Arşiv Depolama Genel Kullanılabilirlik Fiyatlandırması

Fiyatlandırma 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır

Veri depolama, aktarım ve işlem fiyatları

Önizleme fiyatlandırmasını görüntüleyin

LRS GRS RA-GRS
Depolama (aylık GB başına) $0.002 $0.004 $0.004
Yazma İşlemleri* (10.000 başına) $0.1 $0.2 $0.2
Listeleme ve Kapsayıcı Oluşturma İşlemleri (10.000 başına) $0.05 $0.1 $0.1
Okuma İşlemleri** (10.000 başına) $5 $5 $5
Ücretsiz olarak sunulan Silme dışındaki tüm İşlemler (10.000 başına) $0.004 $0.004 $0.004
Veri Alma (GB başına) $0.02 $0.02 $0.02
Veri Yazma (GB başına) Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

Not: Yalnızca Batı US 2 bölgesi için Arşiv fiyatları gösterilmiştir ve başka bölgelerde değişiklik gösterebilir.

Blob Depolama hesaplarında Seyrek Erişimli Veri Yazma (GB başına) için $0.0025 ücret uygulanır.

* Şu API çağrıları, yazma işlemleri olarak değerlendirilir: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob ve SetBlobTier (bir Blobu Sık Erişimli’den Seyrek Erişimli’ye, Seyrek Erişimli’den Arşiv’e veya Sık Erişimli’den Arşiv’e taşıdığında. Daha fazla bilgi edinin).

** Şu API çağrıları, Okuma İşlemleri olarak değerlendirilir: GetBlob, SetBlobTier (bir Blobu Arşiv’den Seyrek Erişimli’ye, Seyrek Erişimli’den Sık Erişimli’ye veya Arşiv’den Sık Erişimli‘ye taşıdığında). Daha fazla bilgi edinin).

Arşiv’deki bloblar için yalnızca GetBlobProperties, GetBlobMetadata, ListBlobs, SetBlobTier ve DeleteBlob işlemleri geçerlidir. Katmanı Arşiv’den Sık Erişimli veya Seyrek Erişimli’ye geçirme işleminin tamamlanması genelde 15 saate kadar sürer. Daha fazla bilgi edinin.

Sık Erişimli ve Arşiv erken silme (1 Şubat 2018’den itibaren geçerli)

GB başına aylık ücrete ek olarak, Arşiv’e taşınan tüm bloblar 180 günlük bir Arşiv erken silme dönemine tabi olur. Bunlara ek olarak, Genel Amaçlı v2 hesapları için Seyrek Erişimli katmanına taşınan tüm bloblar, bu katmanın 30 günlük erken silme dönemine tabidir. Bu ücret günlere eşit olarak dağıtılır. Örneğin, bir blob Arşiv’e taşınıp 45 gün sonra silinir veya Sık Erişimli katmanına taşınırsa, müşteriden bu blobu Arşiv’de 135 gün (180 eksi 45) depolamaya eşdeğer bir erken silme ücreti alınır.