Ana içeriğe atla

Azure Desteği

Teknik destek ve fatura desteği

Microsoft Azure Temel Destek Pilot Anlaşması

Bu Microsoft Azure Temel Destek Pilot Anlaşması (“bu Anlaşma”), siz veya bu Pilot programa katılan müşterinin bir tüzel kişi olması durumunda, temsil ettiğiniz tüzel kişi, (“siz”, “sizin” veya “müşteri”) ile Microsoft Corporation (“biz”, “bize”, “bizim” veya “Microsoft”) arasında yapılmış bir anlaşmadır.

Microsoft, Microsoft Azure Temel Destek pilot programını araştırma amacıyla yürütmektedir (“Pilot”). Pilot program, katılımcı müşterilere Microsoft tarafından sunulan belirli teknik destek hizmetlerini önizleme fırsatı sağlar ve bize destek deneyimleriniz konusunda geri bildirim sağlayabileceğiniz bir kanal sunar. Microsoft Azure'un (“Azure”) kullanımını düzenleyen anlaşmanıza ek niteliğinde olan bu Microsoft Azure Temel Destek Pilot Anlaşmasını kabul etmeniz şartıyla, destek hizmetleri kullanımınıza sunulur. Pilot programa katılmak ve Azure Temel Destek hizmetlerini etkinleştirmek için bu Anlaşmanın kabul edilmesi gerekir.

 1. TANIMLAR. İşbu Anlaşmada aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

  “Düzeltmeler”, Microsoft tarafından genel olarak piyasaya sürülen (hizmet paketleri gibi) veya belirli bir konuya yönelik Destek Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında müşteriye sağlanan Ürün düzeltmeleri, değişiklikleri, iyileştirmeleri veya bunların türevleri anlamına gelir.

  “Olay”, tek bir destek sorunu ve onu çözmek için gösterilen makul çabalar anlamına gelir. Tek bir destek sorunu, alt sorunlara bölünemeyen bir sorundur. Bir sorunun alt sorunlardan oluşması durumunda, her bir alt sorun ayrı bir olay olarak değerlendirilecektir.

  “Önceden Varolan Çalışma”, bu Anlaşmadan ve müşterinin toplu lisanslama anlaşmasından bağımsız olarak taraflar veya Bağlı Kuruluşları için geliştirilmiş ya da başkaca bir şekilde elde edilmiş olan herhangi bir bilgisayar kodu veya kod temelli olmayan yazılı materyallerdir.

  “Örnek Kod”, açıklama amacıyla Microsoft tarafından sağlanan yazılım kodudur.

  “Destek Hizmetleri”, işbu Anlaşma uyarınca hizmetlerin hitamında müşteriye sağlanan hizmete bağlı teslimatlar da dahil her türlü destek ve sair hizmetler veya tavsiyeler anlamına gelir.

 2. SÜRE. Bu Anlaşma, Azure Önizleme Portalı üzerinden bu Anlaşmanın hükümlerini kabul ettiğiniz günde (“Yürürlük Tarihi”) başlayıp 31 Aralık 2017 tarihinde (“Sona Erme Tarihi”) sona erecektir. Müşteri, Microsoft'un bu Anlaşmanın hükümleri uyarınca yazılı bildirimde bulunarak istediği zaman ve herhangi bir nedenle veya neden göstermeksizin Pilot programda değişiklik yapabileceğini ya da müşterinin katılımını sonlandırabileceğini kabul eder. Anlaşma Süresi boyunca iletilen tüm Olaylar için sağlanan Destek Hizmetleri bu Anlaşmaya uygun olarak tamamlanacaktır. Müşterinin Pilot program kapsamında olmayan ya da Pilot programa katılımının bitişinden sonra bir desteğe ihtiyacı olması durumunda, müşteri genel kullanıma sunulan bir Microsoft Azure destek planı satın alabilir.
 3. DESTEK HİZMETLERİ TANIMI. Bu Pilot program kapsamında kullanıma sunulan Destek Hizmetleri, belirli olay türlerine yönelik teknik destek hizmetlerinden oluşur. Destek Hizmetleri yalnızca Pilot program boyunca Azure Önizleme Portalı aracılığıyla Azure Temel Destek Planınız kapsamında iletilen olaylara yönelik desteği içerir. Destek Hizmetleri müşterinin Azure'u kullanımı ile ilgili sorun giderme, danışmanlık, öneriler, bilgilendirme ve teknik veya platform rehberliği hizmetlerini içerebilir. Microsoft müşterinin Azure'un kullanımı veya işlevselliği ile ilgili karşılaşabileceği sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla müşteriye bu Anlaşmada belirtilen Destek Hizmetlerini sağlamayı kabul eder, ancak Microsoft sorunun çözümü konusunda hiçbir garanti vermez. Destek Hizmetleri yerinde desteği kapsamaz ve telefon aracılığıyla iletilen destek talepleri bu Pilot programa dahil değildir.
 4. ÖN KOŞULLAR VE VARSAYIMLAR. İşbu Anlaşma kapsamında Destek Hizmetleri sunmamız, aşağıdaki Önkoşullara ve Varsayımlara dayanır:
  1. Tüm Destek Hizmetleri sizin Kuzey Amerika'daki işyerlerinize uzaktan sağlanacaktır.
  2. Tüm Destek Hizmetleri İngilizce dilinde sağlanacaktır.
  3. İnternet tabanlı hizmetlerden faydalanmak için, internet erişiminizin olması gerekir.
  4. Üçüncü taraf uygulamalarından veya müşteri çözümlerinden doğan sorunlar Destek Hizmetleri kapsamı dışındadır.
  5. Özel olarak hükümet için tasarlanmış Microsoft toplu lisanslama programlarına katılma hakkına sahip kamu sektörü kuruluşları bu Pilot programa katılma hakkına sahip değildir.
 5. MÜLKİYET VE LİSANS.
  1. İşbu Bölüm 5'te aksi belirtilmedikçe, Çevrimiçi Hizmetler Hükümleri bu Anlaşma uyarınca Destek Hizmetleri kapsamında sağlanabilecek tüm bilgisayar kodlarının veya diğer materyallerin mülkiyet ve kullanım haklarını düzenler (“Teslim Edilebilir Öğeler”). Tarafların bu Anlaşma uyarınca Destek Hizmetleri kapsamında Microsoft tarafından sağlanan Teslim Edilebilir Öğeler (Önceden Varolan Çalışma, Materyaller ve Örnek Kod dahil) ve Düzeltmeler ile ilgili yükümlülükleri ve hakları Çevrimiçi Hizmetler Hükümleri
  2. , Ek 1 altındaki Müşteri Desteği bölümünde açıklanmaktadır.
  3. Kullanım üzerindeki kısıtlamalar. Müşteri, herhangi bir ürün, Düzeltme veya Hizmetle İlgili Teslim Edilecekler üzerinde tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme veya assembly diline çevirme işlemi yapmamalı ve yapma girişiminde bulunmamalıdır. Bu anlaşmada açıkça izin verilen haller dışında, Müşteri herhangi bir ürünü, Düzeltmeyi veya Hizmetle İlgili Teslim Edilecek herhangi bir şeyi dağıtamaz, alt lisans veremez, kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla devredemez veya kullandıramaz. ABD İhracat İdaresi Düzenlemeleri ve ABD ve diğer hükümetler tarafından verilen son kullanıcı, son kullanım ve diğer kısıtlamalar da dahil olmak üzere, Düzeltmeler ve Teslim Edilebilir Öğeler için geçerli olan yürürlükteki tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymayı kabul ediyorsunuz. Microsoft ürünlerinin ihracatı ile ilgili ek bilgi için bkz. https://www.microsoft.com/en-us/exporting
  4. Microsoft’a Ait Olmayan yazılım ve teknoloji. Azure, Düzeltmeler veya Teslim Edilebilir Öğeler ile birlikte yüklediği ya da kullandığı, Microsoft'a ait olmayan her türlü yazılım veya teknolojiden Müşteri tek başına sorumludur. Müşteri, Microsoft’a ait olmayan yazılımı veya teknolojiyi, Microsoft’un fikri mülkiyetini veya teknolojisini bu anlaşmanın içerdiği yükümlülüklerden daha fazlasına tâbi tutacak şekilde yükleyemez veya kullanamaz.
  5. Hakların saklı tutulması. İşbu Bölüm 5’de açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır.
 6. GİZLİLİK. “Gizli Bilgiler”, “gizli” olarak belirtilen ya da makul bir kişinin gizli olduğunu anlaması gereken, Müşteri Verileri, Microsoft anlaşmalarının hükümleri ve Pilot anlaşma hükümleri dâhil olmak üzere kamuya açık olmayan bilgilerdir. Çevrimiçi Hizmetlere İlişkin Şartları, Müşteri Verilerinin ifşası ve kullanımına yönelik ek yükümlülükler ve kısıtlamalar getirebilir. Çevrimiçi Hizmetler Koşulları, Müşteri Verilerinin açıklanmasına ve kullanımına yönelik ek yükümlülükler ve kısıtlamalar getirebilir. Gizli Bilgiler, (a) bu anlaşmanın ihlali söz konusu olmadan halka açık hale gelen, (b) bilgiyi alan kişi tarafından onu gizli tutma konusunda bir yükümlülüğü olmadan yasal olarak bilinen veya alınan, (c) bağımsız olarak geliştirilen veya (d) bir tarafın diğer tarafın ticari işleri, ürünleri veya hizmetleri hakkında gönüllü olarak yaptığı bir yorum veya öneriden oluşan bilgileri içermez.

  Tarafların her biri diğer tarafın Gizli Bilgilerini korumak için makul adımları atacak ve diğer tarafın Gizli Bilgilerini yalnızca tarafların bu Anlaşma kapsamındaki iş ilişkileri için kullanacaktır. Tarafların hiç biri bu bilgileri kendi çalışanları, Bağlı Kuruluşları, yüklenicileri ve danışmanları (topluca “Temsilciler”) dışında hiçbir üçüncü kişiye açıklamayacak ve açıklanabilecek kişilere de, sadece bilmeleri gerektiği ölçüde ve en azından bu Anlaşma kadar koruyucu gizlilik yükümlülük kapsamında açıklayacaktır. Tarafların her biri, Gizli Bilgilerin Temsilcileri tarafından kullanılmasından sorumlu olup yetkisiz bir şekilde kullanıldığının veya açıklandığının öğrenilmesi durumunda diğer tarafı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

  Eğer yasalar gerektiriyorsa bir taraf diğer tarafın Gizli Bilgilerini açıklayabilir; ancak bunu, bir koruma kararı almasına (yasal olarak izin veriliyorsa) olanak vermek amacıyla diğer tarafa bildirdikten sonra yapmalıdır.

  Tarafların hiçbiri Gizli Bilgiye erişimi olan Temsilcilerine vereceği görevleri kısıtlama yükümlülüğü altında değildir. Taraflar, tarafların ürünlerinin veya hizmetlerinin geliştirilmesi veya yerleştirilmesi sırasında Temsilcilerinin yardımcı öğe olmaksızın hafızalarında tuttukları bilgilerin kullanılmasını işbu anlaşma veya ticari sır yasası kapsamında herhangi bir yükümlülük getirmeyeceğini ve diğer tarafa yapacağı açıklamaları buna uygun şekilde sınırlandırmayı kabul eder.

  Her iki Taraf da, diğer Tarafın Gizli Bilgisi ile ilgili olarak diğer tarafa öneri, yorum veya başka bir geri bildirim sağlayabilir. Geribildirim isteğe bağlıdır ve alan tarafın geribildirimi gizli tutması gerekmez. Geribildirimi alan taraf, sağlayan tarafın izni olmaksızın belirli bir geribildirim kaynağını açıklamayacaktır. Geribildirim bir zorunluluk olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Sorunların çözülmesi, sorunların giderilmesi, ürün işlevselliğinin artırılması ve düzeltmeler için veya kendi bilgi tabanımız için, verdiğimiz Destek Hizmetlerinden çıkardığımız teknik bilgileri kullanabiliriz. Sizin kimlik bilgilerinizi vermemeyi veya bilgi tabanında bulunan herhangi bir konuyla ilgili Gizli Bilgilerinizi ifşa etmemeyi kabul ediyoruz.

  Bu yükümlülükler, Müşteri Verileri için bunlar Çevrimiçi Hizmetlerden silinene kadar ve diğer tüm Gizli Bilgiler için de Gizli Bilginin alınmasından sonraki beş yıl süreyle geçerlidir.

 7. MÜŞTERİ DESTEĞİ GARANTİSİ. Microsoft, bu Anlaşma kapsamındaki tüm Destek Hizmetlerinin profesyonel özen ve beceriyle ifa edileceğini garanti eder.
 8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, ÖZEL DURUMLAR. İlgili yasaların izin verdiği azami ölçüde, doğrudan zararlar için bizim (ve yüklenicilerimizin) toplam yükümlülüğümüz iddiaya neden olan Destek Hizmetleri için işbu Anlaşma kapsamında ödemiş olduğunuz miktarla sınırlıdır. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE VE İŞBU ANLAŞMADA YER ALAN AKSİ HÜKÜMLERE BAKILMAKSIZIN, TARAFLARDAN HİÇ BİRİ YA DA ONLARIN YÜKLENİCİLERİ, BU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA KENDİLERİNE BİLGİ VERİLMİŞ YA DA BU OLASILIK MAKUL SINIRLAR İÇİNDE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSA DAHİ, BU ANLAŞMAYLA, HİZMET BEYANLARIYLA, HİZMETLERLE, HİZMETE BAĞLI TESLİMATLARLA, DÜZELTİCİLERLE, ÜRÜNLERLE VEYA DİĞER MATERYAL YA DA BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR DOLAYLI, SONUCA BAĞLI, ÖZEL YA DA ARIZİ ZARARLARDAN, KAR YA DA GELİR KAYIPLARINDAN, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN VEYA TİCARİ BİLGİLERİN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. Yukarıdaki sınırlamalar ve sorumluluğun hariç bırakılması, sorumluluğun anlaşma ihlaline, haksız eyleme (ihmal dahil), kesin zorunluluğa, garantilerin ihlaline veya herhangi bir diğer yasal teoriye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, geçerlidir. Bu bölüm 8’deki sınırlamalar ve zararlarla ilgili sorumluluğun hariç bırakılması, (i) bir Tarafın bölüm 6'yı (Gizlilik) ihlali, (ii) bir Tarafın diğer Tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlali, (iii) taraflardan birisinin veya elemanlarının ya da temsilcilerinin ağır kusuru veya kasıtlı suiistimali sonucunda ortaya çıkan ve nihai karar mahkemesince belirlenmiş zararlarla ilgili sorumluluklar (“ağır kusur” ile “pervasızlık” arasında herhangi bir yasal fark kabul etmeyen bir mahkemede, “ağır kusurun” bu bölümde kullanıldığı şekilde “pervasızlık” anlamına gelmesi koşuluyla) veya (iv) taraflardan birisinin veya elemanlarının ya da temsilcilerinin ihmali veya yalan beyanı sonucunda ortaya çıkan kişisel yaralanmalar ya da ölümlerle ilgili sorumluluklar için geçerli değildir.
 9. Yerel yasaların uygulanması. İşbu Anlaşmadaki hariç tutmalar ve sınırlamalara rağmen uygulanabilir yasaların size herhangi bir zımni hüküm sunması halinde, uygulanabilir yasanın izin verdiği ölçüde tazminat hakkınız, Destek Hizmetleri söz konusu olduğunda (i) Destek Hizmetlerinin yeniden sağlanması veya (ii) Destek Hizmetlerinin yeniden sağlanmasının maliyeti (varsa) ile sınırlıdır. Bu sınırlı tazminatların sağlanma sıralaması tarafımızdan belirlenecektir.
 10. FESİH. Microsoft bu Anlaşmayı size 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir. Azure Aboneliğinizi (Aboneliklerinizi) Pilot program sırasında sona erdirmeniz halinde, Microsoft bu Anlaşmayı bildirimde bulunmadan feshedebilir. Taraflardan herhangi biri, diğer Taraf herhangi bir yükümlülüğünü ciddi biçimde ihlal eder veya herhangi bir yükümlülükle ilgili olarak temerrüde düşerse ve bunu söz konusu ihlale ilişkin bildirimden itibaren 15 takvim günü içinde düzeltmezse, bu Anlaşmayı feshedebilir. Taraflar, bu Anlaşmayı feshetmek amacıyla, herhangi bir mahkemenin onay veya kararını talep veya elde etmeye ilişkin olarak, uygulanan hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde halihazırda sahip oldukları veya gelecekte sahip olacakları tüm hak ve yükümlülüklerinden, bu Anlaşmada yer alan fesih hükümlerinin öncelikle uygulanabilmesi için gerekli olduğu ölçüde, feragat etmektedir.
 11. MUHTELİF HÜKÜMLER.
  1. Bildirimler. Microsoft, Azure veya bu Pilot program hakkındaki bilgileri ve bildirimleri müşteriye, e-posta yoluyla, Azure portalı veya Azure Önizleme Portalı üzerinden veya Microsoft’ça belirlenmiş bir web sitesi aracılığıyla elektronik olarak sağlayabilir. Müşteriye bildirim Microsoft tarafından iletildiği tarih itibariyle verilmiş sayılır. Microsoft'a bildirimler Azure'un kullanımını düzenleyen anlaşmanıza uygun olarak gönderilmelidir.
  2. Sözleşmeyi İmzalayan Yetkili. Bu şartları bir tüzel kişi adına kabul eden bir bireyseniz, işbu Anlaşmayı söz konusu tüzel kişi namına imzaya yetkili olduğunuzu temsil edersiniz.
  3. Devir. İşbu anlaşmayı ne tümüyle ne de kısmen devredemezsiniz.
  4. Sözleşmenin Bölünebilirliği. Bu Anlaşmadaki herhangi bir hükmün icra edilemez olduğu anlaşılırsa, anlaşmanın kalanı tam olarak yürürlükte kalacak ve geçerliliğini koruyacaktır.
  5. Feragat. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi, bir feragat durumu oluşturmayacaktır. Her türlü feragat yazılı olarak yapılmalı ve feragat eden tarafça imzalanmalıdır.
  6. Yürürlülükte Kalma. Mülkiyet ve lisans haklarına, kullanım haklarına, kullanım üzerindeki kısıtlamalara, lisansların devrine, garantiye, sorumluluğun sınırlandırılmasına, gizliliğe, fesih veya sona erme durumundaki yükümlülüklere ilişkin hükümler ile “Muhtelif Hükümler” başlıklı bu bölümde yer alan diğer hükümler, bu Anlaşmanın feshi veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  7. Uygulanacak Hukuk. İşbu Anlaşma hükümler ABD, Washington Eyaleti yasalarına ve Birleşik Devletler Federal yasalarına tabidir ve bunlar uyarınca yorumlanır. 1980 tarihli, Malların Uluslararası Satışına İlişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu ve ilgili belgeleri işbu Sözleşme için geçerli değildir.
  8. Yüklenicilerin kullanılması. Microsoft, Destek Hizmetlerini sağlaması için yüklenicilerden yararlanabilir ve bu durumda yüklenicilerin performansından işbu Anlaşma hükümleriyle öngörülen ölçüde sorumlu olacaktır.
  9. Mülkiyet hakkı devredilmemektedir. Microsoft, herhangi bir Ürün ile ilgili olarak hiçbir mülkiyet hakkını devretmemektedir. Ürünler, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasa ve uluslararası antlaşmalarla korunmaktadır.