Ana içeriğe atla

Azure sayfa blobları fiyatlandırma

Dizin tabanlı ve seyrek veri yapılarını depolamak için Rest tabanlı bloblar

Sayfa Blobları, rastgele okuma ve yazma seçenekleri için iyileştirilmiştir. Sayfa Blobları, bilinen bir adresteki rastgele küçük bir bölümün üzerine yazılmasını gerektiren, dizin tabanlı ve seyrek veri yapılarını depolama gibi senaryolar için idealdir. Sayfa bloblarına REST protokolü aracılığıyla erişilebilir ya da disk trafiğinin desteklenmesi için bu bloblar bir VM’ye Yönetilmeyen Diskler olarak eklenebilir.

Sayfa Blobları için saatlik olarak faturalandırılırsınız.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahmini olup gerçek fiyat teklifi değildir. Gerçek fiyatlandırma, Microsoft ile girilen sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD doları olarak hesaplanıp önceki ayın son iş gününden önceki iki iş gününde alınan Londra spot oranları kullanılarak dönüştürülür. Büyük pazarlarda, ay sonundan önceki iki iş günü resmi tatile denk gelirse fiyat ayarlama günü, genellikle iki iş gününden hemen önceki gün olur. Bu oran, gelecek ay boyunca tüm işlemlerde geçerlidir. Microsoft ile geçerli programınıza/teklifinize göre fiyatlandırmayı görmek için Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı’nda oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için Azure satış uzmanı ile görüşün. Azure fiyatlandırması hakkında bilgi için sık sorulan sorular bölümüne bakın.

Fiyatlandırmanın en düşük GB depolama fiyatları sağlanacak şekilde iyileştirildiği General Amaçlı v2 hesabı, Seyrek Erişimli ve Arşiv depolama dahil en son Azure depolama özelliklerine erişim sağlar. Bu hesaplar Blok Blobları, Sayfa Blobları, Dosyalar ve Kuyruklara erişim sağlar.

Premium Sayfa Blobları

Premium Sayfa Blobları, oldukça yüksek aktarım hızına ve düşük gecikme süresine sahip G/Ç kullanımı yoğun iş yüklerini desteklemek için tasarlanan yüksek performanslı, katı hal sürücüsü (SSD) tabanlı depolama alanlarıdır. Premium Sayfa Blobları, blob başına 7.500 IOPS ve 250 MB/sn’ye kadar sağlanan disk performansı sunar.

Premium Sayfa Bloblarını, Premium Yönetilmeyen Disk desteği için adında “s” geçen VM boyutlarına (örneğin, Dsv1, Dsv2 ve Gs) bağlayabilirsiniz. Daha yüksek kullanılabilirlik sağlamak istiyorsanız VM kalıcı depolaması için Yönetilen Diskler kullanılması da önerilir.

Premium Sayfa Blobları fiyatlandırması şunlara bağlıdır:

  • Sağlanan disklerin boyutu.
  • Veri yedekliliği.
Sayfa Blobu Türleri Boyut Aylık fiyat Sayfa Blobu başına IOPS Sayfa Blobu başına aktarım hızı
LRS ZRS
P10 128 GB $- $- 500 100 MB/saniye
P20 512 GB $- $- 2.300 150 MB/saniye
P30 1 TB $- $- 5.000 200 MB/saniye
P40 2 TB $- $- 7.500 250 MB/saniye
P50 4 TB $- $- 7.500 250 MB/saniye
P60 8 TB $- $- 7.500 250 MB/saniye

Premium Sayfa Blobları için işlem ücreti alınmaz.

Premium Sayfa Blobunuz ücretlendirilirken, hedef boyutunuzu destekleyen en düşük tür temel alınır.

Azure, VM’lere disk olarak P60 eklenmesini şu an desteklememektedir. P60 yalnızca, REST üzerinden erişilebilen Sayfa Blobları olarak desteklenmektedir.

Açık bir şekilde Blob Katmanı kümesi ile dağıtmanızı gerektiren üç ek sayfa blobu türünü de destekliyoruz. Sayfa blobunu veya yönetilmeyen diskleri yalnızca hedef boyutu belirterek dağıtırsanız bunlar yukarıdaki tabloda listelenmiş, desteklenen sayfa blobu türlerine yuvarlanır.

