Support til Azure

Teknisk support og faktureringssupport

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Endpoint Protection for Azure Customer Technology Preview

Sidst opdateret: marts 2012

Microsoft forpligter sig til at beskytte dine personlige oplysninger, samtidig med at vi leverer software, der giver dig den ydeevne, kraft og bekvemmelighed, du ønsker i forbindelse med din brug af computer. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder en beskrivelse af mange af formerne for praksis med hensyn til dataindsamling og anvendelse i Microsoft Endpoint Protection til Azure, CTP ("Azure EPP").  Dette er en midlertidig offentliggørelse, der fokuserer på funktioner, som kommunikerer med internettet, og der er ikke tale om en udtømmende liste.

Microsoft Endpoint Protection for Azure yder antimalwarebeskyttelse for det Azure-operativsystem, der kører Azure-tjenester i skyen. Som en del af en Azure-tjenesteinstallation leveres et Azure SDK-importmodul til aktivering og konfiguration af antimalwarebeskyttelse. I forbindelse med tjenesteinstallationen bliver antimalware installeret og opdateret i hver Azure-rolles virtuelle maskine (VM).

Microsoft Endpoint Protection for Azure hjælper med at beskytte din virtuelle maskine mod skadelig software (malware) som f.eks. virus, spyware og anden potentielt skadelig software.

Det tilbyder tre metoder til at beskytte din virtuelle maskine mod malware og anden potentielt uønsket software:

  • Beskyttelse i realtid. Microsoft Endpoint Protection for Azure advarer dig, når malware, spyware eller potentielt skadelig software forsøger at installere eller køre på din virtuelle maskine. Det giver dig også vigtige beskeder, når programmer forsøger at ændre vigtige Windows-indstillinger.
  • Scanningsindstillinger. Du kan bruge Microsoft Endpoint Protection for Azure til at scanne for trusler, virus, spyware og anden potentielt uønsket software, der kan blive installeret på din virtuelle maskine, til at planlægge scanninger med jævne mellemrum og til automatisk at fjerne evt. skadelig software, der registreres under en scanning.
  • Registrering/afhjælpning. Hvis der registreres skadelig software på den virtuelle maskine, udføres der automatisk visse handlinger for at fjerne den skadelige software og beskytte den virtuelle maskine mod potentiel yderligere inficering. Når den skadelige software er fjernet, kan Microsoft Endpoint Protection for Azure også nulstille visse Windows-indstillinger som f.eks. din startside og søgemaskine.

Indsamling og brug af dine oplysninger

De oplysninger, vi indsamler fra dig, bruges af Microsoft og datterselskaber og associerede virksomheder under dennes kontrol til at aktivere de funktioner, du bruger, og levere de(n) tjeneste(r) eller udføre de(n) transaktion(er), du har anmodet om eller givet os tilladelse til.  De kan også blive brugt til at analysere og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester.

Vi kan sende visse obligatoriske servicemeddelelser som f.eks. velkomstbreve, faktureringspåmindelser, oplysninger om tekniske tjenesteproblemer og sikkerhedsmeddelelser. Visse Microsoft-tjenester kan sende periodiske medlemsbreve, der betragtes som en del af tjenesten. Vi kan af og til anmode om din feedback, invitere dig til at deltage i undersøgelser eller sende dig reklamemails for at informere dig om andre produkter eller tjenester, som er tilgængelige fra Microsoft og dennes associerede virksomheder.

For at kunne give dig en mere ensartet og personlig oplevelse, når du kommunikerer med Microsoft kan oplysninger, der indsamles via én Microsoft-tjeneste, blive kombineret med oplysninger, der indhentes via andre Microsoft-tjenester. Vi kan også supplere de oplysninger, vi indsamler, med oplysninger indhentet fra andre virksomheder. Vi kan f.eks. bruge tjenester fra andre virksomheder, der gør det muligt for os at få et generelt geografisk område ud fra din IP-adresse, så vi kan tilpasse bestemte tjenester til dit geografiske område.

Med undtagelse af hvad der er beskrevet i denne erklæring, bliver personlige oplysninger, som du afgiver, ikke overdraget til tredjepart uden dit samtykke. Vi ansætter i visse tilfælde andre virksomheder til at yde begrænsede tjenester på vores vegne, f.eks. til emballering, udsendelse og levering af køb og andre forsendelser, besvare kundespørgsmål om produkter eller tjenester, behandle tilmelding til begivenheder eller udføre statistik analyse af vores tjenester. Vi forsyner kun disse virksomheder med de personlige oplysninger, de skal bruge for at levere tjenesten, og de har forbud mod at bruge disse oplysninger til noget andet formål.

