Az IP-címek díjszabása

Pricing for Public IP addresses in Azure can vary based on the tier chosen by the customer – Basic or Standard and the type of IP address – dynamic or static. The table below summarizes the pricing structure for Public IPs.

Megjegyzés: az Azure a következő két különböző üzemi modellel rendelkezik az erőforrások létrehozásához és használatához: Resource Manager (ARM) és klasszikus (ASM).

Type (Típus) Basic (Classic) Basic (ARM) Standard (ARM)Preview
Dynamic IP address First Cloud Service VIP: Free
Additional: $0.0036/ óra1
$-/ óra N/A
Static IP address
(reservation + usage)
First 5: Free
Additional: $0.0036/ óra
First 5: $-/ óra2
Additional: $-/ óra
$0.0025/ óra3

1All Instance level public IP addresses (ILPIP) are charged at $0.0036/ óra. Each Cloud Service gets a free public VIP. Additional VIPs are charged at $0.0036/ óra.

2The first five static IPs are not charged for reservation whether associated with a running virtual machine’s network interface or Azure Load Balancer.

3Price for Standard (ARM) reflects a preview discount and is free during the preview period.

Az IP-címzésre vonatkozó korlátozások az Azure hálózati korlátozásainak teljes körében vannak jelezve. Az alapértelmezés szerinti korlátozásoknak az üzleti igényeinek megfelelő (a maximális korlátokig terjedő) növelése érdekében forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ismételten leképezett IP-címek

* Csak az ASM/klasszikus üzemi modellben üzemelő példányokra vonatkozik

Fenntartott IP-cím új felhőszolgáltatáshoz való társítása ismételt leképezésnek minősül. Havonta az első száz ismételt leképezés ingyenes. Minden további ismételt leképezés díja $0.1/alkalom.

Gyakori kérdések

 • Az ARM üzemi modell esetében a dinamikus nyilvános IP-címek után nem számítunk fel díjat, ha a kapcsolódó virtuális gép „stopped-deallocated” (leállítva és felszabadítva) állapotban van. A statikus nyilvános IP-címek azonban a társított erőforrástól függetlenül díjkötelesek (kivéve a régióbeli első öt statikus címet). A statikus és a dinamikus kiosztási módszer részletes összehasonlítását ebben a cikkben találja.

  Az ASM üzemi modell esetében a példányszintű nyilvános (ILPIP-) IP-címek után nem számítunk fel díjat, ha a virtuális gép stopped-deallocated (leállítva és felszabadítva) állapotban van.

 • Az ARM üzemi modellbeli statikus nyilvános IP-címek és az ASM üzemi modellbeli fenntartott IP-címek esetében a számlázandó időszak az IP-cím létrehozását követő második órában veszi kezdetét (így elegendő idő marad az IP-cím megfelelő kiosztására). Az időszak az IP-cím erőforrás törléséig tart.

  Egyéb nyilvános IP-címek esetében a társított erőforrás indításakor kezdődik, és annak törléséig vagy leállítása/felszabadításáig tart.

 • In addition to the features included in the Basic Public IP, the Standard Public IP provides zone resiliency. Coupled with the Standard Load Balancer, this provides high availability and zone resiliency.

 • If you purchased Public IP address before September 2017, you are on the Basic Public IP.

 • Igen.

 • Ez egy fenntartott IP-cím, amely nincs használatban üzemelő példányban. A nem használt fenntartott IP-címek után névleges költséget számítunk fel (lásd a díjszabási táblázatot).

 • Nem, amíg egy üzemelő példányban egyetlen virtuális gép működik, és a fenntartott IP-cím az ingyenesen használható öt használatban lévő fenntartott IP-cím egyike, nem számítunk fel díjat.

  A fenntartott IP-cím után azonban díjat számítunk fel, ha a telepítésben működő virtuális gépek mindegyike stopped-deallocated (leállítva és felszabadítva) állapotú.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account