Sayfa Blobu Türleri Boyut Aylık fiyat Sayfa Blobu başına IOPS Sayfa Blobu başına aktarım hızı
LRS ZRS
P4 32 GB $- $- 120 25 MB/saniye
P6 64 GB $- $- 240 50 MB/saniye
P15 256 GB $- $- 1.100 125 MB/saniye
Not: Anlık Görüntüler aylık $-/GB üzerinden ücretlendirilir.

Standart Sayfa Blobu

Standart Sayfa Blobları, sabit disk sürücüsü (HDD) temelli depolama medyası kullanır. Bunlar, geliştirme ve testin yanı sıra performans değişkenliğine karşı duyarlılığı düşük olan ve sık erişilmeyen diğer iş yükleri için uygundur. Standart sayfa blobları, kullanılan boyuta göre ve her işlemle birlikte faturalandırılır. Bir sayfa blobu tarafından desteklenen dosya sistemindeki dosyaları silerken, bazı işletim sistemleri silme işleminden sonra verileri temizlemediğinden önceden kullanılan kapasite için ücret yansıtılmaya devam edebilir.

Standard Sayfa Bloblarının fiyatları şunlara bağlıdır:

  • Aylık depolanan veri hacmi.
  • Gerçekleştirilen işlemlerin sayısına ve türüne ek olarak giden veri aktarımı maliyeti.
  • Veri yedekliği.

Standard Sayfa Blobları için veri depolama

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
$-/GB $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB

Diskler ve Sayfa Blobları için veri aktarımı

GRS hesaplarına veri yazdığınızda bu veriler, başka bir Azure bölgesine çoğaltılır. Coğrafi Çoğaltma Veri Aktarımı ücreti, verileri başka bir Azure bölgesine çoğaltmak için gereken bant genişliği içindir. Bu ücret, hesap çoğaltma ayarını LRS’den GRS’ye veya RA-GRS’ye değiştirdiğinizde de geçerlidir.

LRS veya ZRS GRS veya RA-GRS, GZRS veya RA-GZRS
Yok $-/GB

Yönetilmeyen Diskler olarak kullanılan Sayfa Blobları için İşlemler

VM’ye bağlı ve Yönetilmeyen Disk olarak kullanılan Standart Sayfa Blobları için 10.000 işlem başına $- ücret uygulanır. Yönetilmeyen Disklerde gerçekleştirilen okuma, yazma ve silme gibi eylem türlerinin tümü birer işlem sayılır.

Sayfa Blobları (Disksiz) için İşlemler

Bir VM aracılığıyla gerçekleştirilmeyen Sayfa Blob işlemleri, işlem başına olacak şekilde faturalanır. Her işlem için bir yazma, okuma veya silme işlemi olarak tek bir işlem faturalanır. Bir yazma veya okuma işlemi 64 KB’tan büyükse, işlem başına en fazla 15 giriş/çıkışa (GÇ) kadar her ek 64 KB için ek bir okuma veya yazma GÇ işlemi faturalanır. İşlem 1 MB’tan [64 KB x (1 işlem + 15 GÇ)] büyükse, işlemin boyutundan bağımsız olarak ek GÇ ücreti uygulanmaz.

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
Yazma işlemleri* (10.000 başına) $- $- $- $- $- $-
Ek GÇ birimi yazma (10.000 başına) $- $- $- $- $- $-
Okuma işlemleri** (10.000 başına) $- $- $- $- $- $-
Ek GÇ birimi okuma (10.000 başına) $- $- $- $- $- $-
Silme işlemleri Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

* Şu API çağrıları, yazma işlemleri olarak kabul edilir: AbortCopyBlob, AppendBlock, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, ChangeContainerLease, CopyBlob, CreateContainer, IncrementalCopyBlob, PutBlob, PutGeoMessage, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent, PutGeoVerificationMessageMeasurementEvent, PutPage, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, SnapshotBlob ve UndeleteBlob.

** Şu API çağrıları, okuma işlemleri olarak kabul edilir: AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, GeoBootstrap, GetBlob, GetBlobLeaseInfo, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlobServiceStats, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetCopyInformation, GetEncryptionKey, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease ve RenewContainerLease.

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması kılavuzluğu alın. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel bir teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Azure sayfa blobları

Azure sayfa blobları özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Azure sayfa blobları için Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Azure sayfa blobları kaynağını gözden geçirin.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın