lager, men med flere asynkrone kopier i et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte.
geografisk redundant lager med læseadgang Det samme som geografisk redundant lager, men med læseadgang til det sekundære datacenter.

Se Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

 • Ja. Lagerkapacitet faktureres i enheder af den gennemsnitlige dagligt lagrede mængde data, i gigabyte (GB), over en månedlig periode. Hvis du f.eks. konsekvent har brugt 10 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, faktureres du for det gennemsnitlige forbrug på 5 GB lagerplads.

 • Lagerkonti konfigureres som standard til at være geografisk redundante. Du kan ændre disse indstillinger til geografisk redundant med læseadgang eller lokalt redundant på den klassiske Microsoft Azure Portal eller via tjenesteadministrations-API'en. Du kan også se status for portalen, når du bruger tjenesteadministrations-API'en.

 • Storage-konti debiteres for mindst 30 dage fra det tidspunkt, hvor tjenesten aktiveres. Hvis geografisk redundant lager med læseadgang f.eks. aktiveres 1. maj og deaktiveres igen 5. maj, debiteres Storage-kontoen for geografisk redundant lager med læseadgang til og med 30. maj. Herefter opkræves der for geografisk redundant lager.

  Hvis geografisk redundant lager med læseadgang aktiveres 1. maj og deaktiveres igen 14. juni, opkræves der for geografisk redundant lager med læseadgang til og med 14. juni. Fra 15. juni opkræves der for geografisk redundant lager.

Bloblager

 • En Blob Storage-konto er en konto beregnet specielt til lagring af data som blobs. Den giver brugerne mulighed for at angive et adgangsniveau på grundlag af, hvor ofte de har brug for at få adgang til dataene på kontoen. Storage-konti til generelle formål kan bruges til at lagre blobs, filer, diske, tabeller og køer.

 • Nej. Priserne på blok-blobs på Storage-konti til generelle formål har ikke ændret sig. Se priserne.

 • Hvis ressourcenavnet indeholder ordet "varm", "kold" eller "arkiv", betyder det, at betalingen er knyttet til Blob Storage-konti. Hvis der på regningen for eksempel står "Standard IO – kold blok-blob (GB)", betyder det, at du bruger og betaler for Blob Storage-konti, mens "Standard IO – blok-blob (GB)" er den måler, der er knyttet til brug af blok-blobs på Storage-konti til generelle formål.

 • På Blob Storage-konti kan du indstille adgangsniveauet for en blob til Varmt, Koldt eller Arkiv. Prisen pr. lagret GB stiger fra Arkiv til Koldt til Varmt, og prisen for dataadgang stiger fra Varmt til Koldt til Arkiv. Adgangsniveauerne Arkiv og Koldt bør anvendes til data, der bruges sjældent og uregelmæssigt i henhold til kravene for lavere tilgængelighed i SLA. Hvis du ikke kender adgangsmønsteret for dine data, anbefaler vi, at du begynder med adgangsniveauet Varmt i mindst en måned og derefter tager stilling til, om du kan spare noget ved at skifte til Koldt eller Arkiv på baggrund af den faktiske brug.

 • Du bliver debiteret for datahentning, når du skifter indstilling på din Blob Storage-konto fra Koldt til Varmt. Hvis du for eksempel har 100 GB data på en Blob Storage-konto, og du skifter indstilling fra Koldt til Varmt, bliver du debiteret 100 * $0.01 = $1 for datahentning.

 • Nej. Hvis du skifter indstilling på din konto fra Varmt til Koldt, bliver du ikke debiteret for dataskrivning. Du bliver kun debiteret for dataskrivning, hvis du skriver data direkte til din Blob Storage-konto med adgangsniveauet Koldt.

 • Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er båndbreddeomkostningen for at replikere de pågældende data til et andet Azure-område.

Disk Storage

 • Hvis den tomme disk på 100 GB understøttes af en Premium Storage-konto, opkræves du for en P0-disk (128 GB). Hvis der anvendes en anden type Storage-konto, debiteres du kun for den lagerplads, der bruges til at gemme de data, som skrives til disken, uanset hvilken diskstørrelse der er allokeret.

 • Ja. 99,9 % læse/skrivemulighed gælder også for Premium Storage-konti.

Fillager

 • Du faktureres kun for forbrugt lager og ikke for den angivne kvote.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto