Naar hoofdinhoud gaan

Juridische informatie over Access Control Service

Laatst bijgewerkt: September 2018

Vanaf 7 november 2018 stopt Microsoft met Access Control Service (ACS) en wordt de service niet meer bijgewerkt of ondersteund. We begrijpen dat sommige klanten ACS tijdens de overgang naar een alternatieve oplossing tijdelijk willen blijven gebruiken. Niettegenstaande enige andere genoemde strijdige bepaling in uw licentieovereenkomst voor ACS, verleent Microsoft u hierbij het tijdelijke recht om ACS te blijven gebruiken. Het gebruik is onderworpen aan de aanvullende voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u ACS niet blijven gebruiken

 1. U verklaart en garandeert dat u over het wettelijke rechte en de bevoegdheid beschikt om uw organisatie aan de volgende voorwaarden te binden.
 2. U begrijpt en gaat akkoord met het volgende:
  • Microsoft is niet verplicht om en is niet voornemens updates of ondersteuning voor ACS te bieden, inclusief wettelijk voorgeschreven updates, en ACS functioneert mogelijk niet meer naar behoren of helemaal niet meer wanneer de perifere software of services worden bijgewerkt.
  • Uw gebruik van ACS is niet onderworpen aan de Voorwaarden voor Onlineservices en Microsoft is op geen enkele wijze verplicht om te voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor Onlineservices met betrekking tot ACS, inclusief, maar niet beperkt tot, enige toezeggingen met betrekking tot het serviceniveau.
  • Microsoft verstrekt ACS 'AS IS', zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, en het voortgezet gebruik van ACS is volledig op eigen risico. Microsoft kan de verstrekking van ACS op elk moment beëindigen.
  • Microsoft kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor uw voortgezet gebruik van ACS en u stemt ermee in Microsoft te vrijwaren van en te verdedigen tegen claims van derden die voortvloeien uit uw voortgezet gebruik van ACS.
 3. Niettegenstaande enige andere genoemde strijdige bepaling in de Voorwaarden voor Onlineservices of enige andere documentatie over ACS, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat vanaf 7 november 2018 de volgenden voorwaarden van toepassing zijn:
  • Het front-endverkeer kan worden omgeleid naar een andere regio dan de regio waarin de ACS-gegevens zijn opgeslagen.
  • Microsoft de configuratiegegevens voor uw naamruimte als volgt kan opslaan in andere regio's dan de eerder toegewezen regio:
   Huidige regio voor gegevensopslag Regio voor gegevensopslag na buitengebruikstelling
   Australië - oost, Australië - zuidoost Azië - oost/Azië - zuidoost
   Brazilië - Zuid US - west, US - oost, US - noord-centraal en US - zuid-centraal
   Europese Unie (Europa - noord/Europa - west) Geen impact
   Japan (oost), Japan (west) Azië - oost/Azië - zuidoost
   US - oost 2,US - west 2, US - centraal, US - west-centraal US - west, US - oost, US - noord-centraal, US - zuid-centraal
  • Wijzigingen in de verkeersroutering en opslaglocatie kunnen een negatieve invloed op de ACS-prestaties hebben.
  • Uw mag maximaal vijf aanvragen per seconde via ACS verwerken.
  • ACS-naamruimten worden (a) automatisch uitgeschakeld na één week van tokeninactiviteit of (b) gewijzigd in alleen-lezen na één week zonder beheeractiviteiten.
 4. De voorgaande voorwaarden in deze overeenkomst moeten worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van Microsoft. De voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen beide partijen en voegen alle eerdere en gelijktijdige communicaties met betrekking tot dit onderwerp samen. Deze voorwaarden vallen onder de wetgeving van de staat Washington in de VS en omvatten door middel van verwijzing ook de bestaande voorwaarden voor ACS, voor zover die voorwaarden niet conflicteren met deze voorwaarden.