Az IP-címek díjszabása

Az IP-címek díjszabása

Az Azure-ban a nyilvános IP-címek után rendszerint $-/óra (körülbelül $-/hó) díjat számítunk fel. Az Azure azonban a hozzájuk társított erőforrások és a használt üzemi modell típusa alapján számos ingyenes IP-címet biztosít. Az alábbi táblázat ezeket az ingyenes erőforrásokat sorolja fel.

Megjegyzés: az Azure a következő két különböző üzemi modellel rendelkezik az erőforrások létrehozásához és használatához: Resource Manager (ARM) és klasszikus (ASM).

Üzemi modell Type (Típus) Díjszabás
ARM Nyilvános IP-cím – dinamikus Üzemelő virtuális gép hálózati adapteréhez társított minden dinamikus nyilvános IP-címért $-/óra díjat számolunk fel.
ARM Nyilvános IP-cím – statikus Az első öt statikus nyilvános IP-cím fenntartásáért nem kell díjat fizetni, függetlenül attól, hogy azok üzemelő virtuális gép hálózati adapteréhez vagy az Azure Load Balancerhez vannak-e társítva. A használatért díjat kell fizetni. További statikus nyilvános IP-címek fenntartásáért $-/óra díjat, használatukért $-/óra díjat számolunk fel.
ASM/Klasszikus Felhőszolgáltatás virtuális IP-címe Valamennyi felhőszolgáltatás mellé ingyenes és nyilvános virtuális IP-címet (VIP) biztosítunk. A további virtuális IP-címek díja $0.004 /óra.
ASM/Klasszikus Fenntartott IP-cím A használatban lévő felhőszolgáltatáshoz társított első öt fenntartott IP-cím ingyenes. Minden más esetben a díj $0.004/óra.
ASM/Klasszikus Példányszintű nyilvános IP-címek (ILPIP) Minden ILPIP-cím díja $0.004/óra.

Az IP-címzésre vonatkozó korlátozások az Azure hálózati korlátozásainak teljes körében vannak jelezve. Az alapértelmezés szerinti korlátozásoknak az üzleti igényeinek megfelelően a maximális korlátokig való növelése érdekében forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ismételten leképezett IP-címek

* Csak az ASM/klasszikus üzemi modellben üzemelő példányokra vonatkozik

Fenntartott IP-cím új felhőszolgáltatáshoz való társítása ismételt leképezésnek minősül. Havonta az első száz ismételt leképezés ingyenes. Minden további ismételt leképezés díja $0.1000000000/alkalom.

Gyakori kérdések

 • Az ARM üzemi modell esetében a „dinamikus” nyilvános IP-címek után nem számítunk fel díjat, ha a kapcsolódó virtuális gép „Stopped Deallocated” (Leállítva és felszabadítva) állapotban van. A „statikus” nyilvános IP-címek azonban a társított erőforrástól függetlenül díjkötelesek (kivéve a régióbeli első öt „statikus” címet). A statikus és a dinamikus kiosztási módszer részletes összehasonlítását ebben a cikkben találja.

  Az ASM üzemi modell esetében a példányszintű nyilvános (ILPIP-) IP-címek után nem számítunk fel díjat, ha a virtuális gép „Stopped Deallocated” (Leállítva és felszabadítva) állapotban van.

 • Az ARM üzemi modellbeli „statikus” nyilvános IP-címek és az ASM üzemi modellbeli „fenntartott” IP-címek esetében a számlázandó időszak az IP-cím létrehozását követő második órában veszi kezdetét (így elegendő idő marad az IP-cím megfelelő kiosztására). Az időszak az IP-cím erőforrás törléséig tart.

  Egyéb nyilvános IP-címek esetében a társított erőforrás indításakor kezdődik, és annak törléséig vagy leállítása/felszabadításáig tart.

 • Igen.

 • Ez egy fenntartott IP-cím, amely nincs használatban üzemelő példányban. A nem használt fenntartott IP-címek után névleges költséget számítunk fel (lásd a díjszabási táblázatot).

 • Nem, amíg egy üzemelő példányban egyetlen virtuális gép működik, és a fenntartott IP-cím az ingyenesen használható öt használatban lévő fenntartott IP-cím egyike, nem számítunk fel díjat.

  A fenntartott IP-cím után azonban díjat számítunk fel, ha a telepítésben működő virtuális gépek mindegyike „Stopped Deallocated” (Leállítva és felszabadítva) állapotú.

Erőforrások

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?