Microsoft har adgang til eller kan videregive oplysninger om dig, herunder indholdet af din kommunikation, for at kunne: (a) overholde lovgivningen eller svare på lovmæssige anmodninger eller retslige skridt; (b) beskytte rettigheder eller ejendom tilhørende Microsoft eller vores kunder, herunder håndhævelsen af vores aftaler eller politikker med hensyn til din brug af tjenesterne, eller (c) handle i god tro om, at en sådan adgang eller offentliggørelse er nødvendig for at beskytte den personlige sikkerhed for Microsofts medarbejdere, kunder eller offentligheden.  Vi kan også offentliggøre personlige oplysninger som en del af en virksomhedstransaktion, som f.eks. en fusion eller et salg af aktiver.

Oplysninger, der indsamles af eller sendes til Microsoft af Azure EPP, kan blive gemt og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller denne associerede virksomheder, datterselskaber eller tjenesteudbydere har faciliteter. Microsoft overholder det amerikanske handelsministeriums Safe Harbor-rammeaftale med hensyn til indsamling, brug og opbevaring af data fra EU, EØS og Schweiz. 

Indsamling og brug af oplysninger om din virtuelle maskine

Når du bruger software med funktioner på internettet, sendes der oplysninger om din virtuelle maskine ("standardcomputeroplysninger") til de websteder, du besøger, og de onlinetjenester, du bruger. Microsoft bruger standardcomputeroplysninger til at levere tjenester på internettet til dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester, og til statistiske analyser. Standardcomputeroplysninger omfatter som regel oplysninger som f.eks. computerens IP-adresse, operativsystemversion, browserversion og internationale indstillinger og sprogindstillinger. I nogle tilfælde kan standardcomputeroplysninger også omfatte hardware-id, som angiver enhedens producent, enhedens navn og version. Hvis der sendes oplysninger til Microsoft fra en bestemt funktion eller tjeneste, sendes også standardcomputeroplysninger. 

Da dette er en foreløbig version af softwaren, er nogle af disse funktioner, der anvender internettet, aktiveret som standard, så vi kan indsamle tilstrækkelige oplysninger om, hvordan softwaren fungerer, for at forbedre den kommercielt frigivne version af softwaren. Standardindstillingerne i denne foreløbige version af softwaren afspejler ikke nødvendigvis konfigurationen af disse indstillinger i den kommercielt frigivne software.

Oplysningerne om beskyttelse af personlige oplysninger for hver Azure EPP-funktion, software eller tjeneste, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, indeholder en beskrivelse af, hvilke andre oplysninger der indsamles, og hvordan de bruges.

Beskyttelse af oplysninger

Microsoft forpligter sig til at medvirke til at beskytte dine oplysninger. Vi anvender en række sikkerhedsteknologier og -procedurer til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og afsløring.

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi opdaterer af og til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, så den afspejler ændringer i vores produkter og tjenester samt kundefeedback. Når vi udsender ændringer, reviderer vi datoen for "sidst opdateret" øverst i denne erklæring. Hvis der er væsentlige ændringer af denne erklæring eller til, hvordan Microsoft vil bruge dine personlige oplysninger, giver vi dig besked ved enten at udsende en besked om sådanne ændringer, inden vi implementerer ændringen, eller ved at sende en besked direkte til dig. Vi opfordrer dig til med jævne mellemrum at gennemse denne erklæring, så du er orienteret om, hvordan Microsoft beskytter dine oplysninger.

Flere oplysninger

Microsoft modtager gerne dine kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål til denne erklæring eller mener, at vi ikke har overholdt den, bedes du kontakte os her

Microsoft Privacy

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifikke funktioner

Oversigt

Funktionens virkemåde: Denne funktion indeholder en liste over al malware eller mistanke om malware, som Microsoft Endpoint Protection for Azure har registreret på din virtuelle maskine, og de handlinger, som blev udført, da disse programmer blev registreret. De oplysninger, der vises under fanen Oversigt, gælder elementer, der er registreret for alle brugere – ikke pr. bruger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: En liste over al malware eller mistanke om malware, som Microsoft Endpoint Protection for Azure har registreret på din virtuelle maskine, og de handlinger, som blev udført på disse elementer, gemmes på din virtuelle maskine. Disse lister omfatter Microsoft Endpoint Protection for Azure-aktivitet for alle de lokale brugere på den virtuelle maskine. Listerne sendes til Microsoft som en del af dit basismedlemskab i MAPS.

Valgmulighed og kontrol: Oversigtslisterne kan blive slettet af administratoren af den virtuelle Azure-maskine. Som standard vises alle elementer for alle brugere. Hvis kun administratoren af den virtuelle maskine skal kunne se alle elementer, skal du vælge fanen Avanceret under fanen Indstillinger, og fjerne markeringen af indstillingen "Tillad, at alle brugere kan få vist alle resultaterne i oversigten".

Automatisk scanning for malware

Funktionens virkemåde: Microsoft Endpoint Protection for Azure indeholder en automatisk scanningsfunktion, der scanner din virtuelle maskine og giver dig besked, hvis der registreres malware. Du kan slå automatisk scanning til eller fra og ændre frekvensen og typen af scanninger under fanen Indstillinger i Microsoft Endpoint Protection for Azure. Du kan også vælge, hvilke handlinger der automatisk skal anvendes på software, som registreres af Microsoft Endpoint Protection til Azure under en planlagt scanning.  Ved alvorlige trusler, udføres der automatisk visse standardhandlinger for at fjerne den skadelige software og beskytte den virtuelle maskine mod potentiel yderligere inficering. Når den skadelige software er fjernet, kan Microsoft Endpoint Protection for Azure også nulstille visse Windows-indstillinger som f.eks. din startside og søgemaskine.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: En liste over al malware eller mistanke om malware, som Microsoft Endpoint Protection for Azure har registreret på din virtuelle maskine, og de handlinger, som blev udført på disse elementer, gemmes på din virtuelle maskine. Disse lister omfatter Microsoft Endpoint Protection for Azure-aktivitet for alle de lokale brugere på den virtuelle maskine. Listerne sendes til Microsoft som en del af dit basismedlemskab i MAPS.

Valgmulighed og kontrol: Automatisk scanning er aktiveret som standard.  Selvom det ikke anbefales, kan du slå automatisk scanning fra under fanen Indstillinger i Microsoft Endpoint Protection til Azure.

Beskyttelse i realtid

Funktionens virkemåde: Funktionen til beskyttelse i realtid i Microsoft Endpoint Protection for Azure giver dig besked, når virus, spyware og anden potentielt uønsket software forsøger at blive installeret eller køre på din virtuelle maskine. Du kan vælge hvilke handlinger, der automatisk skal anvendes på software i forbindelse med mindre eller mellemstore trusler, som Microsoft Endpoint Protection til Azure registrerer.  Ved alvorlige trusler, udføres der automatisk visse handlinger for at fjerne den skadelige software og beskytte den virtuelle maskine mod potentiel yderligere inficering. Når den skadelige software er fjernet, kan Microsoft Endpoint Protection for Azure også nulstille visse Windows-indstillinger som f.eks. din startside og søgemaskine.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: En liste over al malware eller mistanke om malware, som Microsoft Endpoint Protection for Azure har registreret på din virtuelle maskine, og de handlinger, som blev udført på disse elementer, gemmes på din virtuelle maskine. Disse lister omfatter Microsoft Endpoint Protection for Azure-aktivitet for alle de lokale brugere på den virtuelle maskine. Listerne sendes til Microsoft som en del af dit basismedlemskab i MAPS.

Valgmulighed og kontrol: Beskyttelse i realtid er aktiveret som standard.  Selvom det ikke anbefales, kan du slå beskyttelse i realtid fra under fanen Indstillinger i Microsoft Endpoint Protection til Azure.

Shell-udvidelse

Hvad denne funktion gør: Shell-udvidelse er et scanningsværktøj, hvor du kan vælge bestemte filer og/eller mapper og scanne dem med Microsoft Endpoint Protection for Azure.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: En liste over al malware eller mistanke om malware, som Microsoft Endpoint Protection for Azure har registreret på din virtuelle maskine, og de handlinger, som blev udført på disse elementer, gemmes på din virtuelle maskine. Disse lister omfatter Microsoft Endpoint Protection for Azure-aktivitet for alle de lokale brugere på den virtuelle maskine. Disse lister sendes til Microsoft, hvis du har tilmeldt dig basismedlemskabet i MAPS.

Valgmulighed og kontrol: Funktionen Shell-udvidelse er et manuelt værktøj, som du kan vælge at bruge.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Funktionens virkemåde: MAPS-antimalwarecommunity (Microsoft Active Protection Service) er et frivilligt, verdensomspændende community, der omfatter brugerne af Microsoft Endpoint Protection for Azure. Hvis Microsoft Endpoint Protection til Azure er aktiveret, kan MAPS rapportere om malware og andre former for potentielt uønsket software til Microsoft.  Hvis en MAPS-rapport indeholder detaljer om malware eller potentielt uønsket software, som Microsoft Endpoint Protection til Azure kan fjerne, downloader MAPS den seneste signatur for at løse problemet.   MAPS kan også finde "falske positiver" (når noget, der oprindeligt er identificeret som malware, viser sig ikke at være det) og ordne dem.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Denne funktion sender rapporter om malware og potentielt uønsket software til Microsoft. Disse rapporter indeholder oplysninger om de pågældende filer eller apps som f.eks. filnavne, kryptografiske hashværdier, forhandler, størrelse og datostempler. Derudover kan MAPS indsamle fuldstændige URL-adresser for at angive oprindelsen til filen, der af og til kan indeholde personlige oplysninger som f.eks. søgeord eller data angivet i formularer. Rapporterne kan også omfatte de handlinger, du anvendte, da Microsoft Endpoint Protection for Azure gav dig besked om, at der var registreret software. MAPS-rapporter indeholder disse oplysninger, for at Microsoft kan måle effektiviteten af Microsoft Endpoint Protection for Azures evne til at registrere og fjerne malware og potentielt uønsket software.

