A DevOps és az agilis megközelítés összehasonlítása

Mind a DevOps, mind az agilis megközelítés modern szoftverfejlesztési gyakorlat, és mindkettőnek az a célja, hogy egy termék egy részének létrehozására, piacra kerülésére vagy kiadására használható keretrendszert tegyen elérhetővé.

A különbségek jellemzése

Noha mind a DevOps, mind az agilis módszer a szoftverfejlesztést eredményezi, a kettő más-más megközelítést alkalmaz, másféle csoportokat és részlegeket von be, és más-másképpen szervezi a munkát.

Nagyon fontos azonban látni, hogy a DevOps és az agilis módszer nem zárja ki egymást. A DevOps egy kultúra, amely az együttműködést segíti elő a szoftverek fejlesztésében és karbantartásában résztvevő összes érintett között. Az agilist fejlesztési módszerként lehet jellemezni, melynek célja, hogy fenntartsa a termelékenységet, és hogy a kiadásokat a változó igényekhez tudja igazítani. Noha az agilis megközelítés és a DevOps különbözik egymástól, ha együtt használjuk őket, nagyobb hatékonyságot és megbízhatóbb eredményeket érhetünk el.

Rövid összehasonlítás

A DevOps és az agilis megközelítés összehasonlításánál fontos, hogy átlássuk mindkét módszer általános filozófiáját, hogy megértsük, miben hasonlítanak és miben különböznek, és hogy tudjuk, hogyan lehet ezeket a saját csapatunknál bevezetni. A DevOps és az agilis megközelítés nem zárja ki egymást: mindkettőből beépíthetünk elemeket az üzleti folyamatba. Az alábbi információból egy általános képet kaphat arról, mik a legfontosabb hasonlóságok és különbségek a DevOps és az agilis módszer között.

A DevOps definíciója

A DevOps olyan szoftverfejlesztési gyakorlat, amely az embereket, a folyamatokat és a technológiát egyesíti annak érdekében, hogy folyamatosan értéket tudjunk kínálni. A megközelítés az alábbi szakaszokra osztható: tervezés, nyomkövetés, fejlesztés, buildelés és tesztelés, teljesítés, valamint monitorozás és működtetés. A DevOps abban egyedülálló, hogy a fejlesztési, az informatikai üzemeltetési, a minőségért felelős mérnöki és a biztonsági csapatok együtt dolgoznak annak érdekében, hogy hatékonyan végezzék el az új termék, kiadás vagy frissítés elérhetővé tételéhez kapcsolódó összes feladatot.

A DevOps filozófiája és központi elemei

A DevOps-kultúra alapja a stabilitás, a konzisztencia és a tervezés, és célja, hogy a folyamatok javítása és egyszerűsítése érdekében új módszereket találjon. Éppen ezért a DevOps a hatékonyság maximalizálására, a programozható folyamatok azonosítására és az automatizálás növelésére helyezi a hangsúlyt.

A DevOps hatóköre

A DevOps gyakorlatilag a fejlesztés, az üzemeltetés és a minőségbiztosítás találkozása. A szoftverek fejlesztésénél és szállításánál különféle területek csapatai egyesülnek és működnek együtt.

A DevOps megnyilvánulása

  • Folyamatos integráció
  • Folyamatos készregyártás
  • Folyamatos üzembe helyezés

Az agilis megközelítés definíciója

A rugalmas fejlesztés egy szállítási megközelítés, amely a lean típusú gyártási rendszerhez kapcsolódik. Az agilis megközelítés lényegi elemei a prototípusok létrehozásával és használatával kapcsolatosak, illetve szorosan összefüggenek azzal, hogy a változó igények és követelmények közepette tudjunk fejleszteni. Az alkalmazkodóképesség az agilis megközelítés legfontosabb jellemzője, amely áthidalja a fejlesztői csapat és a végfelhasználó közötti távolságot, és a felhasználók és az érintettek igényeit helyezi előtérbe a merev tervekkel szemben.

Az agilis módszer filozófiája és központi elemei

Az agilis megközelítés fail-fast módszere az alkalmazkodóképességre helyezi a hangsúlyt, és lényegi eleme, hogy ki tudjuk elégíteni az ügyfelek igényeit és elvárásait. A funkciókat felhasználói történetekként fogjuk fel, a hangsúlyt pedig az egyes felhasználókra helyezzük, és azt tartjuk szem előtt, hogy ők mit és miért szeretnének.

Az agilis módszer hatóköre

Az agilis fejlesztés minden fejlesztői csapatnál egyedi a csapat termelékenységét és az adott projektnél az előrehaladási ütemet figyelembe véve. A fejlesztés növekményes futamokban (vagy más szóval sprintekben) történik, és más-más csapat kezeli minden egyes kiadás szoftverszállítását, üzembe helyezését és folyamatos karbantartását.

Az agilis megközelítés megnyilvánulása

  • Scrum
  • Kanban
  • Lean típusú fejlesztés
  • DSDM
  • Extrém programozás
  • Crystal
  • Funkciókra alapuló fejlesztés

Hogyan használható együtt a DevOps és az agilis megközelítés

Mind a DevOps, mind az agilis megközelítés kínál olyan struktúrát és keretrendszert, amellyel felgyorsítható a szoftverek szállítása. Választani sem szükséges a DevOps és az agilis között – a két módszer egyszerre is használható. Az agilis erőssége a munkaszervezésben mutatkozik meg, például a scrum és a Kanban használatánál, míg a DevOps egy olyan kultúrát képes kialakítani, melyben a szoftvereket gyorsabban és megbízhatóbban tudjuk szállítani.

Nem is az a kérdés valójában, hogy a DevOps vagy az agilis között válasszunk, hanem az, hogy miképpen használhatjuk egyiket és másikat. Az alábbiakban példákat mutatunk be a legfontosabb előnyökre és jellemezőkre, melyek segítenek kialakítani a fejlesztési gyakorlatot, és amelyekkel egyszerűbben hozható létre egy magas szinten optimalizált fejlesztőkörnyezet.

A DevOps legfontosabb jellemzői

Szélesebb hatókör, nagyobb mértékű elérés

A DevOps a szoftverfejlesztés és a szoftverszállítás miden fázisára kiterjed, a célja pedig az, hogy a kiadásokat gyorsabban és megbízhatóbban tudjuk teljesíteni.

Részlegek közötti együttműködés

A fennakadások csökkentésére és a többfunkciós csapatmunkára fókuszáló munkamódszer jobb munkahelyi környezetet és hatékonyabb csapatokat eredményezhet.

Az automatizálásból nyerhető hatékonyság

A DevOps gyakorlat olyan lehetőségeket kíván feltárni, melyekkel programozható folyamatok hozhatók létre, és amelyekkel ahol csak lehetséges, automatizálhatóak a munkafolyamatok, hogy ezekkel növelhető legyen a hatékonyság.

Az agilis módszer legfontosabb jellemzői

A munkafolyamathoz használható hatékonyságnövelő eszközök

Az agilis módszerből ismert kanban, scrum és más ismerős tervezési eszközökkel könnyebben lehet a munkát nyomon követni, valamint szervezni a követelményeket, a feladatokat és az előrehaladást.

Növekményes előrehaladás

A futamok és más, időalapú munkavégzési megközelítések abban segítenek, hogy konzisztens fejlesztési ütemet alkalmazhassunk.

Az ügyfél igényei

Az agilis fail-fast és fail-early módszere (azaz a hibák gyorsabb és minél korábban történő feltárása) abban segít, hogy állandó visszajelzési folyamatot tartsunk fenn, és ezzel az ügyfél elvárásait állíthassuk előtérbe.

Eszközök DevOps és agilis megközelítéshez

A megközelítés kifejlesztésénél és a szoftverszállítási gyakorlat megválasztásánál fontos, hogy olyan eszközöket találjunk, melyek a legjobban megfelelnek saját munkafolyamatunknak. Az Azure DevOps mindent rendelkezésére bocsát, ami ahhoz szükséges, hogy modern fejlesztési eszközökkel jobban tervezhessen, hatékonyabban együttműködhessen, és gyorsabban szállíthassa az elkészült termékeit.

Az Azure DevOps része az Azure Boards, amely olyan eszközöket tartalmaz, melyekkel hatékonyabban tervezheti, nyomon követheti és megvitathatja a munkát több csapat együttműködésével. Az Azure Boards támogatja a scrum és a Kanban használatát, és abban is segít, hogy egyszerűbben vezethesse be az agilis szoftverfejlesztést a DevOps-megközelítésébe.

Az Azure DevOps lehetővé teszi, hogy a munkafolyamathoz igazítsa a módszerét: folyamatos integrációval és folyamatos szállítással végezheti a fejlesztést, a tesztelést és az üzembe helyezést, kipróbált agilis eszközöket használhat a munka megtervezéséhez és nyomon követéséhez, és magabiztosan tesztelheti és szállíthatja a termékeket. Ez a mindenre kiterjedő csomag modulokba szerveződő, válogatott eszközöket tartalmaz, és rugalmasan használható fejlesztéshez bármilyen platformon.