Media Services

Met Azure Media Services kunt u eenvoudig codering voor HD-video's en streamingservices gebruiken om uw publiek te bereiken op de apparaten die momenteel het populairst zijn. Met Azure Media Services kunt u ook geavanceerde metagegevens ophalen via kunstmatige intelligentie voor video's en de toegankelijkheid, distributie en schaalbaarheid verbeteren, terwijl uw content goed beveiligd blijft.

Lijst met producten

Architecturen voor oplossingen

Digitale media voor live streamen

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Klanten die Azure Media Services al gebruiken

Klaar om aan de slag te gaan?

Ontdek hoe u met Azure Media Services media in uw apps en workloads beter kunt beheren. In zelfstudies, API-naslag en andere documentatie leest u hoe u codering voor HD-video's en streamingservices veilig gebruikt, content beveiligt en geavanceerde metagegevens ophaalt via kunstmatige intelligentie voor video's om de toegankelijkheid, distributie en schaalbaarheid te verbeteren.

Een Azure Media Services-account maken met Azure Portal