Azure Cosmos DB – díjszabás

Globálisan elosztott többmodelles adatbázis-szolgáltatás

Kezdje el használni ingyenes Azure fiókját, és szerezze be a 30 napig érvényes $200 kreditet. Ha most regisztrál, 12 hónapnyi ingyenes hozzáférést biztosítunk a Azure Cosmos DB szolgáltatáshoz.

Azure Cosmos DB is Microsoft’s globally distributed multi-model database. Azure Cosmos DB was built from the ground up with global distribution and horizontal scale at its core. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. Elastically scale throughput and storage worldwide, and pay only for the throughput and storage you need. Azure Cosmos DB guarantees single-digit-millisecond latencies at the 99th percentile anywhere in the world, offers multiple well-defined consistency models to fine-tune performance, and guarantees high availability with multi-homing capabilities—all backed by industry leading service level agreements (SLAs).

Azure Cosmos DB is truly schema-agnostic—it automatically indexes all the data without requiring you to deal with schema and index management. It’s also multi-model, natively supporting document, key-value, graph, and column-family data models. With Azure Cosmos DB, you can access your data using APIs of your choice, as SQL (document), MongoDB (document), Azure Table Storage (key-value), and Gremlin (graph), Apache Cassandra (column-family) are all natively supported.

Díjszabás részletei

Kiosztott átviteli kapacitás

A Cosmos DB használatakor kizárólag a fenntartott átviteli sebesség kiosztott részéért, valamint a tárolókban tárolt adatmennyiségért (dokumentumok összessége vagy táblázat vagy gráf) kell fizetnie. A fenntartott átviteli sebesség lehetővé teszi az adatok tárolókból történő olvasását vagy tárolókba történő írását, számlázása pedig kérelemegységenként (kérelemegység/s alapon) történik. A tárolók használatakor óradíjat kell fizetnie a kiosztott átviteli sebességért, melyet 100 kérelemegység/s alapon (minimum 400 kérelemegység/s), illetve a (GB-ban mért) tárolt adatmennyiség alapján számolunk el. A korlátlan tárolókra partíciónként minimum 100 kérelemegység/s vonatkozik.

A nyilvános előzetes verzióban a Gremlin API használata nem jár további költségekkel.

Unit (Egység) Ár
SSD-alapú tárolás (/GB) $- GB/hó
Fenntartott kérelemegységek/s (100 kérelemegységenként, minimum 400 kérelemegység) $-
A szolgáltatásra a standard szintű adatátviteli díjak érvényesek. A havi díjak becslése havi 744 órányi használaton alapul.

Skálázható tárolók

A nagy teljesítményt és kapacitást igénylő számítási feladatokhoz korlátlan tárolót is létrehozhat – ehhez partíciókulcsot kell definiálnia a tároló létrehozásakor. A particionált tároló méretezése zökkenőmentesen, a tárolt adatmennyiség növekedésével, illetve a gyűjteményhez fenntartott teljesítmény növelésével párhuzamosan történik.

Azure Cosmos DB Emulator (ingyenes)

Töltse le az ingyenes Azure Cosmos DB Emulatort, amelynek segítségével a helyi számítógépén fejlesztheti és tesztelheti az Azure Cosmos DB-t használó alkalmazásokat. Amennyiben elégedett az alkalmazás működésével, egyszerűen végrehajthatja a telepítést, ha úgy módosítja a konfigurációt, hogy az egy Azure Cosmos DB-példányra mutasson.

Globális skálázhatóság georeplikációval

Az Azure Cosmos DB-tárolók globálisan eloszthatók, így globális skálázású alkalmazásokat hozhat létre egyszerűen, és az adatai automatikusan replikálódnak a megadott régiókba. Az alkalmazása továbbra is egy logikai végponttal működik, az adatokat azonban automatikusan a legközelebbi régióból kapják meg a felhasználók egy adatkonzisztenciát és 99,99%-os rendelkezésre állást biztosító intuitív programozási modell révén. A globálisan elosztott tárolók díjszabása az egyes régiókban felhasznált tárterületen és az egyes Azure Cosmos DB-tárolók számára fenntartott átviteli sebesség és az Azure Cosmos DB-adatbázisfiókhoz társított régiók számának szorzatán alapul. A régiók közötti replikációt adatátviteli díjak is terhelik, amelyeket a standard díjszabás alapján számítunk fel.

Nagy átviteli sebességű és kis késésű lekérdezések

Az Azure Cosmos DB révén a tartós állapotú meghajtókhoz (SSD-khez) és közel valós idejű adateléréshez tervezett, írásra optimalizált, reteszes zárolástól mentes adatbázismotor használata lehetővé teszi tartósan nagy mennyiségű adat írását és párhuzamos indexelését a konzisztens SQL-lekérdezések kiszolgálása érdekében. Az olvasási és írási kérelmeket a szolgáltatás mindig a helyi régióból szolgálja ki, míg az adatok elosztása globálisan történik. A teljesítmény tovább optimalizálható az automatikus indexelés viselkedésének testreszabásával.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz (köztük az Azure Cosmos DB-hez is) az Azure-támogatási csomagok keretében már akár havi $29 összegű díj ellenében kínálunk műszaki támogatást. A számlázás és az előfizetések kezelésének támogatása díjmentesen igénybe vehető.
 • SLA – Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában sikeresen feldolgozzuk az Azure Cosmos DB-erőforrásokkal kapcsolatos művelet-végrehajtási kérelmeket. A szolgáltatási szintekről szolgáltatásszint-szerződésünk oldalain tájékozódhat bővebben.

Gyakori kérdések

 • Az Azure Cosmos DB-ben a kérelemegység a teljesítmény mértékegysége. Egy kérelemegység egy 1 KB-os elem GET hívásának megfelelő teljesítményt jelent. Az Azure Cosmos DB-ben minden művelet, így az olvasási, írási, SQL-lekérdezési és a tárolt eljárások végrehajtására irányuló műveletek előre meghatározott kérelemegység-értékkel rendelkeznek a végrehajtásukhoz szükséges teljesítmény alapján. A processzor, az adatátviteli teljesítmény és a memória terhelése, illetve ezek alkalmazásteljesítményre gyakorolt hatása helyett mindössze egyetlen mérőszámot, a kérelemegységek számát kell figyelembe vennie.

  A másodpercenként kiosztott kérelemegység alapján felhasznált kérelemegység és egy egy perces gyűjtő kérelemegysége megegyezik.

  A kérelemegységekről és a tárolóigények meghatározásáról további információt itt olvashat.

 • A számlázás kiszámítható átalánydíjas óradíjjal történik, amelynek alapja az Azure Cosmos DB-fiókban kihasznált teljes kapacitás (RU/s) adott időszak alatt.

  Ha két különálló partíció (egyenként 500 RU/s és 700 RU/s) használatával hoz létre egy fiókot az USA 2. keleti régiójában, akkor a teljes kihasznált kapacitás 1200 RU/s. Így a felszámított díj: 12 x $- = $-/ óra.

  Ha az átviteli sebességet módosítania kell, és az egyes partíciók kapacitását 500 RU/s értékkel növeli, valamint létrehoz egy új tárolót 20 000 RU/s teljesítménnyel, akkor a teljes kihasznált kapacitás 22 200 RU/s (1000 RU/s + 1200 RU/s + 20 000 RU/s). Így a számlázott díj a következőre módosul: $- x 222 = $-/ óra.

  720 órából álló hónap esetén ha 500 órát használ ki 1200 RU/s teljesítménnyel, és 220 órát használ ki 22 200 RU/s teljesítménnyel, akkor a havi számlán a következő összeg szerepel: 500 x $-/ óra + 220 x $-/ óra = $-/ óra

 • Ha úgy dönt, hogy a tárolókat szeretné több földrajzi régióra kiterjeszteni, minden tároló esetén régiónként kell fizetnie az átviteli sebességért és a tárolásért, ezenkívül pedig a régiók közötti adatátvitelért is fizetnie kell. Tegyük fel például, hogy rendelkezik egy tárolóval az USA nyugati régiójában, amelyhez 10 000 kérelemegység/s kiosztott átviteli sebesség tartozik, továbbá 1 TB-nyi adatot tárol ebben a hónapban. Tegyük fel, hogy ezután további 3 régióban – az USA keleti régiója, Észak-Európa és Kelet-Ázsia – is elkezd tárolókat használni, és ezekben a régiókban is ugyanannyi adatot tárol, illetve azonos átviteli sebességet használ fel. Havi számlájának végösszege a következő lesz (31 nappal számolva):

  Tétel Felhasználás (havi) Rate (Egységár) Havi költség
  Átviteli sebességre vonatkozó számla az USA nyugati régiójában lévő tároló esetén 10 ezer kérelemegység/s * 24 * 31 $- / 100 kérelemegység/másodperc óránként $-
  Átviteli sebességre vonatkozó számla 3 további régió esetén – az USA keleti régiója, Észak-Európa, Kelet-Ázsia 3 * 10 ezer kérelemegység/s * 24 * 31 $- / 100 kérelemegység/másodperc óránként $-
  Adattárolásra vonatkozó számla az USA nyugati régiójában lévő tároló esetén 1 TB $-/GB $-
  Adattárolásra vonatozó számla 3 további régió esetén – az USA keleti régiója, Észak-Európa, Kelet-Ázsia 3 * 1TB $-/GB $-
  Összes $-

  Tegyük fel továbbá azt is, hogy minden hónapban 100 GB-nyi kimenő forgalmat bonyolít, hogy replikálja az USA nyugati régiójában lévő tárolóban tárolt adatokat az USA keleti régiójában, az Észak-Európában, illetve a Kelet-Ázsiában lévő tárolókban. A kimenő forgalomért a kapcsolódó adatátviteli díjak alapján kell fizetnie.

 • A tárolási kapacitás elszámolási egysége a tárolt adatok havi időszakban (GB-ban) mért maximális óránkénti mennyisége. Ha például a hónap első felében 100 GB tárhelyet használt fel, a hónap második felében pedig 50 GB-ot, akkor az adott hónapban 75 GB adattárolásnak megfelelő használati díjat számítunk fel.

 • Az elszámolás átalánydíjjal történik minden egyes óráért, ameddig a tároló létezett, függetlenül a használattól és attól, hogy a tároló egy óránál kevesebb ideig volt-e aktív. Ha például létrehoz, majd 5 perc múlva töröl egy tárolót, a számla 1 óraegység díját fogja tartalmazni.

 • Ha saját teljesítményszintet határoz meg egy tárolóhoz, és 09:30-kor a fenntartott kérelemegységek számát 400-ról 1000-re növeli, majd 10:45-kor ismét 400-ra csökkenti, akkor 1000 kérelemegységet számítunk fel két órára.

  Ha előre definiált teljesítményszintet választ a gyűjteményhez, és 9:30-kor egy S1 szintű gyűjteményt S3 szintűre módosít, majd a gyűjteményt 10:45-kor visszalépteti az S1 szintre, két óra S3 szintű használat után fog díjat fizetni.

 • Az Azure Cosmos DB-fiókban lévő tárolókhoz lefoglalt kérelemegységek számát az Azure Portalon, a támogatott SDK-kon keresztül vagy a REST API-val növelheti és csökkentheti.

 • S1, S2 vagy S3 teljesítményszintű gyűjtemény áthelyezése különálló partícióba azonos tárolási mérettel: Teljesítményszintek módosítása az Azure Portal használatával.

  Ha egy meglévő gyűjteményt szeretne áthelyezni korlátlan tárolóba, olvassa el a Particionálás és skálázás az Azure Cosmos DB-ben című cikket.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure Cosmos DB – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább

Ingyenes fiók