Spraakservices

Audio omzetten naar tekst, spraak omzetten en tekst-naar-spraak met de gemeenschappelijke spraakservices

Spraak naar tekst: hierbij wordt gesproken audio omgezet naar tekst voor intuïtieve interactie

Voeg gemakkelijk realtime omzetting van spraak naar tekst toe aan uw toepassingen voor scenario's zoals spraakopdrachten, gesprekstranscripties en analyse van logboeken voor een callcenter.

Stem de spraakherkenningsmodellen zo af dat deze worden aangepast aan de spraakstijlen, uitdrukkingen en de specifieke woordenschat van de gebruikers en dat daarbij rekening wordt gehouden met achtergrondgeluiden, accenten en spraakpatronen.

Meer informatie
Speech to Text

Tekst naar spraak: voeg een natuurlijke stem toe aan uw apps

Ontwikkel slimme apps en services die op natuurlijke wijze met gebruikers spreken met de Tekst-naar-Spraak-service. Zet tekst bijna in realtime om in audio en stem hiervan onder andere de spraaksnelheid, de toonhoogte en het volume af.

Voeg aan uw toepassing een unieke, herkenbare stem toe met behulp van de aangepaste stemmodellen. Neem gewoon oefengegevens op en upload deze. De service maakt vervolgens een unieke spraakstijl die is afgestemd op de opname.

Meer informatie
Text to Speech

Speech Translation

Voeg mogelijkheden voor realtime spraakomzetting in een van de ondersteunde talen toe aan uw app en ontvang als gevolg daarvan tekst of spraakomzetting. Spraakomzettingsmodellen zijn gebaseerd op geavanceerde technologieën voor spraakherkenning en Neural Machine Translation (NMT). Ze zijn zo geoptimaliseerd dat ze kennis hebben van de wijze waarop mensen in de praktijk spreken en genereren omzettingen van hoge kwaliteit.

Meer informatie
Speech Translation

Zakelijke scenario's op basis van Spraakservices

Maak eenvoudig transcripten van elk gesprek en optimaliseer de resultaten door middel van batchtranscriptie en aangepaste spraakservices, verbeterd voor scenario's in callcenters. Indexeer de oproeptranscriptie voor zoekopdrachten in volledige tekst of pas tekstanalyse toe om gevoel, taal en belangrijke woordgroepen te detecteren voor inzichten.

Meer informatie
Business Speech Services
"We are impressed with the initial transcription accuracy of Custom Speech and Speaker Recognition. We are now working to optimise for a live environment which would be breakthrough for British Telecom Sport versus the current manual process."

Kevin Blyth, British Telecom Research and Innovation

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Ink Recognizer

Een AI-service die digitale handgeschreven inhoud herkent, zoals handschriften, vormen en de opmaak van handgeschreven inhoud

Video Indexer

Meer inzichten dankzij video

Custom Vision

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Form Recognizer

De documentextractieservice met AI die uw formulieren begrijpt

Text Analytics

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Translator

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

QnA Maker

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Language Understanding

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Insluitende lezer

Gebruikers van alle leeftijden en vaardigheden in staat stellen om tekst te lezen en te begrijpen

Spraakservices

Samengevoegde spraakservices voor spraak-naar-tekst, tekst-naar-spraak en spraakomzetting

Speaker Recognition

Een spraakservicefunctie waarmee sprekers worden geverifieerd en geïdentificeerd

Speech Translation

Realtime spraakomzetting eenvoudig integreren in uw app

Speech to Text

Een functie van spraakservice waarmee gesproken audio nauwkeurig naar tekst wordt omgezet

Text to Speech

Een functie van spraakservice waarmee tekst wordt omgezet naar levensechte spraak

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Anomaly Detector

Eenvoudig mogelijkheden voor het detecteren van afwijkingen aan uw toepassingen toevoegen.

Personalizer

Een AI-service die een gepersonaliseerde gebruikerservaring biedt

Metrics Advisor

Een AI-service die metrische gegevens bewaakt en problemen opspoort

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?