Azure Migrate

Uw on-premises virtuele machines eenvoudig ontdekken, beoordelen en naar Azure migreren

Productfuncties

  • Alle on-premises virtuele machines (VM's) en app-afhankelijkheden ontdekken
  • Migratieproblemen met VM's met ingebouwde begeleiding oplossen
  • Nieuwe cloudresources aanpassen en optimaliseren op basis van het gebruik
  • Aanbevelingen voor hulpprogramma's voor de migratie
  • Afhankelijkheden bekijken om VM's effectief te groeperen voor migratie
  • Probeer Azure Migrate de eerste 180 dagen van elk migratieproject gratis

Bekijk de hoofdpunten van de sessie over de aanbevolen procedures voor Azure-migratie via Ignite 2018

On-premises VM's ontdekken en analyseren

Informatie over uw virtuele VMware-machines, zoals informatie over het gebruik van de CPU en het geheugen, details over de schijf en netwerken. Groepeer machines met meer vertrouwen voor migratie-analyse met visualisatie van afhankelijkheden om de afhankelijkheden van één virtuele machine of van een groep met virtuele machines te bekijken.

Uw migratie vol vertrouwen plannen

Laat u adviseren met betrekking tot de benodigde grootte van uw cloudresources, zodat u vol vertrouwen verder kunt en uw migratiekosten beter kunt beheersen op basis van efficiënt gebruik. Wanneer Azure Migrate problematische virtuele machines aantreft, volgt u de stapsgewijze instructies om de geïdentificeerde obstakels uit de weg te ruimen om het migratieschema volgens plan te laten verlopen.

Uw workloads eenvoudig naar Azure migreren

Nadat u een cloudanalyse hebt gedaan met Azure Migrate, kunt u uw on-premises VM's migreren naar Azure met services, zoals Azure Site Recovery en Database Migration Service. Ga naar Azure Migration Center voor meer informatie en detectie- en gegevensmigratiesoftware van onze partners.

Instellen en detecteren

Afhankelijkheden visualiseren

Gereedheid evalueren

Stap 1 van 4

Virtuele machines die in VMware worden uitgevoerd detecteren

Begin met uw migratie door te kijken welke virtuele machines in uw on-premises VMware-omgeving worden uitgevoerd.

Stap 2 van 4

Het virtuele apparaat downloaden

Download het virtuele apparaat Azure Migrate Collector. Dit pakket bevat alle voorwaarden om de on-premises omgeving zonder problemen te leren kennen.

Stap 3 van 4

De installatie voltooien

Configureer het virtuele apparaat om de on-premises omgeving te leren kennen. Het apparaat verzamelt configuratie- en verbruiksgegevens van virtuele machines die worden gebruikt om de virtuele machines voor migratie naar Azure te beoordelen.

Stap 4 van 4

Uw virtuele machines detecteren

De gedetecteerde virtuele machines zijn nu beschikbaar om te analyseren in het Azure Migrate-project.

Stap 1 van 3

Machine-afhankelijkheden visualiseren

Bekijk de afhankelijkheden van een gedetecteerde machine.

Stap 2 van 3

De machines groeperen

Groepeer de gedetecteerde machines om de migratie van een toepassing als logische eenheid te plannen.

Stap 3 van 3

Groepsafhankelijkheden visualiseren

Krijg uitgebreid inzicht in de afhankelijkheden van de toepassing en detecteer extra afhankelijkheden om verrassingen tijdens de migratie te voorkomen.

Stap 1 van 3

Uw evaluatie aanpassen

Plan uw migratie naar Azure door een evaluatie aan uw behoeften aan te passen. Krijg een uitgebreid overzicht van specifieke evaluatieweergaven, waaronder de gereedheid om naar Azure te migreren en geschatte kosten.

Stap 2 van 3

Gereedheidsstatus bekijken

Bekijk de status voor Azure-gereedheid van elke on-premises machine, zoek herstelrichtlijnen voor gereedheidsproblemen en ontdek de beste virtuele machine en configuratie van Azure voor de on-premises machine.

Stap 3 van 3

Uw kosten schatten

Krijg inzicht in de kosten van het uitvoeren van de virtuele machines in Azure en pas de evaluatie-eigenschappen aan om aan de vereisten van uw Azure-abonnement en -regio te voldoen. Exporteer het evaluatierapport en deel dit met relevante belanghebbenden.

Bekijk de mogelijkheden van Azure Migrate

Gerelateerde producten en services

Azure Site Recovery

Houd uw bedrijf draaiende met de ingebouwde service voor herstel na noodgevallen

Azure Database Migration Service

Vereenvoudig on-premises databasemigratie naar de cloud

Data Box

Veilig, robuust apparaat voor Azure-gegevensoverdracht

Een migratieproject starten met Azure Migrate