Virtual Network – díjszabás

Az Azure Virtual Network díjmentes. Minden előfizető legfeljebb 50 virtuális hálózatot hozhat létre bármely régióban.

A virtuális hálózatokon belüli szolgáltatásokban használt nyilvános IP-címek és fenntartott IP-címek díjkötelesek.

A virtuális hálózatokban futtatott hálózati berendezések (például VPN-átjárók és alkalmazásátjárók) szintén díjkötelesek.

Virtuális hálózatok közötti társviszony létesítése

A virtuális hálózatok közötti társviszony-létesítés virtuális hálózatokat kapcsol össze, és lehetővé teszi a privát IP-címeken alapuló forgalomirányítást ezek között. A bejövő és a kimenő forgalom a társviszonyban lévő hálózatok mindkét végén díjköteles.

Társviszony létesítése azonos régióbeli virtuális hálózatok között

Bejövő adatforgalom $-/GB
Kimenő adatforgalom $-/GB

Globális virtuális társhálózatok létesítése

1. zóna 2. zóna 3. zóna US Gov
Bejövő adatforgalom $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB
Kimenő adatforgalom $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB

*A globális virtuális társhálózatok létesítése esetén a díjak számítása a zónarendszer alapján történik. Például, ha 1. zónába tartozó virtuális hálózatból 2. zónába tartozó hálózatba történik adatátvitel, az 1. zóna kimenő, és a 2. zóna bejövő adatforgalmi díjait számlázzuk ügyfeleinknek.

Virtual Network TAP előzetes verzió

A Virtual Network TAP egy olyan funkció, amellyel az ügyfelek engedélyezhetik virtuális gépeik hálózati forgalmának egy csomaggyűjtőre történő tükrözését.

Globális US Gov
VTAP $- óránként $- óránként

*Az óradíjat minden olyan IP-végpont után felszámítjuk, amely a Virtual Network TAP funkcióval kiegészített virtuális hálózaton található. A nyilvános előzetes verzió időtartama alatt az árak 50% engedményt tartalmaznak.

IP-címek

A nyilvános IP-címek és a fenntartott IP-címek a virtuális hálózatokon belüli szolgáltatásokban használhatók. Ezek után névleges díjat számítunk fel, amelynek részleteiről itt tájékozódhat

VPN Gateway átjárók

A virtuális hálózathoz több olyan VPN-átjáró is beállítható, amelyen keresztül kapcsolat létesíthető a telephelyi hálózattal vagy egyéb Azure-beli virtuális hálózatokkal. A VPN Gateway részletes díjszabása itt található

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz az Azure-támogatási szolgáltatások keretében, akár havi $29 összegű díj ellenében kínálunk műszaki támogatást.

Gyakori kérdések

 • A globális virtuális társhálózatok létesítésekor a díjszabás a virtuális társhálózatokat tartalmazó zónák szerint különbözik.

 • Nem, a virtuális hálózaton belüli adatátvitelért nem számítunk fel díjat.

 • Nem, a többi erőforrás használatáért továbbra is a megszokott módon kell fizetni. Sem a virtuális társhálózatok létesítése, sem a globális virtuális társhálózatok létesítése nem von maga után Compute díjat.

 • A virtuális társhálózatok létesítésekor az egyik hálózatból kimenő és a másikba bemenő adatforgalom képzi a számlázás alapját.

  Globális társhálózatok létesítésekor, ugyanúgy, ahogy a virtuális társhálózatok esetében, szintén a bejövő és kimenő adatforgalom képzi a számlázás alapját. Az alkalmazott díjszabás azonban különbözik, attól függően, hogy a társviszonyt létesítő egyes hálózatok régiója melyik zónában található.

 • Az alkalmazások és adataik üzemeltetésére az alrégió a legkisebb választható földrajzi egység. A CDN-en kívüli adatforgalomban a régiók és a zónák a következőképp feleltethetők meg egymásnak:

  1. zóna – Ausztrália középső régiója, Ausztrália 2. középső régiója, Közép-Kanada, Kelet-Kanada, Észak-Európa, Nyugat-Európa, Közép-Franciaország, Dél-Franciaország, Egyesült Királyság déli régiója, Egyesült Királyság nyugati régiója, USA középső régiója, USA keleti régiója, USA 2. keleti régiója, USA északi középső régiója, USA déli középső régiója, USA nyugati régiója, USA 2. nyugati régiója, USA nyugati középső régiója

  2. zóna – Kelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Ausztrália keleti régiója, Délkelet-Ausztrália, Közép-India, Kelet-Japán, Nyugat-Japán, Korea középső régiója, Korea déli régiója, Dél-India, Nyugat-India

  3. zóna – Dél-Brazília

  Németország – 1. zóna –Közép-Németország (szuverén), Északkelet-Németország (szuverén)

  US Gov – US Gov Arizona, US Gov Iowa, US Gov Texas, US Gov Virginia

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Virtual Network – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább