Trace Id is missing

Pomoc techniczna platformy Azure

Znajdź opcje pomocy technicznej platformy Azure, które najlepiej zaspokajają Twoje potrzeby.

Poznaj plany pomocy technicznej platformy Azure

Wersja próbna, testowanie i opracowywanie

Jeśli używasz platformy Azure w środowisku nieprodukcyjnym lub po prostu ją wypróbowujesz, wybierz plan Developer, aby otrzymywać wstępną odpowiedź na wnioski o pomoc techniczną platformy Azure w ciągu jednego dnia roboczego.

Obciążenia produkcyjne

Jeśli uruchamiasz obciążenie produkcyjne na platformie Azure, uzyskaj początkowe czasy odpowiedzi pomocy technicznej platformy Azure między jedną godziną a jednym dniem roboczym, zależnie od ważności przypadku, w ramach planu Standard.

Funkcje kluczowe dla działalności

Aby uzyskać krótszy czas reakcji, usługi doradcze i zarządzanie eskalacją incydentów o wysokiej ważności z puli wspólnego zarządzania, wybierz pomoc techniczną Professional Direct (ProDirect).

Wszechstronna pomoc techniczna dla technologii firmy Microsoft

Aby uzyskiwać pomoc techniczną dla platformy Azure i innych technologii firmy Microsoft w całym przedsiębiorstwie, rozważ skorzystanie z pomocy technicznej Enterprise.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną

Tworzenie wniosku o pomoc techniczną platformy Azure

Wszyscy klienci platformy Azure mają dostęp do pomocy technicznej dotyczącej rozliczeń i zarządzania subskrypcjami. Pomoc techniczna jest dostępna dla klientów z planem pomocy technicznej.

Napisz nam tweeta na @AzureSupport

Dowiedz się więcej o popularnych tematach oraz uzyskaj odpowiedzi i pomoc techniczną od ekspertów platformy Azure w serwisie Twitter.

Nawiąż kontakt z pomocą techniczną społeczności

Zadawaj pytania, uzyskuj odpowiedzi i kontaktuj się z inżynierami firmy Microsoft oraz ekspertami ze społeczności platformy Azure.

Uzyskaj przydatne narzędzia do zarządzania zasobami

Śledź stan usług platformy Azure i optymalizuj zasoby, korzystając z pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, niestandardowych zaleceń i alertów.

Uzyskiwanie dostępu do zasobów samoobsługi

Często zadawane pytania dotyczące planów pomocy technicznej platformy Azure

Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące działania planów pomocy technicznej platformy Azure.

Dokumentacja dotycząca rozliczeń

Korzystaj z funkcji Microsoft Cost Management, aby monitorować, kontrolować i optymalizować inwestycje na platformie Azure.

Pomoc dotycząca logowania w portalu

Rozwiąż problemy, które mogą wystąpić podczas tworzenia nowego konta w witrynie Azure Portal.

Microsoft Learn

Zapoznaj się dogłębnie z tematami dzięki ścieżkom z przewodnikiem lub skorzystaj z poszczególnych modułów, aby zrealizować określone zadanie.

Klipy wideo z instrukcjami

Obejrzyj krótkie pokazy, aby dowiedzieć się, jak używać różnych funkcji w witrynie Azure Portal.

Dokumentacja i przewodniki

Zapoznaj się z przewodnikami umożliwiającymi rozpoczęcie pracy, zestawami SDK, narzędziami, przykładami kodu i dokumentacją.