Azure Migrate

Uw on-premises VM's eenvoudig ontdekken, beoordelen, op maat maken en naar Azure migreren

On-premises VM's ontdekken en analyseren

Informatie over uw virtuele VMware-machines, zoals informatie over het gebruik van de CPU en het geheugen, details over de schijf en netwerken. Groepeer machines met meer vertrouwen voor migratie-analyse met visualisatie van afhankelijkheden om de afhankelijkheden tussen zowel virtuele machines als alle machines in een specifieke groep te bekijken.

Uw migratie vol vertrouwen plannen

Laat u adviseren met betrekking tot de benodigde grootte van uw cloudresources, zodat u vol vertrouwen verder kunt en uw migratiekosten beter kunt beheersen op basis van efficiënt gebruik. Wanneer Azure Migrate problematische virtuele machines aantreft, volgt u de stapsgewijze instructies om de geïdentificeerde obstakels uit de weg te ruimen om het migratieschema volgens plan te laten verlopen.

Uw workloads eenvoudig naar Azure migreren

Nadat u een cloudanalyse hebt gedaan met Azure Migrate, kunt u uw on-premises VM's migreren naar Azure met Azure-services, zoals Azure Site Recovery en Azure Database Migration Service. Vereenvoudig uw migratie nog meer met extra hulpprogramma's voor detectie en gegevensmigratie van een rijk ecosysteem van migratiepartners van Azure. Ga naar het Azure-migratiecentrum voor meer informatie.

Gerelateerde producten en services

Site Recovery

Gecoördineerde beveiliging en herstel van persoonlijke clouds

Azure Database Migration Service

Vereenvoudig on-premises databasemigratie naar de cloud

Een migratieproject starten met Azure Migrate