Navigatie overslaan

Managed Disks

Permanente, beveiligde schijfopslag voor Azure Virtual Machines

Vereenvoudigd beheer

Geef het type Storage (Premium of Standard) op en de benodigde grootte. In Azure worden dan de beheerde schrijven voor u gemaakt en beheerd.

Schaalbare implementaties van virtuele machines

Maak in enkele minuten duizenden beheerde schijven tegelijk, met één Azure-abonnement. Maak maximaal 1000 virtuele machines in één schaalset om één groot cluster te implementeren, zoals een grootschalige Hadoop- of DataSynapse-implementatie.

Veiliger

Gebruik nauwkeurig toegangsbeheer voor uw beheerde schijven met behulp van toegangsbeheer op basis van rollen in Azure. Verleen alleen toegang voor de bewerkingen die nodig zijn om een taak uit te voeren.

Zeer duurzaam en hoge beschikbaarheid

Repliceer uw gegevens tegelijkertijd naar drie verschillende replica's. Als er zich problemen met een van de replica’s voordoen, kunnen de andere twee het overnemen zodat uw permanente gegevens bewaard blijven en storingen weinig kwaad kunnen.

Meerdere opslagopties

Gebruik Premium SSD (Solid-State Drive) Managed Disks voor productieworkloads en prestatiegevoelige workloads waarvoor een lage latentie en hoge doorvoer cruciaal zijn. Selecteer Standard SSD Managed Disks voor workloads met een lage IOPS waarvoor consistente prestaties en kostenefficiënte ontwikkeling en tests nodig zijn. Gebruik Standard HDD (Hard Disk Drive) Managed Disks voor niet-kritieke workloads waarvoor incidentele toegang nodig is.

Gemakkelijke migratie

Migreer uw Standard Managed Disks gemakkelijk naar Premium Managed Disks en migreer ook uw bestaande virtuele machines van Azure Resource Manager naar Managed Disks, met één keer opnieuw opstarten. Het is handig om de migratie te laten uitvoeren tijdens een reeds bestaande onderhoudsperiode. De migratie kan in enkele minuten worden voltooid.

Migreren naar Managed Disks

Back-up op een bepaald tijdstip

Maak een back-up van uw beheerde schijven als momentopnamen op een bepaald tijdstip. Maak later nieuwe beheerde schijven met momentopnamen die onafhankelijk van de bronschijf bestaan.

Eenvoudig beheer van aangepaste installatiekopieën

Maak een beheerde aangepaste installatiekopie van uw virtuele harde schijf of van virtuele machines die worden uitgevoerd. Gebruik de aangepaste installatiekopie om meerdere VM’s of grote schaalsets in dezelfde regio te maken.

Versleuteling

Versleutel uw gegevens met Azure Disk Encryption met door de klant of Microsoft beheerde sleutels.

Gerelateerde producten en services

Storage

Duurzame, in hoge mate beschikbare en zeer schaalbare cloudopslag

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten

Schaalsets voor virtuele machines

Beheer en schaal omhoog naar duizenden virtuele machines met Linux en Windows

Probeer Managed Disk-opslag