Prisfastsættelse for Azure Disks Storage

Side-blobs og Unmanaged Disks

Side-blobs er optimeret til vilkårlige læse- og skrivehandlinger. Teknologien bruges til at drive Azure Unmanaged Premium og Unmanaged Standard Disks.

Bemærk! Side-blobs kan være nyttig i scenarier, hvor der er behov for at kunne overskrive et vilkårligt lille segment af en blob på en kendt adresse. Da disse scenarier er sjældne, er det generelt mere passende at anvende blok-blobs, medmindre du har en meget specifik arbejdsbelastning.

Der er kun forskel i priserne for lagring for side-blobs og Unmanaged Disks med hensyn til prisen for handlinger, som du kan se nedenfor.

Udforsk indstillinger for Storage

Udforsk indstillinger i Azure side-blobs og Unmanaged Disk

Priser for Premium Disk

Premium Disks er et SSD-baseret lager med en høj ydeevne, som er udviklet til at understøtte IO-intensive arbejdsbelastninger med en betydeligt høj dataoverførselshastighed og kort ventetid. Med Premium Disks kan du klargøre en vedvarende disk og konfigurere størrelsen og ydeevnen. Tilknyt flere vedvarende diske til en virtuel maskine (VM), og konfigurer op til 64 TB lager pr. VM og få 80.000 input/output-handlinger pr. sekund og 1.600 MB diskdataoverførselshastighed pr. VM pr. sekund ved mindre end et millisekunds ventetid i forbindelse med læsning.

Premium Disks understøttes af de fleste VM'er, men ved ældre VM-konfigurationer skal du vælge varianter med s-tilføjelsen for at få Premium Disk-understøttelse, f.eks. Dsv1, Dsv2 og Gs.

Priser for Premium Disks afhænger af:

  • Størrelse og antal af klargjorte diske
  • Udgående dataoverførsel.
Disktype P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60
Diskstørrelse 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Pris pr. måned $- $- $- $- $- $- $-
IOP'er pr. disk 500 1.100 2.300 5.000 7.500 7.500 7.500
Gennemløb pr. disk 100 MB pr. sekund 125 MB pr. sekund 150 MB pr. sekund 200 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund
Der er ingen transaktionsomkostninger for Premium Disks.

* Azure understøtter på nuværende tidspunkt ikke vedhæftning til P60 som en disk til VM'er. P60 understøttes kun som side-blobs, der er tilgængelige via REST.

Bemærk! Snapshots koster $- pr. GB pr. måned.

Priser for Standard Disk

Standard Disks anvender harddiskbaserede lagermedier. De er bedst egnet til udvikling/test samt andre sjældne arbejdsbelastninger, der ikke er så følsomme over for variationer i ydeevnen.

Priser for side-blobs og Unmanaged Disks, der anvender Standard-diske afhænger af:

  • Lagret datavolumen pr. måned.
  • Mængde og typer af udførte handlinger plus omkostninger for dataoverførsel
  • Dataredundans.

Priser for datalagring for Standard Disks

Priser for handlinger for side-blobs (ikke diskrelateret)

Side-blob-transaktioner, som ikke udføres via en VM, faktureres per transaktion. Ved hver transaktion faktureres en enkelt handling som enten en skrive-, en læse- eller en sletningshandling. Hvis læse- eller skrivehandlingen er større end 64 KB, faktureres ekstra læse- eller skrive-input/output (IO) for hver yderligere 64 KB og op til maksimalt 15 IO'er per transaktion. Hvis transaktionen er større end 1 MB [64 KB x (1 transaktion + 15 IO'er)], vil der ikke blive faktureret for yderligere IO'er, uafhængigt af transaktionens størrelse.

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan.
  • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto