Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure-abonnement

Et Azure-abonnement gir deg tilgang til Azure-tjenester som betales etter forbruk under Microsoft-kundeavtalen. Dersom ratene endrer seg, kommer vi til å melde fra til deg minst 30 dager på forhånd. Vi kommer også til å melde fra på forhånd dersom vi legger til nye tjenester til Azure-platformen og informerer deg om avgifter i så måte blir tilskrevet deg. Du blir bare belastet dersom du bruker de nye tjenestene. Du er selv ansvarlig for skatter og avgifter som kan bli en følge av å motta tjenester som ikke koster deg noe.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se Azures dokumentasjon om grenser, kvoter og begrensninger. Hvis du har behov for overskride disse grensene, kan du kontakte kundeservice, slik at vi kan justere grensene henholdsvis.

Policy for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Servicenivåavtaler

Hver enkelt Azure-tjeneste har et sett robuste serviceavtaler (SLA-er). Se serviceavtaler for individuelle Azure-tjenester. Serviceavtaler gis ikke for tjenester i løpet av prøveversjon eller for tjenester som tilbys gratis.

Ressursavtale

Alle økninger i tjenestebruk er underlagt tilgjengeligheten av tjenesteressursene. Eksempler på slike økninger, inkluderer å legge til antallet kjørende databehandlingsforekomster eller øke mengden lagringsplass i bruk.

Hvis en gratis Azure-konto ikke rammes av kostnader eller er inaktiv i mer enn 90 dager, forbeholder vi oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, inkludert vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder. Du blir varslet en måned før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser. Du kan unngå å bli inaktiv ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  • Logg deg på Azure-portalen.
  • Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.

Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller avvikle enhver av gratistjenestene eller tilbudet om gratiskontoer til enhver tid eller uten varsel.

Ytterligere vilkår etter fordelstype

Gratis konto

Priser med forbruksbetaling

GRATIS KONTO

Oppgraderinger og bruksgrenser

Med Azure-gratiskontoen vil kvalifiserte kunder motta kreditt på USD 200 som kan brukes i løpet av de første 30 dagene for de aller fleste Azure-tjenestene. Ubrukt kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

I løpet av 30 dager etter registrering eller ved oppbrukt kreditt (avhengig av hva som kommer først), må du oppgradere til betal for forbruk-priser ved å fjerne bruksgrensen for å fortsette å bruke den gratis Azure-kontoen og velge gratistjenester for perioden.

Unntak

Azure-kreditt kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementer, Visual Studio App Center-tjenester, Azure ExpressRoute, produkter fra tredjeparter, produkter solgt via Azure Marketplace, og produkter som ellers lisensieres separat fra Azure (for eksempel Microsoft Entra ID Premium).

Du kan ikke legge til rette for eller delta i noen av Azures tjenester til utvinning av bitcoin, tjenestenektangrep, utsendelse av søppelpost eller ulovlig aktivitet, og/eller bruk som kan skade Microsoft eller andre, og vil håndheve sterke interne kontroller for å forebygge det samme.

Microsoft kan fra tid til annen ta kontakt med deg angående bruken din av programtjenester, og du vil ved en slik forespørsel oppgi rimelig dokumentasjon angående bruken din. Hvis Microsoft av noen grunn mener at programfordelene blir benyttet til forbudte formål, kan Microsoft, etter eget skjønn, avbryte eller avslutte tilgangen din til Azure-tjenester.

Kommunikasjonspolicy

I løpet av de 12 månedene du benytter din gratis Azure-konto, kan du motta periodisk e-postkommunikasjon med anbefalte fremgangsmåter, opplæring, tips og triks, samt nyttige tilbud relatert til Azure. Du kan stoppe mottaket av kommunikasjon ved å benytte avmeldingskoblingen i e-postene. Les personvernerklæringen.

Betalingsalternativer

Alt du trenger, er et telefonnummer, et kredittkort eller debetkort (ikke forhåndsbetalt) og en Microsoft-konto eller en GitHub-konto. I Hong Kong og Brasil godtas kun kredittkort. Kortet ditt blir ikke belastet med det første, bortsett fra en midlertidig autoriseringsreservering. Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester. Les om Azure-priser.

PRISER MED FORBRUKSBETALING

Oppgradering fra en gratiskonto på Azure

Dersom du har oppgradert fra et tilbud med Azures gratiskonto, kommer du til å fortsette å ha tilgang til å velge gratistjenester resten av de 12 månedene som det tilbudet gjelder (fra og med datoen du registrerte deg). Kreditt som leveres som en del av tilbudet om Azures gratiskonto vil være gyldig til og med 30 dager fra datoen du registrerte deg.

Etter at du har oppgradert, vil kontoen din bli belastet med standard betale for forbruk-priser for bruken din over de gratis beløpene. Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller avvikle enhver av gratistjenestene eller gratis Azure-konto til enhver tid eller uten varsel.

Betalingsalternativer

Både debetkort og kredittkort godtas. Vi godtar ikke forhåndsbetalte eller virtuelle kredittkort. Les om Azure-priser.

Midlertidige autorisasjoner

Vi kan sette inn en midlertidig autorisasjon på kreditt- eller debetkortet før faktureringsdatoen for å sikre en påfølgende belastning. Denne belastningen reverseres etter at du har blitt fakturert, eller den midlertidige autorisasjonen ikke lenger er nødvendig. Ta kontakt med finansinstitusjonen din hvis du har spørsmål om behandlingen av opphevelsen av autorisasjonen.