Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Tilbudsinformasjon om Microsoft Azure Government-sponsing

Dette tilbudet om en begrenset sponset Microsoft Azure Government-konto er bare tilgjengelig via en e-postinvitasjon for enkelte kunder som er valgt ut av Microsoft. Hvis du har rett på et tilbud om Microsoft Azure Government-sponsing, har du fått en e-postinvitasjon der du kan akseptere tilbudet med din konto-ID.

Spesialpriser

Prisene på Microsoft Azure-bruken i henhold til dette tilbudet er 100 % avslag på standard publiserte Azure Government Region-priser.

Vilkår & konvertering til foretakskonto

Spesialprisene opphører, og abonnementet(ene) under tilbudet med Microsoft Azure-sponsing deaktiveres ved tidligere forekomst av (1) når den totale kumulative bruken når brukerkapasiteten (som angitt i e-postinvitasjonen) ved standard Azure Government-priser før anvendelse av rabatter eller (2) når du når sluttdatoen (som angitt i e-postinvitasjonen). Spesialprisene opphører hvis konto-ID-en (som angitt i e-postinvitasjonen) er tilknyttet en med en gjeldende lokal foretaksavtale, i så fall gjelder prisene og vilkårene i foretaksavtalen. Du holdes ansvarlig for alle brukskostnader etter at spesialprisene har utløpt.

Overføring

Azure Government er bare tilgjengelig for kjøp via en foretaksavtale. Straks foretaksavtalen er aktivert, bør du jobbe med Azure Business Operations for å overføre den sponsede Azure Government-kontoen til den lokale foretaksavtalen.

Policy for annullering

Du kan annullere dette abonnementet når som helst. Det kreves betaling for eventuelle utestående, påløpte avgifter ved overgang til foretaksregistrering.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er bare tilgjengelig for et begrenset antall kunder som er invitert av Microsoft til å motta en begrenset sponset Microsoft Azure Government-konto. Kundene må godkjennes som Azure Government-kvalifiserte leietakere.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Serviceavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i forhåndsversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg på  Microsoft Azure-portalen.
  2. Få tilgang til ressursene via våre Azure-API-er.