Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Data som vi bruker til å levere Azure-støtte

Hensikten med dette dokumentet er å informere Azure-kunder om typen informasjon som teknikere hos Microsoft Kundestøtte kan samle inn og bruke for å løse en støttesak. Informasjonen og eksemplene kan oppdateres fra tid til annen.

Grunnleggende diagnoseinformasjon: Brukt for alle støttesaker

Inkluderer diagnosedata og tjenestegenerert data

Eksempler på grunnleggende diagnoseinformasjon:

 • Problembeskrivelse, spørsmål og filvedlegg
 • Ressurstilstand og avbruddshendelser
 • Ressursnavn og -konfigurasjoner
 • Servicerådgivning relatert til ressursene dine
 • Endringslogg for ressurs
 • Nettverkstopologi
En kvinne som jobber med en Windows-basert bærbar datamaskin
En person som arbeider med en bærbar datamaskin

Avansert diagnoseinformasjon: Kun tillatt med ditt samtykke

Inkluderer kundedata

Eksempler på avansert diagnoseinformasjon:

 • Logger fra en virtuell maskin
 • Påloggingsinformasjon fra Azure Active Directory-logger
 • Lesertilgang for portalbasert feilsøking
 • Skjermbilder av virtuell maskinkonsoll
 • Innstillinger for Azure-policy
 • Informasjon om tilgangskontroll (unntatt hemmeligheter)

Samtykke til å samle inn avansert diagnoseinformasjon

Når du oppretter en støtteforespørselog bruker alternativet for å "Tillate innsamling av avansert diagnoseinformasjon" , gir du tillatelse til at en tekniker hos Microsoft Kundestøtte kan samle inn data eksternt fra Azure-abonnementene tilknyttet forespørselen din. Denne skrivebeskyttede tilgangen lar dem samle inn avansert diagnoseinformasjon som kan hjelpe dem med å løse problemet ditt raskere. Du kan gi eller tilbakekalle tilgang når som helst, og den fjernes automatisk når saken din avsluttes.

Hvordan håndteres dine data?

Data som gis til Microsoft i forbindelse med at det gis teknisk støtte for en nettbasert tjeneste, kalles data for profesjonelle tjenester. Du kan få mer informasjon om databeskyttelse og sikkerhetsforpliktelser knyttet til profesjonelle tjenester, på  hjemmesiden for Microsoft Professional Services.