Azure Kubernetes Service (AKS)

Magas rendelkezésre állású, biztonságos és teljes mértékben felügyelt Kubernetes-szolgáltatás

Gyorsabb szállítás, könnyű működtetés és magabiztos méretezés

A teljes mértékben felügyelt Azure Kubernetes Service (AKS) segítségével könnyen helyezhet üzembe és kezelhet tárolóalapú alkalmazásokat. Kiszolgáló nélkülii Kubernetest, integrált CI/CD-funkciókat, valamint vállalati szintű biztonságot és cégirányítást tartalmaz. Egyetlen platformon egyesítheti fejlesztési és műveleti csoportjait, így gyorsan és magabiztosan fejleszthet, szállíthat és méretezhet alkalmazásokat.

További kapacitás rugalmas kiépítése infrastruktúra-kezelés nélkül. Eseményvezérelt automatikus skálázás és triggerek a KEDA használatával

Gyorsabb végpontok közötti használat a Visual Studio Code Kubernetes-eszközeivel, az Azure DevOpsszal és az Azure Monitorral való integrációt tartalmazó Azure Dev Spaces segítségével

Fejlett identitás- és hozzáférés-kezelés az Azure Active Directoryval, valamint dinamikus szabálykényszerítés több fürtön az Azure Policyvel

Több régióban érhető el, mint bármely más felhőszolgáltató

Gyorsabban fejleszthet tárolóalapú alkalmazásokat

Egyszerűen definiálhatja, üzembe helyezheti és frissítheti még a legbonyolultabb Kubernetes-alkalmazást is, valamint végezhet rajtuk hibakeresést, az alkalmazásokat pedig automatikusan tárolóba helyezheti. A Dev Spaces használatával mikroszolgáltatás-alapú alkalmazásokat fejleszthet és tesztelhet a függőségek helyettesítése nélkül.

Teljes CI/CD-folyamatot adhat hozzá automatizált rutinfeladatokkal rendelkező AKS-fürtjeihez, valamint Canary üzembe helyezési stratégiát állíthat be néhány kattintással. Az üzemelő példányok részletes nyomon követhetőségével hamar észlelheti a hibákat, és optimalizálhatja a folyamatokat.

Átláthatóvá teheti a környezetben végezett műveleteket vezérlősík-alapú telemetriával, naplóaggregációval és tárolóállapottal, amely az Azure Portalon érhető el, és automatikusan konfigurált az AKS-fürtökhöz.

DevOps-alapok megszerzése

A Kubernetes könnyű kezelése

Könnyen kiépíthet fürtöket a CLI-vel vagy kódként megjelenő infrastruktúrát alkalmazó eszközökkel, például a Terraformmal. Automatikus frissítésekkel, javításokkal, figyeléssel és méretezéssel minimalizálhatja az infrastruktúra karbantartási igényeit.

Rugalmasan, másodpercek alatt kiépíthet további számítási kapacitást a kiszolgáló nélküli Kubernetesben anélkül, hogy az infrastruktúrakezelés miatt kellene aggódnia.

A rendelkezésre állási zónák redundanciáival magasabb rendelkezésre állást érhet el és megvédheti az alkalmazásokat az adatközpont hibáitól.

További információ a kiszolgáló nélküli Kubernetesről

Bármilyen számítási feladatot futtathat a felhőben, a peremhálózaton vagy hibrid környezetben

Bármilyen típusú számítási feladatot vezényelhet választott környezetben. Akár .NET-alkalmazásokat szeretne Windows Server-tárolókba áthelyezni, vagy Java-alkalmazásokat szeretne modernizálni Linux-tárolókban, akár mikroszolgáltatás-alapú alkalmazásokat szeretne futtatni a nyilvános felhőn, a peremhálózaton vagy hibrid környezetekben, az Azure mindenre kínál megoldást.

Tudjon meg többet a Kubernetes alapfogalmairól, és alkalmazza éles környezetben az ajánlott eljárásokat.

Gyakori használati esetek – Azure Kubernetes Service (AKS)

A Kubernetesszel migrálhatja meglévő alkalmazását a felhőbe, összetett, gépi tanulást használó alkalmazást fejleszthet, valamint kihasználhatja a mikroszolgáltatások architektúrájának rugalmasságát.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Áttekintés
  2. Flow

  Áttekintés

  Meglévő alkalmazások egyszerűen migrálhatók tároló(k)ba, és futtathatók az Azure által felügyelt Kubernetes-szolgáltatásban (AKS). A hozzáférés az Azure Active Directoryval való integrációval szabályozható, az olyan SLA-alapú Azure-szolgáltatások, mint az Azure Database for MySQL pedig az OSBA (Open Service Broker for Azure) használatával érhetők el az adathasználati igény szerint.

  Flow

  1. 1 A felhasználó a meglévő alkalmazást tárolóvá (vagy tárolókká) konvertálja, és közzéteszi a tárolólemezképeket az Azure Container Registryben
  2. 2 A felhasználó az Azure Portal vagy a parancssor segítségével üzembe helyezi a tárolókat az AKS-fürtben
  3. 3 Az AKS-erőforrásokhoz való hozzáférés vezérléséről az Azure Active Directory gondoskodik
  4. 4 Egyszerűen elérhet SLA-alapú Azure-szolgáltatásokat – például az Azure Database for MySQL-t – az OSBA (Open Service Broker for Azure) segítségével
  5. 5 Az AKS opcionálisan telepíthető egy VNET virtuális hálózattal
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Áttekintés
  2. Flow

  Áttekintés

  Az AKS használatával egyszerűsíthető a mikroszolgáltatásokra épülő architektúra üzembe helyezése és felügyelete. Az AKS megkönnyíti a horizontális méretezést, az önjavítást, a terheléselosztást és a titkos kódok kezelését.

  Flow

  1. 1 A fejlesztő Visual Studiót vagy más IDE-t használ, hogy a változásokat véglegesítse a GitHubban
  2. 2 A GitHub elindít egy új buildet az Azure DevOps-on
  3. 3 Az Azure DevOps a mikroszolgáltatásokat tárolókként csomagolja be, és elküldi azokat az Azure Container Registrybe
  4. 4 A tárolók AKS-fürtökben lesznek üzembe helyezve
  5. 5 A felhasználók alkalmazásokon és webhelyeken keresztül érik el a szolgáltatásokat
  6. 6 Az erőforrásokhoz való hozzáférés biztonságáról az Azure Active Directory gondoskodik
  7. 7 A mikroszolgáltatások adatbázisokban tárolják és onnan kérik le az adatokat
  8. 8 A rendszergazda hozzáférése egy különálló rendszergazdai portál használatával történik
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Áttekintés
  2. Flow

  Áttekintés

  A DevOps és a Kubernetes együtt még hatékonyabb. Ha a biztonságos DevOps-t a Kubernetesszel együtt valósítja meg az Azure-ban, egyensúlyban tarthatja a sebességet és a biztonságot, és nagy méretekben is gyorsabban szállíthatja a kódot. A fejlesztési folyamatot dinamikus szabályzatalapú vezérlést használó CI/CD-vel teheti biztonságossá, a visszajelzési hurkot pedig folyamatos monitorozással gyorsíthatja fel. Az Azure Pipelines használatával gyors munkavégzést érhet el, az Azure Policy révén pedig gondoskodhat a kritikus fontosságú szabályzatok betartásáról is. Az Azure valós idejű megfigyelést tesz lehetővé a buildelési és a kibocsátási folyamatokhoz, és biztosítja a megfelelőségi auditálások és újrakonfigurálások egyszerű elvégzését is.

  Flow

  1. 1 Gyorsan iterálhat és tesztelhet különböző alkalmazásrészeket egyszerre, valamint végezhet rajtuk hibakeresést ugyanazon Kubernetes-fürtön
  2. 2 A kód egy GitHub-tárházban lesz egyesítve, és utána automatizált buildelések és tesztek lesznek futtatva az Azure Pipelinesban
  3. 3 A tárolólemezkép regisztrálva lesz az Azure Container Registryben
  4. 4 A Kubernetes-fürtök a olyan eszközök használatával lesznek kiépítve, mint a Terraform, a Terraform által telepített Helm-diagramok definiálják az alkalmazás-erőforrások kívánt állapotát és konfigurációit
  5. 5 Operátorok kényszerítésével vezényelheti az AKS-fürtök üzemelő példányait
  6. 6 A kiadási folyamat automatikusan végrehajtja az előre definiált üzembe helyezési stratégiát minden kódváltozásnál
  7. 7 A szabályzat érvénybe léptetése és a naplózás az Azure Policy használatával lesznek hozzáadva a CI/CD-folyamathoz
  8. 8 Az alkalmazástelemetriát, a tárolóállapot figyelését és a valós idejű naplóelemzéseket az Azure Monitor használatával szerezheti be
  9. 9 A problémák elhárításához használható információk bekerülnek a következő futamtervekbe
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Áttekintés
  2. Flow

  Áttekintés

  Az AKS virtuális csomópont használatával másodpercek alatt elinduló podok helyezhetők üzembe az ACI-n belül. Ez lehetővé teszi, hogy az AKS az átlagos számítási feladatokhoz éppen elegendő kapacitással fusson. Ahogy elfogy a kapacitás az AKS-fürtben, további podokra végezhet kiterjesztést az ACI-ben anélkül, hogy további kiszolgálókat kellene kezelnie.

  Flow

  1. 1 A felhasználó tárolót regisztrál az Azure Container Registryben
  2. 2 A tárolólemezképek le lesznek kérve az Azure Container Registryből
  3. 3 Az AKS virtuális csomópont egy virtuális Kubelet-implementáció, amely podokat épít ki az ACI-n belül az AKS-ből, ha a forgalom hirtelen megnövekszik.
  4. 4 Az AKS és az ACI-tárolók a megosztott adattárolóba írnak
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand