Trace Id is missing

Co to jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa

Infrastruktura jako usługa (IaaS, infrastructure as a service) to typ usługi przetwarzania w chmurze, która oferuje podstawowe zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe na żądanie z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. IaaS to jeden z czterech typów usług w chmurze, wraz z oprogramowaniem jako usługą (SaaS, software as a service), platformą jako usługą (PaaS, platform as a service) i przetwarzaniem bezserwerowym.

Migracja infrastruktury organizacji do rozwiązania IaaS pomaga ograniczyć konserwację lokalnych centrów danych, zmniejszyć koszt sprzętu i uzyskiwać analizy biznesowe w czasie rzeczywistym. Rozwiązania IaaS zapewniają elastyczność skalowania zasobów IT w górę i w dół zgodnie z zapotrzebowaniem. Pomagają one również szybko aprowizować nowe aplikacje i zwiększać niezawodność podstawowej infrastruktury.

Infrastruktura jako usługa pozwala uniknąć kosztów i komplikacji związanych z kupowaniem serwerów fizycznych i infrastruktury centrum danych oraz zarządzania nimi. Każdy zasób jest oferowany jako oddzielny składnik usługi, a za dany zasób płacisz tylko wtedy, gdy go potrzebujesz.  Dostawca usług przetwarzania w chmurze, taki jak platforma Azure, zarządza infrastrukturą, a Ty kupujesz, instalujesz i konfigurujesz własne oprogramowanie (w tym systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące i aplikacje) oraz zarządzasz nim.

Diagram przedstawiający, jak rozwiązanie IaaS stanowi część rozwiązania PaaS, które z kolei jest częścią rozwiązania SaaS.

Typowe scenariusze biznesowe dla rozwiązania IaaS

Migracja metodą „lift-and-shift”

Jest to najszybsza i najtańsza metoda migracji aplikacji lub obciążenia do chmury. Bez refaktoryzacji podstawowej architektury możesz zwiększyć skalę i wydajność, poprawić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć koszty uruchamiania aplikacji lub obciążenia.

Testowanie i tworzenie oprogramowania

Zespół może szybko konfigurować i usuwać środowiska testowe oraz deweloperskie, przyspieszając wprowadzanie nowych aplikacji na rynek. Dzięki rozwiązaniu IaaS skalowanie środowisk dewelopersko-testowych w górę i w dół jest szybkie i ekonomiczne.

Magazyn, kopia zapasowa i przywracanie

Organizacja unika wydatków inwestycyjnych na magazyn i pracy związanej z zarządzaniem magazynem, co zwykle wymaga wykwalifikowanego personelu w celu zarządzania danymi przy spełnieniu wymagań prawnych i zachowaniu zgodności ze standardami. Rozwiązanie IaaS jest przydatne zarówno do obsługi nagłego i nieprzewidzianego, jak i stale rosnącego zapotrzebowana na magazyn. Może ono także ułatwić planowanie systemów tworzenia i przywracania kopii zapasowych oraz zarządzanie nimi.

Aplikacje internetowe

Rozwiązanie IaaS zapewnia całą infrastrukturę niezbędną do obsługi aplikacji internetowych, w tym magazyn, serwery internetowe, serwery aplikacji i zasoby sieciowe. Korzystając z rozwiązania IaaS, organizacja może szybko wdrażać aplikacje internetowe i łatwo skalować infrastrukturę w górę i w dół, gdy zapotrzebowanie na aplikacje jest nieprzewidywalne.

Obliczenia o wysokiej wydajności

Obliczenia o wysokiej wydajności wykonywane z użyciem superkomputerów, sieci komputerów lub klastrów komputerów pomagają rozwiązać złożone problemy obejmujące miliony zmiennych lub obliczeń. Przykładowe zastosowania to symulacje zwijania białek i trzęsień ziemi, prognozy pogody i klimatu, modelowanie finansowe oraz ocena projektów produktów.

Zalety rozwiązania IaaS

Zmniejsza wydatki kapitałowe i optymalizuje koszty

Infrastruktura jako usługa eliminuje koszt konfigurowania fizycznego centrum danych i zarządzania nim, dzięki czemu jest to ekonomiczne rozwiązanie do migracji do chmury. Modele subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem stosowane przez dostawców IaaS pomagają zmniejszyć koszty sprzętu i ograniczyć konserwację oraz umożliwiają zespołowi IT skoncentrowanie się na podstawowej działalności biznesowej.

Zwiększa skalę i wydajność obciążeń IT

Infrastruktura jako usługa pozwala na globalne skalowanie i obsługiwanie nagłych wzrostów zapotrzebowania na zasoby. Dzięki temu możesz szybciej zapewniać zasoby IT pracownikom z dowolnego miejsca na świecie i zwiększać wydajność aplikacji.

Zwiększa stabilność, niezawodność i możliwości obsługi

W przypadku korzystania z rozwiązania IaaS nie ma konieczności konserwowania oraz uaktualniania oprogramowania i sprzętu ani rozwiązywania problemów ze sprzętem. Po zawarciu odpowiedniej umowy dostawca usług zapewnia niezawodność infrastruktury i dba o jej działanie zgodnie z umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA, service-level agreement).

Ułatwia zachowanie ciągłości działania i odzyskiwanie po awarii

Zapewnienie wysokiej dostępności, ciągłości działania i odzyskiwania po awarii jest kosztowne, ponieważ wymaga wielu technologii i dużej liczby pracowników. Jednak w przypadku podpisania odpowiedniej umowy dotyczącej poziomu usług rozwiązanie IaaS pomaga zmniejszyć ten koszt. Ułatwia ono również uzyskiwanie dostępu do aplikacji i danych w zwykły sposób podczas awarii lub wyłączenia.

Zwiększa bezpieczeństwo

Po zawarciu odpowiedniej umowy o świadczenie usług dostawca usług w chmurze może zaoferować lepsze zabezpieczenia aplikacji i danych niż możliwe do uzyskania lokalnie.

Ułatwia wprowadzanie innowacji i szybsze dostarczanie nowych aplikacji użytkownikom

W przypadku rozwiązań IaaS po podjęciu decyzji o wprowadzeniu nowego produktu lub rozpoczęciu nowej inicjatywy niezbędna infrastruktura obliczeniowa może być gotowa w ciągu kilku minut lub godzin, a nie dni lub tygodni. Dodatkowo, ponieważ nie musisz konfigurować podstawowej infrastruktury, rozwiązanie IaaS umożliwia szybsze dostarczanie aplikacji użytkownikom.

Często zadawane pytania

 • Platforma jako usługa to usługi przetwarzania w chmurze dostarczające środowisko na żądanie służące do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano, aby ułatwić deweloperom szybkie tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych bez przejmowania się konfigurowaniem niezbędnej podstawowej infrastruktury serwerów, magazynu, sieci i baz danych ani zarządzaniem nią.

  Dowiedz się więcej

 • Oprogramowanie jako usługa to metoda dostarczania aplikacji za pośrednictwem Internetu na żądanie i zazwyczaj na podstawie subskrypcji. W rozwiązaniu SaaS dostawcy usług w chmurze hostują aplikację i podstawową infrastrukturę oraz zarządzają nimi. Dostawcy zajmują się również wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi takimi jak uaktualnienia oprogramowania i stosowanie poprawek zabezpieczeń. Użytkownicy łączą się z aplikacją za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki internetowej na swoim telefonie, tablecie lub komputerze.

  Dowiedz się więcej

 • Przetwarzanie w chmurze to dostarczanie usług obliczeniowych przy użyciu sieci serwerów zdalnych hostowanych w Internecie na potrzeby przechowywania i analizowania danych oraz zarządzania nimi.

  Dowiedz się więcej

 • Chmura hybrydowa to typ przetwarzania w chmurze, który łączy infrastrukturę lokalną lub chmurę prywatną z chmurą publiczną. Chmury hybrydowe umożliwiają przenoszenie danych i aplikacji między dwoma środowiskami.

  Dowiedz się więcej

 • Większość usług przetwarzania w chmurze należy do jednej z czterech ogólnych kategorii: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS), bezserwerowe i oprogramowanie jako usługa (SaaS). Te kategorie są czasem nazywane „stosem” przetwarzania w chmurze, ponieważ wzajemnie rozszerzają swoje możliwości.

  Poznaj typowe pojęcia dotyczące przetwarzania w chmurze

Rozpocznij pracę z rozwiązaniami IaaS platformy Microsoft Azure

Rozpocznij pracę z rozwiązaniami IaaS platformy Microsoft Azure  
Rozpocznij