Hvis både Microsoft Endpoint Protection for Azure og MAPS er aktiveret på den virtuelle maskine, sendes MAPS-rapporter automatisk til Microsoft, når:

  • Microsoft Endpoint Protection for Azure registrerer software eller ændringer af din virtuelle maskine med software, som endnu ikke er analyseret med hensyn til risici.
  • Microsoft Endpoint Protection for Azure anvender handlinger på malware (som en del af den automatiske afhjælpning) i forbindelse med registreringen.
  • Microsoft Endpoint Protection for Azure fuldfører en planlagt scanning og anvender automatisk handlinger på software, som den registrerer, i henhold til dine indstillinger.

Hvis MAPS rapporterer om ny malware til Microsoft, som Microsoft Endpoint Protection for Azure kan fjerne, hentes automatisk nye signaturer til din virtuelle maskine for hurtigere at kunne beskytte din maskine mod potentielle trusler.

Du kan tilmelde dig MAPS med et basismedlemskab eller et avanceret medlemskab. Hvis du vælger at aktivere MAPS (f.eks. når du vælger indstillingerne i Microsoft Endpoint Protection for Azure Installation), tilmelder du dig et basismedlemskab. Basismedlemmers rapporter indeholder de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit. Avancerede medlemsrapporter er mere omfattende og kan i visse tilfælde indeholde personlige oplysninger fra f.eks. gemte filstier og delvise hukommelser. Sammen med rapporter fra andre Microsoft Endpoint Protection for Azure-brugere, som er tilmeldt MAPS, hjælper disse rapporter vores forskere med hurtigere at opdage nye trusler. Der oprettes derefter malwaredefinitioner for apps, der opfylder analysekriterierne, og de opdaterede definitioner gøres tilgængelige for alle brugere via Windows Update.

Hvis du tilmelder dig MAPS med et basismedlemskab eller et avanceret medlemskab, kan Microsoft anmode dig om et eksempel på en indsendt rapport. Denne rapport indeholder specifikke filer fra din virtuelle maskine, som Microsoft har mistanke om kan være potentielt uønsket software. Rapporten bruges til yderligere analyser. Du bliver hver gang spurgt, om du vil sende dette eksempel på en indsendt rapport til Microsoft.

Af hensyn til beskyttelsen af dine personlige oplysninger krypteres de rapporter, der sendes til Microsoft.

Brug af oplysninger: MAPS-rapporter bruges til at forbedre Microsofts software og tjenester. Rapporterne kan også bruges til statistikker, test, analyser og til at generere definitioner. Kun de Microsoft-medarbejdere, -underleverandører, -partnere og -forhandlere, der har et forretningsmæssigt behov for at bruge rapporterne, har adgang til dem. MAPS indsamler ikke bevidst personlige oplysninger. I det omfang MAPS indsamler personlige oplysninger, bruger Microsoft ikke oplysningerne til at identificere dig eller kontakte dig.

Valgmulighed og kontrol: MAPS-standardmedlemskabet for Microsoft Endpoint Protection for Azure er basismedlemskabet. Efter installationen kan du til enhver tid ændre dit MAPS-medlemskab eller dine MAPS-indstillinger i menuen Funktioner i Microsoft Endpoint Protection for Azure i Kontrolpanel på skrivebordet. Bemærk, at MAPS kun virker, hvis Microsoft Endpoint Protection for Azure er aktiveret på den virtuelle maskine.

Program til forbedring af kundeoplevelsen

Hvad denne funktion gør: Programmet til forbedring af kundeoplevelsen ("CEIP") indsamler basisoplysninger om din hardwarekonfiguration og om, hvordan du bruger vores software og tjenester, så vi kan identificere tendenser og brugsmønstre. CEIP indsamler også typen og antallet af de fejl, du støder på, ydeevnen for software og hardware samt hastigheden af tjenesterne. Vi indsamler ikke dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Du kan finde flere oplysninger om, hvilke oplysninger der indsamles, behandles eller sendes af CEIP, i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for CEIP under https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Brug af oplysninger: Vi bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsofts software og tjenester.

Valgmulighed/kontrol:  CEIP er aktiveret som standard.  Efter installationen kan du til enhver tid deaktivere CEIP i kørselsdialogboksen til framelding af CEIP. Åbn linket "Program til forbedring af kundeoplevelsen" i menuen Hjælp, og vælg alternativknappen 'Deltag ikke'.