Virtual Network – díjszabás

Az Azure Virtual Network díjmentes. Minden előfizető legfeljebb 50 virtuális hálózatot hozhat létre bármely régióban.

A virtuális hálózatokon belüli szolgáltatásokban használt nyilvános IP-címek és fenntartott IP-címek díjkötelesek.

A virtuális hálózatokban futtatott hálózati berendezések (például VPN-átjárók és alkalmazásátjárók) szintén díjkötelesek.

Virtuális hálózatok közötti társviszony létesítése

A virtuális hálózatok közötti társviszony-létesítés két azonos régióban található hálózatot kapcsol össze, és lehetővé teszi a privát IP-címeken alapuló forgalomirányítást ezek között. A bejövő és a kimenő forgalom a társviszonyban lévő hálózatok mindkét végén díjköteles.

Forgalmi díj Ár
Bejövő adatforgalom $-/GB
Kimenő adatforgalom $-/GB

IP-címek

A nyilvános IP-címek és a fenntartott IP-címek a virtuális hálózatokon belüli szolgáltatásokban használhatók. Ezek után névleges díjat számítunk fel, amelynek részleteiről itt tájékozódhat

VPN Gateway átjárók

A virtuális hálózathoz több olyan VPN-átjáró is beállítható, amelyen keresztül kapcsolat létesíthető a telephelyi hálózattal vagy egyéb Azure-beli virtuális hálózatokkal. A VPN Gateway részletes díjszabása itt található

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz az Azure-támogatási szolgáltatások keretében, akár havi $29 összegű díj ellenében kínálunk műszaki támogatást.

Gyakori kérdések

  • Nem. Az összes régió és zóna esetében azonos díjszabás lesz érvényben a bejövő és kimenő adatátvitelre vonatkozóan.

  • Nem. A virtuális hálózaton belüli adatátvitelért nem számítunk fel díjat.

  • Nem, nem lesznek a virtuális hálózatok közötti társviszony-létesítéshez közvetlenül kapcsolódó virtuálisgép-díjak.

Erőforrások

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Termékadatok

Virtual Network – további információ

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?