Azure-oppdateringer

Lær om viktige produktoppdateringer, veikart og kunngjøringer fra Azure. Registrer deg for meldinger for å holde deg oppdatert.

RSS-feed

mai 2020

19 mai

Azure Storage – rutingspreferanser er nå tilgjengelig i forhåndsvisning

I TESTVERSJON

Ruteoppføring gir fleksibilitet til å optimalisere trafikk til din lagrinskonto for førsteklasses nettverksytelse ved å bruke Microsoft globalt nettverk, eller de hjelper til med å senke kostnader ved å bruke offentlig Internett. Publiser rutespesifikke endepunkter for din lagringskonto. Forhåndsvisning er tilgjengelig for alle lagringskontoer lokalisert i Syd-Frankrike, USA – sør-sentralt og USA – vest-sentralt område.

 • Storage-kontoer
 • Features
 • Microsoft Build
14 mai

Private endepunkter for Azure Storage er nå generelt tilgjengelig i området Azure Government

TILGJENGELIG NÅ

Private endepunkter for Azure Storage er nå generelt tilgjengelig i området Azure Government. Private endepunkter gir sikker tilkobling til Azure Storage fra et virtuelt Azure-nettverk. Lokale nettverk kan sikkert kobles til en lagringskonto ved bruk av et privat endepunkt når nettverket er tilkoblet et virtuelt nettverk ved bruk av Azure Ekspressrute eller VPN.

 • Storage-kontoer
 • Features
 • Regions & Datacenters

mars 2020

17 mar

Lansere Azure Private Link GA for Azure-tjenester

TILGJENGELIG NÅ

Azure Private Link inkluderer nå flere nye tjenester som er tilgjengelig i Forhåndsvisning og GA.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Storage-kontoer
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Beholderregister
 • App Configuration
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cognitive Search
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
13 mar

Private endepunkter for Azure Storage er nå generelt tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Private Endepunkter gir sikker tilkobling til Azure Storage fra et virtuelt Azure-nettverk (VNet). Lokale nettverk kan sikkert kobles til en lagringskonto ved bruk av et privat endepunkt når nettverket er til et VNet ved bruk av Ekspressrute eller VPN. Private endepunkter for Azure Storage er nå generelt tilgjengelig i alle offentlige Azure-regioner.

 • Storage-kontoer
 • Features

november 2019

5 nov

Azure Private Link er nå tilgjengelig i alle områder

TILGJENGELIG NÅ

Azure Private Link, en tjeneste som gir privat tilkoblingsmulighet til Azures tjenester, er nå tilgjengelig i alle Azure-områder.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • SQL-datalager
 • Storage-kontoer
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cosmos DB
 • Microsoft Ignite
 • Regions & Datacenters
 • Security

september 2019

16 sep

Azure Private Link er nå tilgjengelig i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Måltilgjengelighet: Q3 2019

Koble til tjenester i virtuelle Azure-nettverk sikrere og privat med Azure Private Link, som nå er tilgjengelig i forhåndsversjon.

 • Virtual Network
 • Storage-kontoer
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • SQL-datalager
 • Compliance
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Security
 • Services

august 2019

20 aug

Nye Copy API-er for effektiv datakopiering i Azure Blob Storage

TILGJENGELIG NÅ

Vi introduserer et nytt sett med Copy API-er for å muliggjøre effektiv dataoverføring til Azure eller innenfor Azure-datasentre.

 • Storage-kontoer
 • Blob-lagring
 • Features

juli 2019

25 jul

Administrasjon av Azure Blob-livssyklus er nå tilgjengelig i alle Azure-områdene

TILGJENGELIG NÅ

Administrasjon av Azure Blob-livssyklus er nå forbedret med utvidet regional tilgjengelighet og intuitiv portalopplevelse.

 • Blob-lagring
 • Storage-kontoer
 • Features
 • Services
23 jul

Premium Blob støtter nå administrasjon av bloblivssyklus

TILGJENGELIG NÅ

Premium Blob støtter nå policybasert objektsletting.

 • Premium Blob Storage
 • Storage-kontoer
 • Blob-lagring
 • Features
15 jul

Et nytt sett med SDK-er for Azure er nå tilgjengelig i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Et nytt sett med biblioteker for arbeid med Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault og Event Hubs i Java, Python, JavaScript/TypeScript, og C# er nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Storage-kontoer
 • Open Source
 • SDK and Tools
 • Security
15 jul

Datatilgang mer flere protokoller for Azure Data Lake Storage er nå i offentlig prøveversjon

I TESTVERSJON

Ny funksjon som gjør deg i stand til å administrere de samme dataene ved bruk av enten Blob-API-er eller API-er for Data Lake Storage Gen2, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

 • Azure Data Lake Storage
 • Blob-lagring
 • Storage-kontoer
 • Features
 • Microsoft Inspire
1 jul

BGP-felleskapet for Azure Cosmos DB på ExpressRoute er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Vi annonserer nå tillegget Azure Cosmos DB-felleskapet på ExpressRoute. Dette vil gjøre det mulig med regionale annonser for Azure Cosmos DB.

 • Azure ExpressRoute
 • Storage-kontoer
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Features

februar 2019

5 feb

Azure Storage Account Failover er nå i offentlig forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Med Azure Storage Account Failover kan kundene kontrollere når de gjennomfører failover for GRS- og RA-GRS-lagringskontoene dine, fra primært til sekundært område.

 • Storage-kontoer
 • Ressursbehandling
 • Features
 • Management

januar 2019

29 jan

Avere vFXT for Azure: Ny ARM Malutplassering er tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

En ny utplasseringsveiviser er nå tilgjengelig for Avere vFXT for Azure, en høy-ytelses cache-løsning, for å forbedre oppsett-prosesserer.

 • Avere vFXT for Azure
 • Storage-kontoer
 • Features
23 jan

Oppdatering av forhåndsversjon: Støtte for Azure Backups PowerShell og ACLer for Azure Files

I TESTVERSJON

Du kan nå opprettholde din sikkerhetskopi av Azure Files deling i ti år ved å bruke Azure Backup og PowerShell.

 • Azure Backup
 • Storage-kontoer
 • Azure Files
 • Compliance

november 2018

19 nov

Endring av ressurs-GUID og navn for Blob-lagring Tyskland

Fra og med 1. januar 2019, blir ressurs-GUID-er og navn for Azure Blob-lagring for Tyskland-områder endret.

 • Storage-kontoer
 • Services

oktober 2018

22 okt

Oktober-oppdatering av Azure-portalen

TILGJENGELIG NÅ

Azure-portalen ble oppdatert i oktober 2018.

 • Microsoft Azure-portal
 • Azure-mobilapp
 • Storage-kontoer
 • Virtual Machines
 • Skaleringssett for Virtual Machine
 • Azure Advisor
 • Service Fabric
 • Virtual WAN
 • Aktivitetslogg
 • Azure Managed Applications
 • Automatisering
 • Azure SQL Database
 • SQL-datalager
 • Management
15 okt

Begrenset offentlig forhåndsversjon: Premium-blober i Azure-portalen

I TESTVERSJON

Du kan opprette og administrere premium blob-lagringskontoer fra Azure-portalen. Denne forhåndsvisningen er tilgjengelig i områdene USA, øst 2, USA, sentralt og USA, vest.

 • Microsoft Azure-portal
 • Storage-kontoer
 • Blob-lagring
 • Features
 • Management

september 2018

26 sep

Offentlig forhåndsversjon: Policyer for tjenesteendepunkter for virtuelle nettverk for Azure Storage

I TESTVERSJON

Policyer for tjenesteendepunkter for virtuelle nettverk for Azure Storage er nå i forhåndsversjon.

 • Virtual Network
 • Storage-kontoer
 • Features
24 sep

Større lagringskapasitet og ytelse med nye SKU-er for Azure-disker.

I TESTVERSJON

Nye SKU-er for Azure Managed Disks premium SSD-er, standard SSD-er og standard HDD-er vil gå opp til 32 TiB (32 767 GB). Ytelsen vil nå gå opptil 20 000 IOPS og 750 MBps.

 • Storage-kontoer
 • Services

Azure på Build

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område