Navigáció kihagyása

Virtual Network – díjszabás

Az Azure Virtual Network díjmentes. Minden előfizető legfeljebb 50 virtuális hálózatot hozhat létre bármely régióban.

A virtuális hálózatokon belüli szolgáltatásokban használt nyilvános IP-címek és fenntartott IP-címek díjkötelesek.

A virtuális hálózatokban futtatott hálózati berendezések (például VPN-átjárók és alkalmazásátjárók) szintén díjkötelesek.

Virtuális hálózatok közötti társviszony létesítése

A virtuális hálózatok közötti társviszony-létesítés virtuális hálózatokat kapcsol össze, és lehetővé teszi a privát IP-címeken alapuló forgalomirányítást ezek között. A bejövő és a kimenő forgalom a társviszonyban lévő hálózatok mindkét végén díjköteles.

Társviszony létesítése azonos régióbeli virtuális hálózatok között

Bejövő adatforgalom $-/GB
Kimenő adatforgalom $-/GB

Globális virtuális társhálózatok létesítése1

1. zóna 2. zóna 3. zóna Németország (adatkezelő) USA-beli államigazgatás
Bejövő adatforgalom $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB
Kimenő adatforgalom $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB

1A fenti díjak az 1., 2. és 3. zónák nyilvános elérhetőségének díjszabását tükrözik, és 2018. június 1-jén lépnek érvénybe. A 2018. június 1. előtti használat 50%-os díjjal lesz kiszámlázva.

*A globális virtuális társhálózatok létesítése esetén a díjak számítása a zónarendszer alapján történik. Például, ha 1. zónába tartozó virtuális hálózatból 2. zónába tartozó hálózatba történik adatátvitel, az 1. zóna kimenő, és a 2. zóna bejövő adatforgalmi díjait számlázzuk ügyfeleinknek.

Virtual Network TAP előzetes verzió

A Virtual Network TAP egy olyan funkció, amellyel az ügyfelek engedélyezhetik virtuális gépeik hálózati forgalmának egy csomaggyűjtőre történő tükrözését.

Globális USA-beli államigazgatás
VTAP $- óránként $- óránként

*Az óradíjat minden olyan IP-végpont után felszámítjuk, amely a Virtual Network TAP funkcióval kiegészített virtuális hálózaton található. A nyilvános előzetes verzió időtartama alatt az árak 50% engedményt tartalmaznak.

IP-címek

A nyilvános IP-címek és a fenntartott IP-címek a virtuális hálózatokon belüli szolgáltatásokban használhatók. Ezek után névleges díjat számítunk fel, amelynek részleteiről itt tájékozódhat

VPN Gateway átjárók

A virtuális hálózathoz több olyan VPN-átjáró is beállítható, amelyen keresztül kapcsolat létesíthető a telephelyi hálózattal vagy egyéb Azure-beli virtuális hálózatokkal. A VPN Gateway részletes díjszabása itt található

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz az Azure-támogatási szolgáltatások keretében, akár havi $29 összegű díj ellenében kínálunk műszaki támogatást.

Gyakori kérdések

 • A globális virtuális társhálózatok létesítésekor a díjszabás a virtuális társhálózatokat tartalmazó zónák szerint különbözik.

 • Nem, a virtuális hálózaton belüli adatátvitelért nem számítunk fel díjat.

 • Nem, a többi erőforrás használatáért továbbra is a megszokott módon kell fizetni. Sem a virtuális társhálózatok létesítése, sem a globális virtuális társhálózatok létesítése nem von maga után Compute díjat.

 • A virtuális társhálózatok létesítésekor az egyik hálózatból kimenő és a másikba bemenő adatforgalom képzi a számlázás alapját.

  Globális társhálózatok létesítésekor, ugyanúgy, ahogy a virtuális társhálózatok esetében, szintén a bejövő és kimenő adatforgalom képzi a számlázás alapját. Az alkalmazott díjszabás azonban különbözik, attól függően, hogy a társviszonyt létesítő egyes hálózatok régiója melyik zónában található.

 • Az alkalmazások és adataik üzemeltetésére az alrégió a legkisebb választható földrajzi egység. A CDN-en kívüli adatforgalomban a régiók és a zónák a következőképp feleltethetők meg egymásnak:

  1. zóna – USA keleti régiója, USA 2. keleti régiója, USA középső régiója, USA északi középső régiója, USA déli középső régiója, USA nyugati középső régiója, USA nyugati régiója, USA 2. nyugati régiója, Kelet-Kanada, Közép-Kanada, Észak-Európa, Nyugat-Európa, Egyesült Királyság nyugati régiója, Egyesült Királyság déli régiója, Közép-Franciaország, Dél-Franciaország

  2. zóna – Délkelet-Ázsia, Kelet-Ázsia, Kelet-Ausztrália, Délkelet-Ausztrália, Közép-India, Nyugat-India, Dél-India, Kelet-Japán, Nyugat-Japán, Korea középső régiója, Korea déli régiója, Ausztrália középső régiója, Ausztrália 2. középső régiója, Dél-Afrika északi régiója, Dél-Afrika nyugati régiója

  3. zóna – Dél-Brazília

  Németország (adatkezelő) – Közép-Németország, Északkelet-Németország

  USA-beli államigazgatás – USA Arizona állam, USA-beli államigazgatás – Iowa, USA-beli államigazgatás – Texas, USA-beli államigazgatás – Virginia, US DoD – Középső régió, US DoD – Kelet

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Virtual Network – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez Megtekintés a kalkulátorban

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább