Navigatie overslaan

Juridische informatie Microsoft Azure

Voor het laatst bijgewerkt: April 2021

Dienstovereenkomst & voorwaarden

Uw gebruik van de Azure-diensten is onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst op grond waarvan u de diensten hebt verkregen.

  • Voor klanten die een abonnement online aanschaffen of verlengen bij Microsoft (met inbegrip van gratis evaluatieversies), is het gebruik onderworpen aan de Microsoft Klantovereenkomst ("MCA") of de Microsoft Online Subscription Overeenkomst ("MOSA"). Uw gebruik is onderworpen aan de MOSA indien de MCA niet beschikbaar is in uw land of regio. Zie de MCA-pagina voor meer informatie over beschikbaarheid.
  • Voor klanten die kopen op grond van een ander commercieel licentieprogramma, zoals een Enterprise Overeenkomst, is het gebruik onderworpen aan de volume licensing-overeenkomst op grond waarvan de diensten zijn aangeschaft, waarin de Voorwaarden voor Online Diensten en de BBP zijn opgenomen. U kunt een exemplaar van uw volumelicentieovereenkomst verkrijgen door contact op te nemen met uw Microsoft-accountvertegenwoordiger of Commerciële licentieverlening.
  • In alle licentieovereenkomsten waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn ook de site Productvoorwaarden en de Bijlage Bescherming Persoonsgegevens voor Microsoft-producten en -services ("BBP") opgenomen. Op de website Productvoorwaarden vindt u informatie over de beschikbaarheid, gebruiksvoorwaarden en privacy-/beveiligingscommitments voor Microsoft-producten en -diensten, met inbegrip van Azure. De website Productvoorwaarden vervangt de afzonderlijke documenten Productvoorwaarden en Voorwaarden voor Online Diensten. Alle verwijzingen naar de Productvoorwaarden en/of de Voorwaarden voor Online Diensten in de licentieovereenkomsten van de Klant verwijzen nu naar de toepasselijke artikelen op de website Productvoorwaarden.
  • Indien u niet in het bezit bent van een Azure-abonnement, zijn de Microsoft-gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van de beperkte Azure-services die zonder abonnement kunnen worden gebruikt.

Indien u onzeker bent en andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met Microsoft Azure-ondersteuning.

Details aanbieding

Prijzen en andere voorwaarden met betrekking tot de Azure-aanbieding die u kiest worden in detail beschreven in de aanbiedingsdetails voor uw abonnement.

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring van Microsoft wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Microsoft verwerkt, hoe Microsoft deze verwerkt en voor welke doeleinden. Uw toepasselijke Servicesovereenkomst of de Aanvullende voorwaarden voor previews kunnen minder strenge of andere privacyvoorzieningen bevatten voor bepaalde previewdiensten.

Data Protection

In deze Bijlage Bescherming van persoonsgegevens voor Online Diensten (de “BBP”) worden de respectieve verplichtingen van u en van Microsoft beschreven met betrekking tot de verwerking en beveiliging van Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens in verband met Azure. In het gedeelte Privacy- en beveiligingsvoorwaarden voor Online Diensten op de website Productvoorwaarden worden uitzonderingen op de BBP beschreven, evenals aanvullende commitments voor Core Online Diensten. Het Microsoft Vertrouwenscentrum biedt meer informatie over beveiliging, privacy en naleving voor klanten van Azure en andere Microsoft Online Diensten. Het Service Trust Portal (STP) is een aanvulling op het Vertrouwenscentrum dat toegang biedt tot auditrapporten, AVG-documentatie, nalevingsgidsen en gerelateerde documenten die meer gedetailleerde informatie aanbieden over hoe Microsoft uw gegevens helpt beschermen.

Serviceovereenkomsten

In de Dienstovereenkomst worden de verplichtingen beschreven met betrekking tot uptime en connectiviteit voor Azure.

Aanvullende voorwaarden voor previews

De Aanvullende Voorwaarden voor previews bevatten aanvullende juridische bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van Azure-functionaliteit dat zich bevindt in de bèta-fase, previewfase of anderszins nog niet voor algemene beschikbaarheid is vrijgegeven.

Voorwaarden Microsoft Azure Marketplace

Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Microsoft Azure Marketplace worden uiteengezet in de Voorwaarden voor de Microsoft Azure Marketplace.

Voorwaarden Microsoft Azure Overheid

Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Microsoft Azure cloud voor de overheid worden uiteengezet in de Microsoft Online Subscription Overeenkomst - Cloud voor de Amerikaanse overheid.

Gebruiksvoorwaarden voor de website

De Microsoft-gebruiksvoorwaarden gelden voor uw gebruik van de Azure-website. Deze zijn ook van toepassing op de beperkte Azure-services die u zonder abonnement kunt gebruiken.

Deze pagina wordt u aangeboden voor uw gemak als overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op de aanschaf en het gebruik van Azure. Aanvullende services, software en inhoud kunnen zijn onderworpen aan aanvullende of andere voorwaarden die hierboven niet worden genoemd.